Millî Mücadele ve Padişah Vahdettin

Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ateşkes talebinde bulunur. Ateşkes için Osmanlı Bahriye Nazırı Rauf Orbay ile İngiltere'nin Akdeniz Donanması Komutanı Amiral Sir Somerset Calthorpe başkanlığındaki heyet, resmî görüşmelere 27 Ekim 1918 günü başlar. Calthopre, Londra'nın kendisine gönderdiği ateşkes taslağındaki dört maddeyi okuduktan sonra, bu maddelerin kesin olduğunu

Naim Babüroğlu

Öğretmenlere saldırılar kabul edilemez Her şeyin başı maarif

Özel okullar, gençliğimdeki gibi otorite ve veliler ile talebeleri saygıya alıştıran yerler olmaktan çok uzak. Özel okul öğretmenleri velilerin devamlı tacizi ve cahilane müdahalelerini dinlemek zorunda kalıyor. Müdürler ise "müşteri her daim haklıdır" düsturuyla hareket ediyor. Çoluk çocuk takımı da bu havayı hissettiği için edepsizliğe ve şımarıklığa sürükleniyor. Mustafa Necati ekolüne

İlber Ortaylı

İzmir'in işgalinde şehid Albay Süleyman Fethi neden anılmaz

Bazıları soruyor: Neden tabulara dokunmakta ısrar ediyorsunuz (Tabii böyle nazikâne değil, köpürerek.) Diyorum ki, evet başka önemli meseleler var ama bizim konjonktürel değil, yapısal derdimizi halletmemiz lazım. Bu ülkede Bediüzzaman'ın dediği gibi "bir zındıka komitesi" üzerinden İslam'a bir oyun oynandı; bir asır sonra bazı perdeleri değişse de oyunun kendisi halen hem

Mustafa Armağan

Osmanlı'nın tarikatlarla ilgili kırmızı çizgileri

Osmanlı İmparatorluğu'nda sosyal hayatın önemli bir unsuru olan tarikatlar, devlet tarafından himaye edilmişti. Ancak tarikat şeyhlerinin devlet idaresi ve idarecileri aleyhindeki söz ve fiilleri, mensuplarının artmasıyla potansiyel bir tehlikeye dönüşmeleri ve marjinal dini yorumlarla halkın inancına tesir etmeleri durumunda fiilleri yapanlar ağır şekilde cezalandırılmıştı Osmanlı İmparatorluğu'nda

Erhan Afyoncu

İstanbul'un tarihi semtleri (26)

Geçtiğimiz hafta Fener semtini tanıtmaya bir girizgâh yapmış, sizleri semte Ayakapı tarafından adim attırmış ve eski adi Meşrutiyet yeni adı Sadik Ahmet olan caddeye ulaştırmış, burada caddeye adını veren Doktor Sadik Ahmet hakkında biraz malumat vermiş ve sizleri Fener Rum Patrikhanesi'nin önüne kadar getirip burada yazımıza noktayı koymuştuk. Bugün de sizlere Rum Patrikhanesi hakkında kısa bir izahat vereceğiz.

Şafak Evcen

18 Mayıs 1944 Büyük Kırım sürgünü ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu

Büyük Kırım sürgünü yaşandığı 18 Mayıs 1944 gününden beri hiçbir zaman gündemden düşmemiş, şiirlere, şarkılara, romanlara konu olmuş, her yıldönümünde acı ve keder içerisinde yüreklerdeki ilk günkü tazeliği ile anılır olmuş, anılmaya da devam edecektir. Bu büyük sürgün hikayesi 18 Mayıs 1944 günü başta Bahçesaray olmak üzere Akmescit, Akyar, Gözleve, Karasu, Kefe, Kerç, Mangub, Aluşta,

Halit Kanak

'Fâtıma'nın Eli', sizlere şans getirsin

"Fâtıma'nın Eli"güç, bereket, dayanıklılık, üreme gibi insanlığın beklentilerine umut veren bir sembol olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar yaygın olarak bir İslam motifi olarak kabul edilse de Ortadoğu ve Anadolu'da binlerce yıldır görülmekte olup günümüze çok sayıda örneği ulaşmıştır. "Fâtıma'nın Eli" ya da "Hamse

Sinan Genim

Gücünüz varsa etkiniz var!

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Köni yıllar önce İSO (İstanbul Sanayi Odası) Eylül ayı meclis toplantısında çok önemli konulara değinmişti. Şimdi aklıma geldi paylaşayım. Kendisini dinlerken bazı notlar aldım ve o notları sizinle paylaşmak istiyorum. Sayın, Köni'nin verdiği bilgiye göre, bugün dünya üzerinde ABD'nin

Fahri Sarrafoğlu

EVLAT BABANIN SIRRIDIR

Baba, senede bir gün hatırlanır, ama insanların maddi ve manevi hayatında çok güçlü bir figür olduğu inkâr edilemez. Psikologlar bu figürün kız ve oğlanda büyük rol oynadığından bahsediyorlar.Kur'ân-ı kerimde anneler, 'çocuk yetiştiren tarlalara' benzetilmiştir. Tarlanın yeşerttiği tohum ise babadan gelir. Bu sebepledir ki, nesep ilminde soy

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

Milli Görüşçülerin basireti

Seçime birkaç gün kaldı. Bazı yönlerden bu seçim bir nevi dönemeçtir. Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanlığını kazanması ona Cumhurbaşkanlığı yolunu açabilir. Onun Cumhurbaşkanı olması devletimizin çok ciddi bir beka meselesiyle karşı karşıya gelmesi demektir. Bunun için İstanbul'da merhum Necmeddin Erbakan Hocamızın

Mustafa Akgün

Hiç çocuğu olmayan Atatürk çocukları neden çok severdi

Bir çocuk sahibi olamamak hep bir sızıydı Atatürk'ün yüreğinde. O acısını hiç gizlemedi...Bir baloda Asaf İlbay, on altı yaşındaki kızını Atatürk'le tanıştırdı. Sohbet neşeli sürürken o anlarda Atatürk'ü hüzün bastı. Asaf Beyi göstererek söz açtı:- Asaf ile bir mahallenin çocuğuyuz. Belki aynı yaştayız da. Demek ben de vaktiyle evlenmiş olsaydım, on altı yaşında bir çocuğum olacaktı!"

Yaşar Gürsoy

Mehmed Akif ve İstiklâl Marşı (2)

MİLLET MECLİSİ YÜCE BAŞKANLIĞI'NA Bütün Meclis'in ve halkın takdirlerini kazanan Mehmet Akif Beyefendi'nin şiirinin tercihan kabulünü teklif ederim. 12 Mart 1921, Balıkesir Milletvekili Hasan Basri (Çantay) Ankara Milletvekili Şemsettin (Günaltay), Bursa Milletvekili

Mehmet Emin Gerger

Kümese yeni giren horozlar

Fıkralar da, operalar gibi açıktan söylenemeyen, hadiselerin başka çeşitli yollardan anlatımıdır. Operalar ilk çıkışları itibariyle devlet içinde yüksek ve gücü elinde bulunduranların durumlarını anlatır. Mesella Tosca ve Fidelity bunlardan bazılarıdır. Güzel ders verici bir fıkra anlatayım: Ağa, tavuk çiftliğinde pek fazla işi kalmamış yaşlı horozu alıp, yerine genç bir horoz koymak ister. Yaşlı içi

Kâmil Kemal

Anketçilerin üzerinden öyle bir silindir geçti ki, Allah düşmanımı...

Aylardır devam eden tartışmalar, koşuşturmalar ve merak yarın nihayete erecek; önümüzdeki beş sene boyunca Cumhurbaşkanlığı makamında oturacak olan kişi gecenin ilk saatlerinde belli olacak... İlk turun kazananı ve kaybedeni malûm; ikinci turun galibi yahut mağlûbu da aslında şimdiden belli ama ortada çok daha büyük bir başka mağlûp, daha doğrusu bir mağlûplar grubu var: İlk turda devâsâ bir bozguna

Murat Bardakçı

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi...

5. Dosyanın tâdîlli son iki sayfası (https:www.facebook.comphotofbid545530480916186seta.439736604828908; 18.3.2023) Hayırlı eserlerle Millî Kültürümüze hizmet edebilecek bir edebî kâbiliyetti. Heyhât ki Türk metâı olmıyan hakîkatsiz ideolojilerin têsîri altında kaldı, Irkçılık gibi, Materyalizm gibi Türk Milletini topyekûn izmihlâle götürecek fikirlere kapıldı... Milletimizin dalâlete sapan her ferdi

Yesevîzâde Alparslan Yasa

HZ. HUD AS

Şeceresi ile ilgili olarak İslâmî kaynaklarda değişik rivayetler bulunmakla birlikte genellikle Âd b. Us b. Aram b. Sâm b. Nûh'a çıkarılmakta; Âbir'le Tevrat'ta İbrânîler'in atası kabul edilen Eber aynı kişi sayıldığı gibi onun oğlu olarak da gösterilmektedir (İbn Kuteybe). Tevratta Hûd'dan bu isimle bahsedilmekte, Nûh'un oğlu Sâm'ın zürriyeti ile ilgili şecere de İslâmî

İhsan Muslu

"Atatürk'ün vizyonu" Laik Cumhuriyet

Cumhuriyetimizin 99. yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Cumhuriyetimiz 99 yıl sonra bugün pek çok sorunla karşı karşıyadır. 60-70 yıllık yanlış politikalar, bitip tükenmek bilmeyen Cumhuriyet düşmanlığı, karşı devrimci geri dönüş çabaları nedeniyle Cumhuriyetimiz çok kan kaybetmiştir. Ancak asla umutsuz değiliz, olmamalıyız. Çünkü Cumhuriyetimizin temeli çok sağlamdır. Cumhuriyetimizin yarattığı çağdaş

Sinan Meydan