Abdüllatif Uyan Tüm Yazıları

606 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Bundan daha büyük nîmet olur mu"

Tâbiîn'in meşhur âlimlerinden Ubeyde bin Muhâcir hazretleri, aslen Rum'dur. 112 (m. 730) da vefât etti. Bir defâsında ticâret için Azerbaycan'a gitmişti. Bir akşam vakti, gecelemek üzere nehir kenarında bir yere çekildi. Ve bir hâdiseye şâhit oldu. Yâni bizzat yaşadı. Kendisi şöyle anlatıyor: Yakınımda, devamlı Allahü teâlâya hamd eden birini

15.05.2019
10 0 0

Kölesi, annesiymiş meğer!..

Tâbiîn'in meşhur âlimlerinden Ubeyde bin Muhâcir hazretleri aslen Rum'dur. 112 (m. 730) senesinde vefât etti. Köleleri satın alır, sonra da âzâd edip serbest bırakırdı. Bir gün, Rum asıllı ihtiyar bir "köle" kadın gördü. Onu satın aldı. Sonra âzâd etti. Kadıncağız; "Kimsem yok; nereye gideyim, nerede barınayım, bilmiyorum" dedi. Bunun üzerine ona a

14.05.2019
3 0 0

"Sebepsiz güldün, değil mi"

Talha bin Musarref hazretleri, Tâbiîn'den olup tanınmış hadîs ve kıraat âlimidir. Bir gün sebepsiz gülmüştü. Ama hemen pişmân oldu. Ve kendi nefsine; "Niçin güldün" dedi. Ardından sordu: "Sebepsiz güldün değil mi" Buna çok üzüldü! Çok pişmân oldu. "Bundan sonra hiç sebepsiz gülmeyeceğim" diye yemîn etti. O günden sonra ölünceye kadar güldüğü görülm

13.05.2019
3 0 0

Bu eti nerede pişirdin

Talha bin Musarref hazretleri, Tâbiîn'den olup, tanınmış hadîs ve kıraat âlimidir. Kendisi Kûfelidir. 112 (m. 730) senesinde vefât etti. Zühd ve verâ sâhibiydi... Bir gün oruç tuttu. Evinde az et vardı. Hanımı bu eti iftarlık olarak hazırlamak istiyordu. Ama pişirecek "ızgara" gibi bir şey yoktu... Bu sırada, komşunun hizmetçisi "ateş" almak için g

12.05.2019
3 0 0

Nasıl kadı oldu

Seleme bin Dînar hazretleri şöyle anlatıyor: Zamanın Halîfesi Ebû Câfer, o devrin en büyük âlimlerinden olan Ebû Hanîfe, Süfyân-ı Sevrî, Mis'âr bin Kedam ve Şüreyk bin Abdullah'a haber gönderip huzuruna çağırdı. Bunlar birleştiler. Ve yola çıktılar... Ancak Süfyân-ı Sevrî yolda kaçtı. Böylece diğer üçü kaldı. Bunlar halîfenin huzuruna çıktılar. Hal

11.05.2019
5 0 0

Ölümü ister misin

Seleme bin Dînar hazretleri, bir gün şöyle anlattı: İnsanların günah işlediğini görür ve kendisine sorarsınız: "Ölmek ister misin" "Hayır, istemem" der. "Günâhı terk et" dersiniz. O, cevâben; "Günâhı, ancak öldüğümde terk ederim, fakat ölmek de istemiyorum" der. Süleymân bin Abdülmelik, Seleme bin Dînar'a; "Bana ihtiyaçlarını bildir" diye mektup

10.05.2019
4 0 0

Senin hâlin nice olacak

Seleme bin Dînar hazretleri, Tâbiîn'in büyük âlim ve velîlerindendir. Medîne âlimi ve kadısı idi. Aslen Farslıdır. 140 (m. 757) de vefât etti. Bu zât, kendi nefsine hitâben; "Ey Seleme! Kıyâmet günü bir münâdî çıkıp da; "Ey şu şu günahları işleyenler, ayağa kalkın!' diye seslendiğinde, sen elbette kalkarsın!" diye söylendi. Bir "âh!" dedi. Ve devam

09.05.2019
4 0 0

Ağlamaya başladı!

Tebe-i tâbiîn'in büyük hadîs âlimlerinden Selâm bin Ebî Muti' hazretleri 164. (m. 780) senesinde vefât etti. Kendisi Basralıdır. Bu zât şöyle anlatıyor: Hasen-i Basrî oruçluydu. Akşam olunca iftârını açması için su getirdiler. Suyu alıp içeceği sırada, ağlamaya başladı! Merak edip sordular: "Niçin ağlıyorsunuz" Buyurdu ki: "Cehennemi hâtırladım. Or

08.05.2019
6 0 0

Sen, bu hâline şükret

Tebe-i tâbiîn'in büyük hadîs âlimlerinden Selâm bin Ebî Muti' hazretleri 164. (m. 780) senesinde vefât etti. Kendisi Basralıdır. Bu zât şöyle anlatıyor: Bir hastayı ziyârete gitmiştim. İnleyip duruyordu... Acıdım hâline. Ona yaklaştım. Ve kendisine; "Öyle hastalar var ki, evsiz ve kimsesiz olup, sokaklarda dertleriyle başbaşa kalmışlar, su verenler

07.05.2019
6 0 0

Al, bunun üzerine otur!

Saîd bin İyâs hazretleri, Basralı hadîs âlimlerindendir. Kendisi şöyle anlatıyor: Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) bir evde sohbet ediyordu ki, o sırada Cerir bin Abdullah geldi. Cemaat çok kalabalıktı. Oturacak yer bulamadı. Mecbûren ayakta dikildi! Resûl-i ekrem onu gördüler. Etrâflarına bakıp, boş yer olmadığını görünce, mübârek cübb

06.05.2019
11 0 0