Yesevîzâde Alparslan Yasa Tüm Köşe Yazıları

360 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (34)

"Ali Sami 1892'de Deniz Harp Okulu'na girdi. 1888'de teğmen rütbesiyle okulu bitirdi. Wikipedia Ansiklopedisi'ne nazaran, 1901'de Bahriye Mektebi'nin İnşâiye Sınıfından Mülâzim rütbesiyle mêzûn oldu ve Bahriye İnşâiye Resimhânesi'nde vazîfelendirildi. 1902'de Mekteb-i Sanayi-i Şahane'ye ( Güzel Sanatlar Akademisi ) kaydoldu. Akademiyi 1908'de biti

Bugün
2 0 0

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (33)

"Bu karar üzerine Sultanahmed medresesinin tamirine başlanmıştır. Medresenin avlusunun üstü demir bir çatı ve cam ile kapatılacaktır. Medresenin bu kısmı, arşiv dairesinin bürolarına tahsis edilecek, odalarında da tasnif edilmiş ve fişleri, kataloğları yapılmış evrak bulunacaktır. "Hamama gelince: Binada esaslı tamirata ihtiyaç görülmemiştir. Hamam

09.12.2022
15 0 0

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (32)

(Vakit, 17.11.1934, s. 4) Us kardeşlerin Vakit gazetesinin -totaliter Halk Fırkası'nın Küçük Ayasofya Semt Ocağı'nda "Ayasofya Câmii'nin yıkılıp yerine çocuk bahçesi yapılması"nın karâra bağlandığına dâir- haberi... Karâr, tam iki sene sonra tatbîk edilecek, Fâtih'in ve bütün ecdâdın yâdigârı, Milletimize küstahça meydan okuyarak, 1936 Eylûl'ünün s

08.12.2022
17 0 0

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (31)

Ayasofya Medresesi ne zaman yıktırıldı Pek çok araştırmadan sonra, nihâyet, küçük (pek küçük!) bir gazete haberiyle, bu târihi tam olarak tesbîte muvaffak olduk. Bahis mevzûu haber, 25 Eylûl 1936 târihli Son Posta gazetesinin 6. sayfasına "Eski Ayasofya medresesi" başlığıyle dercedilmiş yedi satırlık bir haberdir: "Ayasofya müzesi arkasında bulunan

07.12.2022
14 0 0

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (30)

16. asrın sonlarında, (herhâlde çok yıpranmış olduğundan) yıktırılıp 1596'da tekrâr binâ edildi. Müteâkiben, devir devir, tâmirât ve tâdilât geçirmiye devâm etti ve nihâyet Abdülmecîd Han merhûm tarafından yıktırılıp (18461849'da) bütün Ayasofya'nın restorasyonun kendisine tevdî edildiği- İsviçreli Fossati ve ekibine, -Tanzîmât üslûbunda, yânî Şark

06.12.2022
14 0 0

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (29)

(4.1.2012; https:www.berlinturk.comdenode14857; 29.8.2022) Ayasofya Şadırvanı'ndaki restorasyon çalışmalarından Ocak 2012'deki bir intibâ... (Şadırvan'ın restorasyonu hakkında tafsîlât için, bu çalışmalara katılmış olan Esengül Yıldız-Altunbaş'ın makâlesine mürâcaat edilebilir: "Ayasofya, I. Mahmud Şadırvanı 2011 Yılı Restorasyonu", Uluslararası İs

05.12.2022
17 0 0

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (28)

(Ceyda Muslu'nun haberi, 10.3.2021; https:www.trthaber.comhaberkultur-sanatayasofya-camiinin-hat-levhalari-belgeleniyor-563413.html; 16.10.2022) Ak Parti Hükûmetleri ve hamiyetli idâreciler, Ayasofya'daki Müslüman eserlerini restore etmek için âdetâ bir seferberlik başlatmışlar ve bu eserleri, olabildiğince, asıl hâllerine döndürmüşlerdir. Bu mevzû

04.12.2022
14 0 0

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (27)

(CNN Türk, 26.2.2018; https:www.cnnturk.comseyahatayasofya-ile-ilgili-bilmeniz-gereken-her-seypage51; 2.10.2022) Ayasofya Câmii "Bizans Müzesi"ne tahvîl edilmek gibi büyük bir zulme dûçâr olunca, Ayasofya'nın dâhilindeki veyâ külliyesindeki bütün Müslüman eserleri gibi, Muvakkithâne de, bu darbeden büyük zarâr gördü... Ön cephesindeki tente bile, b

03.12.2022
12 0 0

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (26)

Yukarıda, Muhtar Yahya Dağlı'nın muhtelif kitâbî kaynaklardan derleyip 1948'de neşrettiği İstanbul Mahalle Bekçilerinin Destan ve Mâni Katarları kitabından bahsetmiştik. Bu eserde, maâlesef, Eyice'nin bahsettiği "İmâret Faslı" bulunmuyor. "Tamâmı on iki dörtlük" ve "muhtemelen 18. asrın ikinci yarısına" âid olan bu destan da, Eyice'nin makâlesine d

02.12.2022
14 0 0

Ayasofya Câmii'ne "Bizans Müzesi" hakâretinin sahîh târihçesi (25)

Bu vesîleyle, Ayasofya Deposu'ndaki fecî vazıyet hakkında 7 Kasım 2005 târihli Milliyet'te intişâr eden bir haberi esefle naklediyoruz: "Milliyet, Ayasofya'nın deposuna girdi. Amforalar, çiniler, kilise malzemeleri, mezar taşları, Bizans ve Osmanlı seramikleri gibi tarihi eserler depoya atılmış, toz ve pislik içinde yıpranmaya bırakılmış. "Ayasofya

01.12.2022
11 0 0