"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Abdüllatif Uyan Tüm Yazıları

986 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Evliyânın himmeti dağı bile devirir!"

Büyük velî Kadîb-ül Bân hazretleri zamanında bir kimse vardı. Yanında pehlivanlar gezdirirdi. Bunları güreştirirdi. Bununla nâm yapardı. Bir gün Kadîb-ül Bân hazretlerinin şehrine geldi. Ve bir talebeye sordu: "Sizin hocanız nerededir" Talebe de; "Falan göle gitmiştir" dedi. O da, dediği göle doğru gitti. Yaklaşınca, bu velîyi gördü. Gölün ortasınd

Bugün
2 0 0

"İstişâre edin! Bu, nefsi kırar!.."

Evliyânın büyüklerinden Kadîb-ül Bân hazretleri, bir sohbetinde "Kardeşlerim! İnsanın en büyük düşmanı, nefsidir. Dînin her bir emrinde bu nefsi kırmak vardır ve nefis kırılırsa netîce hayır olur" buyurdu. Sordular: "Nefsi nasıl kıralım efendim" Buyurdu ki: "İstişâre edin ki, bu nefsi kırar. Zîra nefis, istişâre etmek, fikir sormak istemez. (Ben de

02.12.2020
1 0 0

Onu sultana şikâyet edecekti!

Evliyânın büyüklerinden Kadîb-ül Bân hazretleri, 1174'te Musul'da vefât etti. Bu zâtın devrinde bir kişi vardı. Sevmiyordu bu büyük velîyi. Bir gün kalbinden; "En iyisi, gidip sultâna şikâyet edeyim. Musul'dan sürgün etsin, ben de rahat edeyim" dedi. Ve bu niyetle çıktı evden. Birkaç adım atmıştı ki. Biri çıktı karşısına: "Dur bakalım, nereye gidiy

01.12.2020
1 0 0

''Sıkıntıda beni hâtırla!''

Câkir-el Kürdî hazretleri, Hanbelî mezhebinin büyük âlimlerindendir. 1155'te Irak'ta vefât etti. Bir gün, bir talebesi; "Efendim, izninizle uzun bir deniz yolculuğuna çıkacağım, duânızı almaya geldim" diye arz etti. Büyük zât da; "Hak teâlâ sana selâmet versin. Yollarda bir sıkıntı olursa, o anda beni hâtırla. Allah'ın yardımıyla inşallah imdâdına

30.11.2020
1 0 0

Emr-i mâruf yapılmayan belde!..

Bir gün hırsızın biri, büyük âlim Muhammed bin İsmâil hazretlerinin arkasından sessizce yaklaşıp, cebinden bir miktar para aldı. Ânında cezâsını gördü. Elinin parmakları kilitlendi. Çok uğraştı, açamadı. Düşününce, anladı hatâsını. Yanlış kapı çalmıştı. Bin pişmân oldu yaptığına. Huzûruna geldi ve; "Çok pişmânım affedin" dedi. Mübârek zât sordu: "H

29.11.2020
1 0 0

"Müminleri sevindirmeye bak!.."

Büyük fıkıh âlimi olan Muhammed bin İsmâil hazretleri, 1192 yılında Şam'da vefât etti. Mesleği, dokumacılık idi. Bunun için "Hayrünnessâc" diye tanınırdı halk arasında. Bir gün Dicle Nehri'ne gitti. Kıyısında ibâdet edecekti. Bir ara bir müşterisi geldi yanına. Borcu vardı bu büyük zâta. Borcunu ödeyip; "Efendim, bundan sonra geldiğimde, sizi bula

28.11.2020
1 0 0

"Bu niçin dileniyor"

Evliyânın büyüklerinden Abdullah-ı Mürteiş hazretleri, henüz genç iken evinin önünde oturuyordu. Biri gelip para istedi ondan. O ise bir şey vermedi. Zîra ona şöyle bir baktı. Yeni bir elbise vardı üzerinde. Hiç de fakîre benzemiyordu. Kalbinden; "Bu niçin dileniyor Yaşı henüz genç, sakat değil, elbisesi yeni. Bu hâlde dilenmek ona yakışıyor mu" di

27.11.2020
2 0 0

Bir elbisem olsa

Evliyânın büyüklerinden Abdullah-i Mürteiş hazretleri, kerâmet sâhibi olup, kalpten geçeni anlardı. Çok da cömert bir zât idi. Herkese yardım ederdi. Kim olursa olsun. Hiç ayırım yapmazdı. Bir hâdise şöyle meselâ: O devirde fakîr biri vardı. Nâfile hacca gitmek istiyordu. Ama parası yoktu garibin. Bunun için de gidemiyordu. Bir gün kalbinden; "Abdu

26.11.2020
1 0 0

Riyâ ve gösteriş!

Abdullah-i Mürteiş hazretleri, 939'da Bağdat'ta vefât etti. Bu zât, her velî gibi riyâ ve gösterişten hiç hoşlanmazdı. Bir ramazanda itikâfa girdi. Evinde değil, bir câmide. Vaktini ibâdetle geçirecekti. Fakat ikinci günü vazgeçti. İtikâfı bırakıp dışarı çıktı. Yakınları sordular ki: "Siz itikâfa girmiştiniz efendim. Ne için yarıda bırakıp çıktını

25.11.2020
2 0 0

"Sakın yardım istemeyesin!.."

Sâlim adında bir Müslüman, başından geçenleri şöyle anlatıyor: Küffâr memleketinde esirdim. Bir asker de başımda bekiyordu. Bu asker, birinden duymuş ki: "Müslümanlar darda kalınca, Seyyid Ahmed Bedevî adındaki bir evliyâdan yardım ister, O da gelip onları kurtarır." Bir gün bana; "Sakın hâ, sen de bu evliyâdan yardım istemeyesin. Bunu sezersem piş

24.11.2020
2 0 0