Siyami Akyel Tüm Köşe Yazıları

83 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Türkiye'nin Büyük Sorunları-2 Yabancılara Mülk Satışı:

Türkiye'nin düzensiz göçmen politikasından daha vahimi "yabancılara mülk satışı" konusundaki izlediği politikadır. Bu politika, eğer böyle giderse ülkenin tapu senetlerinin el değiştirmesi anlamına gelecek boyuta ulaşacaktır. Göçmenlerin ileride ülkelerine dönme ihtimali az da olsa vardır ancak mülk satışı yoluyla elden çıkan gayrimenkullerin ve öz

26.09.2022
11 0 0

Türkiye'nin Büyük Sorunları

Ülkemiz, büyük bir ekonomik krizde. İnsanımız evine ekmek götürmekte zorlanırken, makam ve mal sahipleri ekonomik krizden etkilenmek şöyle dursun, kriz böyleleri için fırsata dönüşüyor. Buna rağmen ekonomik buhranın atlatılması zor değil. Erbakan Hoca gibi bir dâhi gelir ve ülkedeki gelir adaletsizliğini düzeltir, adil bir sistemi pekâlâ kurabilir.

23.09.2022
15 0 0

İnsan, Başıboş Bırakılmamıştır!

Sebepsiz gelmedik bu âleme. Yaratılışımızda tarifsiz bir mana var. Hakkı batıldan, iyiyi kötüden, haklıyı haksızdan, mazlumu zalimden ayırmaktır aslolan. Her zaman haktan ve hakikatten yana tavır almaktır amaç. Zalime boyun eğmemek, mazluma kol kanat germektir yiğitlik. En büyük hedefse Allah-u Teâlâ'ya kul olmak, kulluk bilincini kuşanmaktır. Kul

19.09.2022
16 0 0

Neo Osmanlıcılık mı, Amerikancılık mı

Osmanlı Devleti'nin yıkılış hengâmındaki Fransa, İngiltere ve Almanya etkisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte yerini ABD etkisine bırakmıştır. Osmanlı'nın yıkılış sürecinde Fransa, İngiltere ve Almanya etkisi farklı zamanlarda gerek devlet politikasında gerekse kültürel alanda etkili olmuşken, Cumhuriyet'in kuruluş hengamında Amerikan

12.09.2022
15 0 0

Seyyid Muhammed Raşid Efendi ve görüşleri

Ülkemizin manevi önderlerinden birisi hiç şüphesiz Seyyid Muhammed Raşid Efendi'dir. Dünyanın her tarafından geniş kitleleri etkileyen, insanların sırat-ı müstakim bir hayat sürmesi için irşat faaliyetlerini bihakkın yerine getiren Muhammed Raşid Hazretleri, "Seyda Hazretleri" unvanıyla maruf ve Peygamber Efendimizin (S.A.V.) soyundan seyyiddir. So

09.09.2022
13 0 0

İnsanların en şereflisi: Hz. Muhammed (S.A.V.)

Allah-u Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed (s.a.v.)'in âlemlere rahmet olduğunu (Enbiya, 107), çok güvenilir olması hasebiyle ne verirse onu almamız gerektiğini (Haşr, 7), kendi nefsinden konuşmadığını (Necm, 3), vahyin dışına asla çıkmadığını (Hakka, 44-46), bundan dolayı itaat edilmesi gerektiğini (Al-i İmran, 132; Nisa, 80), itaat edilmezse a

05.09.2022
20 0 0

ÂLEMLERE RAHMET:HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

Kur'an-ı Kerim'de Resulûllah (aleyhisselâtu vesselâm)'a hitaben, "(Ey Muhammed!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik" (Enbiya, 107) buyrulmaktadır. Bu hitap, O'nun yeryüzü ve bütün bir âlem için rahmet olduğunu, insanlığın manen hayat bulmasına sebep olduğunu ve kıyamete kadar olmaya devam edeceğini; toprağın yağmura ihtiyacı olduğu gib

02.09.2022
20 0 0

Kötülüklerle mücadele misyonumuz

Beşeri münasebetlerde adaletli olmak her Müslüman'ın üzerine vazife olduğu gibi kurulacak adil devlet sistemiyle adaleti tesis etmek de üzerimize vazifedir. Adaleti tesis, ancak emr-i bil maruf nehyi anil münker yani iyiliği emredip kötülüklerden sakındırmakla mümkündür ve bu, Müslümanların üzerine farzdır. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, İhyâu U

29.08.2022
23 0 0

Allah-u Teâlâ şerri yaratır mı

Son yıllarda İslâm'ın etrafında şüphe uyandırmak isteyenlerin "Allah şerri yaratmaz" diyerek güya şerri yaratmanın Allah-u Teâlâ'ya yakışmadığı iddiaları, aslında geçmişte Mutezile'nin "Allah şerri yaratmaz" görüşünün tekrarından ibarettir. Ancak bu iddia günümüzde özellikle deist gençler arasında fazlaca dillendirilmeye başlanmıştır. Aslında bu id

26.08.2022
15 0 0

ALLAH-U TEÂLÂ'NIN SIFATLARI -III-

Allah-u Teâlâ'nın sıfatları bahsini bugün tamamlayacağız. Allah-u Teâlâ'nın Subûtî Sıfatlarından "Hayat, İlim, Semi, Basar"ı Cuma günkü yazıda anlatmıştık Bugün "İrade, Kudret, Tekvin, Kelam" sıfatlarıyla bahsi bitireceğiz. İRADE: İrade sıfatı, "dilemek ve istemek" demektir. Allah-u Teâlâ dilediğini isteyendir. Bu, kararlılığı ve azimliliği ifade e

22.08.2022
21 0 0