Alaattin Karaca Tüm Yazıları

87 yazı (71 - 80 arası) listeleniyor

Hangi Batı, hangi Doğu, hangi ahlâk..

Hâkim muhafazakâr söyleme göre Avrupa, bilim ve teknolojide bizden üstündür, ondan faydalanmak gerekir; ancak ahlâken iflâs etmiştir, ifsat edicidir, bundan uzak durmak lâzımdır. Tanzimat'tan sonra bu fikir, en çok da "Felâtun Bey ile Râkım Efendi", "Araba Sevdası", "Şık", "Mürebbiye", "Asrîler", "Kiralık Konak" vb. romanlardaki "alafranga tipler"

25.12.2017
117 0 0

Kudüs'le ilgili hikâyeleriniz var mı..

Tarihte olduğu gibi günümüzde de inanç ve mitlerin etkisi hâlâ büyük! Kudüs'le ilgili çatışmaların altında da bunlar var. Çünkü Kudüs, din, mitoloji ve menkıbelerle örülmüş bir şehir. Ben bu yazıda, küçük bir kazı çalışması yapıp Kudüs'le ilgili bazı inanç, mitoloji ve menkıbelerden bahsedecek, bu şehir niçin çok değerli, bu coğrafya neden paylaşıl

18.12.2017
113 0 0

Müslüman şairler Kudüs'e nasıl bakar

Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, İslâm dünyasında büyük bir infiale sebep oldu... Filistin, zaten Müslümanların kanayan yarasıydı, Kudüs ise, meselenin en can yakıcı noktası; çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar kadar Müslümanların da kutsal saydıkları kadim bir şehir. Ama itiraf edelim, Kudüs'ün tarihini Miraç ve Mescid-i Aksa dışın

11.12.2017
121 0 0

Peygamberimizi romanla anlatmak mümkün mü

29 Kasım'da Meridyen Derneği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen "Sîreti Sûrette Görmek- Hz. Peygamber'i Kurmaca Dünyada Yazmak" konulu bir çalıştaya katıldım. Çalıştayda, M. Fatih Andı, Ömer Lekesiz, Mustafa Özel, Şaban Sağlık, Mehmet Narlı, Ertan Örgen, Yılmaz Daşcıoğlu, Necip Tosun, Cemal Şakar, Güray Süngü, Özl

04.12.2017
89 0 0

Edebî cemaatler tekkeler ya da koro şuarâsı

Tanzimat sonrası Türk edebiyatındaki en önemli değişim, süreli yayınlarla beraber, edebî dergilerin çevresinde birtakım "edebî cemaatler"in oluşmasıdır. Bu durum, edebiyat dünyasında, siyasî ve poetik fikir farklılıkları sebebiyle bazı ayrışmalar da doğurdu. Meselâ bunlardan biri, Muallim Naci ile R. Mahmut Ekrem'in "eski-yeni" kavgası sonucu "Serv

27.11.2017
103 0 0

Müslüman - muhafazakâr kesimin entelektüel alandaki gücü ne

Geçen hafta, Müslümanmuhafazakâr kesimin bu, sadece AK Parti ile sınırlı bir çevre değil- 'entelektüel alan'daki durumunu ele almış, bu çevrede, tabanda üretilentüketilen popüler kültürün (!) üst kesime sunulmasının yanlış olduğunu söylemiştim. O yazıdan alt kültürü küçümsediğim anlaşılmasın, sorun bu değil, sorun bu kültürün 'entelektüel alan'a ar

20.11.2017
94 0 0

Müslümanmuhafazakâr "çevre"nin 'entelektüel alan'daki sorunları

Ak Parti iktidarından sonra çevre, -Bourdieu'nun kavramlarıyla konuşursak- ekonomik, kültürel, sosyal ve simgesel sermayeye hâkim olma taleplerini artırdı. Ama siyasi iktidarın da itiraf ettiği üzere, "kültürel sermaye"yi içeren "entelektüel alan"da zayıflar... Oysa çevrenin merkezde söz sahibi olabilmesi için "kültürel sermaye"ye de şiddetle ihtiy

13.11.2017
96 0 0

"Kültürel iktidar" tartışmaları

Türkiye'de Batılılaşma sürecinde, geleneksel kültür ve sanatın yerine "Batı tipi bir kültür ve sanat"ın yerleştirilmeye çalışıldığı malûm... Bu "kültürel inşa" politikası, "uluslaşma" aşamasında şiddetle sürdürüldü... Temelde "geleneğin reddi"ne dayanan ve "devletin ideolojik aygıtları"yla yürütülen bu "inşa" hareketi, sonuçta geleneksel kültürü ve

06.11.2017
89 0 0

İslâmcı şairlerin şehir coğrafyası

"İslâmcı edebiyat"a şehir, asıl Sezai Karakoç'la bir "mesele" olarak girdi, demiştik... Karakoç, tüm konulara olduğu gibi, şehre de "medeniyet" perspektifinden bakmış, şiirlerinde "medeniyet" odaklı bir "şehir coğrafyası" çizmiştir. Ona göre dünyada iki tip şehir vardır: Biri, Roma sitelerinden mülhem ve "inkâr kentleri" dediği Batı medeniyetine öz

30.10.2017
93 0 0

İslâmcı şairlerin şehre bakışı

Geçen hafta, 13-15 Ekim tarihleri arasında Türkiye Yazarlar Birliği ve Esenler Belediyesi'nin İstanbul'da ortaklaşa düzenlediği 4'üncü Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi'ndeydim. Turgut Cansever'in hatırasına düzenlenen kongrede şehirlerimize ve şehir tarihine dair bildiriler sunuldu. TYB ve Esenler Belediyesi bu konuda takdire şayan fa

23.10.2017
101 0 0