Süleyman Seyfi Öğün Tüm Köşe Yazıları

271 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Askerî seferberlikler üzerine

Yeni Şafak Süleyman Seyfi Öğün - Askerî seferberlikler üzerineRusya, Ukrayna'da yaşananlar üzerinden yeni bir sayfa açtı. Kelime oyunları medeniyetin ayrılmaz bir parçasıdır. İsimlendirmeler, muvakkaten çok defâ hayâtın önüne geçer. Ama nihâi hükmü veren hayâtın gerçekleridir. Ukrayna'da yaşananlar, başından beri bal gibi bir savaştır. Ama Rusya b

26.09.2022
10 0 0

İşler kızışırken

Yeni Şafak Süleyman Seyfi Öğün - İşler kızışırken...Putin'in kısmî seferberlik ilân etmesi, geriye çevrilmesi pek de mümkün görünmeyen bir süreci daha da tırmandırdı. Belki süreci geri çevirmek yolundaki son ihtimâl BM toplantısıydı. Putin, son açıklamalarından birisinde, mağlûbiyeti kabûl ettiği yolunda yorumlanmasını da göze alarak Rusya'nın sav

22.09.2022
19 0 0

Şanghay; hayâller ve gerçekler

Yeni Şafak SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN - Şanghay; hayâller ve gerçeklerBatı merkezli hegemonik dünyâ ilişkilerinin çok boyutlu çıktıları olduğunu düşünüyorum. Bilhassa kültürel -zihnî düzlemde, katman katman çok düşündürücü bir açılımlar setinin yattığını rahatlıkla söyleyebiliriz.Batı'nın ,ister Avrupa, ister ABD merkezli olarak bakalım, kolonyalist -emp

19.09.2022
13 0 0

Kutup masalları

Geçenlerde bir dostum, büyük târihçi Edward Hallett Carr'ın Angloamerkan tarzı uluslararası ilişkiler disiplinini eleştiren fikirlerinden bahseden bir metin gönderdi bana. Doğrusu , bunlara katılmamak mümkün değil. Konvansiyonel uluslararası ilişkiler disiplininde çalışan , artık kendilerine stratejist deyip geçen , bâzı basit modellerle yetinen ,d

15.09.2022
16 0 0

Siyâset, sokaklar ve caddeler

Yeni Şafak SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN - Siyâset, sokaklar ve caddelerBerlin Duvarı yıkıldıktan sonra, savaşın dört bir tarafımızı kuşattığı bir coğrafyada bulunuyoruz. Ne kadar tuhaf değil mi Herkes Soğuk Savaş'ın bittiğini, artık hasreti çekilen bir barış ortamına kavuşacağımızı düşünürken oldu bunlar. Anlıyoruz ki, Soğuk Savaş dünyâsı, adından anlaşıla

12.09.2022
13 0 0

Bilim târihinden bir kesit

Yeni Şafak Süleyman Seyfi Öğün - Bilim târihinden bir kesitUluslararası İlişkiler disiplini , bilhassa Soğuk Savaş sonrasında yıldızı parlayan bir disiplindi. Mülkiye disiplini içinde ona Hâriciye deniliyordu . Ama bu sâha , Soğuk Savaş devri Siyâset Biliminin bir alt dalı olarak muamele görüyordu. Hatırlayalım; Mülkiye ismi de değişmiş Siyâsal Bi

08.09.2022
19 0 0

Aynanın arkasında neler oluyor

Yeni Şafak SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN - Aynanın arkasında neler oluyorÜzerine kurulu iddialar tam aksi de olsa, kapitalizmin nihâî tahlilde, târihin şâhitlik ettiği en akıldışı yapılar ağı olduğunu bu köşede defâlarca dile getirdim. Aklîlik ile akıldışılık arasında şaşırtıcı geçişler mevcut. Logos ve kaos, kâğıt üzerinde olduğu gibi hayatta ayrışmıyor. T

05.09.2022
25 0 0

Avrupa'nın ayarı nerede kaçtı

Yeni Şafak Süleyman Seyfi Öğün - Avrupa'nın ayarı nerede kaçtıModern coğrafya bilimi insanlığın bilgi dağarcığına çok şey katmıştır. Buna hiç şüphe yok. Medyûn-u şükrânız. Lâkin coğrafya bilgilerinin şekillenişi, aynı zamanda yeni bir coğrafî bilinç oluşturmaktan da geri kalmamıştır. Sorunlu olan da budur. AçalımModern bilimlerin nesnellik üzerine

01.09.2022
22 0 0

Hâricîler ve dâhilîler

Gâliba temel soru şu: Vakt-i zamânında Thomas Hobbes'un dediği gibi insan insanın kurdu mu; değilse, bizim, artık sayıları çok azalmış olan hakimlerimizin arasında sıkça dile getirildiği üzere uzvu mudur Bu soru, sanki, herkesin birbirinin cemâziyelevvelini bildiği, âşinâ olduğu kapalı topluluklarda sorulmaz. Sorunun, daha çok ne idüğü belirsiz ola

29.08.2022
28 0 0

Denge siyâsetleri

Yeni Şafak Süleyman Seyfi Öğün - Denge siyâsetleriTürkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta başından itibâren bir denge siyâseti tâkip etti. Bunu tarafsızlık olarak değerlendiremeyiz. Türkiye Cumhûriyeti, bir NATO üyesi devlet olarak, kâğıt üzerinde ve söylemde, müttefikleriyle berâber davrandı. Rusya'yı bir işgâlci güç olarak târif etti. Ukra

25.08.2022
20 0 0