Abdüllatif Uyan Tüm Yazıları

582 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Müslüman, güler yüzlü olur

Tâbiîn'in büyüklerinden olan Sâbit bin Eslem Benânî hazretleri, 737 (H.120) senesinde vefât etti. Bu mübârek zât anlatır: Sâlihlerden biri vardı ki; "Rabbimin beni andığı zamanı biliyorum" dedi. Arkadaşları sordu: "Nasıl biliyorsun" "Kolay" dedi. "Nasıl kolay" dediklerinde; "Ben Allahü teâlâyı andığım zaman O da beni anıyor. Çünkü Allahü teâlâ; (Ku

21.04.2019
0 0 0

"Yalvarıp beni andın mı"

Tâbiîn'in büyüklerinden olan Sâbit bin Eslem Benânî hazretleri, 737 (H.120) senesinde vefât etti. Bu zât anlatıyor: Mümin, kıyâmet gününde Allahü teâlânın huzurunda durur. Allahü teâlâ; "Ey kulum! Sen dünyâdayken bana ibâdet eden kullarımla beraber ibâdet ediyor muydun" diye sorar. Kul cevap verir: "Evet yâ Rabbî!" Ve yine sorar ki: "Ey kulum! Düny

20.04.2019
0 0 0

Ağlamayan gözde hayır yoktur

Tâbiîn'in büyüklerinden olan Sâbit bin Eslem Benânî hazretleri, 737 (H.120) senesinde vefât etti. Bir ara gözleri rahatsızlandı. Bir tabîbe gitti. Tabip de baktı. Ve ona dedi ki: "Bir hususa dikkat edersen, gözlerin iyi olur." Hazret-i Sâbit sordu: "O nedir ki" "Ağlamayacaksın." Hazret-i Sâbit; "Ağlamayan gözde hayır yoktur!" buyurdu. Yine bu zâ

19.04.2019
1 0 0

Unutmayın ki

Tâbiîn'in büyüklerinden olan Sâbit bin Eslem Benânî hazretleri, geceleri kalkardı. Ve hep ibâdet ederdi. Çoluk çocuğuna da; "Kalkın, Allahü teâlâya ibâdet edin. Unutmayın ki; gece kalkıp ibâdet yapmak, kıyâmetin şiddet ve dehşetinden daha hafiftir" derdi. Çok âbid idi. Sevdiklerine; "Biz öylelerine yetiştik ki, çok namaz kılmaktan, başlarını yastığ

18.04.2019
1 0 0

"Şimdi ektiğimi biçiyorum!"

Tâbiîn'in büyüklerinden olan Sâbit bin Eslem Benânî hazretleri şöyle anlatıyor: Bir mümin; Allahü teâlâdan bir şey isterse, Allahü teâlâ bu iş için Cebrâil aleyhisselâmı vazîfelendirir. O kul "sâlih" ise, Hazret-i Cibrîl'e; "Bu kulumun ihtiyâcını yerine getirmekte acele etme. Çünkü ben, o kulumun sesini duymayı seviyorum" buyurur. Eğer "fenâ kul" i

17.04.2019
3 0 0

Resûlullah'a benziyordu

Tâbiîn'in büyüklerinden olan Sâbit bin Eslem Benânî hazretleri, 737 (H.120) senesinde vefât etti. Zâhid, âbid, müttekî bir zâttı. Enes bin Mâlik radıyallahü anh, onu çok severdi. Bir gün onu gördü. Ve dikkatle bakıp; "Senin gözlerin, Resûlullah'ın gözlerine ne kadar da çok benziyor" dedi ve Resûlullah'ı hâtırlayıp çok ağladı! Vefât ettiğinde def

16.04.2019
1 0 0

"Asıl sen kimsin"

Rebîa bin Ebî Abdurrahman hazretleri, Tâbiînin büyük hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 137 (m. 753) de vefât etti. Babası Ferruh, Horasan tarafına gazâya giderken hâmile olan hanımına "üç bin dînar" verdi. Ve helâlleşip yola çıktı... Yirmi yedi sene sonra eve döndü. At üstündeydi. Ve mızraklıydı. Atından inip mızrağıyla kapıya vurdu. Kapı açılıp da k

15.04.2019
0 0 0

Allah'tan korkun!

Nâfî bin Abdurrahman hazretleri vefât edeceği zaman çocukları; "Bize vasiyet edin" dediler. Cevâben Kur'ân-ı kerîmden bir âyet-i kerîme okudu. Başını kaldırdı. Ve çocuklarına; "Bu âyette meâlen; 'Eğer mümin iseniz Allah'tan korkun! Cehennem ateşine karşı takvâyı elden bırakmayın. Birbirinizle iyi geçinmeyi farz-ı ayn bilin. Allah'a ve Resûlüne itâa

14.04.2019
1 0 0

"Siz her gün misk mi sürünürsünüz''

Nâfî bin Abdurrahman hazretleri, Tebe-i tâbiîndendir. 169 (m. 785) târihinde Medîne'de vefât etti. Esmer, güzel yüzlü idi. Ahlâkı da pek güzeldi. Yeri gelince mîzaha meyleden, güler yüzlü, hoşsohbet bir zâttı. Konuşurken ağzından "misk kokusu" çıkardı... Ve etrâfa yayılırdı. Bir gün kendisine; "Siz her gün misk mi sürünürsünüz" diye sordular. Mü

13.04.2019
0 0 0

"Baban bu dereceye nasıl kavuştu"

Meymun bin Mihrân hazretleri, Tâbiîn'in büyüklerindendir. 734 (H. 116) de Cezîre'de vefât etti... Bir gün, bâzı kişiler, bu velî zâtın oğluna; "Baban bu dereceye ne ile kavuştu" diye sordular. Oğlu düşündü... Ve cevâbında; "Babam, kavuştuğu bu yüksek derecelere, çok namaz kılmakla ve çok oruç tutmakla değil, 'ufak bir günah işlerim de Allahü teâlây

12.04.2019
3 0 0