Mustafa Çalık veya bir milliyetçi yakın tarihe nasıl bakar

Türkiye'de milliyetçi-mukaddesatçı fikir hayatının mümtaz simalarından Mustafa Çalık dün emaneti sahibine teslim etti. Allah'ın rahmeti üzerine yağsın. Böylece son beş altı yıl zarfında peş peşe yaşadığımız kayıplar zincirine yeni bir halka eklenmiş oldu. Ondan önce Hakka yürüyen Durmuş Hocaoğlu, Nevzat Kösoğlu ve Mehmet Niyazi Özdemir bir zincirin halkaları gibi olup Dündar Taşer, Atsız ile Erol Güngör çizgisinin parlak numuneleriydi.

Mustafa Armağan

Yüzyılın Projesinin Ayak Sesleri

İngiliz desteğinde Kürdistan kurma amacını güden İngilizler, İngiliz İstihbarat Subayı Binbaşı Edward William Charles Noel'i (1886-1940) görevlendirir. Binbaşı Noel, 1919 ortasında bir rapor yazar ve Kürdistan haritasını çizer. Noel'in Kürdistan haritasında; Hatay, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve güneyi "Büyük Kürdistan" olarak

Naim Babüroğlu

Atatürk' bıldırcını neden severdi

Bahriyeli Bahri Noyan, Atatürk'ün yanında, Çankaya' Köşkü'nde görevliydi.O gece nöbetçiydi. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanıp köşkün bahçesinde kontrollere çıkmıştı. Bir ara köşkün ana kapısına geldiğinde Atatürk'ün telaşlı adımlarla yürüdüğünü fark etti.Atatürk daha önceden gözüne kestirdiği ağaca doğru yöneldi. Fazlaca yaklaşmadan ağacın

Yaşar Gürsoy

Türk edebiyatının geç anlaşılan dâhisi: Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanpınar yaşadığı dünyayla birlikte çocuklarının değil ancak torunlarının nesliyle gözde yazarımız oldu. Huzur'da huzuru bulanlar; Tanpınar'ın eski dünyası ve kültür çevresini tanıdı. Onun Osmanlıcasına sahip değillerdir. Lâkin onun Fransızcasıyla edindiği Fransız medeniyeti ve değerlerini tanıdıkları için iki nesil evvelin bu garplı-şarklı münevverini kavradılar.

İlber Ortaylı

İstanbul'un tarihi semtleri (3)

İstanbul'un sokaklarını bu hafta da arşınlamaya devam ediyor ve şehrimizin tarihi semtlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Şehzadebaşı: Mimar Koca Sinan'ın "Çıraklık eserim" diye tarif ettiği Şehzade Mehmed Külliyesi'nin gölgesi altında bulunan bu semt, Osmanlı döneminde şehrin en önemli semtleri arasında gelmekteydi.

Şafak Evcen

Demokrasinin Türkiye serüveni

Araştırma alanları; Orta Çağ İslam Dünyası, günümüz Orta Doğusu ve Osmanlı İmparatorluğu olan ve kısa süre önce vefat eden rahmetli Bernard Lewis (1912-2018) Londra'da dünyaya gelir. Londra Üniversitesi'nde eğitim görür. Orta Doğu Tarihi konusunda yüksek lisans yapar ve İslam Tarihi konusundaki tezi ile doktor unvanı alır. Paris Üniversitesi'nde yaptığı çalışmalar sırasında Türkçe

Sinan Genim

Dünyanın en muhteşem askeri müzesi

Harbiye Askeri Müzesi, muhteşem tarihimizi sergileyen bir müze. Askeri Müze'de en eskisi 12. yüzyıla kadar inen 50 bin silah ve obje bulunuyor. Selahaddin Eyyubî'nin babası Necmeddin Eyyub'dan Evrenos Gazi'ye, Fatih'ten Atatürk'e, Kanunî'den Mahmud Şevket Paşa'ya kadar tarihimizin birçok önemli devlet adamı ve komutanına ait eserler Askeri Müze'mizde bir arada sergileniyor

Erhan Afyoncu

Emir Timur'un İzmir'i fethi (2 Aralık 1402)

Yıldırım Bayezid Hân'la Timur'un karşılaştığı çok acıklı Ankara Savaşının ardından savaşın gâlibi Timur 8 gün Ankara'da kaldı. Ankara Kalesi komutanı büyük mücâhid Yakup Bey'in kaleyi teslim etmesini bekledi. Kale'sini sonuna kadar savunan Yakup Bey savaşı kaybeden tarafta olduğu için Kale'sinin anahtarlarını getirip Timur'a teslim etti. Timur, muharebenin

Halit Kanak

İnat hayra döndü

Fatih İlçesi Şehremini semtini gezerken bir hamam ismi dikkatimizi çekti, İnadiye Hamamı. Neden inat diye araştırırken Cafer Ağa Mescidini bulduk. İsterseniz neden İnadiye Hamamı önce onu anlatalım. Hikaye şöyle başlıyor: Hamamı yaptıran Halil Ağa Dönemin müftüsü Ebussuund Efendi'nin Macunucu çarşısında bulunan hamamında günümüz tabiri ile kiracı olarak bulunurken, belli bir süre sonra

Fahri Sarrafoğlu

Kümese yeni giren horozlar

Fıkralar da, operalar gibi açıktan söylenemeyen, hadiselerin başka çeşitli yollardan anlatımıdır. Operalar ilk çıkışları itibariyle devlet içinde yüksek ve gücü elinde bulunduranların durumlarını anlatır. Mesella Tosca ve Fidelity bunlardan bazılarıdır. Güzel ders verici bir fıkra anlatayım: Ağa, tavuk çiftliğinde pek fazla işi kalmamış yaşlı horozu alıp, yerine genç bir horoz koymak ister. Yaşlı içi

Kâmil Kemal

Anketçilerin üzerinden öyle bir silindir geçti ki, Allah düşmanımı...

Aylardır devam eden tartışmalar, koşuşturmalar ve merak yarın nihayete erecek; önümüzdeki beş sene boyunca Cumhurbaşkanlığı makamında oturacak olan kişi gecenin ilk saatlerinde belli olacak... İlk turun kazananı ve kaybedeni malûm; ikinci turun galibi yahut mağlûbu da aslında şimdiden belli ama ortada çok daha büyük bir başka mağlûp, daha doğrusu bir mağlûplar grubu var: İlk turda devâsâ bir bozguna

Murat Bardakçı

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi...

5. Dosyanın tâdîlli son iki sayfası (https:www.facebook.comphotofbid545530480916186seta.439736604828908; 18.3.2023) Hayırlı eserlerle Millî Kültürümüze hizmet edebilecek bir edebî kâbiliyetti. Heyhât ki Türk metâı olmıyan hakîkatsiz ideolojilerin têsîri altında kaldı, Irkçılık gibi, Materyalizm gibi Türk Milletini topyekûn izmihlâle götürecek fikirlere kapıldı... Milletimizin dalâlete sapan her ferdi

Yesevîzâde Alparslan Yasa

HZ. HUD AS

Şeceresi ile ilgili olarak İslâmî kaynaklarda değişik rivayetler bulunmakla birlikte genellikle Âd b. Us b. Aram b. Sâm b. Nûh'a çıkarılmakta; Âbir'le Tevrat'ta İbrânîler'in atası kabul edilen Eber aynı kişi sayıldığı gibi onun oğlu olarak da gösterilmektedir (İbn Kuteybe). Tevratta Hûd'dan bu isimle bahsedilmekte, Nûh'un oğlu Sâm'ın zürriyeti ile ilgili şecere de İslâmî

İhsan Muslu

"Atatürk'ün vizyonu" Laik Cumhuriyet

Cumhuriyetimizin 99. yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Cumhuriyetimiz 99 yıl sonra bugün pek çok sorunla karşı karşıyadır. 60-70 yıllık yanlış politikalar, bitip tükenmek bilmeyen Cumhuriyet düşmanlığı, karşı devrimci geri dönüş çabaları nedeniyle Cumhuriyetimiz çok kan kaybetmiştir. Ancak asla umutsuz değiliz, olmamalıyız. Çünkü Cumhuriyetimizin temeli çok sağlamdır. Cumhuriyetimizin yarattığı çağdaş

Sinan Meydan