Abdüllatif Uyan Tüm Yazıları

607 yazı (541 - 550 arası) listeleniyor

"Allah'tan kork! Resûlüne tâbi ol!"

Behlül Dânâ hazretleri meczub bir Hak âşığıdır. Bağdat'ta yaşadı, kabr-i şerîfi de Bağdat'tadır. Bir gün halîfe Hârun Reşid, Behlül Dânâ hazretlerine "Bana nasîhat eder misin" dedi. O da cevâben; "Allah'tan kork ve Onun Resûlü olan Muhammed aleyhisselâmın sünnetine tâbi ol" dedi. Hârun Reşid; "Çok güzel söyledin, şu hediyemi kabul et" deyip bir kes

06.11.2017
96 0 0

İmânımız için tir tir titremeliyiz

Behlül Dânâ hazretleri meczub bir Hak âşığıdır. Bir gün bâzı kişilere; "Birinin çok nadide inci mücevherleri olsa, bunları koyacak bir yer bulamaz. Üstelik hırsız çalmasın diye de türlü çâreler arar, hattâ bu yüzden uykusu kaçar, değil mi" diye sordu Dinleyenler; "Evet" dediler. Behlül, onlara; "İşte îmânımız da böyle çok kıymetlidir, onu korumak i

05.11.2017
57 0 0

İhtişamla geliyordu...

Halîfe Hârun Reşid hac yoluna çıktı bir sene. Dönüşte debdebe ve ihtişamla Bağdat'a giriyordu ki Hazret-i Behlül önüne çıktı birden. "Ey Hârun!" diye seslendi. Halîfe, yüzündeki perdeyi kaldırıp "Buyur ey Behlül, bir arzun mu var" diye sordu. Hazret-i Behlül; "Ey Hârun! Allah'ın Habîbi Beytullah'tan dönerken senin gibi yapmazdı" dedi. Halîfe sordu:

04.11.2017
54 0 0

"Ben o işe karışmam!"

Bir zaman Bağdat'ta müthiş pahalılık olmuş ve bu musîbete halkın tahammülü kalmamıştı ki Behlül Dânâ hazretlerine gidip; "Ey Behlül! Duâ et de, şu musîbet kalksın" dediler. O ise cevâben; "Vallahi ben bu işe karışmam!" buyurdu. "Neden" dediler. "Demek ki biz buna lâyıkmışız. Zîra biz, Rabbimizin emrettiği gibi yaşasaydık, bir buğday tânesi bir dîna

03.11.2017
65 0 0

Bir günah işlemişim ki!..

Behlül Dânâ hazretleri meczub bir Hak âşığıdır. Hâl ehli bir velîydi. Çocuklar, taş attılar bir gün kendisine. Bir taş vücûduna isâbet etti. Ve kanattı orasını. Yine de kızmayıp; "Ey çocuklar! Attığınız taşlar vücûdumu kanattı. Ama bu da Allah'tandır. Bir günah işlemişim ki bu iş geldi başıma" dedi. Çocuklar mahcup oldu! Özür dilediler kendisinden.

02.11.2017
53 0 0

"Behlül'e söyle, işimize karışmasın!"

Behlül Dânâ hazretleri rastladığı kimselere nasîhat ediyor, yanlış iş yapanları îkaz ediyordu. Ancak bâzı kimseler vardı ki, bu hâlden çok rahatsız oluyorlardı. Bunlar halîfeye gidip; "Behlül'e söyleyin, bizim işimize karışmasın. Her koyun, kendi bacağından asılır" dediler. Halîfe de onu çağırıp; "Ey Behlül! İnsanlar senden şikâyetçi" dedi. O da so

01.11.2017
43 0 0

"Ölüm var, ölüm!.."

Behlül Dânâ hazretleri meczub bir Hak âşığıdır. Halîfe Hârun Reşid, bu zâtı çok sever, nasîhatlerinden hoşlanırdı. Bir gün yolda görünce; "Ey Behlül! Nicedir seninle görüşmek istiyordum" dedi. O, oralı olmayıp; "Ben hiç istemiyorum" dedi. Hârun Reşid kızmadı bu cevâba. "Nasîhatine muhtâcım" dedi. O mekân, sarayla kabristan arasıydı. Ona bu ikisini

31.10.2017
39 0 0

"Keşke daha çok ibâdet etseydim!.."

Behlül Dânâ hazretleri meczub bir Hak âşığıdır. Bağdat'ta yaşadı. Kabri de Bağdat'tadır. Bir gün Hârun Reşid'e; "Ey halîfe-i müslimîn! Sana bir suâlim var" dedi. "Bil bakalım, bu yerin üstünde, yerin altında ve göklerde en çok ne vardır" Hârun Reşid; "Bunu bilmeyecek ne var" dedi. "Yeryüzünde en fazla olan, bitki ve hayvanlar, yer altında ölüler, g

30.10.2017
50 0 0

"Damda deve aranır mı.."

Behlül Dânâ hazretleri meczub bir Hak âşığıdır. Bağdat'ta yaşadı, kabr-i şerîfi de Bağdat'tadır. Hârun Reşid zamanında yaşamış olan bir Allah dostudur. Bir komşusu vardı. Bu zâtı çok severdi. İslâma pek uymazdı. Ama her gece; "Yâ Rabbî! Bana cennetini nasip eyle" diye dua eder, öyle yatardı. Bir gece yine böyle duâ edip uyudu. Az sonra damda tıkırt

29.10.2017
72 0 0

"Onu düşünün, yeter!"

Seyyid Emîr Külâl hazretlerinin zamanında genç bir âlim; bir yerde sohbet ediyor, cemaat da kendisini dinliyordu. Bir ara onlara; "Bu zamanda kerâmet ehli velîler kalmadı. Olsaydı, huzûrunda diz çöküp istifâde ederdik" dedi. Cemaatte biri vardı. Müsaade istedi ve; "Bugün öyle büyük bir velî var ki onun feyiz ve bereketleri bütün cihânı sarmıştır" d

28.10.2017
44 0 0