Erhan Afyoncu

Sabah

Fatih, başarısız kişileri cezalandırıp yeni hamlelerle İstanbul'u fethetti

İstanbul'un fethi sırasında kuşatma süreci oldukça zorlu ve çetin geçmişti. Osmanlı devlet adamlarının arasında kuşatmaya karşı çıkanlar vardı. Kuşatma sırasında meydana gelen başarısızlıklarda ordu ikiye bölünüp panik havası oluşmuş ve çözülme başlamıştı. Fetih, İkinci Mehmed'in başarısız olanları zamanında cezalandırıp yeni hamleler yapmasıyla mü

Belediye teşkilatımızı ancak 108 yılda kurabildik

Bugünkü belediyelerimizin kurulma teşebbüsleri 170 yıl önce başladı. Ancak sistemi planlı, programlı kuramadığımız, ayrıca mali kaynak ve yetişmiş insan eksikliği çektiğimiz için belediye teşkilatının işleyişinde sıkıntılar çıktı ve bu yüzden birçok defa yeni düzenlemelere gdi ildi. Belediye teşkilatları defalarca kuruldu, lağvedildi, birleştirildi

Karadeniz'i Kıpçaklar ve Çepniler Türkleştirdi

Dün toprağa verdiğimiz Hanefi Bostan Hocamız, Türkiye'nin önde gelen Osmanlı tarihçilerindendi. Tek başına "Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü" gibi çalışarak Karadeniz'in Türklüğüne yönelik uydurma iddiaları arşivlere dayanan çalışmalarıyla çürütmüştü 1984 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'ne öğrenci olarak gelince genç idealist

Çanakkale'ye koşan Rumelili gönüllüler

Osmanlı Devleti, Rumeli topraklarını 93 Harbi ve Balkan Savaşları'nda kaybetti. Ancak Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na girince Rumeli Müslümanları, başka devletlerin vatandaşları olmalarına rağmen gönüllü olarak Osmanlı ordusuna katılıp Türkiye'nin müdafaası için cepheden cepheye koşarak şehit ve gazi oldular Almanya ve Avusturya-Macaristan'la m

Ramazan gelmeden fiyatlar kontrol altına alınırdı

Osmanlı döneminde ramazanda halkın sıkıntı çekmemesi için gıdaların satılacağı fiyatlar devlet tarafından belirlenir ve bu fiyatların üzerinde satış yapılmaması için görevliler teftişlerde bulunurlardı. Osmanlı padişahları da durumu yakından görmek için kılık değiştirerek halkın içinde dolaşırlardı Osmanlı İmparatorluğu'nda ramazan ayı yaklaştığınd

Fatih Sultan Mehmed: Bir cihan hükümdarının çocukluğu

Fatih Sultan Mehmed, çocukluğunda iyi bir eğitim almış ve büyük sultanın Avrupa'ya ilgisi o dönemde başlamıştı. Manisa Sarayı'ndaki hocaları, şehzadeye Roma ve Batı tarihleri ile eski Yunan filozoflarının hayatlarıyla ilgili kitapları okutmuşlardı Osmanlı tarihinin en büyük hükümdarı Fatih Sultan Mehmed, 30 Mart 1432 Pazar günü, seher vakti Edirne

Altın madeni işletmeye kalkan eşkıyanın sonu kötü oldu

Tarih boyunca hep önemli bir maden olan altın, çatışmalara da yol açtı. Altın madenleri eşkıya tarafından sık sık saldırılan yerlerdendi. Osmanlı İmparatorluğu'nda 18. yüzyılın ortalarında bir eşkıya grubu altın madeni işletip kalpazanlık yapmaya başlayınca devlet tarafından tepelenmişti Altın, tarih boyunca para olarak kullanılması, servet, itibar

Yabancıların Türkiye'de maden sevdası 163 yıl önce başladı

Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. yüzyılda madenlerin verimliliğinin artırılması ve iyi işletilmeleri için Fransız maden nizamnameleri esas alınarak 1861, 1869, 1887 ve 1906'da dört defa nizamname çıkarıldı. 1861 Nizamnamesi'yle ilk defa yabancılara maden işletme imtiyazı verilirken, 1869 Nizamnamesi'nde de ilk defa madenlerin güvenliği ve sağlık koşul

Osmanlı İmparatorluğu nüfusu artmayınca çökmüştü

Türkiye'nin açıklanan yeni nüfusu, artık genç nüfusa sahip olmadığımızı ve nüfus artış hızımızın durma noktasına geldiğini gösterdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son asırlarında da nüfusumuz artmamış, bu yüzden savaşları ve bir imparatorluğu kaybetmiştik Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'dan teknolojik olarak geri kalması ve bu yüzden savaşlarda mağlup

İstanbul'un son büyük depreminde kentin 6'da biri yıkıma uğradı

130 yıl önce 1894'te İstanbul'da büyük bir deprem meydana geldi. İstanbul'un yaşadığı bu son büyük depremde şehrin altıda biri hasar gördü. Yeni yayınlanan Muhiddin Atayiğit'in hatıraları 1894 depreminde özellikle adalarda meydana gelen hadiseler ve yıkımla ilgili yeni bilgileri ortaya çıkardı İstanbul, 10 Temmuz 1894'te öğleden sonra saat 12'yi 19