"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Yesevîzâde Alparslan Yasa Tüm Yazıları

179 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

BEYÂN-I ÎTİZÂR

Yazarımız Yesevîzâde Alparslan Yasa'nın araştırması henüz tamâmlanmamıştır. Kendi planına göre, Kıbrıs Dâvâsının Hakîkî Kahramanları bahsini tamâmladıktan sonra, bir silsile hâlinde üzerinde duracağı dîğer bahisler şunlardır: 1974 Komünist Affı ve Netîceleri, Ecevit'ler bahsi (eksik kalan kısım), Bursa Nutku ve Uydurma Ezânın Âkıbeti (eksik kalan k

30.07.2020
100 0 0

MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 668

"Hükûmet, Kıbrıs Dâvâsına kayıdsız!" Halkevi'ndeki toplantıda, genç hatîblerin yaptığı çok dikkat çekici bir tesbît, (mâhûd) Hükûmetlerin o günlere kadar Kıbrıs Dâvâsına bîgâne kalışlarıdır... Frenk mukallidliğini mârifet bilen bu teslîmiyetçi Hükûmetlerin Kıbrıs siyâseti, ancak, milliyetçi Üniversite Gençliğinin ve onun peşi sıra, efkârıumûmiyenin

29.07.2020
70 0 0

MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 666

"Ada, eski sâhibi olan Türkiye'ye iâde edilmelidir" "Mağusadan hususî olarak kalkan trenin gecikmesi üzerine miting tertip heyetince saat tehir edilen toplantı, saat tam 11 de başlamış ve İstiklâl Marşını müteakip, ilk olarak sözü Avukat Fadıl N. Korkut alarak Plebisitin manasını ve neden bunu tasvip etmediğimizi hukukî ve pek kesin olarak isbat î

27.07.2020
53 0 0

MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 665

"Kahraman ecdadımızın, kanları ve canları pahasına asırlar önce Türk Ülkesine kattıkları bu Türk Adasının Yunanistana peşkeş çekildiği şu kritik günlerde, varlığımızı belirtmek ve mevcudiyetimizi inkâr edenlere gücümüzü göstermek artık kaçınılmaz bir vazife olmuştu. İşte biz bu vazife başında, uhdemize düşeni yapmak üzere mevki almak için, bugün Le

26.07.2020
91 1 0

MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 663

Kıbrıslı Türklerin 28 Kasım 1948 Ayasofya Nümâyişinin Türkiye matbûâtındaki zayıf in'ikâsı Bir ihtilâlle iktidârı zaptetmiş olan ve Anadolu Milletini kat'iyen temsîl etmiyen Kemalist Hükûmet, Lozan'da, ne Kıbrıs'a, ne dîğer Anadolu Adalarına sâhib çıkmış, sonrasında da onlara hep sırtını dönmüştü... Bu cihetle, Kıbrıs Türklerinin, dâvâlarını Anadol

24.07.2020
61 0 0

MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 662

Müderris Dânâ Efendi'nin Rumlara cevâb veren makalesi Hatırlanacak olursa (Yeni Söz, 9.7.2020, Tef. No 648'e mürâcaât), Kıbrıs Rum matbûâtı, 28 Kasım 1948 İlhâk ve Muhtâriyeti Protesto Mitingi'ni alayla karşılamış, bu meyânda Neos Kibriakos Filaks gazetesi, abuk sabuk iddiâlar dermeyân etmişti: Kıbrıs, bütün Helenlere mâl olmuş bir dâvâ olduğu için

23.07.2020
67 0 0

MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 661

"Makarios, gece yayınladığı ilk mesajında E.O.K.A. cılar ve Digennis'ten de General Grivas bahsettikten sonra Türk ve Rum cemaatlerinin artık taassubu bırakıp aradaki zıddiyeti yenmeleri gerektiğini söyleyerek 'Aradaki mâniler yıkılmalı ve samimi, kuvvetli bir işbirliği doğmalıdır' demiştir. "Makarios, konuşmasını, artık 8 asırlık esaretin sona ere

22.07.2020
60 0 0

MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 660

Denktaş'ın, 16 Ağustos 1960 günü, Kıbrıs Cumhûriyeti'nin istikbâli hakkındaki ümîdvâr nutku Kıbrıslı Türkler, onlarca sene İngiliz zulmü altında ve Rumlar tarafından imhâ edilme korkusu içinde yaşadıktan sonra, Şubat 1959 Zürih ve Londra Muâhedelerini büyük bir ümîdle karşılamışlardı... Enosis ve o uğurda jenosid siyâsetinin artık geride kaldığına,

21.07.2020
57 0 0

MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 659

Dânâ Efendi, tenkîdlere rağmen, hizmete devâm etti Gayet münevver, milletler arası siyâsete vâkıf, fevkalâde vatanperver bir insan olan Müftü Dânâ Efendi, Milletine hizmet şevkıyle giriştiği faâliyetlerinin (belki bir otorite çatışması endîşesiyle) siyâsî kesimde sebeb olduğu rahatsızlıklara rağmen, haddini tecâvüz etmeden, Cemâatinin mes'eleleriyl

20.07.2020
49 0 0

MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 658

"Yegâne arzûmuz, Müftünün hiçbir sûretle dîn işlerinden dışarı çıkmaması..." Dr. Fâzıl Küçük ve Faiz Kaymak, 31 Ağustos 1957'de, Ankara'da, Başvekîl Adnan Menderes, Devlet Vekîli Fatîn Rüştü Zorlu ve Dâhiliye Vekîli Dr. Nâmık Gedik tarafından kabûl edilmişler, müteâkıben, gazetecilerin suâllerine cevâb vermişlerdi. Bunlardan birisi: '- Dânâ Efendi'

19.07.2020
49 0 0