İskender Öksüz Tüm Köşe Yazıları

117 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Ne kadar yetki, o kadar sorumluluk

Demokrasilerde iki türlü devlet başkanı var: 1) İcra yetkisi olanlar, 2) İcra yetkisi olmayanlar. İcra yetkisi olanlara ABD başkanı örnektir, olmayanlara da mesela İngiltere kraliçesi. Bizim eski parlamenter sistemimizdeki cumhurbaşkanı da yetkisiz devlet başkanı sınıfında sayılabilir.İcra yetkisi olanların yapıp ettikleri gözetim ve denetimi altın

26.06.2022
3 0 0

Parti grup vaazı

Benim genç yazar-editör arkadaşlardan biri, bir yazım için, "Kaleminize sağlık." dedi. Bu yazının ilhamı onun bu sözüdür.Kalem hâlâ kullanılıyor, fakat yalnızca not almak, imza atmak için. Köşe yazısından makaleye, oradan romana, kalemle yazan kalmadı."Kalemine sağlık"ın içi boşaldı. Ancak "Daktilona sağlık." denilmiyor. "Bilgisayarına sağlık." da

24.06.2022
9 0 0

Yazarlar, metinler, okunabilirlik

Araştırmamı makale hâline getirirken rahmetli hocam Oktay Sinanoğlu'nun bana Sis İndeksi broşürünü verdiğinde yıl 1968'di. Broşürde "Gunning Sis İndeksi" anlatılıyordu. Robert Gunning, yayıncılıkla uğraşan bir iş adamı imiş. Demek ki o da "mürekkep yalamış" biri. İndeksini 1952'de yayımlamış. Sonra başka indeksler çıkmış. Flesch Okuma Kolaylığı, Fl

19.06.2022
10 0 0

'Sözel' dünyada bir 'sayısalcı'

Hem yazıyorduk hem de "sayısalcı" idik. O hâlde yazı konusunda sayılarla bir şey yapılacaksa onu da biz yapardık, değil miAraştırmamı bitirip sıra makale yazmaya gelince rahmetli hocam Oktay Sinanoğlu, bana küçük bir broşür verdi. Başlığı, "Sis İndeksi" idi. Yazımızın sisini ölçüyordu. Yani, okuyucuyla anlam arasına girdiği düşünülen sisin yoğunluğ

17.06.2022
10 0 0

Rekabetsiz olmuyor

Ekonomik kalkınma iki sütuna dayanır: İşbirliği ve rekabet. İş birliğine dayanır çünkü günümüzde ne çağdaş endüstri işletmeleri ne de ticaret kurumları, bir kişinin gayretiyle yükselip hayatta kalabilir. Şirketlerin, yani ortaklıkların en güzel tarifi şöyledir: "Bir kişinin gücünün yetmeyeceği bir işi başarmak için birçok kişinin bir araya gelmesi.

12.06.2022
5 0 0

Evrim düşmanlığı: Hristiyan misyonlarının zaferi

Müslüman dünyasında evrimle ilgili düşüncelere bir göz atın. Beklenmeyen bir sürprizle karşılaşırsınız. Müslüman düşünürler, Batı'dan asırlar önce evrimi anlatıyor, evrimden söz ediyor. Daha dokuzuncu asırda Cahiz Kitab el-Hayevan'da, ve İbn Miskeveyh, Tahzib ve Favz al-Asghar'da evrimin temel fikirlerini basbayağı anlatıyor. On dördüncü asrın dâhi

10.06.2022
10 0 0

Taha Akyol laf dinletmeye çalışıyor

Taha Akyol, son iki kitabıyla hem gazetecilik hem tarihçilik yapıyor. Gazetecilik yapıyor çünkü kitapları bugünün siyasi hataları, hatta aptallıkları üzerine yazıyor. Tarihçilik yapıyor, çünkü ele aldığı siyasi kurumun, neredeyse bir asırlık gelişmesini ve tarihini de araştırıyor, bugünle karşılaştırıyor, bugünkülere benzer hataları gösteriyor. Kuv

05.06.2022
10 0 0

İletişim teknolojileri ve demokrasi

Şehir devletlerinde halk bir meydanda toplanır, seçim yapar, karar alır, kanun çıkarırmış. Demokrasinin böyle başladığını, özellikle Atina'da böyle başladığını söylerler. Atina'da nüfusun pek küçük bir kısmının meydana gitme hakkı olduğu da eklenir. Kuzey İtalya'nın başarılı şehir devletleri de benzer usullerle yönetiliyordu. Şehir meclislerinde bi

03.06.2022
13 0 0

Gözetleyen ağabeyden 'Edep ya hû!'ya

Geçen yazımda, ekonomide malumattan- enformasyondan bahsetmiştim. Malumat, ekonomiyle ilişkiliyse toplumun başka kurumlarıyla da ilişkilidir. Mesela siyasetle Şirketlerdeki ağabeylerin sizi gözetlediğinden söz etmiştim. Ya devletin tepesindeki büyük ağabeyler Aklımda diktatörlüklerin vatandaşlarının her adımını izlemesi var. Bunun önde gelen örneği

29.05.2022
10 0 0

Ağabeyler bizi gözetliyor

Malumat, malumat, malumat. Hani şu enformasyon- information dediklerinden Ben de bir gün teslim olup "bilgi" derim belki ama bilgienformasyon değildir.İşte medeniyet bunun üzerinde yükselmiş. Tam olarak verilerin toparlanıp malumata, malumatın işlenip bilgiye, sonra da bilginin sindirilip bilgeliğe dönüşmesi üzerinde yükselmiş insanlık. Malumat alı

27.05.2022
14 0 0