İbrahim Veli Tüm Köşe Yazıları

31 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Sosyo-Ekonomik Trendler, Eğilimler, Beklentiler

İnsan nesneleşmiştir. Her olayın bir parçası olsa da bilincin dışındadır. Ancak doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm insanlık aslında yaşadığı güçlükleri aşma eğilimindedir. "Nesneleşme"den çıkmak istemekte, fıtratı gereği özne konumuna yükselmeyi beklemektedir. Ancak bu isteği ayaklandıracak bir etki arayışındadır. İnsanlık adına bu "istenilir etki

22.06.2022
7 0 0

Geniş Vizyon ve İleri Görüşlülük

Bir işin hayat bulması için, önce fikrin taşıyıcılarının olması gerekir. Fikir fiiliyata dönüştüyse hedefine mutlaka ulaşacaktır. Ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda Müslüman coğrafyanın evrensel imkânlara ulaşma fikri olan D-8, İslam İşbirliği Teşkilatından sonra İslam dünyasının somut olarak ortaya koyduğu tek küresel organizasyondur. Erbakan Ho

15.06.2022
12 0 0

Rota Değiştirmeyen Siyasal Rehberlik!

Partiler; toplumun sevgi, saygı, yardımlaşma ve beraberliğini sağlamak için araçtır. Mutlu neticelerin oluşması yolunda gayret göstermek isteyenler için vesiledir. Bu bilince sahip olanlar sorunlara sadece siyasi, ekonomik ya da sosyal açıdan değil, bir bütün olarak bakarlar. Ve sürecin kendisinin sorunlu olduğu gerçeğiyle yüzleşirler. Böylece günü

08.06.2022
18 0 0

Kendine Yetmek için Sivil Kapasite

Geleceğin sivil talepleri gösteriyor ki; "sayılardan, çıktılardan değil; sonuçlar ve etkiler"den bahsedilmelidir. Çünkü bugün, "kendine yetememek" ve "sivil yoksunluk" yaşanıyor. Bu yoksunluğa son vermek adına sivil toplum, sahip olduğu pozisyondan çok birikim ve potansiyele sahip olmalıdır. Birikim; kapasite geliştirme yöntemlerinde, potansiyel is

01.06.2022
19 0 0

Allah Rızası için Cesaret

Demokrasinin "iktidar oyunu" haline getirilmiş olması düşündürücü değil mi İnsanların bu oyunun parçası yapılması kaygı verici değil mi Oyunun parçası olmayı durdurmak için "verilmiş kararın insanlara kabul ettirme politikası"nın sona ermesi gerekmiyor mu Sekerek ilerleme Ülkemizde "demokrasinin iktidar hali" yaşanmaktadır ve mevcudu korumak için h

25.05.2022
18 0 0

Dönüşümün Süreçlere ve Fonksiyonlara Yansıması

Önemli bir "jeopolitik ve ekonomik aktör olan Türkiye"nin, trendlerden en iyi şekilde istifade edebilmesi; "alışılagelmişin dışında düşünme" sayesinde gerçekleşebilir. Bunun için gerek "dijital" gerekse "yeşil" dönüşüm trendlerinin anahtar yaklaşımları davranışa dönüşmelidir. Bu dönüşüm, "dinamik nüfusun ve iş gücünün doğru yetkinliklerle güçlendir

18.05.2022
17 0 0

Türkiye'nin Gücü, Zaafında Gizlidir!

Güç üretmenin formülü bellidir: Hayata katkı yapmak, imkân ve yeteneklere odaklanmak ve çalışmaları kapsayıcı kılmak! Türkiye'de bu adımları atan herkes güç kazanmıştır. Mesele, güç kazanmakta değil, kazanılan bu gücün neye dayandığı ve nasıl harcandığıdır. Gücün dayanağı makul değilse zaaf, sadece günü kurtarma peşinde koşmaktır. Gücün harcanması

11.05.2022
19 0 0

Ortak amaç: "Herkes için fayda!"

Ortak sorunlar ortak amaçlara kapı aralıyor. Çünkü yaşanan sorunlar artık kesin konuşma, kurallar belirleme, reçeteler yazma şeklinde çözülemiyor. Yaralara merhem olmak adına hem öngörülebilir hem spesifik hem de kapsayıcı çözümler üretmek gerekiyor. Bu üretim için de yeni düşünce ve hayaller Geniş YetkinliklerDaha iyi amaçları kovalamak adına "her

08.05.2022
21 0 0

Sosyal Yapıyı Güçlendiren Ramazan-4

Ülkemizde yaşanan sosyoekonomik gerçekliklerle yüzleşmek adına "Toplumun Görünümü: İstatistiksel Verilerle Türkiye Toplumu" raporu incelenmelidir. Sosyal Veri Platformu tarafından hazırlanan rapor, toplumsal meselelerin kilit göstergelerine ışık tutuyor. 2010 yılı ve sonrasına mercek tutan araştırma, "yaşanan değişimi ve geleceğe yönelik çıkarımlar

27.04.2022
22 0 0

Sosyal Yapıyı Güçlendiren Ramazan-3

Fikir, söylem ve eylem birliğini bozan hatalı davranışların tedavisiyle sosyal yapı güç kazanır. Önce "benlik, tefrika, menfaat" virüsleri tedavi edilerek fikir birliği sağlanır. Sonra "tenkit, aşırılık, suizan" virüsleri tedavi edilerek söylem birliği kazanılır. Nihayet "tembellik, erteleme, ümitsizlik" virüslerinin tedavisiyle eylem birliği oluşu

20.04.2022
33 0 0