Halit Kanak Tüm Köşe Yazıları

61 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Napolyon Bonapart'ın Mısır'dan kovulması ve Türkiye-Fransa Anlaşması (25 Haziran 1802)

Türkiye ile Fransa arasında bir müddettir devam eden müzakereler bitmiş, akabinde Paris'te imzalar atılmıştı. 25 Haziran 1802'de yapılan anlaşmaya, Fransa dışişleri bakanı meşhur Charles-Maurice de Talleyrand, Türkiye adına Paris Büyükelçisi Mehmed Said Galip Efendi imzalarını koydular. Bu anlaşmaya; dünyanın en büyük Devleti Fransa ve İmparatoru N

25.06.2022
10 0 0

Sultân II. Süleyman'ın vefâtı ve dönemindeki önemli gelişmeler (22 Haziran 1691)

Sultân II. Süleyman Hân; yanına çağırdığı Sadrâzam Köprülü Fâzıl Mustafa Paşa'ya Macaristan'ın yeniden fethedilmesi tâlimatını verdikten sonra 10 Mayıs 1691'de yapılan törende Sancak-ı Şerifi kendisine teslim etti. Ardından Orduyu uğurlamak üzere bizzat 8 Haziran'da Edirne'ye geldi. Burada yapılan duâların ardından da 14 Haziran'da ordu sefere çıkt

18.06.2022
13 0 0

Said Halim Paşa'nın Sadrazâm olarak göreve başlaması

Harbiye Nazırlığı olarak kullanılan bugünkü İstanbul Üniversitesi ana kapısından çıkan otomobil Beyazıt Meydanını baştanbaşa geçtikten sonra divan yoluna bağlanacakken karşılarına çıkan düzmece bir cenaze alayına yol vermek için durduğu sırada arabaya dört bir koldan ateş açıldı. Arabada, dönemin İstanbul muhafızı Cemal Paşa'nın suikast ihbarlarına

11.06.2022
13 0 0

Vefât Yıldönümünde Muhammed Ali Clay (3 Haziran 2016)

MHP İstanbul İl Başkanı olarak Atatürk Havalimanı dış hatlarına kurdurmuş olduğum Mehter Takımı yeri göğü inletirken güreş milli takımını taşıyan otobüs, millilerin idman yaptığı Sarıyer kampından aldığı pehlivanları yavaş yavaş dış hatlar terminaline boşaltıyordu. Milli sporcularımıza söz vermiştim. 1996 Atlanta Olimpiyatlarına giderken mehter tak

04.06.2022
23 0 0

Nizâm-ı Cedîd Ordusunun lağv edilmesi (28 Mayıs 1807)

Osmanlı Coğrafyasında elem ve korkuya neden olarak bir devre damgasını vuran "Patrona Halil" ayaklanmasından 77 yıl sonra ortaya çıkarak, daha vahim neticeler doğuran Kabakçı ihtilâlinden üç gün sonra Osmanlı'nın en modern ordusu, kurucusu III. Selim Hân tarafından lağv edildiğinde takvimler 28 Mayıs 1807'yi gösteriyordu. Sultân III. Selim Hân'ı bu

28.05.2022
16 0 0

Doğum yıldönümünde Mahtumkulu Firaği'yi anmak (18 Mayıs 1724)

"Firâği'ninşâirâne dünyası binlerce yılın devamında olgunlaşan Türkmen Felsefesi, Milletin kalbinin avazı ve Türkmen ruhunun sarsılmaz sütunu haline geldi." GurbangulıBerdimuhammed MahtumkuluFiraği, 1724 yılının 18 Mayıs'ında, Türkmen Sahrasında Günbed-i Kavus (Cürcan) şehrinin Hacı Kavuşan köyünde, Garri Molla lakaplı Devlet Mehmet Azâdi ile Orazg

21.05.2022
17 0 0

Preveze'den sonraki en büyük zafer: Cerbe Deniz Muharebesi 14 Mayıs 1560

Devletin bakanlar kurulu hükmündeki Divân-ı Hümâyûn; Kocaeli Bahriye Sancakbeyi Ali Portuk Bey'e, Rodos Sancakbeyi Kurdoğlu Ahmed Bey'e ve kardeşi İskenderiye Bahriye Sancakbeyi Kurdoğlu Şuca Bey'e gönderdiği çok gizli emirle, bir düşman saldırısı karşısında hazırlıklı olmalarını istiyordu. Bu emrin benzerini Piyâle ve Turgut Paşa'lara da gönderen

14.05.2022
23 0 0

7 Mayıs 1718: Matbaayı Türkiye'ye sokmadı dedikleri Şeyhülislâm Abdullah Efendi göreve başladı

Takvimler 7 Mayıs 1718'i gösterdiğinde (6 Cemaziye'l Evvel 1130) Ebûİshâk İsmail Efendi'nin yerine Şeyhülislâm olarak Yenişehirli Abdullah Efendi 12 yıl, 4 ay, 23 gün sürecek görevine başladı. Şeyhülislâm olarak atanmasında Damat İbrahim Paşa'nın büyük desteği oldu. Daha önce 9 Kasım 1705 tarihinde tayin edildiği Halep Kadılığı görevini on altı ay

07.05.2022
25 0 0

Osmanlı sınırlarının Endonezya'ya dayanması ve Türk denizcilerinin Endonezya faaliyetleri

Türk denizcilerinin Endonezya faaliyetleri, Türk Cihân Devleti Osmanlı'nın, Açe Sultânlarının yardım çağrısı üzerine kurduğu devlet politikası gereği yaptığı seferlerle başlar. Açe Sultânlığı 1514 yılında kurulan, 1903 yılında sömürgeci Hollanda tarafından işgâle uğrayana kadar 35 hükümdarın yönettiği Müslüman bir devletti ve dünyanın en büyük altı

30.04.2022
22 0 0

23 Nisan 1920 TBMM'nin Açılması ve Sürece Giden Yol

Can dostlarım Ömer Faruk Bayburtluoğlu ve Köksal Özgehan'la birlikte Kırklareli Vize'ye bağlı Çakıllı'nın MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Bayram Bey'i ziyâret ettiğimizde öğrendim Gâzi Meclisimizin 23 Nisan 1920'de ki açılışında ilk Başkanı olan Mehmet Şerif Bey'in 1845 yılında Çakıllı'da doğduğunu.. AÇILIŞ TBMM açılacağı gün, hem Hacı Bayram-ı Veli

23.04.2022
33 0 0