Yenilenmeden yenilmekten kurtulamayız!

Farkına varmalıyız ki, Hz. Adem'den (as) bugüne kadar tüm kavimlerin kötülük ve ahlaksızlıklarının birleşip hüküm sürdüğü; ateizm, deizm gibi tüm felsefik akımların dehşet saçtığı bir zaman dilimindeyiz!Öyle ise, önce akli, mantıkı, ilmi deliller ve parlak bürhanlar ile imanın ispatı, muhafazası ve şübehattan kurtarmasına çalışmalı... Kur'an'da mealen, "Ey

Ali Ferşadoğlu

Mülk dediğin nedir ki!..

Evliyânın büyüklerinden ve kabr-i şerîfi Delhi'de bulunanMazhar-ı Cân-ı Cânânhazretleri; dünyâ düşkünleri ile görüşmezdi.Kaçardı onlardan.Birinden "hediye" gelseydi kabul edip aldığı nadir olurdu...Alsa da kullanmazdı.Muhtaçlara verirdi.Zamânın pâdişahı da onu tanırdı.

Abdüllatif Uyan

Sağlık ve âfiyetnimeti...

İslâmiyet, beden bilgisini, din bilgisinden önce öğrenmeyi emrediyor. Çünkü, bütün iyilikler, bedenin sağlam olması ile yapılabilir.İslâmiyet ve sağlığımız -1-Hiç hastalanmamak, hep sıhhatli olmak kötü değildir. Cenab-ı Hak, dünya saâdetini de istememizi emrediyor:(Ey Rabbimiz, bize dünyada ve âhirette de hasene ver!)

Hasan Yavaş

Gusül, tıbben de gerekli bir temizliktir

Guslün, tıbbi yönden de mutlaka yapılması gereken bir temizlik olduğu ispat edilmiştir...Sual: Gusül gerektiren durumlardan sonra, dinen olduğu gibi, tıbben de vücudun mutlaka her yerinin yıkanması gerekir miCevap:Vücudumuzun normalde bir statik elektrik

Osman Ünlü

Her varlık, Allah'ı tesbiheder...

Her varlığın kendi lisânına göre tesbihi vardır. Allahü teâlânın velî kulları ve mürşid-i kâmiller bunu bilirler.Pîr Muhammed Gencevî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Karabağ'ın Gence şehrinden olup, evliyânın büyüklerinden Şems-i Tebrîzî'nin torunlarındandır. On altıncı asırda yaşamıştır. Tasavvufta zamânının meşhûr velîlerinden Abdülgaffâr hazretlerinin ders ve sohbetlerinde yetişip kemâle erdi.

Vehbi Tülek

İran tehlikesinin boyutlarını kavrayabilmiş değiliz!

Gazze'de soykırım bütün hızıyla devam ediyor! Ama biz bir haftadır bir tiyatro izliyoruz İsrail ile İran arasında! İsrail-İran valsini. Altını çizerek hatırlatıyorum yeniden: İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği'ni bombalamasını şiddetle kınamak gerekiyor! Ama bunun bir oyunun parçası olabileceğini de aslâ gözardı etmemek önemli. Çok büyük bir tehlike var: İran tehlikesi bu. Şiilik üzerinden yayılan Fars emperyalizmi projesi.

Yaşar Değirmenci

Çileli dualar (1)

p class"MsoNormal" style"text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; text-indent:1.0cm"Dua istemek demektir. Bu isteme, sıradan bir isteme değil, yalvarmak ve yakarmak biçiminde içten boyun eğerek bir dilenci edasıyla istemektir. Yüce Allah'ımız, Kerim Kitab'ının, 7Araf suresi 205. ayetinde: "İçinden

Mehmet Şerif Cebe

Müslümanlar çağ ile yüzleşebilecekler mi

Müslüman ulemanın ve onların yönlendirdiği Müslüman toplumların din ve İslam tasavvurlarını oluşturan bir ezberleri var. Dindar çevrelerde halen devan eden bu ezberin giderek işe yaramaz hale geldiği özellikle 19. ve 20. asırlar ile 21. asrın ilk çeyreğinde ayan beyan görüldü. Buna rağmen, meslektaşlarımın çoğunluğu,

Mustafa Çağrıcı

Mahkemelerde de hizmet

Yıl 1935, yer Isparta, gün 25 Nisan Ülkeyi kara bir kasvetin kapladığı zamanlardı Barla'da Risale-i Nur Külliyatının dörtte üçü telif edilmişti...Barla'da sekiz yıldan fazla kalan Bediüzzaman Hazretleri, tekrar Isparta ilinde mecburi ikamete tabi tutulmuştu... Ülkeyi idare eden yetkili ve etkili insanlar, hilafeti kaldırmış, tekkeleri ve zaviyeleri kapatmış, dinî

Raşit Yücel

Yaratılış gâyemiz ibâdettir...

İslâmiyetin farz kıldığı ibâdetlerin faydası, aslında insanlara yâni o ibâdetleri yapan fertlere, âilelere ve cemiyetleredir...En büyük ve en son Peygamber olan Hazret-i Muhammed (aleyhisselâm) tarafından teblîğ edilmiş olan îmân, ibâdet ve ahlâk esâsları ileinsanlar, mânen ve mâddeten yükselmeye,

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

Sosyal yaralarımıza Kur'ândan çözümler

Bekir bey: "Hürriyet, meşveret, rey-i vahit ve istibdad kavramlarını kısaca değerlendirir misiniz"Doğru Siyasetin Yolları Öncelikle, makbul bir iman için hürriyet şarttır. Yani imanda zorlama makbul değildir, caiz de değildir. Bediüzzaman meşrutiyeti de "meşveret sistemi" olarak tanımlıyor. Ve bu sistemi devlet yönetiminin ruhu ve özü sayıyor.

Süleyman Kösmene

En şiddetli düşman

"İnsanlar arasında müminlere en şiddetli düşman olarak kesinlikle Yahudileri ve müşrikleri bulursun" Maide suresinin 82. ayetinde Resulullah'a (s.a) hitap eden bu ifade, bugün de geçerli olan bir gerçeği apaçık dile getiriyor. Ayrıca, ayetin Yahudilere müşriklerden önce yer vermesi dikkat çekiyor. Yani iman edenlere en şiddetliamansız düşmanlar

Abdullah Yıldız

Farklı vadiler ve çözüm yolları

Hayat, farklı fıtrat, huylar, düşünceler ve dünyaların hamurudur. Sesler, sözler, işler, anlatışlar, düşünceler, zevkler hep farklıdır.Yaratanın kâinattaki ilâhî kanunları, sosyal hayatın vazgeçilmez esas ve gerçekleri. Bu gerçeklerin zaman ve zemine göre benzer konularda buluşma ve kesişme alanlarının olabileceği vakıalar! Bütün bunların yanında: Yaratılış hikmetinin gereği, buluşma, kesişme, uzlaşma, birleşme!

Nejat Eren

Suça sürüklenen çocuklar

Aile bireylerini bir arada tutan bağlar hiç şüphesiz karşılıklı sevgi, saygı, güven ve dayanışma duygularıdır. Çocuk sosyal bir birey olmayı ailesinden ve içinde bulunduğu çevreden öğrenir.Mevzuatımıza göre ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiler çocuk kabul ediliyor. Sağlıklı bir şekilde yetişmeleri için çocukların psiko-sosyal ihtiyaçları yeterli düzeyde karşılanmalıdır. Ailenin ekonomik

M. Said Zeki

Menhiyât - Kapanması gereken kapılar - 19

Bediüzzaman'ın ifadesiyle "Günahlar, hayat-ı ebediyede daimî hastalıklardır; bu hayat-ı dünyeviyede dahi kalb, vicdan, ruh için mânevî hastalıklardır."Kötü hasletler, bâtıl itikadlar, günahlar, bid'alar mânevî kirlerden ve menhiyattandır. Âhirzamanın fitnesinde, menhiyatlar serbestçe dolaşıyor. Çokların nefislerini birden esir edip, kalb ve ruhlarını kebâir ile yaralıyorlar;

Abdülbaki Çimiç

Mağduriyet edebiyatından mecburiyet edebiyatına...

Yahya Kemal'in "Siyasi Hikâyeler" (İstanbul Fetih Cemiyeti, 2014) kitabındaki "Dâmad Mehmed Paşa" başlıklı yazısı, bugünkü 'İslâmcı' kanadın kültür ve sanattaki etkisizliğini açıklaması bakımından önemli bence. Kimileri etkisizliği kabul etmeyebilir; aksine bu kesimin gerek yayınevleri gerek edebi dergiler bakımından çoğalmasını, devletin eğitim-öğretim kurumlarında

Alaattin Karaca

Zaman çizgisi

Hz. Peygamber (asm), "Zaman öyle yaklaşır, peş peşe gelir, hızlanır ki, bir sene bir ay, bir ay bir hafta, bir hafta bir gün, bir gün bir saat, bir saat bir ateş kıvılcımı kadar olur." (Tirmizi, Zühd, 24) dediği gibi Üstad Said Nursi de zaman için şunu söylemiş: "İşte zaman, dünyayı emvac-ı zeval üstüne atar. Bütün mazi ve istikbali ademe verip yalnız zaman-ı hazırı vücuda bırakır." (25. Söz.709)

M. Fahri Utkan

Nisan füzeleri veya İran'ın İsrail saldırısı

Dünyamızın her gün biraz daha küresel çatışmalara yaklaştığı bu geçen Ramazan-ı Şerif'in sekinetine sığınarak, içtimai meselelerle ve bilhassa deccaliyetin masumlara yaptığı saldırılarla ilgili yazmamaya çalıştık.Gel gör ki, İsrail'in, İran'ın mülkü olan, Şam-ı Şerif'teki İran konsolosluğunu füzelerle vurup, ikisi üst general olan yedi askeri şehit etmesi, Tel Aviv'in şaşkınlığının

Şükrü Bulut

Yakın akrabayı ziyaret etmenin önemi...

Salih akrabayı hiç olmazsa, haftada veya ayda bir ziyaret etmeli, kırk günü geçirmemeli, uzak şehirde ise mektupla, telefonla gönlünü almalıdır!Dinimizin emrettiği vazifelerden birisi de sıla-i rahimdir. Sıla-i rahim, akrabayı ziyaret etmek, arayıp sormak, onlarla haberleşmek ve görüşmek demektir. Erkek olsun, kadın olsun zi-rahmi

Salim Köklü

AK Parti şimdi, silkelenmelidir (3)

Resûlüm de ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil bırakırsın. Hayır, senin elindedir. Sen her şeye kaadirsin." (Ali İmran:326) Şu dünyanın hayat akışına, insanların iktidar olma kalkışına bakıyorum. Sonra muhakeme yaparak düşünüyorum. Demokrat Partinin seçimi kazanıp iktidar

İlhan Oral

Zihnimizde felek mi var

Bir kısım ehl-i dünya; dünya adına kendilerine göre dünya işleri iyi gitmediği zaman işi "felek"e bağlarlar. Felek şöyle yaptı, felek böyle düşürdü, indirdi, bindirdi vs. Ve de "bak şu feleğin işine" diyerek de bağlarlar işi...Genel anlamda dünya için, özel hallerde yaratıcı için de "felek" kelimesi kullanılıyor. Amiyane ve alimane diyelim... Bir

Rifat Okyay

Tebliğ mi temsil mi

Bu yazının başlığı "nesiller arasındaki mesafe", "kendi söyler kendi dinler", "iletişim dilini biliyor muyuz" gibi birçok ifade olabilirdi.Niçin yazdımBir WhatsApp grubunda bir okumuş yazmış hanım kızımızın, kendi zamanının okumakta olan kızı ile diyalogu.Kız annesine diyor ki:Tebliği bırakın, temsile geçin!Ben daha başta fikrimi açıklayayım:Ne tek başına tebliğ ile olur,

Hayrettin Karaman

Şükürler olsun ki öleceğiz!

Düşünebiliyor musunuz, bu âlemde hiç ölmeyeceğimizi Bu, hemen her yönüyle sınırsız gibi görünen sınırlı âlemin, imtihan problemleriyle, çözümü güç sorularıyla hayatın devamlı olduğunu, hayal edebiliyor musunuzBir ümittir insanı yaşatan. Yarına ulaşan, dertlerin bittiği, imtihanın sona erdiği, huzura kavuştuğu, "Haydi buyrun, girin Cennete dâvetinin" geldiği bir ümit.

Mehmet Çetin

Hükümdar peygamber Davud aleyhisselam

Allahü teâlâ, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olanDavud aleyhisselamaZebur adlı kitabı verdi.Hazreti Davud, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Hem peygamber hem sultân yâni hükümdârdı. Soy bakımından Yakub aleyhisselamın Yehûda adlı oğluna dayanır. Süleyman aleyhisselamın babasıdır. Kudüs'te doğdu. Orada yaşadı ve orada vefat etti...

Ahmet Demirbaş

Sizin çocuğunuz ne olsun

Cemal, oğlu Ömer doğduğu günden itibaren onunla iyi bir iletişim kurmak amacıyla birçok kitap okudu. Her gece ona hikâye okudu.Oğlu anaokulu ve ilkokul yaşlarına gelince, ona hem iyi bir okul, hem de iyi bir öğretmen bulmak amacıyla çabaladı. Ömer, okula başladıktan sonra okul dönüşü eve geldiğinde babası hiç vakit kaybettirmeden onunla ders çalışırdı. Ömer, okul ve babası

Misbah Eratilla

Sadakat ve tesanüd imtihanı

Günümüzde Nur talebelerinin en zor imtihanları; Üstada ve Nur mesleğine sadakat gösterip, aralarında tesanüdü tesis ve muhafaza etme imtihanıdır. İman ve Kur'an hizmetinin selameti, ülkemizin siyasî ve içtimaî dengesinin sağlanması bu imtihanın başarılmasına bağlıdır.Nur Talebesi olmanın farklı özellikleri vardır. Bunların başında; Üstad Bediüzzaman'ı ahir zamanın peygamber varisi,

İbrahim Ersoylu

İman, ibadet ve güzel ahlaka önem vermeli

İslâm'da ilk önce iman gelir. Çünkü iman, her Müslümanın öncelikle sahip olması gereken bir özelliktir. Zaten insanın yaratılış gayesi, Allah'ı tanımak, inanmak, O'nu sevmek ve O'na kul olmaktır. Yüce Allah "Bizim, sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten Bize döndürülüp (hesap vermek için) getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız"

Süleyman Gülek

Mümin imansız ölmekten çok korkmalıdır!..

Allahü teala muhafaza eylesin, bir insan, imanlı, ibadetli dahi olsa, son nefesini imanla veremediyse, hiçbir kıymeti yoktur.Meleklerin bile kendisinden hayâ ettikleri; Hazreti Osman radıyallahü anh buyuruyor ki:Mü'min altı şeyden çok korkmalıdır. Ona göre kendini hazırlamalıdır:

M. Said Arvas

CHP'nin değişmesini isteyenleristemeyenler

Kuruluşundan iktidarda olduğu döneme kadar CHP'nin altın yılları, bu halkın din ve kutsallarıyla uğraşmakla geçti. Tabir yerindeyse bu dönemde Allah'a kulluk, iktidarın izin verebildiği kadar olabilirdi. Firavun'un emrindeki sihirbazlar, Musa'ya verilen mucizeler karşısında hakkı gördüklerinde

Nusret Reşber

Bir hadis ve iki husus

Resulullah (asm) buyurdular ki:Ahirzamanda din ile dünyayı talep eden insanlar zuhur edecek. Bunlar, insanlar için öyle bir yumuşaklığa bürünürler ki, koyun postu yanlarında kaba kalır. Dilleri de baldan tatlıdır. Ancak kalpleri kurtlarınkinden daha vahşidir. Cenâb-ı Hak şöyle diyecektir: 'Beni aldatmaya mı çalışıyorsunuz, yoksa bana karşı cür'ete mi yelteniyorsunuz Zât-ı Akdesime

Mikail Yaprak

İnsanların cevaplandırmak zorunda olduğu sorular

İnsan ve kâinat üzerinde yoğunlaşan her aklın, karşısına çıkan ilk soruları "insanın ne olduğu, nereden geldiği ve nereye gideceği"dir. İnsanlığın bu muammalı sırrını açıklayıp, ikna edici cevap veren yegâne kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Said Nursi'nin ifadesiyle:"İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder."1

Ahmet Özdemir

Türkçülük Osmanlının yıkılışında etkili oldu mu

İttihâd ve Terakkî'nin Türkçülüğü, Cumhuriyet Türkçülüğü, 1944 Turancı Türkçülüğü ve nihâyet Ülkücü hareket Türkçülüğü hepsi birbirinden ayrıdır. Bir ideoloji ham bir fikir olarak aynı minvâl üzerinde olmasına rağmen nasıl farklı olabilir Aslında farklı değil, çok farklı demek lâzım!Bir milletin yıllarca içinde bulunduğu

Prof. Dr. Osman Kemal Kayra

Salyangoz toplayıp ilaç için yurt dışına satsam helal mi

CEVAP: İlaç sanayinde kullanılmak üzere salyangoz satmak dinen sakıncalı değildir. Salyangozun yenmesi mekruh olmakla beraber, ilaç sanayinde -eğer kullanılabiliyorsa- kullanılması caiz olur. SORU: Peygamberimiz tesbih kullandı mı CEVAP: Peygamberimiz parmak boğumlarıyla tesbih sayardı. Genellikle sağ parmağının boğumlarıyla sayardı.

Nihat Hatipoğlu

Ah efendim! Erken göçtün, bizi yetim bıraktın 2

Nurun kahramanı, üstadının sadık neferi, "dünyalara değişmediği" Zübeyir'in vefatının 50. senesinde bu başlıkta bir makale yazmıştık.(https:www.yeniasya.com.tr osman-zenginah-efendim-erken-goctun-bizi-yetim-biraktin_539942) O günden 4 gün sonra da Kutlular ağabeyin vefat edeceğini, nereden bilebilirdik ki.. Daha bu makale taze iken, Kahraman Kutlular

Osman ZENGİN

Biliyordum bir gün

Ne çok şey söylenebilir hayata dair. Bir tarafta insanlık dışı vahşet, diğer tarafta insan suretinde melekler. Hayat tam da bu işte. Ebu Bekirler, Ebu Cehiller aynı çağda.Ne diyor kuşlar Bu bir çığlık, bir acı mesaj mı Ya sokak köpekleri, onlar da eskisi gibi değil sanki. Baksanıza köpek gibi tüyleri diken diken eden havlamaları kalmamış; cılız, isteksiz, etkisiz hev hev sesler... Kediler

Sebahattin Yaşar

Üç aylarda vazife taksimi yapardı

BEDİÜZZAMAN'DAN HATIRALARBayram Yüksel ağabey anlatıyor:3 "Mübarek, muallâ Üstadımız üç aylar girdiğinde Isparda'daki Nur Talebelerine hatim için Kur'ân-ı Kerim taksim ettirir, herkese bir cüz vererek vazife taksimi yapardı. Isparta, Sav, Kuleönü, Atabey, Bozanönü gibi mübarek Nur hizmeti ile müşerref olmuş, mübarek köylere cüzleri

Rüstem Garzanlı

Demirel'den bir hatıra

12 Eylül 1980 ihtilalinden hemen sonraki yıllardı. Başbakan Süleyman Demirel Hamzakoy ve Zincirbozan sürgünlerinden sonra evinde adeta gözaltındaydı. Yine de mücadelesine hız kesmeden devam ediyordu.O zamanlar üniversite öğrencisiydik. Terör yuvası haline getirilen üniversitelerdeki anarşi ve kargaşayı iliklerimize kadar yaşamıştık. İhtilal öncesi de ülke sıkıyönetim ile yönetiliyordu. Ancak

Hasan Güneş

Mutlak gerçek olan iman - 2

Akla meydan okumak ne demekEn basit ifadesiyle, normal bir aklın imana karşı çıkamaması demektir. Şayet ispat edemediği halde isyana da cür'et ederse öyle bir tehditle karşılaşır ki, onun tahakkukundan tüyler ürperir ve çıldırmak onun yanında basit kalır. Bu muannitler öyle bir acizdirler ki, o felaketi kendinden defedecek bir kudretleri de yoktur. İşte Karun'un arz tarafından yutulması

Şemseddin Çakır

Ebedi hayat arkadaşlığı

Bediüzzaman'ın evliliği tanımlarken kullandığı "Ebedî hayat arkadaşlığı" tespiti çok manidardır. Kelimeler, içlerinde pek çok niyet ve ruh taşırlar. "Ebedî hayat arkadaşlığı" da işte bu kavramlardan biridir.Birçok insan da eminim evlilik hayatına bu düşüncelerle çıkmıştır. Ancak süreçte bu bakış açısı değişime uğramış ve evliliklerde maalesef tökezlemeler meydana gelmiş, ebedî kavramının yerini sınırlı beraberlik almıştır.

Yasemin Yaşar

Zaman Aynasında Bediüzzaman Portresi

- BEDİÜZZAMAN; İHLÂSLI, MÜŞFİK, MÜSAMAHALI MANEVÎ ŞAHSİYETİN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ BİZZAT YAŞAYARAK VERDİ. BU HİLYENİN DE İMAN-KUR'ÂN DAVASI VE O DAVANIN BÜRHANI OLAN RİSALE-İ NUR'UN, NUR HAREKETİNİN, ŞAHS-I MANEVÎSİNE MÂL OLARAK DEVAM ETMESİ GEREKİRDİ.- BU UZUN ÖMÜRLÜ, MÜESSİR, HAYATTAR ŞAHS-I MANEVÎ PORTRESİNİN, BİR BAŞKA DEYİŞLE İÇTİMAÎ, CEMAATÎ HİLYENİN TEŞEKKÜLÜNÜN,

İslam Yaşar