Halit Kanak

Yeni Akit

Dulkadiroğulları'nın Osmanlı'ya ilhâkı ve Yavuz'un Anadolu Birliğini sağlaması (13 Haziran 1515)

Türkmen Beyi Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey, kızı Ayşe Sûltânı Fatih Sûltân Mehmed'in oğlu şehzâde Bâyezid ile evlendirerek Osmanlı Devleti ile yakın derece akrabalık tesis ettiğinde bu evlilik sonrası 1470'de dünyaya gelecek Selim'in (Yavuz) 13 Haziran 1515'te yapılacak olan Turnadağ Meydan Muharebesinde kendisini yenerek beyliğine son verece

Efendimiz Sallallahu aleyhi vesellem'in fâni dünyadan, bâki âleme irtihalleri (8 Haziran 632)

Yeni yılın ilk ayı Muharrem geride kalmış, bu dünyadan ayrılacakları Rebiülevvel Ayından hemen önceki ikinci ay olan Safer Ayının yarısı da geçmişti. İşte bu Safer Ayı'nın 19. gecesi Efendimiz Sallallahu aleyhi vesellem sessizce Hâne-i Saadetlerinden çıkarak bakî kabristanına yöneldiler (16 Mayıs 632). Orada medfûn bulunan ensârdan ilk defnedilen E

550 yıllık Anayurdumuz Balkanları kaybettiğimiz anlaşma 30 Mayıs 1913 Londra Anlaşması

Her şey 3 Temmuz 1910 yılında başladı. Bu tarihte çıkardığımız meşhur kiliseler ve mektepler kanunu ile katolik ve ortodokslara ait kiliseler ile mekteplerin kimlerin kullanımına verilmesi gerektiği konusundaki hakemliğimizden vazgeçerek, hakemlik görevini Rus Çarı'nın himayesine bıraktık. Bu da yetmezmiş gibi Rusya'nın Balkanlar'da savaşa asla müs

Türkiye'de kaplıca tedavisinde iken tahtından olan Libya Kralı İdris Senûsi (Vefât 25 Mayıs 1983)

Eyüpsultân Câmii'nin bahçesine girdikten sonra şadırvanların olduğu birinci avluyu geçip, türbenin yer aldığı ikinci avluya girer girmez kapının sağında kapı hizasındaki duvarın üzerinde büyük bir mermer levha sizi karşılar. Hâlid bin Zeyd radiyallahü anhum Hazretlerinin kısa hayatı anlatılan bu mermer kitâbe'nin altında Türkçe olarak, "Bu kitâbe L

18 Mayıs 1944 Büyük Kırım sürgünü ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu

Büyük Kırım sürgünü yaşandığı 18 Mayıs 1944 gününden beri hiçbir zaman gündemden düşmemiş, şiirlere, şarkılara, romanlara konu olmuş, her yıldönümünde acı ve keder içerisinde yüreklerdeki ilk günkü tazeliği ile anılır olmuş, anılmaya da devam edecektir. Bu büyük sürgün hikayesi 18 Mayıs 1944 günü başta Bahçesaray olmak üzere Akmescit, Akyar, Gözlev

Çanakkale Kara Savaşları ve Enver Paşa'nın psikolojik harekâtı (2)

Harbiye Nâzırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa Çanakkale'de yedi düvele karşı amansız bir mücadele içerisinde dünyaya meydan okurken, yurtiçinde ve İslâm Coğrafyasında da halkın moralini yüksek tutmak için psikolojik savaş vermenin de gerekli olduğunu biliyordu. Bunun için; şu anda Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nin Rektörlük makâmı olarak kullan

Mezâr-ı Şerif'in mimarı büyük Türk Hükümdar Hüseyin Baykara'nın vefâtı (4 Mayıs 1506)

Hüseyin Baykara, tahta geçtikten bir müddet sonra büyük âlim ve mutasavvıf Abdurrahman Câmi (Molla Câmi) Hazretlerinin dedesi Şemseddin Muhammed'in tesbit ettiği ve Belh yakınlarında bulunan Hoca Hayran köyünde (kısaca Hayr Köyü diyorlar) tamamen kaybolmuş halde bulunan Hazreti Ali keremallahûvech Efendimiz'e ait kabrin üzerine türbe yaptırmış, bur

25 Nisan 1915 Çanakkale Kara Savaşları (1)

18 Mart 1915'te donanması kesin bir şekilde mağlup edilen düşman, bu bozguna rağmen yenilgiye doymamıştı. İngiltere Savaş Kabinesi, Çanakkale deniz savaşında ağır hezimete uğrayan Churchill'in muhalefetine rağmen Çanakkale'de 25 Nisan'da kara harekâtı başlatılmasına karar verdi. Bunun üzerine Enver Paşa kara savaşları için Çanakkale'yi savunmak üze

20 Nisan 571 Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem'in dünyaya teşrifleri

Bir öğlen sonrası 44 yaşındaki Mekke Şehrinin Reisi Haşim'in oğlu Abdülmuttalip Kâbe'nin Hicr Bölgesinde (Kâbe'nin de içi sayılan yarım daire ile çevrilmiş duvarın iç tarafı, Sûltân 1. Ahmed'in yaptırdığı altınoluğun altı) âdeti gereği çektirdiği gölgeliğinin altında kısa uykusuna yatmıştı. Gördüğü rüyânın etkisiyle uyandı. Rüyâsında bir zât, "Kalk

Resûlullah aşkıyla yaşanan 100 bahtiyar yıl. Gönüller Sûltânı Şeyh Zekeriya Buhâri Hz. (Vefât 10 Nisan 2005)

El Ârifi Billâh Şeyh Muhammed Zekeriyya El Buhâri, Medine-i Münevvere'de ikâmet eden bir "ALLAH DOSTU" idi. FerganaMargilan'lı olduğu halde Türkistan'lı olmasından dolayı kendisi Medine'de Buhâri olarak bilinirdi. Hacc'a, umreye giden Türkiye'den ziyaretçilerin ziyâretgâhı olan evinde herkese rahmet vesilesi olur, duâlarını esirgemezdi. "Bütün hamd