Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci Tüm Köşe Yazıları

150 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

PADİŞAH VE KULLARI!

Hükümdar ile tebaa arasındaki münasebet, bir yanda sadakat ve itaati; öte yandan şefkat ve himayeyi ifade eder. Kimilerine göre, padişahlar, halka 'kullarım' diye hitap edermiş; öyleyse Osmanlılarda halk, vatandaş sayılmazmış. Padişahın kölesi imiş. Kimilerine göre ise, ancak Allah'a kul olunurmuş, padişahın kulu olmazmış. Köle ve kul, Türkçe tabi

Bugün
3 0 0

"EY ALLAHIM, BENİ KURBAN ET!"

SULTAN MURAD HÜDAVENDİGÂR'IN BENZERSİZ VEFATI "Ey Allah'ım! Beni bu Müslümanlara kurban et; yeter ki onlar düşman elinde yenilip helak olmasın!'' Muvaffakiyetin yalnız kılıçla kazanılmayacağını, Anadolu beylikleriyle yürüttüğü münasebetlerde gören Sultan I. Murad Hüdâvendigâr, güçlü bir donanmaya sahip bulunan Venediklilerle mesele çıkarmamaya ç

20.06.2022
17 0 0

TOPAL OSMAN AĞA EFSANESİ

Topal Osman, yakın tarihin en esrarengiz şahsiyetlerinden birisidir. Onu tanımadan, cumhuriyetin nasıl kurulduğunu hakkıyla anlamak mümkün değildir. Topal Osman Ağa (1884-1923) kayıkçılıktan keresteciliğe terfi etmiş bir Giresunludur. Aynı zamanda bir asker, bir maceracı ve âdeta bir mafya lideridir. Kendi ifadesine göre, Balkan Harbi'ne gönüllü i

13.06.2022
22 0 0

BİR İMPARATORLUK KURUCUSU: SULTAN MURAD -I-

Gibbons der ki: "Osman Gazi etrafına bir millet toplamış; Orhan Gazi bir devlet meydana getirmiş; fakat imparatorluğu Murad Hüdâvendigâr kurmuştur." Osmanlı padişahlarından birkaçı askerî sefer esnasında hastalık sebebiyle vefat etmiştir. Ama bir tanesi vardır ki bizzat harbde şehit düşmüştür. O da Sultan I. Murad'dır. Farsça emir sahibi, efendi

06.06.2022
18 0 0

TÜRKİYE, OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN DEVAMI MIDIR

Türkiye, imparatorluğun külleri üzerinde, artakalan malzemeyle kurulmuş irili ufaklı ulus-devletlerden birisidir. Ulus-devlet ile imparatorluk, çok ayrı dünyalara aittir. Hükûmet ve rejim değişikliği başkadır; halefiyet ve devamlılık başkadır. Hükûmet, rejim, hatta devlet değişse bile, karşılıklı feshedilmedikçe milletlerarası antlaşmalar ve borçl

30.05.2022
19 0 0

"İL GİDER, TÖRE KALIR!"

Devletin hâkimiyet sıfatı değişirse, devlet de değişmiş olur mu Yani devlet öncekinin devamı sayılır mı Geçenlerde Suudi Arabistan hükûmeti, devletin kuruluş tarihini (belki İngiltere'nin rolünü unutturmak adına) 1932'den daha gerilere, 1727'ye çeken bir kararname neşretti. Bu tarih, kralın büyük dedesi Muhammed bin Suud'un, Arabistan'ın şarkında

23.05.2022
24 0 0

Osmanlı Devleti'nin Hakiki Kurucusu: ORHAN GAZİ

Yaptıkları, büyük askerî ve idari kabiliyetini gösterir. Bu sebeple bazı tarihçiler, kendisini Osmanlı Devleti'nin hakiki kurucusu olarak vasıflandırır. İmaretlerden Hristiyan köylülere de yardım edilmesi, fethedilen topraklardaki yerli halkın kalbini cezbetti. Kitle hâlinde ihtidalar oldu. Orhan Gazi, babasının kurduğu beyliği Anadolu'da sağlam

16.05.2022
22 0 0

Ayakları Asya'da, Gözleri Avrupa'da: ORHAN GAZİ

Yaptıkları, Orhan Gazi'nin büyük askerî ve idari kabiliyetini gösterir. Bu sebeple bazı tarihçiler, kendisini Osmanlı Devleti'nin hakiki kurucusu olarak vasıflandırır. Osman Gazi'nin, Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'dan doğan oğludur. Ömer Bey'in kızı Bâlâ Hatun'dan doğduğunu veya her iki hanımın da aynı kişi olduğunu; Şeyh Edebali'nin isminin

09.05.2022
34 0 0

KENDİ GÖK KUBBEMİZ ALTINDA BİR BAYRAM SAATİ

Müslüman devletlerde bayramlar çok ihtişamlı merasimlerle kutlanırdı. Bilhassa Tarsus gibi hududa yakın şehirlerde, İslâmiyetin şerefini göstermek için, bu kutlamalar daha parlak yapılırdı. Ramazan ayı gibi, bayram da hilalin rüyeti ve usulüne göre ilanıyla başlar. Rüyet, Bayezid Kulesi'nden yapılır; ayrıca Çamlıca Tepesi, Bursa'da Keşiş Dağı ve K

02.05.2022
21 0 0

BASTONUN GÜCÜ

İnce marangozluğu ile meşhur Sultan II. Abdülhamid, 1897 Yunan Harbi'ne iştirak eden gazilere Yıldız Sarayı'nda ziyafet verdiğinde, kendi eliyle yaptığı bastonları hediye etmiştir. Yakın zamana kadar vazgeçilmez gibi görünen çok eşya, hayattan birer ikişer çekildi. Eskiden bastonsuz ihtiyar görmek zordu. Sonra unutuldu. Şimdi ömürlerin uzaması ve

25.04.2022
36 0 0