İlber Ortaylı

Hürriyet

250'nci yılında tarihçi Hammer

Hammer, Maria Theresia'nın kurdurduğu "dil oğlanları" diye çevrilen Orientalische Akademie'de Latince, Yunanca, Arapça, Farsça ve Türkçe öğrenmişti. Avusturya Bilimler Akademisi'nin ilk reisiydi. Osmanlı Encümen-i Dâniş'inin ilk Avusturyalı üyesiydi. Tıpkı Ahundzâde'ye Latince alfabesinden dolayı Padişah Abdülmecid'in bir Mecidiye nişan vermesi gib

Büyük İskender

İskender'in hayatı şüphesiz ki çok kısa sürmüştür. 33. yaşı içerisinde aşağı yukarı 10 senede 20'yi aşkın seferle Küçük Asya'ya geçti. Termessos (Antalya'daki) gibi dağ şehri hariç aşağı yukarı alamadığı bir yer yoktur ve İran, Orta Asya ve Kuzey Hind'e girdi. Ama mühim olan onun yeni bir askerî teknik ve strateji ustalığı ile Yunan kültürünü kısa

Roma'nın istilası

395'te İmparator Theodosius, Büyük Roma İmparatorluğu'nu çocukları arasında Batı'da Honorius ve Doğu'da Arcadius olmak üzere taksim etmişti. 455'te Vandalların şefi Genserik yağma ettikleri Roma'yı tam anlamıyla tarihe gömdü. 1204'te de ikinci bir barbar istilası IV. Haçlı Seferi'nin yağmacıları Konstantinopolis'i yağma etti.455'te bildiğimiz İtaly

Sahillerimiz

Kıyılar tamamen işgal edilmiş. Yanına şezlongunu veya uzanacağı hasırı alıp gitse bile yayılacağı yer bulamayanlar var ve bulan da terk etmesi için ikaz ediliyor. Kıyı canavarları türemiş. Hepsinin cesaret aldığı da yetkililerin göz yumduğu kaçak otel kıyıları. Bu konuda Sayın Bakan Mehmet Özhaseki'den etraflı kararlar ve çözümler bekliyoruz.SAYIN

Öğretmenlere saldırılar kabul edilemez Her şeyin başı maarif

Özel okullar, gençliğimdeki gibi otorite ve veliler ile talebeleri saygıya alıştıran yerler olmaktan çok uzak. Özel okul öğretmenleri velilerin devamlı tacizi ve cahilane müdahalelerini dinlemek zorunda kalıyor. Müdürler ise "müşteri her daim haklıdır" düsturuyla hareket ediyor. Çoluk çocuk takımı da bu havayı hissettiği için edepsizliğe ve şımarık

Venedik,Bienal ve Marco Polo

Venedik, bugün eski saraylarını koruma mücadelesinde. Bir konağı korumak az bir şey değil. Venedik'i korumak için İtalya gayretini tabii ki gösterecek. Ama dünyanın Venedik için gösterdiği gayret hiçbir şekilde istenen düzeyde değil... Venedik Bienali Türkiye Pavyonu hayli orijinal... Marco Polo, dünya tarihinin ilginç bir seyyahıdır. Milattan önce

2. Dünya Savaşı sonrası dünya

1950'lilerden beri dünya kirlenmeyi de hızlandıran yeni bir istismar ekonomisine girmiştir. Tabiatın tahribi artmıştır. Dünya kesif bir kirlenme ve asıl beteri beslenme krizine doğru gidiyor. Nüfusun artışında azalma bekleniyor. Ama bu herhâlde öbür çöküşü karşılayacak kadar olmayacak. Gelecekte su ve gıda problemi büyüyecek ve kavgalar bunun etraf

Yeşil Bursa!

1963 yılında henüz lise ikinci sınıf öğrencisiyken gördüğüm Bursa bir rüyaydı. Ahalisinin zarafeti, ucuz otellerin bile sakız gibi temizliği yemeklerin çeşnisi, ister gündüz ister akşam vakti olsun yeşillik, yeşillik, yeşillik... O yeşilliğin içinde şehrin panoraması başka renk ve asaletti. Ecdadın niye burayı başkent, payitaht olarak seçtiği, feth

Türkiye kıyıları ve milletimiz

Galata Projesi maalesef çok müsrif bir kullanımdır. Kıyının bir köşesine sığınıp etrafı seyredecek gençleri, talebeleri, orta şeker insanları sıkıntıya soktular. Bu yetmezmiş gibi o dar alanın önüne bile bir nehir ziyafet gemisi monte edildi. Bu meseledeki en büyük rezalet bu lokanta gemisini işleten şirketin bir de rıhtımı kendine "özel" diye ayır

Divanhane'nin geleceği

Kasımpaşa'daki Divanhane, Deniz Kuvvetleri Yüksek Konseyi gibidir. Geniş bir binadır. Bakımı da son derece zordur. Şu ara zaten yeniden bir restorasyon geçirdi. Ne olacağı konusunda kamuoyunda tartışmalar sürmektedir. Divanhane'nin tarihçiler tarafından teklif edildiği gibi Deniz Kuvvetleri Müzesi olması uygundur. Çünkü Beşiktaş'taki Deniz Kuvvetle