Sinan Genim Tüm Köşe Yazıları

70 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Nikola Tesla

"Bırakın gelecek gerçeği ortaya çıkartsın ve herkesin değerini göstersin. Şimdiki zaman onların olsun, üzerinde çok çalıştığım gelecek ise tamamen benim."Nikola Tesla10 Temmuz 1856 günü Hırvatistan'ın Smiljana Köyü'nde doğan Nikola Tesla, beş çocuklu bir Sırp asıllı ailenin dördüncü çocuğudur. Babası Milutin, Ortodoks bir papazdır. İlk öğrenimini S

23.01.2022
8 0 0

Sahip çıkmak geleceğe borcumuz

Amcazâde Yalısı ve Divanhanesi geçmişi, mimari anlayışı, planlama ilkeleri ve ihtiva ettiği nakışlar açısından korunması gerekli en önemli kültür varlığı olmasına karşın ne yazık ki kaderine terk edilmiş hâlde. Türk kültür ve mimarisinin günümüze erişen bu eşi bulunmaz örneğine en kısa zamanda sahip çıkıp yok olmasını önlemek geleceğe borcumuz.Yalı

22.01.2022
3 0 0

Hata neredeydi

İngiliz tarihçi Bernard Lewis, 1916 yılında Londra'da doğar ve 2018 yılında New Jersey'de vefat eder. İslam Tarihi ve İslam Batı ilişkileri hakkında batılı uzmanlar içinde en çok eser veren ve okunan kişidir. Bir Türk dostu olarak tanıdığım Lewis'in özellikle Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye hakkında yazdığı çok sayıda makale ve kitabının ok

16.01.2022
5 0 0

Şehrin kimliğini belirleyen yapılar

Bir şehrin kimliğini belirten en önemli varlık, anıtsal yapıları değil, sivil mimari örnekleridir. Bir süre yönetimin başında bulunan kişiler ve sülalelerin beğenisi doğrultusunda yapılan anıtsal yapılar o şehrin egemen nüfusunun kimliğini belirtmez. Şehrin gerçek kimliği yaygın olarak görülen sokakların oluşumu ve de evlerle ortaya çıkar. Ne yazık

15.01.2022
3 0 0

Kâtip Çelebi

Şubat 1609'da İstanbul'da doğar. Asıl adı Mustafa olmasına rağmen ulemâ arasında Kâtip Çelebi, Dîvân-ı Hümâyun mensupları arasında ise Hacı Hâlife adıyla tanınır. On dört yaşında Anadolu Muhasebeciliği Kalemine girerek devlet hizmetine katılan Kâtip Çelebi, burada hesap, güzel yazı ve özellikle siyâkât yazısını öğrenir. On beş yaşında orduyla Doğu

09.01.2022
8 0 0

Bir tek İstanbul var burada adam olacaksın!

Geçmişin İstanbul'unu anlamak için Mıntzuri'nin "İstanbul Anıları"nı okumak gerek. Beşiktaş Çarşısı'ndaki esnaf dayanışması, okuduğu okullardaki arkadaş topluluğu, Rumelihisarı'ndaki günlük yaşantı...Geçen gün bir dostum arayıp İstanbul beyefendiliği ve hanımefendiliği konusunda çalışma yaptığını, eskilerden kimlerle konuşabileceğini sordu. Bir sür

08.01.2022
7 0 0

Daima çok iyi

Rahmetli Orhan Şaik Gökyay (1902-1994) ile aramızda kırk üç yaş fark olmasına rağmen, güzel bir dostluk ilişkisi oluşmuştu. O bizim hocamızdı, biz ise onun arkadaşıydık. Onun bize hocalık etmesine çok şey borçlu olduğumu kaybından bu yana geçen yirmi yedi sene boyunca yüzlerce kez hatırlar, hayatımı yönlendirmesinden dolayı kendisini her zaman rahm

02.01.2022
5 0 0

Su yollarının ticarette önemi

Deniz kıyısında yer alan şehirlerimiz, özellikle İstanbul için var olan su yollarını yeteri kadar verimli kullandığımızı söylemek mümkün değildir. Bunun en büyük nedeni böylesi bir imkânı görmezden gelmemiz olduğu kadar, iskeleler civarında yeteri kadar otopark alanı bulunmamasının getirdiği olumsuzluklardır29 Eylül 2013 tarhli Milliyet Gazetesi'nd

01.01.2022
8 0 0

Bir kitap hikâyesi

Kitap ve onu oluşturan yazı gerçek bir mucizedir. İçeriği ne olursa olsun, elimize aldığımız ve okuduğumuz her tür yazı bize iyi, kötü bir bilgi ulaştırmaktadır. Bin yıllar boyunca karşılıklı konuşamadığımız insanlara ulaşmamızı sağlayan tek şey yazıdır. Başlangıçta kayıt tutmak için ortaya çıkan bu buluş, zaman içinde insanın düşüncelerinin yaygın

26.12.2021
6 0 0

'İsterim ki insan olan vatandaş resmi sevsin'

İbrahim Çallı "İsterim ki insan olan vatandaş resmi sevsin. Bu iş para ile pulla değildir. Bana bir çorba içirene bir tablo verebilirim" der. Çallı vesilesiyle Türk resminde yolculuk yaptık."Hayat kâfi gelmiyor, çok kısa sanat için" (İbrahim Çallı.)İslam inancında resim yasağı yoktur, bu konuda daha sonraki dönemlerde bazı yasaklar çıkmışsa da günü

25.12.2021
8 0 0