Alaattin Karaca Tüm Yazıları

83 yazı (71 - 80 arası) listeleniyor

Edebî cemaatler tekkeler ya da koro şuarâsı

Tanzimat sonrası Türk edebiyatındaki en önemli değişim, süreli yayınlarla beraber, edebî dergilerin çevresinde birtakım "edebî cemaatler"in oluşmasıdır. Bu durum, edebiyat dünyasında, siyasî ve poetik fikir farklılıkları sebebiyle bazı ayrışmalar da doğurdu. Meselâ bunlardan biri, Muallim Naci ile R. Mahmut Ekrem'in "eski-yeni" kavgası sonucu "Serv

27.11.2017
99 0 0

Müslüman - muhafazakâr kesimin entelektüel alandaki gücü ne

Geçen hafta, Müslümanmuhafazakâr kesimin bu, sadece AK Parti ile sınırlı bir çevre değil- 'entelektüel alan'daki durumunu ele almış, bu çevrede, tabanda üretilentüketilen popüler kültürün (!) üst kesime sunulmasının yanlış olduğunu söylemiştim. O yazıdan alt kültürü küçümsediğim anlaşılmasın, sorun bu değil, sorun bu kültürün 'entelektüel alan'a ar

20.11.2017
88 0 0

Müslümanmuhafazakâr "çevre"nin 'entelektüel alan'daki sorunları

Ak Parti iktidarından sonra çevre, -Bourdieu'nun kavramlarıyla konuşursak- ekonomik, kültürel, sosyal ve simgesel sermayeye hâkim olma taleplerini artırdı. Ama siyasi iktidarın da itiraf ettiği üzere, "kültürel sermaye"yi içeren "entelektüel alan"da zayıflar... Oysa çevrenin merkezde söz sahibi olabilmesi için "kültürel sermaye"ye de şiddetle ihtiy

13.11.2017
92 0 0

"Kültürel iktidar" tartışmaları

Türkiye'de Batılılaşma sürecinde, geleneksel kültür ve sanatın yerine "Batı tipi bir kültür ve sanat"ın yerleştirilmeye çalışıldığı malûm... Bu "kültürel inşa" politikası, "uluslaşma" aşamasında şiddetle sürdürüldü... Temelde "geleneğin reddi"ne dayanan ve "devletin ideolojik aygıtları"yla yürütülen bu "inşa" hareketi, sonuçta geleneksel kültürü ve

06.11.2017
87 0 0

İslâmcı şairlerin şehir coğrafyası

"İslâmcı edebiyat"a şehir, asıl Sezai Karakoç'la bir "mesele" olarak girdi, demiştik... Karakoç, tüm konulara olduğu gibi, şehre de "medeniyet" perspektifinden bakmış, şiirlerinde "medeniyet" odaklı bir "şehir coğrafyası" çizmiştir. Ona göre dünyada iki tip şehir vardır: Biri, Roma sitelerinden mülhem ve "inkâr kentleri" dediği Batı medeniyetine öz

30.10.2017
89 0 0

İslâmcı şairlerin şehre bakışı

Geçen hafta, 13-15 Ekim tarihleri arasında Türkiye Yazarlar Birliği ve Esenler Belediyesi'nin İstanbul'da ortaklaşa düzenlediği 4'üncü Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi'ndeydim. Turgut Cansever'in hatırasına düzenlenen kongrede şehirlerimize ve şehir tarihine dair bildiriler sunuldu. TYB ve Esenler Belediyesi bu konuda takdire şayan fa

23.10.2017
97 0 0

"Yol Ayrımı"ndaki Dr. Münir ve külyutmaz torunları

Geçen hafta "Yol Ayrımı"nın bilgesi Dr. Münir'den bahsetmiştim. Bir roman kahramanı o, fazla büyütmeyin denebilir! Yok yok, kimi roman kahramanları hayattakilerden daha etkili. Dr. Münir de onlardan biri. Ufak tefektir ama akla gelmeyecek ters sorularla feleğini şaşırtır adamın. İttihat ve Terakki'nin ilk üyelerindenmiş "1908'de ayrılıp, 31 Mart ma

16.10.2017
100 0 0

Neredesin Dr. Münir Bey, neredesin

Epey olmuştu kaybedeli... Geçen gün, İttihatçı eski tüfek Avukat Deli Celadet'in "Yol Ayrımı"ndaki bürosunda gördüm onu; duvardaki tozlu, siyah beyaz bir fotoğrafta. Kimler yoktu ki yanında; sağındaki Deli Celadet, solunda kızı Ayşe'den ayrı kalmanın hüznü gözlerine sinmiş Kâmil Bey, onun yanındaki meşhur İttihatçı Topçu Albay Cemil, sonra Nuh Bey,

09.10.2017
114 0 0

De omnibus dubitandum

Latince bir özdeyiş var; "de omnibüs dubitandum", her şeyden kuşkulan, demek. İlkin Ece Ayhan'da, sonra da galiba C. Meriç'te rastlamıştım. Marks'ın da en sevdiği sözmüş! Doğrusu, Türk düşüncesinde "Her şeyden kuşkulan" sözüne uygun bir "aydın" pek yoktur. Ama meselâ, Cemil Meriç'te, İsmet Özel'de, -Ahmet Hamdi ve Ece Ayhan'da kısmen- bir de özelli

02.10.2017
127 0 0

Hayri İrdal'ın oğlu Ahmet nerede

Türk toplumunun geleneksel üretim usullerinden modern üretim tarzı ve teknolojiye geçiş sürecinde yaşadığı sancı ve ekonomik kriz, özellikle Cumhuriyet'ten sonra pek çok edebî esere konu oldu. Meselâ Sadri Ertem'in "Çıkrıklar Durunca"sı, Orhan Kemal'in "Bereketli Topraklar Üzerinde"si, Mustafa Kutlu'nun "Yokuşa Akan Sular"ı bunlardan bazıları... An

25.09.2017
155 0 0