İhsan Muslu Tüm Köşe Yazıları

848 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

DALÎ, ŞEYH DALİ DEDE, KARTAL DEDE

Larende'de doğdu. Kartal Dede sanıyla tanındı. Sefîne-i Nefîse'de ümmî olarak gösterilmesi de Esrar Dede şiirlerinden Dâlî'nin ümmî olmadığının anlaşılabileceğini söylemiştir. Semâhâne-i Edeb'de (1309: 65) ise Dâlî'nin Şam Mevlevihanesi şeyhi olduğunda yazdığı mesnevinin başlangıç beyitleri olan "nehedat ümmiyyi ve nezelet ilmiyye (cehalet yükseld

Bugün
1 0 0

CAHİZ KİMDİR

767-777 yılları arasında Basra'da doğduğu tahmin edilmektedir. İlk kaynaklara dayanarak biyografisini yazan Sendûbî'ye göre dedesi Mahbûb deve çobanı bir zenci idi. Buna göre Câhiz bir Arap-zenci melezi olmalıdır. "Câhiz" lakabı kendisine patlak gözlü olmasından dolayı verilmiştir. Küçük yaştan itibaren ilim öğrenmeye karşı şiddetli bir arzusu olan

26.05.2022
1 0 0

HAFIZ MEHMED EFENDİ, KÖMÜRCÜZADE

Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. M. Nazmi Özalp İstanbul'da doğup 1885'te yine burada vefat ettiğinin sanıldığını, Yılmaz Öztuna ise 1835 dolaylarında ölmüş olabileceğini kaydetmektedir. Dönemin ünlü musikişinasların dan Şehlevendim Abdullah Ağa'nın kardeşidir. Saraya alınarak Enderun'da hıfzını tamamladı, burada öğrenim gördü ve kendini ye

25.05.2022
10 0 0

ŞAİR -YAZAR BESTEKAR LEYLA SAZ

Sultan 2. Abdülhamid tarafından sadece kadınlara verilen Şefkat Nişanı ile ödüllendirilen, hem Osmanlı dönemini hem de Cumhuriyet dönemini yaşayan, Dilhayat Kalfa dan sonra ikinci kadın bestekârımız sayılan, çağdaşı şaire Nigar ile birlikte Osmanlı İmparatorluğunun ilk Müslüman kadın anı yazarı olan, 1934 te soyadı kanununun çıkmasından sonra ''Saz

24.05.2022
7 0 0

MUSA KAZIM CAFERİ HAZRETLERİ

8 Kasım 745 tarihinde Medine yakınındaki Ebvâ'da doğdu. Annesi Hamîde bint Sâid el-Berberiyye'dir. Hayatının ilk devresini Medine'de babası Ca'fer es-Sâdık'ın yanında geçirdi. Öğrenimiyle ilgili bilgiler son derece sınırlı olmakla birlikte babasından ve Abdülmelik b. Kudâme el-Cumahî'den rivayette bulunduğu bilinmektedir. en-Nefsüzzekiyye diye bili

23.05.2022
3 0 0

NİÇİN AĞLARSIN BÜLBÜL

Sen bunda garip mi geldin Niçin ağlarsın bülbül hey Yorulup iz mi yanıldın Niçin ağlarsın bülbül hey Karlı dağları mı aştın Derin ırmaklar mı geçtin Yârinden ayrı mı düştün Niçin ağlarsın bülbül hey Hey ne yavuz inilersin Benim derdim yenilersin Dostu görmek mi dilersin Niçin ağlarsın bülbül hey Kadrin bilinmez mi oldu Hat'rın sorulmaz mı oldu Ol g

22.05.2022
4 0 0

EL-HARKAN

Bistâm'ın kuzeyindeki Harak

21.05.2022
4 0 0

YEMEN ELLERİNDE VEYSEL KARANİ

Rumda Acemde aşık olduğum, Yemen illerinde Veysel Karani Hak peygamber sevdi ve dostum dedi Yemen illerinde Veysel Karani Anasından doğup dünyaya geldi Melekler altına kanadın serdi Resulün hırkasını tacını giydi Yemen illerinde Veysel Karani Erenler önünde kemer belinde Ak nurdan beni var o sağ elinde Veys Sultan derler hak divanında Yemen illerin

20.05.2022
5 0 0

EHL-İ SÜNNET KIYAMETE KADAR DEVAM EDECEKTİR

Allah Teala, dinini muhafaza edeceğini vaad buyurmuş, bu muhafazasının ise kıyamet sabahına kadar göndereceği ehli sünnet alimler ile olacağını Peygamberimiz hz. Muhammed sav lisanıyla haber vermiştir. Hadisi şerifte şöyle buyurmuştur: ''Muhakkak ki Allahu Teala, bu ümmet için her yüz senenin başında kendileri için dinleneni tecdit edecek birini gö

18.05.2022
6 0 0

AYASOFYA AÇILACAK...

Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya Hitabesi: Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün bahtıyla beraber açılmalıdır. Ayasofya'yı kapalı tutmak, Yunanlıya " ben yapamıyorum; sen gel de kendi hesabına aç! " demekten farksızdır. Ayasofya'yı kapalı tutmak, Birleşmiş Milletler'den Afrikalı yamyam devletlerine kadar aleyhimize rey verdirip kendileri müstenkif geçinen

17.05.2022
11 0 0