Halit Kanak Tüm Köşe Yazıları

75 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Çekoslovakya'da Uyvar Kalesi'nin Fethi (24 Eylül 1663)

Turan Kurultayı için geldiğimiz Budapeşte'den şanlı akıncılarımızın "su başı durak" diye ifade ettikleri Estergon'a uğramadan edemezdik. 15 Ağustos 2022 tarihinde Budapeşte'den Estergon'a ulaşmak için kuzey batıya doğru hareket ettiğimizde bizleri büyük bir heyecan kaplamıştı. 50 km'lik yolu Türkiye'mizdeki gibi yollar olmadığı için 2022 Avrupa'sın

24.09.2022
24 0 0

Özbekistan Hokand Hanlığı'nın Rusya tarafından işgâli (10 Eylül 1876)

Rus Çarı IV. İvan'ın Kazan Hanlığını 1552 yılında işgâl etmesi Türkistan'ın düşmesinin yollarını açmıştı. Çok değil dört sene sonra Hazar Denizi kıyısında bulunan Astrahan Hanlığı da işgal edilince Türkistan kapıları Rusya'ya açılmış oldu. Mareşal Stoganov'un 1582 yılına kadar yönettiği askeri harekatlar ise Küçüm Han idaresindeki Türk-Müslüman dev

10.09.2022
23 0 0

Vefât yıldönümünde Balıkesirli İmâm Birgivî Hazretleri (3 Eylül 1573)

Kânûni Sultân Süleyman ve II. Selim zamanının önemli âlimlerinden olan Mehmed Birgivî Efendi hem bir vâiz, hem bir mürşid, hem bir müderris, hemde bir mütefekkirdir. Aynı zamanda Osmanlı Coğrafyasında; İmâm-ı Âzâm gibi, İmâm Muhammed Şâfii gibi İmam nisbesini almış tek kişidir. Dört Osmanlı Sultânı döneminde Şeyhülislamlık yapmış olan Molla Fenârî'

03.09.2022
24 0 0

Ahlat ve Malazgirt'ten fetih notları (26 Ağustos 2022)

Anadolu'nun fetih kapısı Malazgirt'e fethin 951. yıldönümü kutlamaları için gelmeden önce Sultân Alparslan'ın harekât merkezi Kubbet'ül İslâm Ahlat'a uğradık. Başkanlığını yürüttüğüm Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğimizin de etkinlik çerçevesi içinde Genel Başkan Yardımcımız ve aynı zamanda Geak Başkanı Semih Sağır ve bünyemizde bulunan

27.08.2022
20 0 0

Prag'ın Rusya tarafından işgâli (20 Ağustos 1968)

Çekoslovakya'da 1968'in Haziran'ında 70 üst düzey kişinin imzalayarak yayımladığı, "Demokratik Sosyalizm 2000 Kelime Manifestosu" Rusya tarafından bardağı taşıyan son damla olarak değerlendirildi. Harekete geçirdiği Varşova Paktı üye ülkeleriyle 20 Haziran'da Çekoslovak topraklarının yanı başında askeri tatbikat başlattı. Yetmedi Varşova Paktı'na ü

20.08.2022
44 0 0

Macaristan'dan Turan Kurultayına bakış (13 Ağustos 2022)

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Karademir ve Dr. Abdurrahim Can'la birlikte bir sabah namazından sonra İstanbul'dan başlayan kara yolculuğumuz 10 Ağustos 2022 tarihinde, "TURAN KURULTAYI" için geldiğimiz Budapeşte'de nihayete erdi. Kara yolunu tercih etmemizin sebebi Balkan Bölge Başkanımız Özcan Ye

13.08.2022
29 0 0

Turgut Reis'in Ponza Zaferi (5 Ağustos 1552)

Yaptığı koşa teftişten dönen Kânûni Sultan Süleyman mâiyetiyle birlikte Topkapı Sarayına doğru atının üzerinde gidiyordu ki, birdenbire güçlü kuvvetli yapılı biri tarafından atının yuları tutularak durduruldu. Adeta kellesiyle oynayarak hiçbir makam sahibinin yapmaya cesaret edemediği bu hareketiyle herkesin yüreğini ağzına getiren bu kişi Trablusg

06.08.2022
32 0 0

Kânûni'nin Şeyhi ve sütkardeşi Yahya Efendi'nin vefâtı (30 Temmuz 1568)

Âlim ve evliya, Şeyh Yahya Efendi, 3 Kasım 1494 tarihinde Trabzon'da doğmuştur. Babası, Yavuz Selim'in şehzâdeliği döneminde Trabzon kadısı olmakla beraber, ârif kişiliğiyle tanınan Şamlı Ömer Efendi'dir. Annesi, tarihçi Peçevî'nin notlarında geçen Afife Hatun Trabzon'ludur. Yavuz Selim'in 6 Kasım 1494'te Trabzon'da doğan Şehzâdesi Süleyman, annesi

30.07.2022
40 0 0