Ömer Lekesiz Tüm Köşe Yazıları

389 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Devlet hakkında şairane düşünceler

Yeni Şafak Ömer Lekesiz - Devlet hakkında şairane düşüncelerÖnceki yazımızı "Güçlü Müslüman otoriteler sayesinde, bu olmadığında bile Kur'an yoluyla duyguda ve pratikte kendilerini sürekli olarak bir devlete nispet edebilen büyüklerimiz, devleti koruma ve kollamada yani hamiyet esasında sabit olmuşlar, ancak sistemden kaynaklanan problemler nedeni

05.01.2023
56 0 0

Mehmet Akif ve devletlilik

Yeni Şafak Ömer Lekesiz - Mehmet Akif ve devletlilikÖnceki yazımızda Hüccetullâhi'l-Baliğa'sından devlet yönetimi konusundaki görüşlerinin bir kısmını naklettiğimiz Şah Veliyullah Dihlevî, toplumsal hayatta zararlı muamelelerin engellenmesi; husumetlerin önlenmesiyle bunların sebeplerinin ortadan kaldırılması; gündelik ihtiyaçların giderilmesi ve

03.01.2023
50 0 0

Bir iktidar kırgını: Mehmet Akif

Mehmet Akif, 20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul'da doğmuştu.Bu yıldönümü münasebetiyle merhum Akif'e rahmet diliyor, mekanının cennet makamının âlî olmasını niyaz ediyorum. Safahat şairi Mehmet Akif, siyasî düşüncelerini asıl şiirlerinde işlemiş olmakla birlikte, kurucularından olduğu Sırât-ı Müstakîm ve Sebîlürreşâd'da yayımlanan yazılarında toplum

31.12.2022
46 0 0

Yeniden Kemal Tahir

Kemal Tahir, millet olarak "Ne idik, ne olduk" ya da "Nerden geldik, nereye gidiyoruz" sorularını roman türündeki eserleriyle cevaplayan kalem ehlinin en önde gelenidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun enkazı üzerine kurulan yeni Türkiye'nin askeriyeden ferdiyete yaşadığı tüm sosyal süreçler onun romancı merceğinin altında gerçeklikle kurgunun bütünleşti

29.12.2022
42 0 0

Bir Turinay Kitabı: 'Üç İsim Dört Mevsim'

Yeni Şafak Ömer Lekesiz - Bir Turinay Kitabı: 'Üç İsim Dört Mevsim'Yusuf Akçura'nın (v. 1935), yıkılma sürecindeki Osmanlı devletinin kurtarılmasına esas Üç Tarz-ı Siyaset olarak formüle ettiği Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük, yeni Türkiye'nin devlet yönetiminde Batılılaşmayı hat olarak seçmesine rağmen, etkisinden çok az şey kaybederek bugü

27.12.2022
45 0 0

Şeyh Muhyiddin'den seçilmiş sözler

İmam Gazzâlî İhyâ'sında ilmi kalbimizin ibadeti, ruhumuzun namazı, özümüzün Allah'a yaklaşması olarak tanımlar. Buna göre müminin hayatı ilim içinde şekillenir, onunla meyve verir ve kulluğunun derecesi yine onunla tayin edilir. Körün köre rehberlik edememesindeki gibi, ilim de cahilden gelmez ancak bilgiyi doğru öğrenen ve kavrayan kalp sahibi bir

24.12.2022
58 0 0

'Sel Gider Kum Kalır'

Yeni Şafak Ömer Lekesiz - 'Sel Gider Kum Kalır'Edebiyatımızda iki tür yazar vardır.Birincisi, kendisinin dışındaki yazarlara karşı kör, sağır ve dilsiz olandır.Duyan ama duyduğunu asla geri vermeyen kulak misali, kendi sesinin dışındaki her sesi alır ama ondan geriye asla bir şey ver(e)mez; başka bir yazarın adını zikretmez, maharetinden bahsetmez

22.12.2022
44 0 0

Kelime-i Tevhid bir meydan okumadır

Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi, AKM Taksim'de bugün saat 19:00'da açılıyor. Albayrak Grubu'nun sahipliğinde gerçekleşecek olan bu 9. sergide Abdurrahman Depeler, Davut Bektaş, Hakan Arslan, Jassim Meraj, Mehmet Özçay, Muhammet Yaman, Mustafa Parıldar, Osman Özçay, Sami Naddah, Savaş Çevik, Sharyan Shah, Serkan Selalmaz ve Seyit Ahmet Depeler'

20.12.2022
55 0 0

'Çak Ekrem, yeni başladı'

Muharrir sıfatıyla köşe yazısı yazanlar, gazeteci sıfatıyla yazanlardan tema konu çeşitliliği ya da rahatlığı bakımından daha avantajlıdır. Zira muharrir gazeteciliğe mahsus işleyiş ve işleyişlerin sonuçlarını da ahlaki, kültürel, ekonomik, sosyolojik, felsefi açıdan değerlendirme imkanına sahipken, gazeteci gündelik siyasetin nabzını tutmak ve bu

17.12.2022
55 0 0

Kudüs'ü ziyaret etmek neyi değiştirir

Yeni Şafak Ömer Lekesiz - Kudüs'ü ziyaret etmek neyi değiştirirGeçtiğimiz hafta, Albayrak Medya'nın güçlü şirketlerinden Reklam Piri'nin Genel Müdürü Abdullah Hanönü tarafından oluşturulan 45 kişilik bir grupla Kudüs'ü ziyaret ettik.Grubumuz iş adamlarından, fabrika yöneticilerinden, üç büyükşehir belediyesinin kültür müdürlerinden, tv-gazete yetk

15.12.2022
52 0 0