Ömer Lekesiz

Yeni Şafak

'Daha iyisini mi yazacaksın içlilikte Fuzuli'den'

Sebeb-i telifin mesneviye mahsus olduğunu, büyüklerimizin bu mirası nesirlerine de taşıyarak yaygınlaştırdıklarını söylemiştik. Geçtiğimiz salı Taha Abdurrahman'ı izdiham nedeniyle dinleyemeyince, sıcak günü dost yüzlerin serinliğinde tamamlayabilmek için Cemal Şakar ve Mustafa Kirenci'yi ikamet ettikleri mahallede ziyaret ettim.Sohbetimizde sebeb-

Taha Abdurrahman İstanbul'da

Taha Abdurrahman (d. 1944, Fas Cedide), İslam Düşünce Enstitüsü'nün davetiyle bir konferans vermek üzere İstanbul'a geldi ve nasipse bugün saat 18:00'de TDV İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) dinleyicilerine hitap edecek. İslam Düşünce Enstitüsü'nün kurucusu Mehmet Görmez Hocamızın, Taha Abdurrahman'ın eserlerinin Türkçe çevrilmesi konusundaki

Üç mescit ya da Osmanlı'dan sonra tufan

Oryantalist İslam tarihçilerince Kıyamet kilisesinden daha yüksekte olmasından, daha büyük görünmesinden, hüsnühatlarının epigrafik propaganda olarak benimsenmesinden de anlaşılacağı üzere, daha inşa edildiği ilk yıldan itibaren (691), gördükleri her seferde Yahudilerle Hıristiyanlarda hançerlenme duygusu uyandıran Kudüs haremindeki Kubbetüsssahre

Haremeyn-i şerifeyn sevgisiyle dolmak varken

Muallim Nâci, Eyüp Sabri Paşa'nın Mir'âtü'l-Harameyn'ine yazdığı takrize şu şiiri ve cümlesiyle başlar: Derler iki âlemde bize mahzen-i esrâr Erbâb-ı diliz mahrem-i râz-ı Haremeyn'iz Kevneyni geçerken ederiz garkâ-i envâr Biz kâfile-i "Nâci"yye-i cedd-i Hüseyn'izHaremeyn-i şerifeyn denildiği vakit, kulûb-ı münevvere i Muhammediyyûn bir şevk-ı bedi'

Ne tehlike biter ne de direniş şuuru

Aşağıdaki metni 12 Ağustos 2016 tarihinde yine bu sütunda yazmıştım. Aradan sekiz yıl geçti. FETÖ ile mücadele aynı sıcaklıkta sürüyor ve ona karşı teyakkuzumuz, vatan ve millete sahip çıkma şuurumuz da Çünkü hakikatin özü değişmiyor, değişen bizim onunla kurduğumuz ilişkiler: "Gezi eşkıya kalkışması ile şekillenmeye başlayıp, 1725 Aralık seçim aya

Şehit Mustafa Cambaz'ı kendi mesleğiyle birlikte yaşatmak

15 Temmuz hain darbe girişiminin Çengelköy şehitlerindendi Mustafa Cambaz.O bir fotoğrafçıydı.Fotoğrafçı, ünsiyet kurduğu mekanlarda elinde makinasıyla keşif ve hayret üzere, daha baştan seçtiği mekanlarda mukim olandır. Cambaz bu manada camileri mekân tutan bir mesleğin de ehliydi.Albayrak Medya, kendi elemanlarından olan şehidinin adını tam da on

Sebeb-i telifi neyse yazarı da odur

Lâmiî Çelebi, Bir Uludağ Efsanesi: Bahar ve Kışın Mücadelesi'nin (Büyüyenay, İstanbul 2023) sebeb-i telifini şöyle tamamlamış: "Ne öyle bir görüşe sahibim ki iltizam edeyim Yârin fermanından yüz çevirebilecek bir yüzüm de yok Ne bu dava için mükemmel bir zenginlik var Ne de cesaretlen-dirmede ondan daha üstün bir yer var. 'Dedi: Ya Rab! Benim göğ

Sebeb-i telif niyet, istikamet ve maksat belirtir

Sebeb-i telif, mesnevilerde başlayıp, zamanla nesir için de kullanılan bir metnin yazma yazılma neden(ler)idir (sebe-i vücûd). Yeni söyleyişle bir kitapta yazarın yazma, eserin yazılma güdüsünü (motivasyonunu, maksadını) anlattığı kısmın adıdır. Bu manada sebeb-i telif, bir yazarın o eserini yazma nedenleri hakkında okurlarının merakını gidermesi

Türkler Avrupalı değildir ama Avrupa'ya mecburdur

İyi ki semboller var!Aksi halde düşünmenin kendisini geriye çektiği ve görselliğin onun tahtına yerleştiği şu zamanda inanç farkını, milli karakteri, tarihi hakikatleri beyan eden imalar, işaretler, semboller de olmasa, gemi azıya alan kafirlerle benzeşme, benzeştirilme furyasında -Allahuâlem- tuz gibi eriyip giderdik.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası

Cavit Okur'un hatıraları

Cavit Okur'un hatıraları Masum Hikâye Bir MTTB Başkanının Hatıraları adıyla geçtiğimiz ay Beyan Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. "Kitaplaştırıldı" diyorum çünkü, kitabı oluşturan hatıraların bir kısmı, öğretmenlerin kalemle ülfetlerini artırmak, genç yeteneklere yazma imkanı sağlamak maksadıyla, Cavit Hoca'nın yayımlanmasına bizzat öncülük et