Naim Babüroğlu

Yeniçağ

Türkiye NATO ve Batı dışında kalmaya hazır mı

Ülkelerin coğrafyası jeopolitiğin değişmez unsurudur. Dünyanın en zengin enerji kaynaklarına sahip petrol zengini Orta doğu ülkeleri, jeopolitik güç mücadelesinde varlık gösterememektedirler. Orta Doğu ülkelerinin devlet kurumları, kabile geleneğinden gelen alışkanlıklarını sürdürmekte ve gelişmiş ülkeler düzeyine erişememektedirler. Rönesans'ın ya

ABD'nin tuzağı ve Ermenistan

ABD İstihbarat Örgütü CIA (Central Intelligence Agency-Merkezi Haber Alma Örgütü), 1950'lerde Irak'ta ülkenin siyasi ve askerî liderlerine silah ve para sağlıyor, karşılığında komünizm karşıtı bir cephe oluşturmaya çalışıyordu. Ancak, 14 Temmuz 1958 gecesi, Amerikan yanlısı olan Irak yönetimi silahlı kuvvetler darbesiyle devrildi, General Kasım, de

2023'te Atatürk'ü selamlayan Türk Kadını

19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan yolculuk, 9 Eylül 1922'de İzmir'de sona erdi. Bu son, Türkiye'nin çağdaş bir ülke olma yolunda yeni bir mücadelenin başlangıcıydı.Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, sadece bir savaş kazanmadı.1683'te başlayan Osmanlı çekilmesini ve toprak kaybını 238 yıl sonra Sakarya'da 13 Eylül 1921'de durdurdu.89 Temmuz 1919 geces

Büyük Taarruz'da Mustafa Kemal'in Stratejik Dehası

Türk İstiklal Savaşı, 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgaliyle başlar. 11 Ekim 1922 tarihinde, Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla askerî harekât son bulur. Savaş meydanında kazanılan askerî zafer, 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasıyla masada taçlandırılır. Böylece, İstiklal Savaşı amacına ulaşır.İstiklal Savaşı hedefinin gerçekleştirilm

Millî Mücadele'den bugüne işbirlikçiler

Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için, 10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması imzalandı.İngiltere Başbakanı Llyod George, 22 Mayıs 1919'da, "Türkiye sahneden siliniyor diye üzülecek değiliz." diyordu.Padişahın oluşturduğu Saltanat Şurası'nda, 22 Temmuz 1920'de Sevr görüşülür. Şurada, Emekli General Rıza Paşa dışında tü

Alman Komutan olmasaydı Çanakkale'de bu kadar şehit verilmezdi!

Çanakkale Savunması için 5'inci Ordu oluşturulur. Ordu Komutanlığına, 24 Mart 1915'te Başkomutan Vekili Enver Paşa tarafından Alman General Liman von Sanders atanır. Çanakkale'deki Türk Komutanları, Çanakkale Savunma Planı'nın esasını, "düşmanın karaya çıkmasına izin vermeden imhasını sağlamak" prensibine dayandırmışlardı. Düşmanın karaya çıkmasına

Atatürk'ün emaneti ve kurduğu parti

M.Ö. 333 Antakya bölgesi, Büyük İskender tarafından ele geçirilir. Aristo'nun öğrencisi, Makedonya'lı Büyük İskender bu topraklarda dolaştı. Beğendiği için kendi adını bu kente verdi: İskenderun Sezar bu topraklarda dolaştı30 Ekim 1918 Osmanlı Devleti'ni tarih sahnesinden silen, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanır. İngiltere ve Fransa, Antakya'yı

Bir milletin yeniden doğuşu-LOZAN

Mondros Mütarekesi (Ateşkes Antlaşması), Osmanlı Devleti'yle İtilaf Devletlerinin temsilcisi İngiltere arasında 30 Ekim 1918'de, Yunanistan'ın Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda, Agamemnon zırhlısında imzalanır. (1) Agamemnon, İngiliz savaş tarihinde önemli bir semboldür. Agamemnon, Truva savaşında (M.Ö.1184) Yunanlar'ın (Akha kuvvetleri) komutanıd

NATO Zirvesi, Türkiye ve büyük savaşa doğru

11-12 Temmuz 2023'te, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta NATO liderler zirvesi düzenlendi.NATO, Ukrayna'yı üyeliğe davet etmedi. Davet etmeyeceği zaten belliydi. Çünkü, bir bölümü işgal edilmiş bir ülkenin NATO ve AB üyesi olması mümkün değildi.Vilnius Zirvesi'nin 90 maddelik bildirisinde, Ukrayna'ya 2008 Bükreş Zirvesi'nde verilen NATO üyeliği taahh

İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye

ABD, Baltık'tan Rusya'yı kuşatmak amacıyla Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmasını istedi. Rusya'nın askeri gücünü zayıflatmak ve bu iki ülkede NATOABD askeri üsleri konuşlandırarak, Rusya'nın kuzeyde nefes borusunu kesmek ABD'nin öteden beri hedefiydi. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, dünya ve bölge barışına katkı sağlamayacaktı. Tersine, d