Sinan Genim Tüm Köşe Yazıları

183 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Halıların dili olsaydı...

İnsan meramını bir şekilde ifade etme imkânına sahiptir, bunun ille de bir söz olarak ifade edilmesi gerekmez, özellikle dış dünya ile irtibatları az olan toplumlarda düşünceleri ifade edecek farklı yollar geliştirilmiştir. Bizim kültürümüzde de halı bu ifade tarzının bir başka yoludur. Günümüzde yalnızca desen ve renk açısından değerlendirilmeye ç

Bugün
4 0 0

Dört Anlaşma II

Don Miguel Ruiz'in "Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı"ndaki "Kullandığın sözcükleri özenle seç" başlıklı birinci anlaşmadan sizlere 4 Mayıs 2023 tarihli yazımda bahsetmiştim. Bu yazımda da ikinci anlaşma "Hiçbir şeyi kişisel algılama"dan bahsetmek istiyorum.Hiçbir şeyi kişisel algılamaDon Miguel Ruiz'e göre insanın kendisiyle yapacağı ikinci anl

28.05.2023
9 0 0

Piramitlerden alınacak ders

İnsanlık var oldukça cazibesini kaybetmeyecek olan piramitler ve antik dönem anıtları Mısır turizmine olan katkılarıyla bizlere örnek olmalıdır. Biz de hemen hiçbir ülkede var olmayan soyut ve somut kültür varlıklarımızınfarkına vararak yeni bir turizm anlayışı geliştirmeliyizİlkokulun sanırım dördüncü sınıfında öğretmenimiz bize dünyanın yedi hari

27.05.2023
7 0 0

Türklere güvendiler

Değerli dostum, emekli büyükelçi Ender Arat uzun bir araştırma ve çalışma sonrası "Türklere Güvendiler" adlı bir kitap yayınladı. Uzun bir süre önce bana armağan ettiği bu kitap ve kitabında yer alan ülkemize güvenenleri tanıtmak için müze yapılması için harcadığı çabalara dikkat çekmek istedim. Bazılarına birlikte katıldığımız pek çok toplantı sır

21.05.2023
12 0 0

Sanatın ekonomiye katkısı büyük olur

Verona Amfitiyatrosu'ndaki yıllık gişe gelirien az 200 milyon TL'dir. Ülkemiz 147 adetantik tiyatroya sahiptir. Bu yapıları zaman zaman restore etmekteyiz ama hemen hemen hiçbir getirisi olmadığı için yatırım yapılacak alanların en alt sırasında yer almaktadırlar. Verona Amfitiyatrosu'nda "Carmen" operası da sahnelendi. Günümüzde Verona, İtalya'nın

20.05.2023
12 0 0

Dört anlaşma (1) Kullandığın sözcükleri özenle seç

Kitaplığımı karıştırırken bu kez elime küçük bir kitap geçti, kısa süre önce almış, okumuş ve bazı satırların altını çizmişim. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerde bir kez daha okumam gerektiğini düşündüm. Tekrar okudum ve okuduklarım üzerinde uzun uzun düşündüm. İnsanlığın geçmiş dönemlerine ait ne kadar az şey biliyoruz. Binlerce yıldır heme

14.05.2023
12 0 0

Mâverâünnehir'de bir gezi

Mâverâünnehir'i,Orta Çağ Arap coğrafyacılarından bazıları "Bilad-ı Türk" veya "Türkistan" olarak belirtirler. Turanî ile İranî kavimler arasındaki sınır olduğu belirtilen Ceyhun Nehri'ne eski Türklerin "Ögüz" ismini verdikleri de bilinmektedir.Her ne kadar üzerinden bin yıla yakın zaman geçse de köklerimiz bu bölge ve yakın çevresinde yeşermiştir.

13.05.2023
9 0 0

Mustafa Necati Bey

30 Ekim 2022 tarihli "Hasan Âli Yücel" başlıklı yazım sonrası çok sayıda geri bildirim aldım, bunlardan birinde "Artık Mustafa Necati Bey hakkında da bir yazı şart oldu" diyordu. Bu kez sizlere Cumhuriyetimizin en önde gelen Millî Eğitim Bakanlarından biri olan bu değerli insanı bilenlere hatırlatmak, bilmeyenlere ise tanıtmak isterim. Mustafa Neca

07.05.2023
17 0 0

Aklınıza gelen güzel şeyleri dillendirin

Hıdırellez, Hızır ile İlyâs peygamberlerin yılda bir kez bir araya geldikleri gün olarak kabul edilmektedir. İnsanlığın giderek karamsar bir ruh hâline büründüğü günümüzde farklılıklardan sıyrılıp hep birlikte eğlenebilmek için geçmişten günümüze ulaşan Hıdırellez gibi şenliklere ihtiyacımız var.Çokça duyduğumuz ancak hakkında kulaktan dolma bazı a

06.05.2023
14 0 0

Sabır üzerine

Hemen her kelime gibi "Sabır Üzerine" bir yazı yazmayı düşündüğümde önce sözlüklere bakma ihtiyacı duydum, anlaşılan sabrın sınırı yokmuş, sabır başımıza gelen veya gelecek olan hemen her şeye tahammül etmeyi gerektiren bir davranışmış. Sabır kelimesi sözlüklerde; "Katlanılması zor olan haksızlık, sıkıntı, acı, hastalık, yoksulluk, felâket vb. duru

30.04.2023
22 0 0