Sinan Genim

Milliyet

Dünya MirasıKnossos Sarayı

'Dünya Mirası' listesindeki Knossos Sarayı'nın kazılar sonucu ortaya çıkan alt bölümünün üstüne yeni yapılar yapılmış. Bu yapıların taşıyıcı sistemleri ile döşemeleri betonarme, üstelik kolon ve kirişler yeni yapılan duvarlarda net bir şekilde görülüyor.Modern yapım tekniği ve malzemesini saklama gereği duyulmamış17 Şubat 2024 günkü yazımda sizlere

Ötekini kovmak

"Hiçbir savunma aynının çoğalmasını engelleyemez." Byung-Chul Han1959 yılında Seul'de doğan Byung-Chul Han, 1980 yılında Almanya'ya yerleşir. Freiburg ve Münih'te felsefe, Alman edebiyatı ve Katolik teolojisi okur. Daha sonraki dönemlerinde etik, kültür kuramı, estetik, din, medya kuramı, popüler kültür, kültürlerarası felsefe, iktidar, neoliberali

Koruma ve dondurma arasındaki fark

Girit'e yaptığımız gezi sırasında gördüğüm restorasyon çalışmaları vesilesiyle koruma ve dondurma arasındaki farkı bir kez daha gündeme getirmek isterim.Dondurma bir yapının yaşamla ilgisini keser, koruma ise onun yeniden hayat bulmasına yardımcı olur.Mimar, arkeolog, şehirci ve hukukçulardan oluşan bir grup arkadaşla uzun süredir ayda bir kez topl

Mutlu yaşam üzerine

Aradan geçen yaklaşık 2000 yıla karşın Seneca'nınsözleri günümüzde yaşayanlariçin söylenmiş gibi. Anlaşılan insanların mutlu olmaisteklerine rağmen büyük bir mutsuzluk yaşamaları değişmeyen bir gerçekİspanya'nın Cordoba şehrinde doğan Lucius Annaeus Seneca, muhtemelen Etrüsk veya Ilirya (Balkan) kökenli bir aileye mensuptur. Babası tarafından küçük

Boğaziçi'nin kayıkları

Artun Ünsal'ın hazırladığı"Aşk olsun o kayıklara", uzun süreli bir arşiv çalışması.İstanbul'un konumu ve yapısı, kent içi ulaşımında hızlı teknelere ihtiyaç duymayan kanal kentlerinden farklıdır. Haliç'i bir yana bırakırsak gerek Marmara sahilinde gerekse Boğaziçi'nde yer alan yerleşmelere ulaşmak için süratli ve hafif teknelere ihtiyaç duyulurYıll

DOĞU'DAN UZAKTA

Amin Maalouf 25 Şubat 1949 günü Melkit Katolik bir ailenin çocuğu olarak Beyrut'ta dünyaya gelir. Orta ve yüksek öğrenimini Beyrut'taki Fransız okullarında tamamlar. Sosyoloji ve ekonomi eğitimi alan Maalouf, babasının yolundan giderek yirmi iki yaşında gazeteciliğe başlar. Beyrut'ta yayımlanan günlük An-Nahar gazetesinde yazarlık ve yöneticilik ya

'Alet İşler Dünya Tümden Değişir'

Alper Kanca'nın hazırlanması ve yayımlanması için büyük çaba sarf ettiği "Alet İşler" isimli kitap, 41 yazarın 44 makalesinden oluşan toplam 564 sayfalık mükemmel bir kaynak.Kitabın başındaki "Önce el aletleri şekillendirdi sonra aletler tüm dünyamızı" sözleri çok önemli bir noktayı işaret ediyor.Masamın üstü kitaplarla dolu, bu hafta hangisinden b

Doğu ülkeleri tarihinin altın çağı

Kilikya Ermeni Krallığı Hanedanı üyelerindenKorykoslu Hayton'un 1307 yılında Papa'ya sunduğu "Doğu Ülkeleri Tarihinin Altın Çağı",Anadolu'nun tarihi coğrafyası hakkında bilgi sahibi olmak için okunması gereken bir kitap21 Ocak 2024 tarihli yazımda sizlere Eremya Çelebi Kömürciyan'ın "İstanbul Tarihi" adlı kitabını tanıtmıştım. Hrand Der Andreasyan'

İstanbul, herhangi bir şehir değildir

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilecek kişiyi şimdiden kutlarım. Bu şehirde yöneticilik görevi üstlenenlerin "Herhangi bir şehir değil, binlerce yıldır varlığını ve cazibesini koruyan" bir şehri yöneteceğini hatırlatmak isterimÇocukluk ve gençliğimde yakın çevremizde dü

İstanbul tarihi

Doğu'dan Anadolu'ya göç ederek uzun bir süre Kemah'ın Apuşta Köyü'nde ikamet eden Eremya Çelebi Kömürciyan'ın ataları, XVI. yüzyılın sonlarına doğru Celâlî isyanları sırasında Gelibolu'ya yerleşmek mecburiyetinde kalırlar. Kömürciyanlar'ın aile reisi olan Sarkis Kömürciyan 1590 yılında burada vefat eder ve oğlu Nahabet ile torunu Mardiros Gelibolu'