İhsan Muslu Tüm Köşe Yazıları

687 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER....

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri şöyle buyuruyor: ''Firkat ehline yeter kıldın nazar, Aç gözün, vasıl olan yarana bak! '' İnsanoğlu, vatani aslisi olan Cennetten bu gurbet diyarına gönderilmiş bir ebediyet yolcusudur. Asırlar ve nesiller, ilahi göç kafile İndir. Yaşadığımız bu fani ve mecazi alemden hakiki ve ebedi aleme intikal kanunu, hayatın en tem

06.12.2021
0 0 0

TARİHE ŞAHİTLİK EDEN ŞEHİR; '' AHLAT''....

Van gölünün kuzeybatı kıyısında yer alan Ahlat, tarihte Urartulardan Osmanlılara kadar çeşitli devlet ve hanedanların idaresinde kalmıştır. On ikinci yüzyılın başlarından itibaren Ahlatşahlar hanedanının başşehri olan Ahlat, bu dönemde İslam aleminin en büyük şehirlerinden biri haline gelmiş ve tarihinin en parlak devrini yaşamıştır. Tarihin akışı

05.12.2021
3 0 0

CELULA SAVAŞI....

Hz. Ömer devrinde Irak'ta müslümanlarla Sâsânîler arasında cereyan eden meydan muharebesi. Bağdat'ın bir nahiyesi olan Celûlâ Dicle nehrinin doğu tarafında aynı adı taşıyan ırmağın kenarında, Sevâd ile İran arasında ve Horasan yolu üzerinde kurulmuştur. Hânikîn'den yaklaşık 40 km., Medâin'den de 180 km. uzaklıktadır. Celûlâ Hz. Ömer zamanında Sâsân

04.12.2021
2 0 0

SÜRGÜN ÜLKEDEN BAŞKENTLER BAŞKENTİNE

Gelin gülle başlayalım atalara uyarak Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine Bir anda yükselen bir bülbül sesi -Erken erken karlar ortasında Güneş dönmüş ışık saçan bir yumurta- Bana geri getirir eski günleri... Paslanmış demir bir kapı açılır Küf tutmuş kilitler gıcırdarken Ta karanlıklar içinde birden Bir türkü gibi yükselirsin sen Fısıldar

02.12.2021
4 0 0

DÜNYA ONLARA , AHİRET BİZE...

Rivayete göre Resulallah, tabanı şeritlerle örülmüş bir sedir uyumakta iken Ömer İbn. Hattab ra yanına gelmişti. Ömer oturdu; şeritlerin Resulallah' In mübarek beninin yanında izler bırakmış olduğunu görünce gözlerinden yaşlar boşandı. Resulullah sav ağlamasının sebebini sorunca şunları söyledi: ''Kisraları, kayserleri, onlardaki ihtişamı hatırladı

01.12.2021
9 0 0

ŞEHRİN KALBİ MESCİD-İ NEBEVİ...

Resulullah sav, Medine'ye girdiğinde ilk yaptığı şey bizzat temel kazarak, taş çekerek şehrin merkezinde bir mescit inşa etmek olmuş, böylelikle Yesrip Medine'ye dönüşmüştür. Arapça'da şehir anlamına gelen Medine'yi Medine yapan medeniyetin sembolü, şehrin kalbi Mescidi Nebevi Dir. Mescidi Nebevi Asrı saadetten bu yana ibadet fonksiyonunun yanında

30.11.2021
2 0 0

ZEKAT KİMLERE VERİLMEZ.....

Zekatın verilemeyeceği bazı kimseler bulunmaktadır.. Hanefi mezhebine göre aşağıda sayılanlara zekat ve fitre verilmez. a. Ana, baba, büyükane ve büyükbabalara, (USUL) b.Oğul, oğlun çocukları, kızı, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara (füru). c. Eşine. d. Müslüman olmayanlara. e. Zengine yani; asli ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sa

29.11.2021
7 0 0

HAZRET MUSA'NIN DUASI...

Dua, dini alanda özel bilgilerle donatılmış olarak gönderilen peygamberlerin hayatında ayrı bir yere sahiptir. Onlar, hem kendilerini güven içinde hissettikleri dönemde hemde başlarına gelen sıkıntı ve zorluk anlarında kısacası, yaşantılarının her döneminde dua olgusunu hayatlarına hakim kılmışlardır. Kur'an'da zaman zaman peygamberlerin veciz yaka

28.11.2021
5 0 0

HAZRETİ MUSA'NIN DUASI...

Dua, dini alanda özel bilgilerle donatılmış olarak gönderilen peygamberlerin hayatında ayrı bir yere sahiptir. Onlar, hem kendilerini güven içinde hissettikleri dönemde hemde başlarına gelen sıkıntı ve zorluk anlarında kısacası, yaşantılarının her döneminde dua olgusunu hayatlarına hakim kılmışlardır. Kur'an'da zaman zaman peygamberlerin veciz yaka

28.11.2021
3 0 0

SÜSLÜ EVLER ve MAHREMİYET...

Ebu Abdurrahman es-Sülemi ra anlatıyor: Selmanı Farisi ra Yemen'deki Kinde kabilesinden bir kadınla evlenmiş ve orada kadının evinde gerdeğe girmişti. Gerdeğe gireceği gece arkadaşları Hz. Selman ila birlikte hanımının evine kadar yürüdüler. Selmanı Farisi ra hanımının evine vardığında arkadaşlarına; Siz artık dönün. Allah mükafatını versin, diyere

27.11.2021
8 0 0