Mikail Yaprak Tüm Köşe Yazıları

168 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Risale-i Nur ışığında Batı'nın kalbine giden yolda

Bediüzzaman, Kur'ân medeniyetiyle Avrupa medeniyetini mukayese ederken, yalnızca Avrupa coğrafyasındaki ülkeleri kastetmez.Avrupa ya da Batı medeniyeti kavramları ile, kaynağını Roma medeniyetinden ve Eski Yunan felsefesinden alan; menfaate, heva ve hevese dayalı sefih medeniyeti kasteder. Bu yüzden Bediüzzaman'ın Kur'ân medeniyeti ile Batı medeniy

22.09.2022
25 0 0

Olağanüstü gayret ve dua

"Mekke'de de olsam buraya gelmem lazımdı" diyen Bediüzzaman Said Nursî; sürgün, hapis, tecrid, defalarca zehirlenme, idamla yargılanmalar ve her türlü işkencelere sabrederek, uzun ömrünü bu ülkede tamamladı.Kur'an'ımıza ve imanımıza hücum edildiği, İngiliz Sömürgeler Bakanı'nın Kur'anı eline alarak, bu Kur'an Müslümanların elinde kaldıkça biz onlar

15.09.2022
19 0 0

Mahkumken bile hükmeden Üstad

Ahirzamanın dehşetli bir döneminden geçiyoruz.Bütün bu inkılâplar, vuruşmalar, savrulmalar ve karmakarışık ahval içerisinde en gür sâdânın İslâm'ın sâdâsı olacağı müjdesini tâ baştan alanlar için korku yok, yılmak yok, yıkılmak yok, yeis yok! Eğer ki siz, "felâket ve helâket asrının adamı"na "adamımız" dediyseniz, onun çektiklerinin benzerlerini çe

08.09.2022
16 0 0

İyiliğin ve fenalığın ferdî ve cemaatî boyutu

Saltanatın kaldırıldığı, hilâfetin ise henüz devam ettiği sıralarda Bediüzzaman Hazretlerinin Ankara'da Meclis-i Mebusan'a hitaben yazdığı hutbede geçen cümleler konumuzun özeti gibi duruyor:"Cemaatin rûhu olan şahs-ı mânevî eğer müstakîm olsa, ziyade parlak ve kâmil olur; eğer fena olsa, pek çok fena olur. Ferdin iyiliği de, fenalığı da mahduttur

01.09.2022
27 0 0

"Ehl-i imanın imanını kurtarmak"

Kur'an'ın, bu ahirzamanda hakiki ve harika bir tefsiri olan Risale-i Nurları sürekli okumanın neden kaçınılmaz olduğu, her zaman ve her vesileyle ve giderek daha iyi anlaşılıyor.Okurken; acizâne dikkatimi çeken, şu acizi hayretlere gark eden ve başlığa aldığımız ifade şu paragrafta geçiyor: "Evet, Risale-i Nur'un o kadar dehşetli muannidlere karşı

26.08.2022
15 0 0

Ablalar konferanslarıyla büyük hizmetler yaptılar

Nurdan Hanımefendi kardeşimiz, kendisinin ve Demirel ailesinin Risale-i Nur ve neşriyat hizmetlerindeki muazzam gayretlerine tevazu gösterip değinmemiş olsa bile, o hizmetlerin değerini Âlim-i Mutlak olan Rabbimiz biliyor.RÖPORTAJ: MİKAİL YAPRAK Dünden devam... (3) 1968'in NUR ÇOCUKLARI'ndan olan Nurdan Demirel (Usta) Hanımefendi, detaya girmek ist

24.08.2022
17 0 0

Nur Çocuklar'ın hizmeti hala devam ediyor

Nuran Çalışkan: "Yeni Asya gazetesi fevkalade güzel yayınlara öncülük etti. Nur Çocuklar kitabının yapmış olduğu hizmet, günümüzde de hâla tesirini gösteriyor. Allah onlardan razı olsun."(Dünden devam) Nuran Çalışkan cevaplamaya devam ediyor: SORU: O günlerde gerek ailevî gerekse dava bağı itibariyle hasbelkader tanıdığınız ve Nur davasında azami g

23.08.2022
32 0 0

Ceylan Çalışkan Ağabeyin kızı Nuran Çalışkan: Babam ve hatıraları hayatımda en müstesna bir yerde duruyor

Vefatının 59. yılında Ceylan Çalışkan Ağabeyi rahmetle anıyoruz.Nur serencamının Nur Çocukları ve bugünün hizmet ablaları olan Nuran Çalışkan ve Nurdan Demirel ile röportaj gerçekleştirdik. ÖNSÖZÜMÜZ İttihad Gazetesi'nin 1968'de yayınlattığı NUR ÇOCUKLAR adlı kitabın kapağındaki çocuğu merak edip araştırmam ve bu çocuğun, Üstad Said Nursî'nin sadık

22.08.2022
25 0 0

Müsbet Avrupa ve biz

Bir çok zulüm ve acı sonrasında yazılan Alman Anayasası'nın 1. Maddesi, "İnsan onurunu korumak devletin görevidir" der. Bu kanun sayesinde, suç oranları ve mahpus sayısı oldukça düşük.Dostoyevski der ki: "Bir toplumdaki medeniyetin derecesi, onun hapishanelerine girilerek değerlendirilebilir."1 Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Almanya'nın da dahi

18.08.2022
37 0 0

Üstad'ın açtığı yolda yürüyebilmek

Evet, Said Nursî; sevgili Peygamberimizin (asm) imdad-ı manevîsine ve Cenâb-ı Hakkın hususî inayetine, Hakîm ve Rahim isimlerinin hususî tecellisine mazhar olarak, Kur'ân deryasına dalmış, onda saklı cevherleri çıkarıp nazarlara sunmuştur. İşte Risâle-i Nur Külliyatı meydandadır.Hayatı harikalarla, şahikalarla dolu dolu geçen ve sayısız inayetlere

11.08.2022
23 0 0