"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Alaattin Karaca Tüm Yazıları

120 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Biyografik romanın dezavantajları ve 'Stefan Zweig'ın Son Günleri'

Biyografik romanın birtakım dezavantajları var. Kanaatimce en büyüğü, yazarın önüne daha başta bir olay örgüsünün, hikâyenin ve gerçeğin konulması. Çünkü kahraman gerçekte yaşamış bir kişidir ve yazar bu kişinin hayatını gerçeğe uygun biçimde anlatmak zorundadır. Hatta bunun için kahramanının hayatını araştırır. Bu itibarla belgeseldir. Doğrusu muh

Bugün
0 0 0

Şiirin asi çocuğu Arthur Rimbaud

Bir yay gibi çocukluktan itibaren yavaş yavaş gerilir, sonra en uç noktada öfke okunu tüm kutsal ve otoritelere -poetik iktidarlara da- büyük bir hınçla fırlatır. Şiiri de hayatı gibi öfkeli, alışılmış dil, imge, biçim ve özden uzak, uçlarda Dil, yıkmak için vardır onda, ama yıktığı üzerine karanlık ve lanetli bir dünya kurar. Camus, ondaki bu asi

03.08.2020
2 0 0

Sembollerin arkasındaki hikâye

Bütün ulusların mitolojiden ya da dinden kaynaklanan sembolleri var. Bunların kimi dinî, kimi siyasî, kimi millî anlamlar içeriyor, bazen bir resim, bazen bir rakam, bir nesne, bir bitki, bir hayvan ya da bir mekân olabiliyor. Hepsinin ortak noktası dokunulmaz ve kutsal oluşları! Tarihsel süreçte oluştukları, kökleri ta derinlere indiği için güçlül

27.07.2020
5 0 0

Dil, sanat, cinsellik ve psikoloji

Cinsellik, insan varlığının ve psikolojinin en önemli anahtarlarından biri galiba. Gerçi insan sadece 'cinsel bir varlık' değil elbette; ama birçok psikolojik sorunun kökünde şöyle ya da böyle cinsellik de var. Herhâlde bundan olsa gerek sanat eserlerinin en çok deştiği, üzerinde en çok durduğu konulardan biri de bu. Nitekim öykü yazarı Özcan Ergüd

20.07.2020
6 0 0

Öyküde belirsizlik ve bilinmezlik

Öyküde dedim ama aslında romanda, filmde veya tiyatroda da önemlidir belirsizlik. Geçen gün Ursula L. Guin'in "Yazma Üzerine Sohbetler" (Metis, 2010) adlı kitabını okurken bu konuda söyledikleri dikkatimi çekti. Şöyle diyordu: "... nihayetinde yazar gerçekten de bütün karakterlerin yazarıdır, yaratıcısıdır, hepsini icat eden kişidir. Aslında dürüst

13.07.2020
7 0 0

Dorian Gray'in portresi neyi simgeler

Oscar Wilde'in "Dorian Gray'in Portresi"nin (Can Yay., 2018) kahramanı Dorian, portresini yapan ressam Basil Hallward'la konuşurken; "Her birimiz Cennet'i de Cehennem'i de içimizde taşıyoruz" (s. 196) der. Doğrudur, insanın özünde günah da var sevap da! Dorian da böyledir. Ressam Basil, portresini yaparak ona ideal güzelliği göstermiş, böylece kend

06.07.2020
9 0 0

Kurgusal karakter yazarına mı tâbi

Her insanın kendine özgü şartları ve kendi iç mantığı vardır. Hareketleri ve seçimlerinde ana etken bu şartlar ve iç mantıktır. Dolayısıyla roman karakteri de olsa, hareketlerinin ve seçimlerinin içinde bulunduğu şartlara, psikolojik ve sosyal durumuna -buna nedensellik diyelim- uygun olması gerekir. Çünkü ancak böyle sahih ve kendi olabilir. Aksi

29.06.2020
8 0 0

Oscar Wilde'dan bir kader öyküsü

Bu mümkün değil ama, bir an insanın gelecekte başından geçmesi mukadder bir olaya vakıf olduğunu düşünün!.. Oscar Wilde'ın "Lord Arthur Savile'in Suçu" (Dost Kitabevi Yay., 2005) adlı öyküsü tam böyle bir konuyu işler. Öykünün kahramanı Lord Arthur, Lady Windermere'in konağındaki bir davette avuç içine bakarak insanın geleceğini okuyan Mr. Podgers'

22.06.2020
11 0 0

Bana tiz sümbüle perdesinden bakışlar gönder!

Kişver-i şuarâda özge bir şairdir Hüsrev Hatemi. Çünkü günümüz şairlerinin çoğu hâlde iken onun bir ayağı daima kadim bir bahçede, çoğu kez eski bir İstanbul'da; o İstanbul'un zarif dilinde, mûsikîsinde, türkülerinde, şiirlerinde, berceste mısraları arasındadır. Hatemi deyince, bir antikacı dükkânında -bence Orhan Veli'nin "Kapalıçarşı" şiirinden,

15.06.2020
7 0 0

Dalgınlık

Bugün dalgınlıktan bahsedeceğim; ama önce edebiyatımızın meşhur dalgınlarından Peyami Safa'nın babası şair-i maderzad (anadan doğma şair) İsmail Safa Bey'in bazı dalgınlıklarını anlatayım. İbnülemin Mahmud Kemal'in "Son Asır Türk Şairleri"nde okumuştum. Safa merhum, kardeşi Ali Kami Akyüz'ün ifadesine göre; "Zihnen daima meşgul olduğundan dalgınlığ

08.06.2020
10 0 0