UKRAYNA SAVAŞININ KAZANANI KİM

Bu savaş çıkmayacaktı. Kırım ilhak edilmeyecekti. Ukrayna toprak kaybetmeyecekti. Savaşın çıkmaması için iki tane sihirli cümle söylenmesi Gerekiyordu; "NATO'ya girmiyoruz, AB'ye girmiyoruz". Çünkü Rusya burnunun dibine kadar yaklaşmış bir NATO'yu, Onunla sıkı ilişkileri olan bir ABD'yi, Oralarda görmek istemiyordu. VE bu söz Rusya'ya ne AB tarafından, Ne ABD tarafından,

Ali Öncü

YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIRMIŞ

Her defasında Türkiye Cumhuriyeti'ne, Silahlı Kuvvetlerine, Milli İstihbarat Teşkilatına, güvenlik güçlerine ağır iftiralar atanları aklamaya çalışanların, şaşırmadığımız şekliyle bu kez de terör iltisaklı kişileri belediyelere doldurarak suç işleyenleri değil de mevzuatın gereğinin yapan kamu görevlilerini ve bu durumun ortaya çıkmasını sağlayanları hedef almalarına, yine ülke olarak şaşıramıyoruz.

Gazi Şimşek

DEVLET'E DÜŞMAN OLMAK İHANETTİR

Gazeteci Ferhat Aydoğan'ın kaleme aldığı yazısında Türk Tabipler Birliği'nin Devlete olan düşmanlığını anlattı. Gazeteci Ferhat Aydoğan yazısında; Bilindiği gibi DEVLET milletlerin teşkilatlanmış halidir. Bu teşkilatlı yapıyı yönetmek üzere seçilen kimselerin oluşturduğu siyasal oluşumda, hükümet denir. Bu devlete tabi olan bireyler ebetteki devletini sever ve saygı duyar çünkü devlet bireylerin

Ferhat Aydoğan

Kültür-Sanat

HZ. HUD AS

Şeceresi ile ilgili olarak İslâmî kaynaklarda değişik rivayetler bulunmakla birlikte genellikle Âd b. Us b. Aram b. Sâm b. Nûh'a çıkarılmakta; Âbir'le Tevrat'ta İbrânîler'in atası kabul edilen Eber aynı kişi sayıldığı gibi onun oğlu olarak da gösterilmektedir (İbn Kuteybe). Tevratta Hûd'dan bu isimle bahsedilmekte, Nûh'un oğlu Sâm'ın zürriyeti ile ilgili şecere de İslâmî

İhsan Muslu