"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Yaşar Değirmenci Tüm Yazıları

275 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin Vefatının 62. Yılı münasebetiyle

Süleyman Hilmi TUNAHAN Hazretleri; hayatını, İslâm'ı insanlarla buluşturmaya adamış, Mü'minleri Allah ve Resulünün ölçüleriyle inşa etme gayretiyle son nefesine kadar mücadele ve mücahede etmiş, 16 Eylül 1959'da vefat etmiştir. O fetret döneminde gönderilen muallim, mücahid, müceddit, mürşid ve mürebbî bir dâvâ adamıdır. Talebelerini hayatlarında,

16.09.2021
0 0 0

Tarih de insaf ve vicdan ister

Muhalefetin tarih ve ecdat düşmanlığını, iktidarın ihmal ettiği gençliği ve son dönemlerde yaygınlaşan 'Kemalizm Putçuluğu'nu, 'mâzi-hal-istikbal' köprüsünün yıkılmaya maruz bırakıldığını görünce ders çıkarıp ibret alacağımız delilli birkaç olayı okuyucularımla paylaşmak istiyorum. Tarihin insaf ve vicdan istediğini hatırlatarak 'Din-dil-tarih şuur

15.09.2021
6 0 0

Dertlerin Çaresi Hz. Peygamber'de

Lüzumsuz tartışmalar, faydasız sözler, kendi değerlerinden habersizlerin yaptıkları rezillikler, kendi ülkesini kendi insanını tanımamanın sonuçları şu sıkıntılı imtihan günlerimizde bizleri çare bile arayamaz hâle getiriyor. Doktorundan kaçan hasta durumuna düşmeden doktorumuzun reçetesini alıp uygulamaya başlayalım. Nasıl mı İşte çare! Müşrikler

12.09.2021
3 0 0

Allah'tan isteme usûlü

Hepimizin çok okuduğu Kur'an-ı Kerim'in önsözü mahiyetindeki Fatiha suresini ele alalım. Bu sure bir "nasıl"a cevaptır. İnsan-Allah iletişiminin insandan Allah'a doğru olan boyutunu temsil eden duayı nasıl yapmalı İnsanın Rabbi karşısındaki esas duruşunu temsil eden "dua vaziyeti" nasıl alınmalı Her makamın bir usulü vardır. Dilekçeler usulüne uygu

10.09.2021
2 0 0

İnanç ve Kültür Hayatımızda Nöropati

Nöropati, sinir dokusunda oluşan hasara bağlı duyu kaybı imiş. Mesela şeker hastalarında sık görülebiliyor. Bir de inanç ve kültür hayatımızda nöropati hastalığı var. Aramızda öyle kişiler dolaşıyor ki, içinde yaşadığı milletin tarihi, kültürü, inancına karşı tam bir nöropati hastası vaziyetinde. Hislerini kaybetmiş sanki. Bir insan milletinin inan

08.09.2021
9 0 0

İslâm'la İnsanın Münasebeti

Beşeri öğretiler, Allah'ın insanı "ahsen-i takvim" üzere yarattığı gerçeğinden çok uzaktır. Nedir "ahsen-i takvim" üzere yaratılmak Yaratılıştaki mükemmelleşme istidadıdır. Her insan bunun için gerekli olan donanıma sahip olarak yaratılmıştır. İnsanı eşyalaştırıp eşyayı kutsallaştıran bir 'medeniyet'ten insana insanca davranmasını bekleyemezdik. İn

05.09.2021
3 0 0

Siyaset ve Yozlaşma, Muhalefete de Siyasi Ders

Şimdi yozlaşmaya karşı tedbir alma zamanı. Bütün maddi-manevi imkanların bu milletin beklentilerinin emrine verilme zamanı. İdeallerini gerçekleştirme zamanı. Devir; zamana uyan, zamanın mahkûmu olanların değil, zamana hâkim olanların, o zamanda kalıcı hizmetlerle tarihe mal olanların devridir. Önce ülkeyi, ülkenin gerçeklerini ve şartlarını düşünm

03.09.2021
10 0 0

Okullar açılırken

Bu yazım; MEB'e yazılmış arz ve talep yazısı değil. Milletimizin, insanımızın derdiyle dertli olanların samimiyet içinde dertleşmesidir. (Bu dertleşme başta yeni M. Eğ. Bakanımızla.) Bu ülkede sığ pozitivist seküler bir eğitim sistemi, çocuklarımızın zihnini, ruhunu ve aklını körleştiriyor, yok ediyor! Sanıldığı gibi Batılı bir eğitim sistemi fil

01.09.2021
7 0 0

Zafer ayı ve düşündürdükleri

Ağustos ayı, Anadolu'nun kapılarını barışa ve adalete açan şanlı milletimizin, hakkı hâkim kılma yolunda kazandığı nice zafere şahittir. İmanımız ve istiklâlimiz, vatanımız ve istikbâlimiz için nice zor zamanları göğüsledik. Sabrettik, canla başla mücadele ettik ama hiçbir zaman yılmadık, yıkılmadık, ümitsizliğe kapılmadık. Allah'a güvendik ve O'nu

29.08.2021
13 0 0

Din yaşanmadan olmaz!

Din bir ışık, önüne tutarsan, yolunu istikametini aydınlatır. İçinde ne var diye kendi gözüne tutarsan, hem ne olduğunu anlayamazsın, hem gözlerin kamaşır eskisi kadar bile göremezsin; hem de, yolunu önünü aydınlatmak imkânından mahrum kalırsın. Bir şeyin kullanılması için de onun yapısını öğrenmek gerekebilir; ama o bilgiler genelde sınırlıdır ve

27.08.2021
19 0 0