Alaattin Karaca Tüm Yazıları

87 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Şiir psikolojik bir hastalığın ürünü müdür

Şiirin psikolojik bir hastalık ürünü olduğu iddiası, Meşrutiyet döneminde materyalizmi ve felsefî ateizmi savunan Osmanlı aydını Baha Tevfik (1881-1914)'e ait.Teceddüd-i İlmî ve Edebî adlı eserindeki "EdebiyatKatiyyenMuzırdır" başlıklı yazısında edebiyatın zararlı ve özellikle şiirin psikolojik bir rahatsızlığın ürünü olduğunu ileri sürüyor. Diyor

13.05.2019
42 0 0

Türk inkılâbı Doğu ile Batı'yı barıştırabildi mi

Peyami Safa'nın Türk İnkılâbına Bakışlar'ından söz edecektim bu hafta. Safa, kuşkusuz edebiyatımızın iyi kalemlerinden biri. Ama Türk İnkılâbına Bakışlar'ı Cemil Meriç'in de dediği gibi zayıf. Bunun nedenlerinden biri, Atatürk döneminin siyasî ve sosyal atmosferinden etkilenmesi; kendisinin de kabul ettiği üzere "resmî teze uyma zoru"yla yazılması.

06.05.2019
19 0 0

Peyami Safa, Türk inkılâbına nasıl bakıyor

Modernleşme tarihimiz, Avrupa uygarlığı karşısındaki konumumuz, Şark-İslâm toplumlarının ve Avrupa'nın zihnî kökleri, aralarındaki farklar, benzerlikler, uzlaşmazlıklar, Atatürk ve İnönü dönemindeki inkılâpların toplumsal ilerleme sürecindeki olumlu veya olumsuz etkileri; kısaca neden geri kaldığımız, nasıl ilerleyebileceğimiz gibi konular, iki yüz

29.04.2019
20 0 0

Cahit Sıtkı, yerlilik ve millîlik

Geçen hafta, Cahit Sıtkı'nın yazı ve konuşmalarının derlendiği Avuçlarıma Sığmıyor Yıldızlar (Can Yay., 2016)'ını, Ziya'ya Mektuplar (Varlık Yay., 1957)'ını ve şiirlerini okudum. Tarancı'nın şiirlerinden bahsetmiş; ama yazı ve konuşmalarında dikkatimi çeken bazı düşüncelerine eğilememiştim. Söz konusu yazıları ve mektupları okurken, Tarancı'nın gün

22.04.2019
19 0 0

Cahit Sıtkı'ya ve bugünün edebiyatçı 'çocukları'na dair

Cahit Sıtkı, 1930-1950 arasında şiir yazmış bir şair. Şiirleri, hayatla ölüm arasında gidip geliyor; yaşama arzusuyla dolu. Ama nedense; belki de kırık aşklardan, avarelikten veya başarılı olamadığı duygusundan, bir türlü arzuladığı hayatı yaşayamaz şair. Bu, onu bedbinliğe sürükler, yer yer karamsar bir ruh hâli yansır şiirlerine. Meselâ; "Baharda

15.04.2019
23 0 0

Ömer Seyfettin'e göre millet, devlet ve vatan

Osmanlı, çok uluslu, çok dinli ve çok dilli bir devletti. Nitekim Namık Kemal "İmtizac-ı Akvam" makalesinde milleti; "hukukta birbiriyle müsavi (eşit), menfaatte yekdiğeriyle (biri diğeriyle) müşterek ve fakat lisanda, cinsiyette (ırkta) ve hele efkârda mecmûu (hepsi) birbirine ve her biri mecmûuna (hepsine) mugâyir (farklı) bir çok eczânın (parçan

08.04.2019
20 0 0

Devlet kuşunun kanatları altında sanat yapılır mı

Bugün herkes, seçim sonuçlarını konuşacak biliyorum. Türkiye'nin neden geri kaldığı, neden dışa bağımlı olduğu, bilimde, kültürde ve sanatta niçin başarılı olamadığı konuşulmayacak. Oysa gönül isterdi ki, iktidara yakın duran ve Kemalist elitlerce programlanan 'medenîleştirme süreci' içinde 'arkaik ve geri' olarak tanımlanıp dışlandıklarını; hatta

01.04.2019
18 0 0

Şiirin doğduğu ve değdiği boşluk

Dünyaya doğan insan, bir bütünden kopar bence Meselâ biyolojik kök olarak annesinden ve babasından kopar. O boşluktur sızlayan ilkin. Bir de ruhuna üflenen, ona can veren nefesten kopar. Mevlâna'nın Mesnevi'sindeki ney misali, asıl vatanından kopan kamış gibidir. Bundan dolayı dünya gurbetinde bütüne olan özlemle yanar durur. Sonra Yaşamı boyunca b

25.03.2019
23 0 0

'Bir devlet içün çarha temennadan usandık'

Sanatkâr, yalnız güzele ve hakikate âşık sanatkâr, kendini, 'kendini bilmeye veya bulmaya adamış bir entelektüel, nasıl olur da herhangi bir iktidara sembol üretmek için çalışır, nasıl olur da kendini bilme ve bulma gayesinden önce başkalarına 'kendilerini bildirmek, buldurmak' için yazar.. Ve kendini bilmeyen, bulmak için büyük bir iç yolculuğa çı

18.03.2019
17 0 0

İnkılâpölçer ve imanölçerlere göre Âkif!..

Yarın 12 Mart, İstiklâl Marşı'nın kabulünün yıldönümü. Bilinenleri tekrar etmeyeceğim. Âkif hakkında 1936'dan sonra yazılan yazılardan, özellikle 'inkılâpçı' yazarların Âkif'i nasıl algıladıklarından bahsedeceğim. İsmail Kara ve Fulya İbanoğlu'nun birlikte hazırladığı ve Âkif'in ölümünden 1940'a kadar gazete ve dergilerde çıkan yazıların toplandığı

11.03.2019
28 0 0