Abdüllatif Uyan Tüm Yazıları

615 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Piyango bileti alınca!..

Bir Hüseyin Efendi vardı ki, Kâdirî şeyhiydi önceleri. Ancak Abdülhakîm Arvâsî hazretlerini görünce, şeyhliği bırakmış, ona talebe olmuştu... Bu zât anlatıyor: Bir zaman fakîrdim. Dostların yardımıyla geçinirdim. Kış gelmiş, odun alacak parayı tedârik edemiyordum. Bir gün bir piyango bileti alıp cüzdanıma sakladım gizlice. Çünkü câiz olmadığını bil

02.10.2019
5 0 0

"Sen de benim yüzüme bak!.."

Halîfe Ömer bin Abdülazîz hazretleri "rahmetullahi aleyh", vefât etmeden önce Meymun bin Mihrân'a vasiyette bulundu... Meymun şöyle anlatıyor: Halîfe beni çağırdı. "Ey ibni Mihrân! Önceki halîfe Velîd ölüp de kabrine konulduğunda ben oradaydım. Yüzünü açıp baktım, siyahtı" dedi. Çok üzgündü... Bana bakıp; "Beni kabre indirdiklerinde sen de benim yü

29.09.2019
1 0 0

Hayatı için teminat veremem

Ömer bin Abdülazîz hazretleri "rahmetullahi aleyh" ölüm hastasıyken yakınları tabip çağırdılar. Tabip koşup geldi. Halifeyi muayene etti. Ve yakınlarına; "Çok zehir içmiş, hayatı hususunda bir teminat veremem" dedi. Halife hüzünlü idi. Ağlamaya başladı. Yakınları kendisine; "Niçin ağlıyorsun Bir mücahit olarak Rabbine varıyorsun. Allah'ın izniyle s

28.09.2019
2 0 0

Başka gömleği yok ki

Ömer bin Abdülaziz hazretleri son günlerini yaşıyordu ki, kayınbiraderi ziyaretine geldi. Halifenin üstündeki gömleği biraz kirlenmiş gördü. Buna çok üzüldü! Kız kardeşini çağırıp; "Beyinin gömleğini yıka!" dedi. Az daha oturup gitti. Ertesi gün geldiğinde, gömleğin yıkanmamış olduğunu gördü, üzüldü. Ve kardeşine dedi ki: "Gömleği yıkamamışsın" O,

27.09.2019
3 0 0

Mahcup olup, tövbe ettiler...

Büyük velîlerden Câfer Mekkî hazretleri 1721 (H.1134) senesinde Mekke-i mükerremede vefât etti. Bir zaman bâzı hasetçiler bu zâtı öldürmek için gizlice Harem-i şerîfe gittiler. Bu zât her gün oraya giderdi. Orada namaz kılardı. Bunu biliyorlardı. Ve oraya gittiler. Ancak o gün, Câfer Mekkî hazretleri gelmeyip, talebelerini göndermişti. Bu defâ cumâ

22.08.2019
21 0 0

"Allah'ım! Beni bu adamın şerrinden koru!"

Büyük velîlerden Atâ El Ezrak hazretleri, bir gece vakti evden çıkıp bir yere gidiyordu ki, karşısına bir "yankesici" çıktı. Elinde "bıçak" vardı. Gelip ona yaklaştı. Mübârek zât, içinden; "Allah'ım! Beni bu adamın şerrinden koru" diye duâ etti... O anda adamın iki eli kurudu. Bu hâdiseden çok duygulandı. Hatâsını anladı... Ve pişmân oldu. Özür dil

02.08.2019
22 0 0

''Geleyim, fakat üç şartım var!..''

Evliyânın büyüklerinden Alî Müttekî El Hindî hazretlerini, bir gün vezirlerden birisi; "Bizim fakirhaneyi teşrîf etseniz" diyerek ziyafete davet etti. Ama o, istemedi. Özür beyan etti. "Beni mazur görün. Buradan da size duâ ederim. İnşallah, Allahü teâlâ size bereket ihsân eder" dedi. Vezîr üzüldü! Ve ısrar etti. O zaman da; Peki geleyim, fakat üç

19.07.2019
20 0 0

"Bazısı benim için, âlim değildir diyor!"

Evliyânın büyüklerinden Ahmed Sayyâd hazretleri, Yemen'de doğdu. 1183 (h.579) senesinde vefât etti. Zebîd şehri, Bâb-ı Sihâm Kabristânı'na defnedildi. Bir kimse anlatıyor: Bir gün Ahmed Sayyâd hazretlerinin huzurundaydık... İçeriye, Kadı Efendi girdi. Bu büyük Velî zâtla bir süre sohbet etti. Sonra da kalktı. Ve şunu anlattı: -Ahmed Sayyâd hazretle

16.07.2019
18 0 0

"Sana müjdeler olsun!.."

Evliyânın büyüklerinden olan Hâce Muhammed hazretleri, zühd ve verâ sâhibiydi. 411 (m. 1020) senesinde vefât etti. Annesi ona hâmileyken, karnından "Lâ ilâhe illallah" zikrini işitirdi. Babası bilmiyordu. Öğrenince sevindi. Ve kendisine; "Ey hâtun! Sana müjdeler olsun, sâlih bir çocuk doğuracaksın" dedi. Bir gün evde otururken, babası, ana rahmi

17.06.2019
29 0 0

"Bundan daha büyük nîmet olur mu"

Tâbiîn'in meşhur âlimlerinden Ubeyde bin Muhâcir hazretleri, aslen Rum'dur. 112 (m. 730) da vefât etti. Bir defâsında ticâret için Azerbaycan'a gitmişti. Bir akşam vakti, gecelemek üzere nehir kenarında bir yere çekildi. Ve bir hâdiseye şâhit oldu. Yâni bizzat yaşadı. Kendisi şöyle anlatıyor: Yakınımda, devamlı Allahü teâlâya hamd eden birini

15.05.2019
41 0 0