Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci Tüm Köşe Yazıları

173 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

POSTA PULUNUN BİR AŞK MACERASINDAN DOĞAN HİKÂYESİ

Kim derdi ki XIX. asrın en mühim buluşlarından posta pulu hayatımızdan çekilecek Zamane gençleri ne telgrafı bilir, ne mektubu, ne de zarfa yapıştırılan rengârenk albenili posta pullarını. Hâlbuki vaktiyle muhtelif hadiseler vesilesiyle çıkarılan bu posta pullarını biriktirmek, bazıları için en heyecanlı bir meşgale teşkil ederdi.Bu hobi, hem umumi

05.12.2022
31 0 0

ORDUDAN MİLLETE-KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Kanuni Sultan Süleyman zamanı, sadece askerî ve siyasi muvaffakiyetlere münhasır değildir. Osmanlı medeniyeti de en yüksek seviyeye çıkmıştır. Edebiyat, mimari gibi sanatın her dalında en parlak eserler verilmiştir. Arapça, Farsça, Çağatayca ve Sırpça bilirdi. Kudretli bir şairdir. Mahlası "Muhibbi" idi. Farisi şiirlerinden başka, Türkçe şiirleri

28.11.2022
25 0 0

ADALET VE İHTİŞAM - KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Sultan I. Selim'in vefatı ne kadar üzüntüye sebep olduysa; yerine Şehzade Süleyman'ın geçişi o kadar sevinç doğurdu. Bu padişahın devri, Osmanlıların, hatta Türk tarihinin altın çağı sayılır. Bu sebeple Avrupalılar kendisini Muhteşem (Magnificent, Magnifique) ve Büyük Türk (Grand Turc) diye anmıştır. XVIII. asır Roman tarihçisi Dimitri Kantemir tar

21.11.2022
29 0 0

Köpekleri salmışlar taşları bağlamışlar!

HTTP1.1 200 OK date: Sun, 13 Nov 2022 23:35:25 GMT content-type: texthtml; charsetUTF-8 host: web1 access-control-allow-origin: content-encoding: gzip x-cacheable: YES x-rg: 01 age: 37 x-cache: HIT, 2 x-device: desktop vary: Accept-Encoding,User-Agent accept-ranges: bytes content-length: 34899 Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci yazdı: Köpekleri salmışla

14.11.2022
32 0 0

Efsane ile hakikat arasında - Nasreddin Hoca

HTTP1.1 200 OK date: Sun, 06 Nov 2022 23:36:03 GMT content-type: texthtml; charsetUTF-8 host: web2 access-control-allow-origin: content-encoding: gzip x-cacheable: YES x-rg: 01 age: 0 x-cache: MISS x-device: desktop vary: Accept-Encoding,User-Agent accept-ranges: bytes transfer-encoding: chunked Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci yazdı: Efsane ile hakik

07.11.2022
28 0 0

Kararlılık Sultan I. Selim'in en mühim hasletiydi...

Sultan I. Selim, hilafeti Osmanlılara getiren padişah olarak tanınır. Kendisini Müslümanların birliği idealine vakfetmişti. Asıl tehlikenin şarktan geleceğini tahmin ettiğinden saltanatı müddetince bütün himmetini o tarafa sarf etti. Böylece haleflerinin Avrupa'da ve Akdeniz'de daha emin bir şekilde faaliyette bulunmasını temin etti.

31.10.2022
30 0 0

"BİZİ KİMİNLE BİLİRDİN" SULTAN I. SELİM

9. padişah Sultan I. Selim, hilafeti Osmanlılara getirdi ve 74. İslâm halifesi oldu... Sultan II. Bayezid'in Dülkadirli Prensesi Ayşe Hatun'dan 1470'de Amasya'da dünyaya gelen en küçük oğlu Şehzade Selim, dedesi Fatih Sultan Mehmed'e benzetilirdi. Hatta çocukluğunda bir ara İstanbul'a gönderilmişti. Dedesinin, kendisini kucağına alıp sevdiğini hatı

24.10.2022
32 0 0

Yıldız Sarayı nasıl yağma edildi

31 Mart 1325 (1909) darbesinin neticesi olarak 27 Nisan'da Sultan II. Abdülhamid tahttan indirilip, ertesi günü Selânik'e sürgüne gönderilmiş; ailesi de saraydan çıkarılmıştı.

17.10.2022
51 0 0

BİR BİLGİN PADİŞAH

Onun saltanatında neşredilen 1501 tarihli İhtisab Nizamnâmesi, dünyanın bugüne gelmiş bilinen en eski belediye ve standartlar kanunudur. İhtisab, Arapça'dır ve 'belediye' demektir.Askerî muvaffakiyetlerin devamı, ilmî, iktisadi ve idari tekamülün neticesidir. Bu sebeple onun zamanı, oğlu ve torunu zamanındaki büyük fetihlerin bir hazırlık devresi o

10.10.2022
43 0 0

HARBİN ARDINDAN SULH: SULTAN II. BAYEZİD

Kardeşinin memleketi paylaşma teklifine, millî birliğin ehemmiyetini iyi bilen Sultan II. Bayezid, "Bir geline iki damat olmaz!" cevabını vermişti. Fatih Sultan Mehmed, 1481'de vefat ettiğinde, geride iki oğlu kalmıştı: Amasya valisi 33 yaşındaki Şehzade Bayezid ve Konya Valisi 22 yaşındaki Şehzade Cem. Vezirler, büyük oğul Şehzade Bayezid'e hab

03.10.2022
36 0 0