"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci Tüm Yazıları

103 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

TÜRKİYE, OLİMPİYATLARIN KAPISINI İLK ÇALAN ÜLKELERDENDİR

Türkiye, dünya olimpiyatlarına ilk katılan memleketlerdendir. Türkiye'yi ilk defa temsil edenler de olimpiyatlara kendi paralarıyla katılan gayrimüslim sporcular olmuştur. Olimpiyatlar Antik Yunan'ın eseridir. Ama XIX. asırda Fransız maarifçi Baron Pierre de Courbertin, cemiyetteki siyasi ve sosyal çöküntüyü önlemek adına spordan istifadeyi düşün

02.08.2021
5 0 0

AFGANİSTAN: TALİBAN'DAN EVVEL-TALİBAN'DAN SONRA

Afganistan'da darbe yapan Sovyetler, daha sonra kendisinden yardım isteyen kukla hükûmeti korumak için ülkeyi işgal ettiler. O gün bugündür zavallı halk, artan sıkıntılarla boğuşmaktadır. ABD'nin Afganistan'daki askerlerini çekeceğini ilan etmesi; bunu takiben Taliban'ın memleketin 80'ini kontrolü altına alması ve yollara düşen binlerce mülteci, d

26.07.2021
8 0 0

BUGÜN BAYRAM GÜNÜDÜR, ÂLEM EĞLENİR!

Bayramlar sevinç günleridir. Dinin, neşelenmeyi, eğlenmeyi, güzel giyinmeyi, güzel şeyler yiyip içmeyi tavsiye ettiği günlerdir. Ramazan ayı gibi, bayram da hilalin rüyeti ve usulüne göre ilanıyla başlar. Rüyet, Bayezid Kulesi'nden yapılır; ayrıca Çamlıca Tepesi, Bursa'da Keşiş Dağı ve Kayseri'de Erciyes Dağı'nda râsıtlar hilali gözler. Hilal görü

19.07.2021
21 0 0

SON PADİŞAH'IN AYAĞI ALTINDAN KAYAN TAHT

Bir ara Sultan Vahîdeddin'i tahttan indirip, yerine toy bir şehzâdeyi geçirmeyi düşünmüşlerdi. Komitacılar, iktidarı ele aldıktan sonra, kendileriyle uyumlu Sultan Reşad'ın vefatı hâlinde, tahta geçecek şahsiyet ile ters düşmekten korktukları için, bazı teşebbüslerde bulundular. Ama siyasi şartlar sebebiyle bir şey yapamadılar. Tahta, hiç sevmedik

12.07.2021
13 0 0

"KİMİ PADİŞAH YAPSAK" Osmanlı saltanatını değiştirme teşebbüsleri

Cemal Paşa, "Sen, benim kim olduğumu biliyor musun Hanedan, benim çizmemin altındadır. Hepsini çiğner geçerim!" diyordu. Osmanlı Devleti'nde, Avrupa'daki gibi bir veraset usulü yoktu. Tahta, Osmanlı ailesinden liyakatli ve talihi yaver giden şehzade otururdu. Eski Türk ''ülüş an'anesi''ne göre, taht üzerinde her şehzade kendini eşit hak sahibi ol

05.07.2021
18 0 0

Osmanlılarda bir faizsiz kredi kaynağı: PARA VAKIFLARI

İnsanların kredi ihtiyacına, Osmanlı cemiyetinde çareler aranmış ve bulunmuştur: Para vakıfları... Osmanlı cemiyetinde maariften sıhhiyeye kadar, hemen bütün amme hizmetleri vakıflar vasıtasıyla yürütülürdü. Bunlar arasında çok dikkat çekici olanları vardır. Para vakıfları bunlardan birisidir. İnsanların ihtiyaçları bitmez. Bunları karşılamak içi

28.06.2021
14 0 0

AYAK KAVAFINDAN AVUKATA

Osmanlı mahkemelerinde davasını vekil vasıtasıyla takip etmek mümkündü. Şarkta, avukatlık çok eskidir. Avukat, sadece hukukun karmaşık usullerini ve yüzlerce kanunun getirdiği statüleri bilmeyenlere yol göstermekle kalmaz; o ana kadar gözden kaçmış veya yeni mevzuata ve tefsirlere mahkemenin dikkatini çeker. Böylece hukukun inkişafına yardımcı olu

21.06.2021
20 0 0

OLDU DA BİTTİ MAŞALLAH

Eskiden sünnet düğünleri çok şatafatlı olur; kız gelin etmekten pahalıya otururdu. Müslüman dünyasında dinin emir ve yasaklarına uymayan, namaz kılmayan, oruç tutmayan, içki içen mümin çoktur. Ama farz olmamasına rağmen, sünnet olmayan ve çocuğunu sünnet ettirmeyen yoktur. Üstelik bu vesileyle tantanalı eğlenceler tertiplenmesi de âdet olmuştur. S

14.06.2021
15 0 0

PAYLAŞILAMAYAN ŞEHZADE BURHANEDDİN EFENDİ'YE TEKLİF EDİLEN TAÇLAR

Arnavutluk, 1912'te müstakil olunca, Arnavut milliyetçileri, Sultan Abdülhamid'in 27 yaşındaki oğlu Şehzade Burhaneddin Efendi'ye tahtı resmen teklif ettiler. XIX. asrın siyasi konjonktüründe çeşitli maksatlarla kurulan yeni ulustampon devletlerde, eğer (Sırbistan gibi) millî bir hanedana sahip değilse, hükümdarlık makamını kimin işgal edeceği bir

07.06.2021
19 0 0

FİLİSTİN'İ KİM SATTI

Büyük devletlere borç verip dünya üzerinde hâkimiyet kuran Rothschild ailesi, Filistin'de bir Yahudi yurdu kurulması idealini de yürekten desteklemiştir. Ataları İbrahim aleyhisselâmın Irak'tan gelip yerleştiği Filistin'den MS II. asırda Roma zulmü sebebiyle dünyanın her yerine yayılan Yahudilerden bir grup, XIX. asrın modasına uyarak bir anayurt

31.05.2021
22 0 0