Mehmet Emin Gerger

Yeni Akit

2. Abdülhamid Han hakkında tarihçiler ne diyor (2)

Osmanlı Devleti'ni 33 yıl yöneten Sultan 2. Abdülhamid Han'ı, vefatının 106. Yıldönümünde anmaya ve anlamaya devam edelim. Bakalım Sultan 2. Abdülhamid Han; "Kızıl Sultan" mı, yoksa "Ulu Hakan" mı.. Bakalım Müslüman Tarihçilerimiz Sultan 2. Abdülhamid Han hakkında neler söylemiş Hep birlikte okuyalım ve doğrusunu öğrenelim. Tarihçi Mustafa MÜFTÜOĞ

2. Abdülhamid Han hakkında tarihçiler ne diyor (1)

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in oğlu Sultan 2. Abdülhamid Han, vefatının üzerinden 106 senelik bir süre geçmiş olmasına rağmen, Osmanlı Padişahları içerisinde hâlâ en çok tartışma konusu yapılan Padişahların başında gelmektedir. Siyasi - dinî kimliği, hizmetleri, otuz üç (33) yıllık icraatları ve yönetimiyle tartışma konusu yapılan 2. Abdülh

Üstad Ali Ulvi Kurucu

Şair, Yazar, mütefekkir ve İslâm Âlimi Üstad Ali Ulvi Kurucu, "1922 yılında Konya'da doğdu. Hacıveyiszâde İbrâhim Efendi'nin oğludur. İlk hocası olan babasının yanında Hâfızlığını tamamladıktan sonra İlk ve Ortaokulu Konya'da bitirdi. O günkü şartlarda dinî ilimlerde derinleşmeye uygun bir ortam bulamayınca ailesiyle birlikte Medine'ye göç etti; o

7. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Tevfik Gerçeker

Türkiye'nin yedinci Diyanet İşleri Başkanı olan Mehmet Tevfik Gerçeker Hoca, 1898 yılında Bursa Karacabey'de doğdu. İlk ve Rüşdiye tahsilini (öğrenimini) Karacabey'de yaptı. Bu arada Hıfza çalıştı. Askere gidinceye kadar dinî (İslâmî) ilimleri babasından okudu. Daha sonra İstanbul Medreselerinde tahsilini sürdürdü. Bir süre Hey'et (Astronomi) ilmi

Doğu Cephesi Komutanı Musa Kâzım Karabekir Paşa..

Kurtuluş Savaşımızın büyük komutanlarından Kazım Karabekir 1882 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Mehmed Emin Paşa, annesi Havva Hanım'dır. Askerlik mesleğine girerek örnek bir öğretim hayatını tamamladı ve 1905'te Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile ordu safhalarına atıldı. 1909 yılına kadar Balkanlar'da çeşitli ayaklanmaları bastırmakla uğraştı ve üstün

Türkiye'nin 3. Diyanet İşleri Başkanı; Ahmet Hamdi Akseki..

"Türkiye'nin üçüncü Diyanet İşleri Başkanı olan Ahmet Hamdi Akseki, Antalya Akseki İlçesi Güzelsu Nahiyesinde 1886 yılında doğdu. Beş altı yaşlarında Kur'ân-ı Kerim öğrenmeğe, 7 yaşında da Cami'de mukabele okumaya başladı. Önce babası Mahmut Efendi'den, sonra da Mecidiye Medresesi'nde Müderris Abdurrahman Efendi'den okudu. 14 yaşında babasıyla Ödem

İslâm Şairi Mehmed Akif diyor ki..

"Ben böyle durmayacaktım dili bağlı, İslâm'ı uyandırmak için haykıracaktım! Gür hisli, gür imanlı beyinler coşar ancak, Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım!" (M. Akif Ersoy) "Milletler topla, tüfekle, zırhlı ile ordularla, tayyarelerle yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki rabıtalar çözülerek herkes kendi başının derdine, kendi havasına, ken

Güzel Sözler ve Bilgece Öğütler

"Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de Cennet'e götürür. Yalan sözlülük kötülüğe, kötülük de Cehennem'e götürür." (Hz. Muhammed s.av) "Çocuklarınıza yüzmeyi, ata binmeyi, meşhur darb-ı meselleri (atasözlerini) ve güzel şiirleri öğretiniz." (Hz. Ömer r.a) "Düşmana sahip çıkan düşman sayılır." "Düşmana fırsat verme." "Düşmanın düşmanı, düşman kaldıkça d