Seçim sonuçları CHP'nin marifeti değil!

İnsan geleceği bilmediğinden birçok olayın iç yüzünü de bilememektedir.

Bu bakımdan erdemli kişinin yapacağı, Hakk'ın çizdiği sınırlar dâhilinde hareket edip, elinden geldiğince çaba sarf ettikten sonra hayırlı neticeler temenni etmesi ve bu sonuca rıza göstermesidir.

Neticeye rıza göstermek, sonuçtan ders çıkarmaya, neyi yanlış doğru yaptım analizini yapmaya mani değildir elbette ki.

Allah'a ve Resulüne inanıyorsak, yaptıklarımızdan bir gün hesaba çekileceğimize dair ahiret inancımız kesin ise bizim bakış açımız bu olmalıdır.

"Görmeyen ile gören, inanıp iyi iş yapan ile kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz!" (Mü'min 58)

Bu ayetin gereği mümin, her hâlükârda Hakk'ın rızasını gözetmek ve isyana gidecek tutumdan da uzak durmalıdır. Bu sebeple inanan kişinin bakış açısı farklı olmalıdır.

SEÇİM SONUÇLARI ŞER DEĞİL,

HAYIR OLABİLİR

Yerel seçimleri geride bıraktık, artık işimize odaklanmalı, neyi yanlış yaptık, neyi doğru yaptık derslerini çıkarttıktan sonra dünya ve ahirette yararlı olacak daha güzel işlere odaklanmalıyız.

Ve şu ayeti tekrar hatırlamalıyız:

"Hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin iyiliğinize olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Bunları bilen Allah'tır, siz bilmezsiniz." (Bakara 216)

Ayrıca şu nebevi eğitim düsturunun ne kadar yakın veya uzağındayız

Hz. Ömer (r.a.), "Yanlış yaptığımızda bizi uyarmazsanız sizde, uyardığınız halde sizi dinlemezsek bizde hayır yoktur" buyurur. Ve şunu da söyler: "En sevdiğim kişi, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir".

22 yıllık Ak Parti iktidarında seçmen, kimi zaman doğrudan kimi zaman da dolaylı olarak hata ve eksiklerini bildirdi. Bu, bazen dikkate alındı ve gereği yapıldı bazen de duyulmadı. Her duyulmadığında da vatandaş seçimlerde düşüncesini daha yüksek perdeden seslendirdi.

Hz. Ömer'in ifade ettiği gibi, parti içi taban ve tavan arasındaki kopukluktan sebep, çoğu zaman vatandaşın sitemi duyulmasa da sonrasında bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından görüldüğünü ve bunu gören vatandaş da bir sonraki seçimde sitemlerine kulak verildiği için tercihini, özellikle genel seçimlerde yine çok sevdikleri Cumhurbaşkanından yana yaptı!

Bu son seçimde de halkın verdiği mesajı gayet doğru anlayan ve hak veren Cumhurbaşkanı, "mesaj alınmıştır" ifadeleriyle karşılık vermesi ve gereğinin karşılık bulacağını ima etmesi aslında hem seçmende hem de iktidarda hâlâ hayır olduğunun bir kanıtıdır.

Dolayısıyla "seçim sonuçlarını (ki önümüzde bizi bekleyen daha önemi haiz Genel Seçimler var) şerre değil hayra yormalıyız" diye düşünüyorum.

GÜNDEMİ DUYARLI MUHAFAZAKÂR

CENAH BELİRLEMEKTEDİR

Milli ve dini değerlerine sahip olanlar, bazen dünyevi ihtiras ve gaflete düşme sebebiyle fetret devri yaşasa da er-geç hakka sahip çıkanlar, gereğini yapanlar onlar oluyor.

"Yanlışsa yanlış, doğruysa doğru" buldukları tercihleriyle gidişatı tersine çevirebiliyorlar.

Belli bir azınlığın dillendirdiği ve algı oluşturmaya çalıştığının tam tersine ekseriyeti dindar insanlar, haktan uzaklaştığında, babası da olsa affetmiyor ve gereken dersi verebiliyor.

Kemikleşmiş ve değişime kapalı bir yapı gibi, "Ne olursa olsun anne-babamızdan bize miras kalan partimizden başkasına oy vermeyeceğiz, başka seçeneğimiz yok!