Nusret Reşber Tüm Köşe Yazıları

56 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kusvâ çökmedi!

Biz güzel paylaşmayı, sevgi-saygı, huzur içinde yaşamayı ve yaşatmayı bilmesek de Rabbimiz, muradının farklı olduğunu bize şöyle haber verir: "Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (16-Nahl 90) Yapmak, yapıcı olmak zordur

26.05.2022
9 0 0

Rabbimiz ile irtibatımızı koparmamalıyız!

Hicret yolculuğunda müşrikler, mağaranın yanına kadar yaklaşmıştı. Ebu Bekir (r.a.): "Ey Allah'ın elçisi! Eğer onlardan biri eğilip bakacak olsa mutlaka bizi görür" dediğinde. Resûlullah: "Yâ Eba Bekir! (Endişelenme) Sen üçüncüleri Allah olan iki kişiyi ne zannediyorsun!" diye buyurmuştu. (Buhârî) İkincileri, üçüncüleri Allah olanın elbette ki kork

19.05.2022
11 0 0

Siyasi takıyye de bir yere kadar!

Bütün ilahi dinlerde bir karşılığı olan şu söz ne kadar manidardır. "-Utanmadıktan sonra dilediğini yap- sözü, insanların ilk peygamberden itibaren işittiği sözlerdendir."(Buhari-Ebu Davud) Peygamberimizin bu hadisine bağlı olarak denilmiş ki, hayâ, "Kişinin dinen, aklen ve örfen çirkin addedilen bir eylemi gerçekleştirmek korkusuyla kendini tutmas

12.05.2022
11 0 0

Köle Addas'ın gördüğünü efendileri göremedi!

"Yeryüzünde bulunan her şey fanidir. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak." (55- Rahman 27,28) Dün "Üç Aylar" dedik, sonra "Ramazan Ayı" Ve nihayet bugün Ramazan Bayramı'nı da geride bırakmış bulunmaktayız Her gelen gidicidir. Her gelenin bize ne değer kattığına, bizden neler aldığına odaklanmaktır aslında önemli olan. Yarın bir

05.05.2022
23 0 0

"Kör ile gören bir değildir..."

Her yıl 27 Kasım'da "Black Friday -Kara Cuma" olarak düzenlenen ve Müslümanların tepkisi nedeniyle "Şahane Cuma', 'Çılgın Cuma', 'Muhteşem Cuma' ve Efsane Cuma" gibi isimlere evrilen alışveriş çılgınlığını duymayan, bilmeyen yok sanırım. Dünyada tek gün olarak düzenlenen bu anlamsız kampanyayı, bir günden birkaç güne, bir haftaya, dahası bir aya çı

28.04.2022
23 0 0

Mucizeleşen hayatlar!

Kur'an'ın ilk suresi Fatiha, Allah'a "Hamd" ile başlar, "doğru yola hidayet talebi ve gazaba uğrayanların, sapıtmışların yoluna düşmekten sığınma" ile de biter. Onu müteakip, Bakara suresi ise Kur'an'ın özeti niteliğindeki bu sureyi tefsir eder şekilde başlar. Özellikle Ramazanda Kur'an'ı açıp Fatiha'dan sonra Bakara suresinin kapısından içeri adım

21.04.2022
24 0 0

Ramazan ikliminden Kur'an diyarına seyir

Allah, "İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak" kelamı mübin-i Kur'an'ı bu ayda, bu mevsimde nazil buyurduğunu bize haber veriyor. Ramazan ayında oruçla mideler atıl gıdadan, tıka basa, vakitli, vakitsiz doldurulmaktan arındırılarak zihinlerin ve kalplerin Rabbini anmasına, onu

14.04.2022
26 0 0

İman ve ihtisabın meyvesi af

İnsan olup da hatadan ari olan kul yoktur. "Kul" (abd-köle), zaten acizliktir; gücü, imkanı kısıtlı olan demektir. İnsan, dayanağı olmadığında böyledir. Dayandığı, sığındığı merci-makam itibariyle gücü de makamı da değişiyor. Kendisi gibi biçare bir kula sığındığında mesela zafiyeti daha da artıyor. Ancak, gücü sınırsız olan Rabbine sığınırsa işte

07.04.2022
22 0 0

"Ben oruçluyum"

Çok şükür ki lütfu, keremi, ihsanı bol olan biricik Rabbimiz var. Öyle ki, katı kalpli, vicdandan, merhametten eser kalmamış ve fısk-u-fücurun içinde bir bu yana bir o yana savrulan bizi bize bırakmıyor! İsyanımız arşı âlâya ulaşsa da İnkâr ve nankörlüğümüzün haddi hesabı olmasa da rızkımızı kısmıyor; gök kubbeyi tepemize indirmiyor Gerek "Fiilî ây

31.03.2022
16 0 0

Fitneye kapı aralanmamalı!

"Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar ..." (8-Enfal 39) mücadele vermek her Müslümanın öncelikli vazifesi ve ideali olmalı. Mısırlı ünlü şair Ahmed Şevkî'ye ait olan "Hayat,iman ve cihaddır" düsturu da Kur'an ve sünnet ile beslenmiş bir gerçektir. "Ey iman edenler! Allah'tan korkun. O'na yaklaşmak için vesile arayın. O'nu

24.03.2022
17 0 0