Halit Kanak Tüm Köşe Yazıları

39 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nda Doğu Cephesi ve Gâzi Ahmed Muhtar Paşa (Vefât21 Ocak 1919-2.Bölüm)

Hatırlayacak olursak; Avrupa Devletleri ve Rusya'nın Osmanlı'yı bölme planı için Londra'da aralarında imzalayarak İstanbul'a dikte ettirmeye çalıştıkları protokol metnini 10 Nisan 1877'de Bâb-ı Âli reddetmişti. Metinde, tamamına yakını Ortodoks olan iki ilçenin Bosna-Hersek'ten alınarak Karadağ Prensliğine verilmesini, Bosna-Hersek ile Bulgaristan'

22.01.2022
8 0 0

İstanbul'un Mânevî Fâtihi Akşemseddin'inVefâtı (15 Ocak 1459)

1452 Şubat'ında Edirne Sarayı önemli bir toplantıya şahitlik yapmaya hazırlanıyordu. Bir tarafta Divân Üyeleri, katipler, paşalar; diğer tarafta başını Akşemseddin'in çektiği ilim ehli ulemâlar yerlerini almış genç hükümdârSultânMehmed Hân bekleniyordu. SultânMehmed içeri girmesiyle birlikte gündemdeki İstanbul'un Fethi konusunuda açmış oldu. İstan

15.01.2022
7 0 0

Papa'yı kahrından öldüren zafer Rodos'un fethi (2 Ocak 1523)

1523 yılının ilk günüydü. Vedâ etmek ve anlaşma şartlarına uyulduğu için teşekkür etmek için Kânûni'nin Otağına gelen Rodos (Saint-Jean) Şövalyeleri'nin Üstâd-ı Âzâm'ıPhilippeVilliers de I'lsle-Adam, uzun saatler kapıda bekletildikten sonra huzura kabûl edildi. İçeri girince yavaş adımlarla yürüdü. Türk Hâkânı'nın önüne gelince, kendisini boşluğa b

01.01.2022
5 0 0

Millî Şâirimiz Mehmed Âkif Ersoy (Vefât 27 Aralık 1936)

Mehmed Âkif'inde bulunduğu, Kuşçubaşı Eşref'in yönetimindeki bir grup özel görevli Teşkilât-ı Mahsûsa mensubu kendilerini taşıyan trenle Necid Çöllerindeki son istasyon El-Muazzam'aya geldiklerinde onları bir sürpriz bekliyordu. Enver Paşa'nın, ülkenin dört bir tarafına ve bütün İslâm coğrafyasına gönderdiği Çanakkale Deniz Savaşının kazanıldığı mü

25.12.2021
18 0 0

Hüccet'ül İslâm İmâm Gazâli'yi Anarken (Vefât 18 Aralık 1111)

Allah (c.c.) için ilim öğrenmek, öğrendiği ilimle Ümmed-i Muhammed'e hizmet etmek için Cürcan şehrine giderek Ebu Nasr el-İsmâilî'ye talebe olmuştu. Zâten rahmetli babası kardeşi Ahmed'le birlikte Tus'ta Ahmed bin Muhammed El-Radekâni'ye teslim ettiğinde de aynı hedefi göstermişti. Cürcan'da yeterli ilim öğrendikten sonra bir kâfile ile Tus'a döner

18.12.2021
14 0 0

Vefât Yıldönümünde İmâm-ı Rabbâni Hazretleri (10 Aralık 1624)

"Kutbu'l Hakkâni El-Gâvs-ı Semedânî Eş-Şeyh Ahmed'el Farûkiyyi Serhendi El'Mârûfî Bil İmâm-ı Rabbâni El Müceddidi Elf-i Sâni (Kaddassallahu Sırrıhû ve ilâ Rûhi)..." Buhâra'nın Emkene Kasabasında doğduğu İçin Emkenegi Hazretleri diye bilinen Hâce Muhammed kuddesesırruhu; kendisini büyük mânevî derecelere kavuşturduğu talebesi Muhammed Bâkibillah Haz

11.12.2021
15 0 0

4 Aralık 1897 İstanbul'da Türk-Yunan Anlaşmasının İmzalanması

1877-78 Rus savaşından sonra Berlin'de masaya oturduğumuz anlaşma gereği Tesalya'mın büyük bölümü ile Arta'yı bizden koparan Yunanistan, bu kez de gözünü Yanya ile Girit'e dikmiş, Rum çeteler bu yönde akılalmaz yıldırma faaliyetleri içerisinde bölgeyi yakıp yıktıkları yetmezmiş gibi bir de seferberlik ilân etmişler, Türk topraklarına vur-kaç yapıyo

04.12.2021
15 0 0

Kore Savaşı'nda Kunuri Zaferi (27 Kasım 1950)

Seul'de kalkan uçağımız, Güney Kore'nin Japon Denizine bakan en uç kısımda bulunan Busan şehrine indiğinde içimi tarif edilemez bir heyecan sarmıştı. 1928, 1929, 1930 doğumlu babalarımız, dedelerimiz konumundaki büyüklerimiz, az önce üzerinden süzülerek geçtiğimiz Busan Limanında karaya çıkmışlar, dünyanın başına bela olan komünist Çin ve Rusya'nın

27.11.2021
22 0 0