"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Dr. Eray Güçlüer Tüm Yazıları

38 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Ver elini Almatı

Altı yıl olmuş; Almatı Türk Filmleri Haftası düzenlenmeye başlayalıberi...Bendeniz, ikinci kez Almatı'dayım.Almatı, 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan'ın ilk başkentiydi, sonradan Astana başkent ilan edildi, onun da (yakın zamanda) adı değişerek Nursultan oldu.Başkent Nursultan... Ancak Almatı, eskiden beri ülkenin kültür ve sanat hayatını

27.10.2021
0 0 0

İRAN'IN KAFKASLARDAKİ RAHATSIZLIĞI

Hani bir söz vardır bilirsiniz insanın en çok korktuğu şey başına gelirmiş diye. Şimdilerde İran'da bu korkuya kapılmış gibi görünüyor. Korkunun adı "Güney Azerbaycan". Aslında İran'ın uzun zamandır var olan içten içe derin kaygısını harekete geçiren olay 13 Eylül 2021 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen "Üç Kardeş Tatbikatı"

05.10.2021
9 0 0

Terörle mücadelenin istihbarat boyutu

Terör dediğimiz hadise aslında bir ülkedeki mevcut siyasal sistemlerin ve temsilcisi durumundaki siyasi yönetimlerin silah kullanılarak değiştirilmesini, yerine farklı veya yeni bir siyasal sistemin getirilmesini amaçlayan örgütlü şiddet hareketleridir. Şiddet-Örgüt ve İdeoloji terörizmin değişmez üç unsurudur. Türkiye'nin bugün terörizmle mücadele

27.09.2021
14 0 0

Günümüzün yeni istihbarat paradigması

Paradigma, toplulukların, kurumların ve ülkelerin belli başlı meselelere nasıl yaklaşması gerektiğini belirleyen ortak kanaatler ve bakış açıları anlamına gelmektedir. Bu bakış açıları ve kanaatlerin oluşması pek çok faktörün birleşimiyle gerçekleşir. Aslında devletler de insanlar gibi sürekli olarak kendilerini yeni durumlara adapte etmek ve geliş

18.09.2021
11 0 0

SİHA'LARIN SİYASAL VE EKONOMİK ETKİLERİ

Bayraktar TİHA ile birlikte TUSAŞ Anka ve TUSAŞ Aksungur sistemleri ülkemizin stratejik güvenliğinin çok boyutlu olarak sağlanmasında son derece önemli taarruzi hava araçları olarak literatüre girdiler. SİHA denince akla doğal olarak ilk önce işin güvenlik boyutu geliyor. Güvenlik, toplumların devlet olabilmesinde en temel motivasyondur. Devletin t

06.09.2021
14 0 0

Afganistan gerçeği ve Taliban

Coğrafi konum olarak Afganistan dünyanın en büyük istila yollarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle tarihte pek çok ülke tarafından işgal edilmiş, ancak hiçbir güç tarafından sürekli elde bulundurulamamıştır. Günümüzde "Afganistan" adı, bir ülkeyi ifade edecek biçimde, 18.Yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkmıştır. Afganistan'ın tarihinde

23.08.2021
35 0 0

Göç yalanları ve gerçekler

Birleşmiş Milletler verilerin göre günümüzde dünya genelinde 70 milyondan fazla insan zorla yerlerinden edildikleri için göçmen durumunda yaşamaktadır. Dünyadaki göç meselesinin temelinde batının zenginliğine karşı doğunun fakirliği nedeniyle oluşan ekonomik dengesizlik yatmaktadır. Bu ekonomik dengesizlik giderilmedikçe daha uzun süre göç sorunun

15.08.2021
31 0 0

Orman yangınları güvenlik sorunudur

Güvenlik kelimesi 8.Yüzyılda Türkçe'de kullanılan "Küv" kelimesinden türemiştir. Risk, tehlike ve tehditlerin olmadığı, insanların kaygı duymadıkları ruh halini ifade eden "Güvenlik" kavramı aslında fiziksel değil psikolojik içeriklidir. 1600'lü yıllarda modern devletin temel görevinin güvenliği sağlama olduğunu söyleyen Thomas Hobbes'tan beri yeni

09.08.2021
20 0 0

Ormanlarımız ve medya yangını

Bir haftadır süren orman yangınları aynı zamanda pek çok gerçeği de açığa çıkardı. Bunlardan birincisi yeni bir terör yöntemi olan Ekolojik Terörizmin ülkemizin doğal kaynaklarına karşı kapsamlı bir saldırıya geçtiğidir. Elbette yitirdiğimiz canlarımız ve yanan ağaçlarımızla birlikte içindeki doğal hayatın son bulması son derece üzücü ama bunun öte

04.08.2021
20 0 0

Arap Baharı ikinci tura döndü

11 yıl önce 17 Aralık 2010'da Tunus'da başlayan ve Batı tarafından Arap Baharı (!) olarak adlandırılan ayaklanmalar, protestolar ve silahlı çatışmalar kısa zamanda Libya, Mısır, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün ve Yemen'de büyük çapta; Moritanya, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Lübnan ve Fas'ta küçük çapta olaylar şeklinde Afrika ve Ortadoğu'ya hızla

29.07.2021
28 0 0