Ahmet Tâlib Çelen

Yeni Akit

İnsan dilinde saklıdır

Bir insanı anlamanın en hızlı, kolay ve kesine yakın netîce verici yolu lisânına bakmaktır. Kullandığı kelimeler, konuşurken takındığı edâ, telâffuz Bir insan hakkında mühim bilgiler ihtivâ eder. Bu yüzden eskiler "Üslûb u beyan aynıyla insan" demişlerdir. Yâni "Bir insanın dili ve üslûbu kendisinin aynısıdır." Dil, insanı diğer canlılardan üstün

Seçim

Siyâsî mevzûlara fazla girmiyorum. Mühim bulmadığımdan değil; elbette bir ülke siyâsetle yönetilir ve siyâsetin dokunmadığı bir alan yoktur. Ama bir gün ak dediğine ertesi gün kara diyebilenlerle dolu bir sâhada yazmak zor ve istek vermiyor doğrusu. Bir mahallî seçim geçirdik. Ak Parti ummadığı bir mağlûbiyet, CHP ve yandaşları ummadıkları bir gâl

Ramazan ayının inşâ ettiği insan

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş" olan bir ayın sonlarına geldik. Bizi bu aya eriştiren, onu sevdiren, oruçlarımızı tutma îmânı bahşeden, sıhhat ve âfiyet ihsân eden Allah'a şükürler olsun. Bütün ümmet-i Muhammed'i "cehennemden kurtuluş" ile mükâfâtlandırsın. Ramazan, on bir ayın sultânıdır. Bir Müslüman için diğer on bi

Ramazan bir kehribar tespih

Kehribar, Farsçadan dilimize girmiş bir birleşik kelime. Saman mânâsındaki keh ile "çeken" mânâsındaki "rübâ" kelimesinden yapılmıştır. "Saman çeken" demektir. Gerçekten açık sarıdan kızıla kadar çeşitli renklerde veya siyah renkte, yarı şeffaf, kolay kırılan bu fosilleşmiş reçine bir yere sürtüldüğü zaman hafif maddeleri kendine çekebiliyor. Siga

Anlayarak duâ etmek ve yemek duâsı

Mübârek Ramazan geldi. Bir taraftan mutlulukla dolarken öbür taraftan Gazze'yi, Kudüs'ü, Doğu Türkistan'ı düşünerek kahroluyoruz. Buralarda yaşayan kardeşlerimiz yıllar var ki doğru dürüst Ramazan yaşayamıyorlar. Zâlim Çin, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin oruç tutamaması için türlü türlü numaralar çeviriyor. Gazzeliler bu bakımdan en hür kardeşle

İyi müfredat iyi öğretmenle muvaffak olur

Millî eğitim bakanımız Yusuf Tekin'in -mutlakâ iyi niyetli- yeni müfredât çalışmasını konuşuyoruz. Bugüne kadar gördüğümüz bütün iyi niyetli reform çalışmalarına bakarak işinin çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Müslüman Türk milletinin belini doğrultmasından korkan düşmanlarımız en sarsılmaz vesâyeti millî eğitimde kurmuşlar. Her vesâyete dok

Millî Eğitimde yeni müfredâtın başarı şartı

Bundan evvelki yazımda Millî Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'in yeni müfredât hamlesinden ve onu bekleyen zorluklardan bahsetmiştim. Eğitim sistemimiz yüz yıldır bize âit değil maalesef. Ondan öncesi de var; II. Abdülhamid Han da birçok mektep açmış ama yetişen nesil kendisine düşman, Batı'ya hayran olmuştu. Bu nesil kendisini devirmiş ve Osmanlı'yı

Millî eğitimde yeni müfredât ve zorluklar

Millî Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin Bey'in farklı ve iyi niyetli bir gayret içinde olduğunu müşâhede etmekten mutluyum. Son zamanlarda müfredâtın baştan aşağı değişeceğini söylüyor. Yakında yapılan çalışmaların lansmanı yapılacakmış. (Hemen belirtelim ki bu kelime hızla yayılıyor. İnşaat sektöründe kullanılmaya başlanan bu kelime hayâtın diğer alan

Nurettin Topçu'nun anlatımıyla "siyaset adamı"

Mahallî seçimler yaklaşıyor. Siyâset arenası toz duman. Ortalık cadı kazanı gibi kaynıyor. Menfaatler çarpışıyor. Yalanın, dolanın, ayak oyunlarının bini bir para. Beklediği makam-mansıp verilmeyince kırk yıllık partisine zehir zemberek sözler söyleyerek istifâ edenler Îman idâresinde bir fikir sükûnetine ihtiyâcımız var. Nurettin Topçu'nun Yarınk

Gazzelilerden konuşma örnekleri

Filistin-Gazzeli kardeşlerimizin konuşma ve hitâbetlerinin güzelliğine dikkat çeken üç yazı yazdım. Ebû Ubeyde'nin, çocukların ve kadınların konuşmalarından misâller verdim. Aslında bu yazı serisini bitirmiştim. Ama Gazze'nin çocuk ve kadınları güzel konuşur da erkekleri geri kalır mı Kalmaz. Onlardan da güzel konuşma örnekleri vermeden geçemedim.