Ömer Lekesiz

Yeni Şafak

Yahudi Kutsal Siyaseti'nden Siyasal Siyonist-Hıristiyancılığa

Mendenhall'ın ele alış biçimiyle İbrahim'in ortak ata olarak icadının İbranilere değil Yebusîlere ait olması konunun bir diğer can alıcı yanıdır, demiştik. Şöyle ki, Mendenhall'e göre kendi devletini Yebusî bürokrasisi üzerine kuran Davud, bunu değiştirmemiş ve bu durum kabileci Yahudilerin büyük tepkisini çekmiştir. Bu durumu iyi analiz eden "Davu

Arz-ı Mev'ûd Tevrat'a ne zaman eklendi

Mendenhall "Arz-ı Mev'ud Tevrat'a ne zaman eklenmiştir" sorusuna mahsus ilk tespitlerini Musa-Sina Akdi'nden Kutsal Siyaset uygulamalarına geçişin resmî tarihi olarak belirlediği M.Ö. 1020-1000'den yapar. Tahminen Yeşu'nun M.Ö. 1200; Talut'un 1020-1000; Davud'un 1000-960; Süleyman'ın 960-922, Yoşiyu'nun 642-609 tarihleri arasında kral olduklarını t

Siyonist bir tehdit olarak Arz-ı Mev'ud

HAMAS'ın, ABD-İsrail ablukasını yarmak için Gazze'de yaptığı harekata karşı Batı koalisyonca başlatılan savaşın bir soykırıma dönüştüğü malumdur. Siyonistlerin, bu soykırımı Arz-ı mev'ud (vaat edilmiş yer) tahtında meşrulaştırmaya çalışmalarıyla, hatta bunu yeni katliamlar yapmak üzere bölge ülkelerine yayama teşebbüsüyle, konu siyaseten uydurulmuş

Neden 'Gayret bizden tevfîk Allah'tandır' deriz

HAMAS'ın, ABD-İsrail ablukasını yarmak için Gazze'de başlattığı harekata karşı Batı koalisyonunca başlatılan savaşın planlanmış ve kurgulanmış sonuçlarına ilişkin çeşitli görüşleri günlerdir dinliyor ve okuyoruz. HAMAS'ın harekatını takiben ABD, İngiltere ve AB gemilerinin Doğu Akdeniz'de Gazze, Lübnan ve Suriye'yi vurmaya uygun bir konumda yerleşm

Ezeli hakikatlere HAMAS'la uyanmak

"Hamas Filistin aynasını dünya meydanına yeniden astı." demiştim. Bu öyle bir ayna ki, Filistin direnişine dost ve düşman olanlar, sahip çıkanlar ve ihanet edenler şimdi orada kendi suretlerine bakıyorlar. ABD-İsrail uçaklarının Gazze'ye yağdırdığı bombaların enkazlarından kurtulan dilleri cümle kurmaya yeni durmuş çocuklar, ellerinde şehit düşmüş

Tevrat şimdi de 'Katiller İçin El Kitabı' oldu

İsrailoğulları'nın, tarihe girdikleri ilk günden beri Tevrat'la ilişkileri sürgünlük ve azgınlık ayrımına tabi olarak iki şekilde kurulmuştur. Sürgünlükte Tevrat'ı vatan sayarak varlık umutlarını onun sayesinde diri tutan İsrailoğulları, azgınlıkta yani başka milletlere karşı tırnakları yer tuttuğunda ise Tevrat'ı onlara karşı zulümlerinin kaynağı

Filistin direnişi tükenerek çoğalıyor

ABD-İsrail'in Filistin'de yaptığı yıkım, vahşet ve soykırımın kırkıncı günündeyiz. Kırk gündür havadan, karadan ve denizden Gazze öncelikli olmak üzere Filistin'in tamamında yapılan katliama rağmen biz, insaf ehlini muhtemel vehimlerin tuzağından uzak tutabilmek için hâlâ "HAMAS'ın, ABD-İsrail'e karşı Gazze kuşatmasını yarma harekâtı kime yaradı" s

Filistin'deki yeni katliamın hesabını kim verecek

HAMAS'ın, ABD-İşgalci İsrail'in Gazze'deki kuşatmasını yarmak için 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı harekatın otuz altıncı günündeyiz. İşgalci İsrail, ABD ve dostlarının savaş gemileriyle, yine ABD'nin Arap krallıklarına yerleştirdiği hava savunma sistemleriyle emniyeti(!) azami surette sağlanmış olarak ve yine ABD'den aldığı en gelişmiş silahlarla

Ey Türk oğlu, dostunu ve düşmanını iyi tanı!

Siyonizm tehlikesinin ayak seslerini duyma ve duyurma konusunda en tesirli mevkutelerden birinin Sırât-ı Müstakîm Sebîlürreşâd (1908-1966) olduğunu söylemiş ve buradaki yazılarıyla Müslümanlarda coğrafya ve hassaten Kudüs Filistin şuurunu oluşturan yazarların adlarını zikretmiştik. Bu manada en tesirli ikinci dergisi ise Necip Fazıl'ın Büyük Doğu

Siyonizm tehlikesinin ayak seslerini duymak ve duyurmak

Önceki yazımda Mersin ile Yafa arasındaki yakınlığa dikkat çekerek, zihinlerimizin Batılı sömürgeciler tarafından iğdiş edilmesi nedeniyle bu mesafenin neredeyse kutup uzaklığına taşındığını, böylece hemen ufkumuzda duran Filistin'in ilgimizin ve tarihimizin çok çok ötesine itildiğini belirtmiştim.Ayşe Böhürler bu yazımla aynı günde yayımlanan "Din