Halit Kanak Tüm Köşe Yazıları

93 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Oğuz'un Kayı Boyundan Osmanlı Devleti'nin kuruluşu (27 Ocak 1300)

Osmanoğullarının mensubu bulunduğu "Kayı Oymağı" Oğuz Boylarının yoğun yaşadığı Aral Havzasından Selçukoğullarının mâiyetinde Amu Derya Nehrini geçerek Merv civarında Mâhân'a yerleştiklerinde tarihler (1.000) bininci yılın başlarını gösteriyordu. Kayı Oymağı'nın büyük kısmı Sûltân Alpaslan ile Malazgirt'e gelmişler, ardından Artukoğullarıyla güneyd

28.01.2023
19 0 0

Sûltân 1. Abdülhamid Hân'ın tahta geçmesi ve dönemindeki gelişmeler (21 Ocak 1774)

Sûltân 1. Abdülhamid Hân; ağabeyleri Şehzâde Numan ve Şehzâde Bâyezid'in 1764 ve 1770 tarihlerinde vefâtlarıyla veliaht olmuştu. 16 yıl, 2 ay, 22 gün tahtta kaldıktan sonra 21 Ocak 1774 tarihinde gece 01.30'da 57 yaşına 7 gün kala vefât eden ağabeyi III. Mustafa'nın yerine aynı gün 21 Ocak'ta tahta çıktığında 48 yaşını 10 ay, 3 gün geçiyordu. 6 gün

21.01.2023
22 0 0

Süveyş Kanalı harekâtı (14 Ocak 1915)

Cemal Paşa, 6 Aralık 1914 tarihinde Şâm-ı Şerife gelerek karargâhını Şam Palas Oteline kurdu. Otelin geniş arazisine de çadırlarını yerleştirdi. Hedefinde; Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelecek kuvvetlerin önünü kesmek için Süveyş Kanalına hâkim olma fikri yatıyordu. (Süveyş tutulamadığı için Çanakkale'ye yüzbinlerle asker sevkettiler.)

14.01.2023
24 0 0

Enver Paşa'ya Çanakkale'de yenilen Churchill'in istifası

TBMM'nin 5 Temmuz 1939 yılında yapılan oturumunda çok özel bir kanun çıkarıldı. Kânun, Osmanlı Hânedanının 3 Mart 1924 Mart'ında sınırdışı edilmeleri ile Fransa'da yaşayan Naciye Sultân'la Enver Paşa'nın çocukları Mehpayker, Türkân ve Ali Enver ile Paşa'nın şehit edilmesinden sonra Naci'ye Sultân'la evlenen Enver Paşa'nın kardeşi Mehmet Kâmil'den o

07.01.2023
22 0 0

Vefât yıldönümünde çağımızın Yesevî'si Seyyid Ahmet Arvâsi (31 Aralık 1988)

12 Eylül 1980 darbesinin sert rüzgârlarının herkesi etkilediği dönemde, vatanına ve milletine sevdalı Seyyid Ahmet Arvâsi Hocamız darbeden 26 gün sonra İstanbul'da gözaltına alındı. Ardından tutuklanarak MHP ve Ülkücü kuruluşlar davasından yargılanmak üzere Ankara'ya getirildi. Önce; MHP Genel İdâre Kurulu Üyesi olması sebebiyle dil ve istihbarat o

31.12.2022
28 0 0

17 Aralık Şeb-i Arûs gününde gönül sûltânları Mevlânâ, Tebrizli Şems ve Sûltân Veled

Mevlânâ Celaleddin Rûmi'nin (kaddasallahû sırrıhû) babası, mânâ âleminde Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi vesellem tarafından kendisine Sûltân'ül Ulemâ unvânı verilerek taltif edilen; nesebi bir taraftan İmâm Serahsi'ye dayanırken, diğer taraftan Belh Hükümdârı İbrâhim Edhem'e uzanan Sûltân Veled; yine akrabası olan Harzemşahları terkederek Ko

18.12.2022
48 0 0

17 Aralık Şeb-i ârûz gününde gönül sûltânları Mevlânâ, Tebrizli Şems ve Sûltân Veled

Mevlânâ Celaleddin Rûmi'nin (kaddasallahû sırrıhû) babası, mânâ âleminde Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi vesellem tarafından kendisine Sûltân'ül Ulemâ unvânı verilerek taltif edilen; nesebi bir taraftan İmâm Serahsi'ye dayanırken, diğer taraftan Belh Hükümdârı İbrâhim Edhem'e uzanan Sûltân Veled; yine akrabası olan Harzemşahları terkederek Ko

17.12.2022
36 0 0

Karlofça'dan sonra muhteşem Türk Heyetinin Viyana ziyareti

Karlofça Anlaşmasının verdiği sükûnetli ortam, diplomatik ilişkileri birden attırmıştı. Dünyanın başkenti İstanbul'a elçilerin biri gidiyor, diğeri geliyordu. Ancak "Divân" diplomasi trafiğine en uygun şekilde cevap verse de yine de tedbiri elden bırakmıyordu. Serhat şehri Kamaniçe Lehistan'a bırakıldığı için, yeni serhat şehrimiz Dniestr Irmağının

10.12.2022
33 0 0

Malkoçoğlu Gâzi Mehmed Paşa'nın Vertizo Zaferi (2 Aralık 1537)

Bir döneme damgasını vurmuş önemli akıncı ailelerinden Malkoçoğlu Yahya Paşa ileII. Bâyezid'in kızı Hüma Hatun'dan olma Gâzi Mehmed Paşa, güngörmüş bir akıncı Bey'idir. Verilen bütün görevleri hakkıyla ve başarıyla yerine getiren bir Beylerbeyi'dir aynı zamanda. Oğlu Aslan Paşa'da kendisi gibi akıncı komutanı, sancakbeyi ve son olarak Budin Beylerb

03.12.2022
42 0 0

Kânûni'nin oğlu Şehzâde Cihângir'in vefâtı (27 Kasım 1553)

Kânûni Sûltân Süleyman 12. seferine çıkmak için Topkapı Sarayından ayrılarak Üsküdar'daki ordugâhına geçtiğinde tarihler 28 Ağustos 1553'ü gösteriyordu. Ağustos sonueylül başına doğru sefere çıkmak için uygun bir zamanlama değildi. Zârûri durumlar hariç seferlere yaz dönemini değerlendirmek için genellikle ilkbaharın başlarında çıkılırdı. Eğer ordu

26.11.2022
50 0 0