"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Abdüllatif Uyan Tüm Yazıları

747 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Âfiyet isteyiniz

Tâbiînden Cübeyr bin Nüfeyr hazretleri anlatır: Hazret-i Ebû Bekr, bir gün Peygamber Efendimizin minberinin yanına geldi. Ve çok ağladı. Zîra Efendimizi hâtırlamıştı. "Ey insanlar! Allahü teâlâdan âfiyet dileyiniz. Çünkü Allahü teâlâ, kullarına, (Îman) dan sonra (Âfiyet) gibi bir nîmet vermemiştir" buyurdu. Bu zât, bir gün el kaldırıp; "Yâ Rabbî! B

Bugün
1 0 0

Seyyidi üzdü ama

Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin torunlarından Cezîrî hazretleri bir zaman Kâhire'ye gelmişti. Orada biri vardı. İsmi, İbn-ül Enbâbî. Evliyâ torunuydu. Cezîrî hazretleri, bu zâta uğradı. Ancak Ondan, (kendisiyle ilgili) uygunsuz sözler işitti. Çok üzüldü ve geri geldi. O gece çok duâlar etti. Abdülkâdir-i Geylânîyi düşündü. Bu zât, dedes

30.03.2020
1 0 0

''Bir duâ öğretin de''

Hasan-ı Basrî hazretleri dergâhta otururken bir kadın gelip; "Efendim, bir kızım vardı, öldü. Bana bir duâ öğretin de onu rüyâda göreyim" dedi. Mübârek "Peki" dedi. Ve bir duâ öğretti. Kadın teşekkür edip ayrıldı. Ertesi gün, çok üzüntülü geldi. Hüngür hüngür ağlıyordu. Büyük zât sordu: "Niçin ağlıyorsun" Dedi ki: "Kızımı rüyâda gördüm. Ama Cehen

29.03.2020
1 0 0

"Hocam biz geldik!.."

Evliyâdan Cemâleddîn Aksarâyî hazretlerinin vefâtıyla talebeleri üzüldüler. Namâzını kılıp defnettiler. Ama dersleri (yarım) kalmıştı. Talebeler, kabrine gittiler. Ziyâret edip, (Fâtiha) okudular. "Hocam, biz geldik" dediler. Ama cevap alamadılar. İkinci gün yine gittiler. Bir (Fâtiha) üç (İhlâs) okuyup; "Hocam biz geldik" dediler. Yine cevap gelme

28.03.2020
1 0 0

"Koyunlar benim değil"

Allah dostlarından Mustafa Çelebi anlatıyor: Abdullah bin Ömer "radıyallahü anh" bir gün (köle) bir çobana rastladı. Çoban, koyun otlatıyordu. Gidip yanına yaklaştı. Koyunlardan birine baktı. Ve onu gösterip; "Şu koyunu bana sat" dedi. Çoban cevâben dedi ki: "Bunlar benim değil, satamam." "Sâhibi sorarsa, kurt yedi dersin." Yine (Olmaz) dedi. Ve ko

27.03.2020
2 0 0

"Niçin ağlıyorsun"

İslâm âlimlerinden Cafer Mekkî hazretleri talebeleri ile sohbet ederken şöyle anlatıyor: Bu dünyâ hayâtı bitecek. Âhiret hayâtı başlayacak. Mahşer hayâtı da bitecek. Nihâyet (Mîzan) kurulacak. Mîzan, (terâzi) demektir. Herkesin sevabı ve günahı o terâzide tartılacak. Bunları bir kitapta okumuştum: Şöyle anlatıyordu: Mahşerde bir kulun hesâbı görü

26.03.2020
1 0 0

"Ben bu işe lâyık değilim"

Cünd vâlisi, bir gün Ebû Abdullah Câfer hazretlerine haber gönderip, insanlara doğru yolu göstermesini ricâ etti. Ebû Abdullah, vâliye; "Bir şartla; bana hâkimlik teklîf etmeyeceksin" buyurdu. Kabûl edince, Cünd'e yerleşti. Ve insanlara İslâmı öğretmeye başladı. Bir müddet sonra vâli değişti. Yeni vâli, halka sordu ki: "Burada en büyük âlim kimdir"

25.03.2020
4 0 0

Cabbâr Dede'yi şikâyet ettiler!..

Allah dostlarından Cabbâr Dede'nin îtibârını çekemeyenler; "Onun koyunları ekinlerimize zarar veriyor" diye, karakol kumandanına şikâyet ettiler. Komutan emretti: "Gidin, Onu getirin!" Zaptiyeler gidip söylediklerinde; "Siz gidin, ben de geliyorum" dedi. Onlar gidince, Ceyhan Nehri'ne gitti. Seccâdesini aldı. Suyun üstüne yaydı. Kendi de üzerine ot

24.03.2020
3 0 0

"Çağırın, gelsin Cabbâr Dede'yi!"

Dördüncü Murâd Hân, Bağdât seferine giderken, bir yerde mola verdi. Ve yanındakilere; "Bu yörede, Cabbâr Dede diye meşhûr bir zât olduğunu işitiriz. Çağırın gelsin" dedi. "Başüstüne" dediler. Ve gidip ona bildirdiler. Cabbâr Dede, emri aldı. Ve derhal fırlayıp kalktı. Atına binip, süratle Sultân'ın huzûruna geldi. Ancak Cebbâr Dede'nin (atı) ve (

23.03.2020
2 0 0

Kasîde-i bürde...

İmâm-ı Busayrî hazretlerinin, Resûlullah Efendimize ve evliyâ zâtlara çok muhabbeti vardı. Bir de kasîdesi var. İsmi (Kasîde-i Bürde). Efendimizden bahseder. Şöyle anlatılır: Bu zât hayli yaşlandı. Sonra da felç oldu. Öyle ki, bedeninin yarısı tamâmen hareketsiz kaldı. Şifâ bulmak için Resûlullah'ı vesîle ederek çok duâlar etti. Ve bir (Kasîde) yaz

22.03.2020
1 0 0