Siyami Akyel

Milli Gazete

Tefekkür Etmek

Tefekkür, "fikretmek, düşünmek, fikir ve düşünce üretmek, zihni yormak" demektir. İslâm gibi mükemmel bir dinin akletmeye, fikir üretmeye, düşünce dünyamızı geliştirme ve âleme faydalı fikir ve buluşlar üretmeye teşvik etmemesi düşünülemezdi. Bu yüzden "Kur'an'ı gereği gibi düşünmezler mi Eğer Kur'an Allah'tan başkasına ait olsaydı, elbette içinde

Kötülüğü Engellemek, İyilikleri Yapmaktan Öncedir!

Allah-u Teâlâ isterse, dünyadaki bütün kötülükleri hemen engelleyebilir. Yeryüzü ve içindekiler, hatta bütün kâinat Allah-u Teâlâ'nın mülküdür. Allah-u Teâlâ, mutlak güç ve kuvvet sahibidir, yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek şöyle bildirilir: "Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah, mutlak güç sahibidir,

İsmail Cerrahoğlu Hoca ve Görüşleri

Rahmetli Ali Nar hocamızın hazırladığı "Ehl-i Sünnet Âlimleri" kitabının editörlüğünü yapmıştım. Mezkûr kitapta sınırlı sayıda İslâmEhl-i Sünnet âlimine yer verilmişti. Daha sonra Ali Nar hocamızın riyasetinde "Ehl-i Sünnet Yolunda" adlı kitabı hazırlamak nasip oldu. Kitaba kimlerin alınacağı hususunda hocamızla sürekli istişare ettik. En sonunda O

Hassasiyet Sahibi Bir Âlim: Enver Baytan Hoca

23 Eylül 2016 tarihinde dâr-ı bekâya irtihal eden Enver Baytan Hocamız, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Edirnekapı Sakızağacı'nda hocası Gönenli Mehmed Efendi'nin yanına defnedilmişti. İslâmî İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfı (İSEV) olarak Enver Baytan Hocamızı, vefatının 6'ncı sene-i devriyesinde kabri başında dualarla yâd ettik. B

Osmanlı Sultanlarının Peygamber (S.A.V.) Sevgisi

Peygamber Efendimizi (S.A.V.) övmek ve niteliklerini topluma aktarmak amacıyla yazılan; yüzyıllardır süregelen şiir türüne "naat" diyoruz. Aslında Peygamberimizin (S.A.V.) övgüye ihtiyacı yoktur. Hiç kimse O'nu (S.A.V.), Allah-u Teâlâ kadar övemez. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin, "Resulüm de ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da s

İnegöl'deki Millî Gazete Gecesi

Cuma akşamı Bursa İnegöl'de Millî Gazete'nin 50. yılı vesilesiyle toplantı icra edildi. Cuma namazından sonra İstanbul'dan hareket ettik. Millî Gazete'mizin İmtiyaz Sahibi Ömer Yüksel Özek Bey başka bir programı da olduğu için önceden hareket etti. Bizse Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş Bey'in riyasetinde Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Adnan Öksüz,

Büyük Çamlıca C6amii'ndeki Bid'at!

İslâm'la şereflenen insan "Kelime-i Tevhid" yani "Lâ İlâhe İllallah Muhammedün RasûlullahAllah'tan başka ilah yoktur. Muhammed, Allah'ın peygamberidir" inancını benimser. Kelime-i Tevhid'in başına "Eşhedü" yani "Şahitlik ederim" ifadesinin eklenmesiyle meydana gelen "Eşhedü en lâ İlâhe İllallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve ResuluhŞahitlik ed

Büyük Çamlıca Camii'ndeki Bid'at!

İslâm'la şereflenen insan "Kelime-i Tevhid" yani "Lâ İlâhe İllallah Muhammedün RasûlullahAllah'tan başka ilah yoktur. Muhammed, Allah'ın peygamberidir" inancını benimser. Kelime-i Tevhid'in başına "Eşhedü" yani "Şahitlik ederim" ifadesinin eklenmesiyle meydana gelen "Eşhedü en lâ İlâhe İllallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve ResuluhŞahitlik ed

Yeryüzünde Ne Varsa Bize Emanettir!

Yaratılanı Yaratan'dan dolayı sevmek, bütün bir kâinatı Allah-u Teâlâ'nın emaneti olarak görmek Müslüman'ın görevidir. Hem de büyük bir görev. Çünkü Allah-u Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de, "O (Allah) ki, yeryüzünde ne varsa (faydalanıp ibret alasınız diye) hepsini sizin için yarattı" (Bakara, 29) buyurmaktadır. İbret almamız, Allah-u Teâlâ'nın büyüklüğün

İstikamet Sahibi Bir Âlim: Nedim Urhan Hoca

Nedim Urhan Hocamız da aramızdan ayrılıp, ebedi yurduna doğru yola çıktı. Önce Osman Öztürk Hoca, ardından Ali Nar Hocamız, peşinden Enver Baytan Hocamız, Nedim Urhan Hocamız. Bu ayrılıklar, bu bırakıp gitmeler elbette mukadderdir, elbette ebedi yurda ilticadır, elbette sonsuza kadar ayrılık değildir. Ancak ilminden, irfanından, ahlakından istifade