Yaşar Değirmenci

Yeni Akit

Kötü örnekliğimizden kurtulalım!

Belirli makam ve mevkilere gelenlerin pek dikkat etmediği hususlar, hep milletin dilinde, medyanın da gündeminde. Lüks, israf, konfor ve refah içinde yaşadıklarının göstergesi olan haller de özenti meydana getirdiği gibi 'dünyevileşme hastalığı' da bir başka şekilde kendini gösteriyor. Araçlar, araç olarak kalmazkullanılmaz amaç haline gelincegeti

Reis etrafını saran bu kuşatmadan kurtulmalı!

Günler, gün olmaktan çıktı. Kendi kutsalları verilmeyince her kurtlanan (kutlanan) gün verilmeyen kutsalın yerini aldı. 29 Ekim'den 10 Kasım'a, 23 Nisan'dan 19 Mayıs'a hep verilmeyen kutsalın yerini bu günlere kutsallık yüklenerek bu günlere gelindi. Son yaşanan 19 Mayıs! İstanbul'da yaşayanlar; Metro, tramvay, Marmaray'da beyin yıkar, zihin işgal

Ailemize Sahip Çıkalım!

Toplumun çekirdeğini aile oluşturur. Bir toplumun geleceğini tahmin etmek 'değerler' açısından aile yapısına bakmakla mümkündür. 'Süreklilik içinde değişim' ilkesinin aile hayatına yansımaması, 'bir ayağın sabit diğer ayağın hareketli ve dünyayı dolaşır' ilkesindeki sabitenin, aileyi her hal ve şartta sağlam tutan değerlerin kaybedilmesi bu sonucu

Peygamberimizin bıraktığı mirasa sahip çıkalım!

Bir Yahudi akademisyen şöyle diyor: "Sizin Müslümanlar olarak başınız hep dik olmalı; çünkü sizin dininizde baş eğmeye sebep olacak hiçbir şey yok." Batı'nın cins adamları doktora tezinin başına "Besmele"yi yazıyor. İnceliyor, Rahman ve Rahim Esmâ-i Hüsnâ'yı da inceliyor. Bizler nasıl Müslümanız Yusuf İslam; 'pop sanatçısı' olduğu dönemde dinleri

Halk ve yönetim olarak biz nerede yanlış yapıyoruz

Son dönem yaşadıklarımız; iki üç hususta yoğunlaşmamızı, düşünüp kafa yormamızı ve çare bulmamızı gerektiriyor. Şimdiye kadar devletin ulaşamadığı hizmetleri vererek bilhassa öğrencileringençlerin iyi yetişmesi için gayret gösteren cemaatlerin durumu, devlet ile rejimin özdeş hâle getirilmesiyle Kemalizmin-sekülerizmin ve laikliğin kutsallaştırılm

Ölçülerimizi sâbitelerimizi bilelim yaşayalım!

Milletin, ümmetin, insanlığın derdiyle dertli Müslüman olalım! Dinimiz İslâm'ı, kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, Peygamberimizin Sünnetini sahih kaynaklardan öğrenelim, öğretelim. Bunu yapmadığımız, dikkat etmediğimiz takdirde dinimizin sabiteleri ile değişkenleri yer değiştirir. Böyle olunca da ibâdetler âdetleşir, âdetler ibadetleşir. Birbirinin yerin

Modern hayatın kölesi olmaktan kurtulalım!

Manevi-fikri yapısı güçlü bir insanı, sistematik hale getirilmiş toplum bünyesini bozan olumsuzluklar bozamaz. Şayet bir iyileşme meydana getirmek arzu ediliyorsa, işe örnek insanların sayısını artırmakla başlamaya mecbursunuz. Örnek insan bulamayınca insanlar ümitsizliğe düşer. Burada, ruhun-ruhi hasletlerin üstünlüğü hatırlanmalıdır. Örnek insan

Putlaştırma hastalığı

Putlardan ve putlaştırmadan kurtulalım! Günümüzde Müslümanlar ilk dönem Müslümanlarının gelen vahyin ışığındaki anlayış, idrak, hedefi gerçekleştirme gayreti, putlara ve putperestliğe koydukları "değişimci tavır ve heyecan" özelliklerini kaybettiler. Modern dünya gücü karşısında alçalıyor, bu gücün karşısında eğiliyorlar. Bu alçalış ve eğilme; Müs

Cemaat anlayışımızı Mümin sorumluluklarımızı gözden geçirelim!

Bizler birer Müslüman olarak etrafımızda, kardeşlerimizde gördüğümüz yanlışlara dikkat çekip düzeltmeye çalışmalıyız. "Müminler ancak kardeştirler" hükmünce hatalı hareket ettiklerinde kardeşlerimizi uyarma görevimizi yaparken zorlanıyoruz. Hiçbir mümin Allah'ın hoş görmediğini hoş göremez. Belki, tahammül eder, sabreder, içine atar ama o kötülüğün

İtikadımızı ve zihniyetimizi gözden geçirelim!

İnsan fıtratına uygun bir itikat ve zihin inşasına ihtiyacımız var. Yaşadığımız her olayın peşinden sürükleniyoruz. O hâle geliyoruz ki selin önündeki kütük, rüzgârın önündeki yaprak gibi olmaktan kurtulamıyoruz. Zihnî ve itikadi yapımızı âcilen gözden geçirmemiz gerekiyor. Bunu yapmazsak sadece bilim, teknoloji ve ekonomik kalkınma ile insanlığın