Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci Tüm Köşe Yazıları

185 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

SULTAN İBRAHİM'İN FECİ SONU

Yeni devirde bazılarının ''Deli İbrahim'' dediği Sultan İbrahim, hakkında anlatılanlara bakılırsa hiç de böyle birisi değildi. Akıllı, zeki, ama muhtemelen beyninde ur gibi fiziki bir rahatsızlıktan muzdarip ve bu sebeple asabi idi. Belki de, ağabeyi Caligula'nın hışmından aptal numarası yaparak kurtulan ve sonra imparator olan Claudius gibi davran

Bugün
2 0 0

BİR OCAĞIN BAŞI: SULTAN İBRAHİM

Tarihte öyle şahsiyetler vardır ki hakkında uydurma bir senaryo yazılmış; herkes de buna inanmıştır. Bunlardan birisi de Sultan İbrahim'dir. Ders kitapları bile bu padişahı "Deli İbrahim" diye anlatır. Bu, XX. asır tarihçilerinin yakıştırmasıdır. Kaynaklar içinde bir tek Ravzatü'l-Ebrâr adlı tarih kitabında Sultan İbrahim kötülenir. Müellifi Karaçe

29.05.2023
12 0 0

KIZ KULESİ YAKUT KÜPE TAKINMIŞ

İstanbul'un üç kanadında üçer kulesi vardır ki, her biri şehrin silüetinde ehemmiyetli mevki alır. Biri Suriçi'nde Osmanlılardan kalma Bayezid, nam-ı diğer Serasker Kulesi, yangın için Sultan II. Mahmud tarafından yaptırılmıştır. Galata tarafındaki Galata Kulesi, Ceneviz yapısı bir gözetleme kulesidir. Karşı yakadaki antik çağlardan kalma Kız Kules

22.05.2023
24 0 0

İMPARATORLUĞUN EN YİĞİT ASKERİ SULTAN IV. MURAD

Osmanlı tarihçileri onu, Kanuni Sultan Süleyman ile Sultan II. Mahmud arasındaki 242 yıl içinde gelen Osmanlı padişahlarının en büyüğü olarak vasıflandırır. Hammer'e göre Sultan IV. Murad, devletin ömrünü ve büyüklüğünü yarım asır uzatmıştır.En büyük beş Roma imparatorundan biri olup, parlak askerliği ve alçakgönüllü idareciliği ile tanınan Traianu

08.05.2023
17 0 0

1 MAYIS'IN ACI TATLI MÂZİSİ

İşçi sınıfının ortaya çıkışı, Avrupa'da sanayi inkılabı sonrasına rastlar. Artık pahalıya gelen kölelik kaldırılarak, yerine boğaz tokluğuna çalışan her yaşta işçiler sınıfı doğdu. Sanayi şehirlerinin varoşlarında en fena şartlarda yaşayan, mutsuz ve hınç dolu bu topluluk; Avrupa'da sosyal ve siyasî hayatın gidişini değiştirdi. Fransa'da krallığı y

01.05.2023
26 0 0

KABINA SIĞMAYAN BİR HÜKÜMDAR - SULTAN IV. MURAD

Dünya tarihinin en parlak hükümdarlarından ve münakaşasız en büyük kumandanlarından Sultan IV. Murad, Sultan I. Ahmed'in Mahpeyker Sultan'dan olan oğludur. Sarayda iyi bir tahsil ve terbiye ile yetişti. Ağabeyinin tahttan indirilip öldürülmesine şahit oldu. Daha 10 yaşında iken kıyafet değiştirerek şehirde dolaşır; halkla kuracağı teşrik-i mesai sa

24.04.2023
28 0 0

İLAHİ ÂŞIK SULTAN I. AHMED

Sultan I. Ahmed, iyi tahsil görmüş, münevver ve azimli bir hükümdardı. Şahsi iptila ve zaaflardan uzaktı. Osmanlı padişahlarının çoğu gibi zekâsı erken inkişaf etmişti. Çocuk yaşta tahta çıktığı hâlde, işini büyük bir kabiliyet ve dirayetle yerine getirdi. Hayret edilecek bir şekilde idare işlerini kavrayıp takip eder; işi ehline vermeye çalışır; m

27.02.2023
100 0 0

"14'LER PADİŞAHI" SULTAN I. AHMED

Sultan III. Mehmed'in, Handan Haseki'den dünyaya gelen oğlu Sultan I. Ahmed, babasının valiliği sırasında Manisa'da dünyaya geldi. Taşrada dünyaya gelen son ve valiliğe gönderilmeyen ilk şehzadedir. Zira o esnada Anadolu'da Celali İsyanları vardı.14'ler Sultanı olarak bilinir. 14 yaşında, 14'üncü padişah olarak tahta çıktı. 14 sene tahtta kaldı. 2x

20.02.2023
50 0 0

"HAYAT KÖŞKÜM HARAB OLDU!" SULTAN III. MURAD

Sultan III. Murad, Osmanlı sultanlarının 12.si ve İslâm halifelerinin 77.sidir. Sultan II. Selim ile Nurbanu Sultan'ın oğludur. Babasının valiliği sırasında Manisa'da doğdu. Babası Karaman valisi olunca, dedesi Kanuni Sultan Süleyman, onu Akşehir valisi yaptı. Dedesi ölüp babası padişah olunca, Manisa valisi oldu. Hocası meşhur âlim ve tarihçi Sade

02.01.2023
60 0 0

İBRET TAŞINDAN ALINAN İBRET: Osmanlılarda suç ve cezanın hikâyesi

Ömründe Osmanlı memleketine gelmemiş ecnebi seyyahlar, sırf Türk korkusunu körüklemek için, hayalî cezalar ve işkence tasvirlerini kitaplarına doldurmuştur. Dostoyevski'nin meşhur romanında olduğu gibi, "suç"un ardından çoğu zaman "ceza" gelir. Ceza, suçun müeyyidesidir. Arapça, karşılık demektir ve "Allah cezanı versin" dendiğinde umumiyetle müsbe

26.12.2022
51 0 0