Mikail Yaprak Tüm Köşe Yazıları

148 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Doğru ölümün yanlış haberi..

İnançsızlık veya imanda zaafiyet demeye dilim varmıyor, bir acaip hal diyeyim bari.Sosyal medyada, tv haberlerinde ölüm haberleri çeşitli sebebler bağlamında "yenik düştü" şeklinde veriliyor ya; ölene mi üzülsek, bir dostumuzun ölüm haberinin bu şekilde verilmesine mi üzülsek. Ya Rab! Emrin ile bizi ölüme mazhar ettiğinde, böyle ölüm habercilerinin

26.05.2022
2 0 0

Adaletin tecellisi, mazlumun tesellisi

Kur'ân-ı Kerim'de var olan dört ana esastan birinin de "adalet ve ibadet" olduğu bilinmektedir. Mutlak adalet ancak Cenab-ı Hakka mahsustur. Kulların adaleti izafîdir, görecelidir. Adaletsizlik de yine kulların işidir.Yani bu insanoğlundan her şer ve kötülük beklenebildiği ve görülebildiği gibi, adaletsizlik de insanlar tarafından işlenebilir ve iş

19.05.2022
5 0 0

Mehmed'in gidişi... Gidiş o gidiş!...

Gittikten sonra uzun süre dönmeyenler için kullanılan serzenişli ve imalı ve bazen de acılı bir deyimdir: "Gidiş o gidiş!""İki yıl önce askere diye köyden ayrıldı, gidiş o gidiş!" "Benden borç aldı gitti, gidiş o gidiş!" Bu ve benzeri ifadeleri hep duymuşuzdur. Hele bir de o gidenin ve beklenenin ardından ölüm haberi geldiyse, bekleyenler beyhude b

12.05.2022
20 0 0

Ramazan'a veda, oruca devam!..

Evet, miladî 2022'nin ve hicrî 1443'ün Ramazan-ı Şerif'ine ve akabindeki bayramın da üç günle sınırlı olanına veda ederken, hem orucun hem de bayramın hayatımızdaki kalıcı kuşatıcılığının idraki içindeyiz, elhamdülillah."Cenab-ı Hak, bu bayramın sürûrunu, hakikî ve geniş ve umumî sürûra mukaddeme ve vesile eylesin. Amin."1 Bayramların da kalp ve ru

05.05.2022
19 0 0

İhyası ömre bedel...

Çarşamba gününü Perşembeye bağlayan gece Ramazan'ın 27'inci gecesi, yani Kadir Gecesi.. Ah bir bilebilsek kadrini kıymetini!..İçinde "Kadir" olmayan bin aya denk.. Seksen senelik ömürde kazanılabilecek hayır hasenatı bir gecede kazanabilmek.. Böyle bir fırsatı yakalayabilmek, ne büyük saadet. İhyası ömre bedel!.. Kur'ân güneşinin âlemlerin Rabbinde

27.04.2022
24 0 0

Ukrayna orada, ya Arakan nerede

Myanmar'daki Arakan Müslümanları, yıllardır, dünyanın en fazla zulme maruz kalan azınlığı olarak bilinmektedir.İnsanî yardımların ve gazetecilerin girişinin yasaklandığı dikenli telli kamplarda tutulan, Myanmar ordusu tarafından abluka altına alınmış, suya ve yiyeceğe erişimden yoksun, mağdur yüz binlerce vatansız Arakan Müslümanı, yaşadıkları topr

21.04.2022
17 0 0

İktisad yok, israf çok..

Japonlar son derece sade, basit, yalın, mütevazi yaşayan insanlardır.Evlerini mobilya ile, eşya ile dolduranlar Japonlara göre ruhen tekâmül edememiş, hayatın mânâsını anlayamamış, zavallı kimselerdir. Böyleleriyle, "Evini mezat salonuna çevirmiş zavallı" diye eğlenirler. Bir insanın gösteriş için eşyanın esiri olması ne kadar acıdır. Vaktiyle Japo

14.04.2022
31 0 0

Son şahitlere şahitliğimiz ve Kutlular Ağabey

Geçen sene 6 Nisan'da rahmet-i Rahman'a kavuşan; mü'min için hizmet ve meşakkat yeri olan bu dünyadan, şahidi olduğumuz veçhile hizmetin tam hakkını vererek, ücret ve mükâfat âlemine intikal eden Mehmet Kutlular Ağabeyimizi, vefatının birinci sene-i devriyesinde de şükranla ve hizmet hatıralarıyla yâd ediyoruz.Bu hususta acizâne hissemize düşen de,

07.04.2022
18 0 0

Dünya savaşı mı, savaş dünyası mı

Evet, yaşlı ve huzursuz dünyamız; adına "Dünya Savaşı" dediğimiz savaşlara da savaş meydanı olmuştur. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. VeeDünyaya hakimiyet kurma emelinde olanların, daha kaçıncısına kapı aralama istidadında olduklarının telaffuzunun bile insan ruhunu inciten yönü... Hakimiyet ihtirasıyla savaştan yana olanların emelleri k

31.03.2022
30 0 0

Üstada "Bediüzzaman" ünvanının verilmesi

Üstad Said Nursî, "Bediüzzaman" ünvanıyla ilk tanışmasından sonra, bu ünvan ile tanınmasını zamana bırakmış, umumun ve bilhassa ulemanın kabulüne havale etmiştir.İlk olarak bu ünvanı 1892'de Siirtli âlim Molla Fethullah Efendi'nin ona uygun görmesi, ondaki harika zekâ ve hafızaya şahitlik etmesi ve sorduğu suallere muknî cevaplar alması sebebiyle o

23.03.2022
37 0 0