"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Mikail Yaprak Tüm Yazıları

115 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Köprüler

Üç aylık fikir dergisi Köprü'nün 2014 Kış sayısı, manevî kışın Türkiye'yi kuşattığı bir sırada, demokrasi ve hürriyet baharlarını yaşayan Avrupa'da elimize geçti. Anayurtla Avrupa arasındaki ulaşım köprüsüyle, fikrî ve manevî irtibat sayesinde cemalini gördüğümüz dergide neler yok ki..Şöyle bir bakmak ve gözden geçirmek niyetiyle elinize aldığınızd

14.10.2021
3 0 0

Hakk'a yürümek

Sosyal medyaya düşen bazı ifadeler, zamanla herkesin dilinden düşmez oluyor.Mesela son zamanlarda, sağ cenahtan ve biraz da dindar kesimden ölüm haberleri, "Hakk'a yürüdü" şeklinde duyurulur hale geldi. Bugüne kadar ölüm, vefat veya rahmete kavuşmak gibi ifadeler yerine, "Hakk'a yürümek" ifadesi âdeta tavan yaptı. Bu ifade, iman ve İslam'dan uzak y

07.10.2021
6 0 0

Maddî kılıç kınında, manevî elmas kılıç elde

Bu zamanın manevî, fikrî ve ilmî cihadı mevzubahis olunca, Üstad Bediüzzaman'dan mülhem olan bir söz hemen akla geliverir: "Artık maddî kılıç kınına girmiştir."Risalelerde bu mânayı ders veren cümleler olduğu gibi, hayatta iken de bizzat Üstad'ın bu mânada dersler verdiğini son şahitlerin kayda geçen beyanlarından öğreniyoruz. Meselâ, İnebolulu mer

30.09.2021
11 0 0

Işık Doğu'dan gelir

Avrupa ve topyekûn Batı; dünyanın büyük bir bölümünü, "Doğu" diye küçümsedikleri zaman bir problemle karşılaşırlar.Hemen; "din", "yazı" ve diğer birçok değerlerinin Doğu'dan geldiğini, Şark'tan neşet ettiğini hatırlamak zorunda kalırlar. Bundan dolayı vaktiyle bir papaz, "ex oriente lux" (ışık doğudan gelir) diyerek; medeniyet, din ve kültürlerinin

23.09.2021
10 0 0

Yeni Asya'nın duruşu neden durdurulamaz...

Yeni Asya çıkışından bu yana hiçbir baskıya boyun eğmeden, bedeller ödeye ödeye doğruları yazarak, hakta sebata devam ederek bu günlere ulaşmıştır.Hatta, Risale-i Nur'un devlet tekeline alınmak istendiği süreçte Yeni Asya'nın cansiperane hukuk mücadelesini sürdürmesini anlamakta zorlanan bir hükümet yetkilisi, "Yeni Asya hep bu kadar dik başlı olma

16.09.2021
13 0 0

Kabil; Kabillerle değil Habillerle kurtulur

İlk babamız Adem Aleyhisselâm'ın ilk oğullarından Kabil'in, Habil'i haksız yere öldürmesi, ilk kara leke, ilk kanlı satır olmuş. Kabil'i takip edenler, o kara lekeleri arttırmayı ve o kanlı satırları yazmayı bu günlere kadar sürdürmüşler ve sürdürüyorlar.O kadar ki; değil bazı yerleşim yerlerini, bu gidişle topyekûn bir dünyayı yaşanmaz hale getire

09.09.2021
18 0 0

Aday, adam ve adak...

Dünya işlerinde, toplum ve siyaset alanında çeşitli hizmetler için aday aranır, aday bulunur veya aday olunur.Ama öyle büyük ve muazzam dâvâlar var ki; aday olmadan önce adam olmayı, hatta icabında "adak" olmayı, yani o yolda kurban olmayı bile icap ettirir. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Hazreti Ömer'e (ra), oğlu Abdullah'ın halife olması tekli

02.09.2021
14 0 0

Demokrasinin neresindeyiz..

Batıdan örneklerle başlayalım..Amerika'nın sevilen başkanı John F. Kennedy'nin 22 Kasım 1963'te planlanmış bir suikaste kurban gitmesiyle yerine geçen Lyndon B. Johnson, "Devlet yönetimine halkın katılmasını, demokrasinin temeli" saydı ve buna çalıştı. William Dean Howells'in şu hükmüne bakınız: "Despot insanlar yok edilmektedir, fakat devlet hâlâ

26.08.2021
18 0 0

Acele etmeyen, ecele gitmez mi

Ey insan! Varsın senin, "Acele eden ecele gider" sloganın trafikte en üst seviyede geçerliliğini sürdürsün.Ama bunu her alana, maddî ve manevî her meseleye, dünyevî ve uhrevî her vazifeye tatbik edersen, en hazırlıksız bir anında, hiç umulmadık bir yerde ecele yakalandığın zaman, dünyada güvendiğin ve bel bağladığın hiçbir güç seni kurtaramaz. Neym

19.08.2021
17 0 0

Ders Salih Çökren'den, yazısı bizden

Hastalığı esnasında 15 Kasım 2019'da evinde ziyaret ettiğimiz ve 8 Ağustos 2021 günü Hakk'ın rahmetine kavuşan Salih Çökren Ağabeyi, kendi ağzından bir "ihlâs" dersi hatırasıyla yad etmiş olalım.Çok mühim ve mukaddes iki noktaya geliniz hep beraber nazar edelim. Bütün amellerimizde "rıza-i İlâhî"nin nasıl elzem ve esas olduğunu ibadet ruhuyla ve im

17.08.2021
17 0 0