Ömer Lekesiz Tüm Köşe Yazıları

392 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Yaşar Kaplan'a rahmet

2001 yılından beri Almanya'da yaşayan yazar, dergici ve yayıncı Yaşar Kaplan da dünya mühletini tamamladı; Bekâ Evi'ne göçtü. Rabbimiz rahmetiyle muamele eylesin. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. 2001 yılından beri Almanya'da yaşıyordu. Yusuf Ziya Cömert, Kaplan'ın vefatı nedeniyle yazdığı yazıda onun yalnızlık, yoksulluk, y

12.01.2023
23 0 0

Sanatta atalet nasıl aşılabilir

Yeni Şafak Ömer Lekesiz - Sanatta atalet nasıl aşılabilirAtalet, hareket kabiliyeti olan şeye nispet edilen bir olumsuzluktur.Çağbayır Sözlüğü'nde tembellik; üşengeçlik; hareketsizlik; durgunluk; eylemsizlik; işsizlik; işten kalma anlamlarının yüklendiği atalete, Kâmûsu'l-Muhît Tercümesi'nde (et-te'attul olarak) bir kadının düzgünden hâlî olması v

10.01.2023
18 0 0

'Türk ruhu nasıl yapılır'

Varlık davamızın özü değişmedi, özlerdeki sabitlik nedeniyle de zaten hiç değişmeyecek.Ama formu, planlaması, uygulaması geçmiş zamanlarda olduğu gibi bizim zamanımızda da değişti.Nedir varlık davamızVarlık davamız güçlü, adil ve fatih bir devlette mümin, musalli ve müteşerri olarak yaşamaktır; yeryüzünü ahiretin tarlası olarak bilip, kendi vaktimi

07.01.2023
20 0 0

Devlet hakkında şairane düşünceler

Yeni Şafak Ömer Lekesiz - Devlet hakkında şairane düşüncelerÖnceki yazımızı "Güçlü Müslüman otoriteler sayesinde, bu olmadığında bile Kur'an yoluyla duyguda ve pratikte kendilerini sürekli olarak bir devlete nispet edebilen büyüklerimiz, devleti koruma ve kollamada yani hamiyet esasında sabit olmuşlar, ancak sistemden kaynaklanan problemler nedeni

05.01.2023
30 0 0

Mehmet Akif ve devletlilik

Yeni Şafak Ömer Lekesiz - Mehmet Akif ve devletlilikÖnceki yazımızda Hüccetullâhi'l-Baliğa'sından devlet yönetimi konusundaki görüşlerinin bir kısmını naklettiğimiz Şah Veliyullah Dihlevî, toplumsal hayatta zararlı muamelelerin engellenmesi; husumetlerin önlenmesiyle bunların sebeplerinin ortadan kaldırılması; gündelik ihtiyaçların giderilmesi ve

03.01.2023
33 0 0

Bir iktidar kırgını: Mehmet Akif

Mehmet Akif, 20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul'da doğmuştu.Bu yıldönümü münasebetiyle merhum Akif'e rahmet diliyor, mekanının cennet makamının âlî olmasını niyaz ediyorum. Safahat şairi Mehmet Akif, siyasî düşüncelerini asıl şiirlerinde işlemiş olmakla birlikte, kurucularından olduğu Sırât-ı Müstakîm ve Sebîlürreşâd'da yayımlanan yazılarında toplum

31.12.2022
34 0 0

Yeniden Kemal Tahir

Kemal Tahir, millet olarak "Ne idik, ne olduk" ya da "Nerden geldik, nereye gidiyoruz" sorularını roman türündeki eserleriyle cevaplayan kalem ehlinin en önde gelenidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun enkazı üzerine kurulan yeni Türkiye'nin askeriyeden ferdiyete yaşadığı tüm sosyal süreçler onun romancı merceğinin altında gerçeklikle kurgunun bütünleşti

29.12.2022
27 0 0

Bir Turinay Kitabı: 'Üç İsim Dört Mevsim'

Yeni Şafak Ömer Lekesiz - Bir Turinay Kitabı: 'Üç İsim Dört Mevsim'Yusuf Akçura'nın (v. 1935), yıkılma sürecindeki Osmanlı devletinin kurtarılmasına esas Üç Tarz-ı Siyaset olarak formüle ettiği Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük, yeni Türkiye'nin devlet yönetiminde Batılılaşmayı hat olarak seçmesine rağmen, etkisinden çok az şey kaybederek bugü

27.12.2022
31 0 0

Şeyh Muhyiddin'den seçilmiş sözler

İmam Gazzâlî İhyâ'sında ilmi kalbimizin ibadeti, ruhumuzun namazı, özümüzün Allah'a yaklaşması olarak tanımlar. Buna göre müminin hayatı ilim içinde şekillenir, onunla meyve verir ve kulluğunun derecesi yine onunla tayin edilir. Körün köre rehberlik edememesindeki gibi, ilim de cahilden gelmez ancak bilgiyi doğru öğrenen ve kavrayan kalp sahibi bir

24.12.2022
42 0 0

'Sel Gider Kum Kalır'

Yeni Şafak Ömer Lekesiz - 'Sel Gider Kum Kalır'Edebiyatımızda iki tür yazar vardır.Birincisi, kendisinin dışındaki yazarlara karşı kör, sağır ve dilsiz olandır.Duyan ama duyduğunu asla geri vermeyen kulak misali, kendi sesinin dışındaki her sesi alır ama ondan geriye asla bir şey ver(e)mez; başka bir yazarın adını zikretmez, maharetinden bahsetmez

22.12.2022
28 0 0