Abdüllatif Uyan Tüm Yazıları

607 yazı (481 - 490 arası) listeleniyor

Ne geldi kalbinize

Ahmed Berkî hazretleri, Afganistan'da yetişen velîlerdendir. Berk kasabasında doğduğu için "Berkî" diye anılıyor. Gençliğinde arkadaşlarıyla bir yerde otururken yanlarına "âlim" kıyâfetinde bir "ihtiyar" geldi. Tatlı tatlı konuştu. Tasavvuftan bahsedip; "Ey gençler! Şu anda kalbinize gelen düşünceyi lütfen bana söyleyin" dedi. Herkes bir şeyler söy

05.01.2018
54 0 0

Seyyidlere hürmet

Vaktiyle Belh pâdişahının huzûruna bir hanım gelip, "Ben seyyideyim, biraz yardım isteyecektim" dedi. Pâdişah sordu: "Seyyide olduğuna delîlin var mı" "Yok efendim." "Öyleyse yardım da yok!" Kadıncağız üzgün olarak ayrıldı. Zengin bir Mecûsî'ye açtı derdini. Mecûsî; "Hayhay, mâdemki Peygamber evlâdısın, fedâ olsun!" dedi Bir ev verdi ona. Bol da yi

04.01.2018
63 0 0

Neden hüzünlenmiş

Bayraktar Dede, Bozüyük toprağını nurlandıran bir "Hak dostu"dur. Bir gün talebeden birini alıp gitti kabristana. Bir mezarın yanından geçerken durdu birden. Kederlenmişti! Talebesi fark etti bunu. Ve sordu hemen: "Hocam, neyiniz var" "Burada bir tanıdığım yatıyor." "Peki ama, neden hüzünlendiniz birdenbire" "Azap içinde zavallı, bizden yardım isti

03.01.2018
51 0 0

Kandille kazanılan savaş

Kandilli Dede, Bilecik'in Bozüyük ilçesini nurlandıran bir Allah dostudur... Vaktiyle bir savaş çıkmıştı o yörede. Bu mübârek, bir sürü geyiğin boynuzlarına "yanan kandiller" astırıp bir gece vakti saldırdı düşmana. Karanlıkta onları "büyük bir ordu" sanan düşman, telâşlanıp kaçmağa başladı! Ve savaş kazanıldı. İşte, "Kandilli Dede" lâkabı buradan

02.01.2018
64 0 0

İhlâs, Allah için yapmaktır

Allah adamlarından Garip Baba, duâsı makbûl olan zâtlardandır. Yüzyıllar evvel Keşan'da yaşamış. Bir gün sevdikleri; "Efendim, ihlâs nedir" diye sordular bu zâta. Cevâben; "İhlâs, her işi Allah için yapmaktır" buyurdu. Ve ekledi: "Nice oruç tutanlar vardır ki, bu oruçtan kârları açlık ve susuzluk, nice ibâdet yapanlar da vardır ki, bundan kazançlar

01.01.2018
60 0 0

Niçin üzgünsün bugün

Allah adamlarından Garip Baba, duâsı makbul olan zâtlardandır. Yüzyıllar evvel Keşan'da yaşamış. Bir gün sevdiklerinden bir kimse geldi bu zâta. Ancak üzüntülüydü. Mübârek zât bir bakışta anladı iç hâlini ve buyurdu ki: "Bugün üzgün gibisin." "Evet hocam, çok fenâyım." "Hayırdır, nedir seni böyle çok üzen" "Bu gece babamı gördüm rüyâda. Azap içinde

31.12.2017
59 0 0

"Bu çocuğumuz dilsiz Hocam!"

Allah dostlarından Zindan Baba, Lüleburgaz'da yetişen velîlerindendir. 1500'lü yıllarda yaşadı bu topraklarda. "Allah sevgisiyle" doluydu kalbi. Derdi olan ona gider, onda bulurdu dermanını. Bu zât bir gün evinin önünde oturuyordu ki bir kişi, hanımıyla geldi bu zâtın yanına. "Selâmün aleyküm baba." "Aleyküm selâm evlât." Yanlarında on yaşlarında g

30.12.2017
72 0 0

"Yolunu mu şaşırdın"

Merzifon'da yaşayan Abdurrahîm-i Merzifonî hazretlerinin kabr-i şerîfi de bu yerdedir. Onun zamanında bir "genç", ata binip köyünden çıktı bir kış günü. Yolda bir "tipiye" yakalandı. Bir adım ilerisini göremiyordu. Çâresizlik içinde kıvranırken "bir el" tuttu atının dizgininden; Nûr yüzlü bir zâttı bu. Ona sevgiyle bakıp; "Yolunu mu şaşırdın" dedi.

29.12.2017
47 0 0

Mühim olan, İslâm'a uymaktır

Limân Baba, Anadolu'daki Hak dostlarından olup, kabr-i şerîfi, Lüleburgaz'dadır. Bu zât sevdikleriyle bir ağaç altında oturuyordu bir gün. Onlardan biri; "Efendim, evliyâullah, Allah'ın izniyle toprağı 'altın' yaparlarmış. Acaba bugün de öyle velîler var mıdır" diye sordu O cevap vermedi... Yerden bir avuç "toprak" alıp o kişinin avucuna koydu. Top

28.12.2017
74 0 0

Resûlullahın hürmetine

Belh şehrinde doğan Hâtim-i Esâm hazretlerinin kabr-i şerîfi de bu yerdedir. Bir gün Resûlullahın ravdasında, yalvardı: "Yâ İlâhî! Resûlünün hürmetine beni affet." O an bir ses duydu. Gâipten geliyordu... Kulak verdi. "Habîbimin hatırı için, orada olanların hepsini affettim" diyordu. Bir gün bir hastalığa yakalandı. Doktorlar çâresini bulamadıla

27.12.2017
55 0 0