Siyami Akyel Tüm Köşe Yazıları

3 yazı listeleniyor

Erbakan Hoca'nın hedefleri-ıı

Erbakan Hoca'nın siyaset anlayışı ve siyaset tarzı, müesses nizamın diğer partilerinden farklıydı. Ülkedeki yerleşik parti anlayışında sisteme karşı çıkmak değil, sistem içinde mücadele etmek vardı. Ancak Erbakan Hoca, sistemin aksayan yönlerini tamir etmek yerine yeni bir sistem kurma derdindeydi. Bunun için "Yeniden Büyük Türkiye, Adil Düzen ve F

29.11.2021
1 0 0

Erbakan Hoca'nin Hedefleri

Milli Görüş'ün ilk partisi Milli Nizam Partisi'nin (MNP) programı, ileride kurulacak diğer partilerin de temelini teşkil edecektir. MNP'nin programı bu bakımdan önemlidir. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ne yapmak ve neyi değiştirmek istediğini, hangi görüşleri ısrarla savunduğunu anlamak için söz konusu programı iyi irdelemek gerekir. Mill

26.11.2021
2 0 0

İslâmî edebiyat

İslâmî Edebiyat, İslâmî duygu, düşünce ve hassasiyetle söylenen söz sanatıdır. İnsanı, hayatı ve dünyayı İslâmî tasavvura göre yorumlamadır. Özünü vahiyden ve nübüvvetten alır. İslâmî Edebiyat'ın birinci kaynağı ve nirengi noktası Kur'an-ı Kerim'in söz mucizesidir. Bu büyük mucizenin kalplere çarptığı an uyandırdığı histir, duygu yoğunluğudur. Beşe

22.11.2021
4 0 0