Ömer Lekesiz

Yeni Şafak

Altın Buzağı'dan Kızıl Düveye

Tevrat'ta Hz. Musa'ya verilen kurban emrinin ve bir uygulamasının Kur'an'daki tashihinde mit ve kıssa farkıyla vurgu yapmamızın nedeni, "kahramanlar ve efsaneler devrinin hikayesi; masalımsı, gerçek olmayan şey, Fiziki ve felsefi genel bir konuyu alegori şeklinde işleyen hayal ürünü eser" olarak tanımlanan mite (Fr.: mythe; Yun.: mitos; Arp.: ustur

Tevradî bir mitin Kur'anî bir kıssa ile tashihi

Tevrat'ta Allah'ın yaratma merakının giderilmesi için Hz. İbrahim'den; temizlenme yasası ve ölüyü konuşturma mucizesini de ihtiva eden bir uygulamasıyla ilgili olarak Hz. Musa'dan istediği kurbanda ilk şartın "Bana Benim için Benim yasama göre" şeklinde olmasından da görülebileceği üzere Musevî şeriatın kurban emri öncelikle ferdî bir emirdir. Fe

Musevî bir yasadan Kızıl Düve miti üretmek

Siyonazilerin kendilerini muharref Tevrat'ın emirlerini yerine getiren masum dindarlar gibi göstermek için geçmişte olduğu gibi yine muhtevasını değiştirerek oradan ürettikleri mitlerden bir yenisinin Kızıl Düve miti olduğunu söylemiş, ancak daha başlangıcında -mite esas ilk kayıtlar ve mit üretim sürecinde- Tevrat'ın yeni yazıcı ve müfessirleri ar

Düve miti Siyonazilerin çirkin emellerini perdeler mi

HAMAS'ın Gazze direnişini kırmak için Siyonazilerin başvurdukları askeri şiddetin vicdan sahiplerinde yarattığı nefreti gidermek ve kendilerini muharref Tevrat'ın emirlerini yerine getiren masum dindarlar gibi göstermek için geçmişte olduğu gibi yine muhtevasını değiştirerek muharref Tevrat'tan ürettikleri kimi mitleri "sahneye koydukları" herkesçe

Ajan işi bir Gazze protestosu

ABD-İsrail ile HAMAS arasındaki -yedinci ayına giren- Gazze merkezli çatışma, ilk gününden beri farklı boyutlarda Türkiye'de de sürüyor. Sonu "Bana ne" vurdumduymazlığına çıkan, "Araplar I. Dünya Savaşı'nda bize ihanet etmişti; Filistinliler topraklarını satmışlardı" tarzındaki çirkin algı operasyonlarına karşı, "Türkiye'nin sınırı Gazze'den başlar

Bayram yapmanın sırası mı

İnşallah yarın bayram! Bir Ramazan orucunu tutmayı ve bayramını yaşamayı daha bizlere lütfedecek olan Rabbimize şükürler olsun. "Rakamların diliyle, ABD-İsrail saldırıları altında 37.000 Müslümanın şehit düştüğü, 70.000'inin yaralandığı, 2 milyon insanın evsiz kaldığı Gazze'ye karşılık, 2 milyar Müslüman'ın Ramazan'a rağmen mışıl mışıl uyduğu şu za

'Taş üstüne taş komak' ya da TİKA

Sözlükçülerimizin başı taşlı daşlı deyimlerle pek hoş değildir, çünkü çoğu olumsuzdur. Örneğin şu iki deyim sözlüklerde "Taş taş üstüne bırakmamak" ya da "Taş taş üstüne komamak" şeklinde yer alır ve bunların olumlusuna yani "Taşı taş üstüne bırakmak" veya "Taş üstüne taş komak" şekline yer verilmez. Bunun biz Türklerin yıkmada mahir, yapmada ihma

Tehânevî'nin Keşşâf'ı

Okumanın mahiyeti özü sabittir. Kendi günümüzde bilginin dijitalleşmesi yoluyla yaşanan değişme okumanın mahiyetine özüne değil, formuna suretine fonksiyonuna yönelik bir değişmedir. Bu bağlamda retinal gözle görülebilir, yine birer göz hükmünde olan tefekkür ve hayal yoluyla idrak edilebilir dünyanın âlemin Yaratıcısının varlığını bilmeye ve

Ketebe'den iki ıstılah sözlüğü: Menâhic ve Keşşâf

Bugün "terim" kelimesiyle karşıladığımız "ıstılah", Okyanus'ta şöyle açıklanmış: "Osmanlı Türkçesi; Arapça salah, sulh: a-Bilim sözü. Bir bilim veya sanata özgü kelime, deyim; b-Herkesin anlayamadığı özel anlamda kullanılan söz. Kendi anlamından az çok ayrı bir fikri anlatmaya yarayan kelime topluluğu. İng.: Term; Fr.: Terme. Eşanlamı: Terim. Çoğul

Rüzgârımız elden gitmesin

Nasipse yarın mahalli seçimler için oy kullanacağız. Söylenmesi gerekenlerin çoğu söylendi. Bu bahiste son olarak, Enfal suresi'nin "Allah'a ve Resul'üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz (rüzgârınız) elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir." mealindeki 46. ayetini hatırlatmak ve