Turgay Yerlikaya

Yeni Şafak

Komprador entelektüel ve siyasi işlevi

Sömürgecilik ilişkilerindeki kültürel ve siyasi tahakkümü analiz eden Fanon, hem sömürgeci hem de sömürülenlerin zihni durumuna ilişkin oldukça etkili eserler ortaya koydu. Fanon'un bir takipçisi olarak modern dönemde bu ilişkilerin nasıl sürdürüldüğünü inceleyen Hamid Dabashi de sömürgecilere eklemlenen aydın tipi üzerine oldukça etkileyici analiz

Yeni anayasa tartışmaları ve siyasetin normalleşmesi

31 Mart seçimleri sonrasında ortaya çıkan tabloya bakıldığında, siyasette normalleşme tartışmalarının yapıldığı görülmektedir. İhtiyatlı bir iyimserlik üzerinden, siyasi partilerin birbirleriyle temaslarının Türkiye'nin geleceği açısından oluşturabileceği imkanlar üzerine düşünülmektedir. Hiç kuşkusuz Türkiye gibi jeopolitik açıdan ciddi risk ve te

İsrail ve Batı'nın çifte standardı

7 Ekim'den bu yana tedrici biçimde artan İsrail şiddetine yönelik Batılı devletlerin koşulsuz desteği üzerine çok konuşuldu. Biz de bu sayfalarda bu desteğin askeri, finansal ve medyatik bağlamına ilişkin farklı dönemlerde yazılar kaleme aldık. Son günlerde İsrail'e yönelik artan uluslararası baskı ve Türkiye gibi devletlerin de ticari ambargo seçe

Siyasetin normalleşmesi tartışmaları

Halkın kendi kendisini yönetmesi olarak tanımlanan demokrasi kavramı, zamanla çeşitli revizyonlara tabi tutulmuş ve dönemin şartlarına göre yeniden kurgulanmıştır. Egemenliğin aracısız ve en ideal formu olan doğrudan demokrasi tecrübesinin artan nüfus ile birlikte yeniden değerlendirilerek farklı arayışlara yerini bırakması bu açıdan ilk ve önemli

Tarihin sonu ve ABD üniversiteleri

1989'da The Atlantic'te makale olarak yayınlanan tarihin sonu tezi, 1992 yılında kitaplaştırılmış ve liberal dünya tasavvuru tarihin nihai aşaması olarak kabul edilmiştir. Hegel'in tarih felsefesinden etkilenen Fukuyama, Soğuk Savaş'ın bitişi ile Batı'nın ortaya koyduğu pratiği, insanlığın kat edebileceği son aşama olarak göstermiş ve Batılı insanı

İYİ Parti kongresinin kazananı kim

28 Mayıs seçimlerinin hemen akabinde Millet ittifakının iki önemli bileşeni olan CHP ve İYİ Parti'de seçimlerin neden kaybedildiği ile ilgili tartışmalar yapıldı. CHP bu muhasebeyi kongre süreci ve değişim tartışmaları ile belirli bir evreye taşırken, İYİ Parti Akşener'in Genel Başkanlığını tahkim ettiği ve iç tartışmaları ertelediği bir kongre sür

Yeni tehditler ve Türkiye'nin kurumsal güncellenmesi

Zaman zaman bu köşede kaleme aldığım yazılarda, değişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin oynadığı role ilişkin analizler yapıyorum. 90'lar boyunca internetin gelişimi ve askeri alanda kullanımının rolü bugün yapay zeka ve bulut sistemleri üzerinden tartışılmaktadır. Her geçen gün yeni teknolojilere entegre bir sistem inşa etme çabası, hiç kuşkusu

Dezenformasyonla mücadelenin hukuki ve toplumsal boyutu

İnternet ve dijital alandaki kapsamlı değişimler nedeniyle bu alandaki hukuki düzenlemelerin de her yeni gelişme ölçüsünde revize edilmesi ve yeni bağlayıcı hükümlerin gündeme gelmesi mecburidir. Bu nedenle devlet ve devlet üstü yapıları bu alanda her geçen gün yeni düzenlemelerin gerekliliği üzerine tartışmalar yapmakta ve zaman zaman da korumacı

Nasyonel Sosyalizmin yükü: Almanya'nın Filistin tutumu

7Ekim'den bu yana başta ABD olmak üzere Batılı birçok devlet koşulsuz biçimde İsrail'i desteklemektedir. 7 Ekim ve sonrasında askeri ve finansal enstrümanlarla tahkim edilen İsrail, uluslararası hukuktan azade biçimde tedhiş ve terör eylemlerine devam edebilmektedir. Her türlü askeri teknolojinin yanı sıra yapay zeka ve bulut sistemlerine entegre b

Gerçek yahut simülasyon: İran-İsrail gerginliği

Uzunca bir süredir gündemde olan İran-İsrail gerginliği savaşın doğasının değiştiğine ilişkin birçok şey söylüyor. Hiç kuşkusuz konunun askeri tarafına yönelik analizler, İran'ın konvansiyonel savaş konusunda ne kadar caydırıcı olabileceği üzerinden ilerliyor. Kimine göre İran'ın elinde balistik füzeler var iken kamikaze dronlarla saldırı yapması d