"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Ahmet Talib Çelen Tüm Yazıları

2 yazı listeleniyor

Oruç, tutar! (2)

Oruç ibâdetini yerine getirmeye milletimiz "oruç tutmak" demiştir. "Tutmak" fiilinin mânâ zenginliğine baktığımızda milletimizin sanki bir kalp gözü ferâsetiyle böyle yaptığını düşünmeden edemeyiz. Kubbealtı Lugati, "tutmak" fiilinin elli dokuz farklı mânâda kullanıldığını tespit etmiş. Bunlarla oruç arasında bir münâsebet kurduğumuzda zengin bir t

10.05.2021
45 0 0

Oruç, tutar!

Oruç ibâdetini yerine getirmeye milletimiz "oruç tutmak" der. "Tutmak" fiilinin kullanıldığı mânâların miktârına baktığımızda milletimizin bu tercîhiyle oruç ibâdetinin gönlündeki zenginliğini göstermek istediğini düşünmeden edemeyiz. Kubbealtı Lugati "tutmak" fiilinin tam elli dokuz farklı mânâda kullanıldığını yazmış. (Bakınız: http:lugatim.comsT

03.05.2021
20 0 0