Abdüllatif Uyan Tüm Yazıları

610 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Allah'ım! Beni bu adamın şerrinden koru!"

Büyük velîlerden Atâ El Ezrak hazretleri, bir gece vakti evden çıkıp bir yere gidiyordu ki, karşısına bir "yankesici" çıktı. Elinde "bıçak" vardı. Gelip ona yaklaştı. Mübârek zât, içinden; "Allah'ım! Beni bu adamın şerrinden koru" diye duâ etti... O anda adamın iki eli kurudu. Bu hâdiseden çok duygulandı. Hatâsını anladı... Ve pişmân oldu. Özür dil

02.08.2019
8 0 0

''Geleyim, fakat üç şartım var!..''

Evliyânın büyüklerinden Alî Müttekî El Hindî hazretlerini, bir gün vezirlerden birisi; "Bizim fakirhaneyi teşrîf etseniz" diyerek ziyafete davet etti. Ama o, istemedi. Özür beyan etti. "Beni mazur görün. Buradan da size duâ ederim. İnşallah, Allahü teâlâ size bereket ihsân eder" dedi. Vezîr üzüldü! Ve ısrar etti. O zaman da; Peki geleyim, fakat üç

19.07.2019
7 0 0

"Bazısı benim için, âlim değildir diyor!"

Evliyânın büyüklerinden Ahmed Sayyâd hazretleri, Yemen'de doğdu. 1183 (h.579) senesinde vefât etti. Zebîd şehri, Bâb-ı Sihâm Kabristânı'na defnedildi. Bir kimse anlatıyor: Bir gün Ahmed Sayyâd hazretlerinin huzurundaydık... İçeriye, Kadı Efendi girdi. Bu büyük Velî zâtla bir süre sohbet etti. Sonra da kalktı. Ve şunu anlattı: -Ahmed Sayyâd hazretle

16.07.2019
12 0 0

"Sana müjdeler olsun!.."

Evliyânın büyüklerinden olan Hâce Muhammed hazretleri, zühd ve verâ sâhibiydi. 411 (m. 1020) senesinde vefât etti. Annesi ona hâmileyken, karnından "Lâ ilâhe illallah" zikrini işitirdi. Babası bilmiyordu. Öğrenince sevindi. Ve kendisine; "Ey hâtun! Sana müjdeler olsun, sâlih bir çocuk doğuracaksın" dedi. Bir gün evde otururken, babası, ana rahmi

17.06.2019
15 0 0

"Bundan daha büyük nîmet olur mu"

Tâbiîn'in meşhur âlimlerinden Ubeyde bin Muhâcir hazretleri, aslen Rum'dur. 112 (m. 730) da vefât etti. Bir defâsında ticâret için Azerbaycan'a gitmişti. Bir akşam vakti, gecelemek üzere nehir kenarında bir yere çekildi. Ve bir hâdiseye şâhit oldu. Yâni bizzat yaşadı. Kendisi şöyle anlatıyor: Yakınımda, devamlı Allahü teâlâya hamd eden birini

15.05.2019
21 0 0

Kölesi, annesiymiş meğer!..

Tâbiîn'in meşhur âlimlerinden Ubeyde bin Muhâcir hazretleri aslen Rum'dur. 112 (m. 730) senesinde vefât etti. Köleleri satın alır, sonra da âzâd edip serbest bırakırdı. Bir gün, Rum asıllı ihtiyar bir "köle" kadın gördü. Onu satın aldı. Sonra âzâd etti. Kadıncağız; "Kimsem yok; nereye gideyim, nerede barınayım, bilmiyorum" dedi. Bunun üzerine ona a

14.05.2019
12 0 0

"Sebepsiz güldün, değil mi"

Talha bin Musarref hazretleri, Tâbiîn'den olup tanınmış hadîs ve kıraat âlimidir. Bir gün sebepsiz gülmüştü. Ama hemen pişmân oldu. Ve kendi nefsine; "Niçin güldün" dedi. Ardından sordu: "Sebepsiz güldün değil mi" Buna çok üzüldü! Çok pişmân oldu. "Bundan sonra hiç sebepsiz gülmeyeceğim" diye yemîn etti. O günden sonra ölünceye kadar güldüğü görülm

13.05.2019
12 0 0

Bu eti nerede pişirdin

Talha bin Musarref hazretleri, Tâbiîn'den olup, tanınmış hadîs ve kıraat âlimidir. Kendisi Kûfelidir. 112 (m. 730) senesinde vefât etti. Zühd ve verâ sâhibiydi... Bir gün oruç tuttu. Evinde az et vardı. Hanımı bu eti iftarlık olarak hazırlamak istiyordu. Ama pişirecek "ızgara" gibi bir şey yoktu... Bu sırada, komşunun hizmetçisi "ateş" almak için g

12.05.2019
12 0 0

Nasıl kadı oldu

Seleme bin Dînar hazretleri şöyle anlatıyor: Zamanın Halîfesi Ebû Câfer, o devrin en büyük âlimlerinden olan Ebû Hanîfe, Süfyân-ı Sevrî, Mis'âr bin Kedam ve Şüreyk bin Abdullah'a haber gönderip huzuruna çağırdı. Bunlar birleştiler. Ve yola çıktılar... Ancak Süfyân-ı Sevrî yolda kaçtı. Böylece diğer üçü kaldı. Bunlar halîfenin huzuruna çıktılar. Hal

11.05.2019
13 0 0

Ölümü ister misin

Seleme bin Dînar hazretleri, bir gün şöyle anlattı: İnsanların günah işlediğini görür ve kendisine sorarsınız: "Ölmek ister misin" "Hayır, istemem" der. "Günâhı terk et" dersiniz. O, cevâben; "Günâhı, ancak öldüğümde terk ederim, fakat ölmek de istemiyorum" der. Süleymân bin Abdülmelik, Seleme bin Dînar'a; "Bana ihtiyaçlarını bildir" diye mektup

10.05.2019
12 0 0