Mustafa Öztürkçü

Yeni Asya

"Canım sana feda olsun Üstadım"

Yaz mevsiminin sıcak bir günüydü. Denizli'de eski mezarlığın yolunu tutmuş, hasret ve heyecen duyguları içinde, Denizli Nur kahramanı Hasan Feyzi Yüreğil'in mezarına varmış, ruhuna Fatihalar yollamıştık. 1895'te Denizli'de dünyaya gelen Hasan Feyzi Ağabey, 13 Kasım 1946'da vefat eder. Muallim ve şairdir.Hasan Feyzi Yüreğil ile yazdığı mektuplar üze

Bu asrı ve gelecek asırları tenvir...

Bediüzzaman Hazretlerinin müceddidliği kabul edilen bir gerçektir. Kur'ân hizmeti ekseninde yaşadığı iman hizmeti, tam ve külli hakikatlerle doludur. Müceddid, kelime manası itibariyle 'yenileyen'dir.Risale-i Nur'larda "Risâle-i Nur, bu asrı ve gelecek asırları tenvir edecek olan bir mu'cize-i Kur'âniyedir" denilmiş. (Tarihçe-i Hayat, Emirdağ Hayat

Üstadın mahkemeleri

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin mahkemeleri, netice itibariyle daima Nur'ların ilanâtına vesile olmuştur.Üstadın yargılandığı mahkemelere binlerce insan, Nur'lara sahip çıkma maksadıyla, salonları doldurmuştur. Böylelikle Nur'ların yayılması, bilinmesi ve dikkatlerin o ulvi meselelere çekilmesi sağlanmıştır. Üstad'ın mahkemeleriyle alakalı bazı nok

Bediüzzaman'ın kardeşi Abdülmecid Nursî (Ünlükul)

Vefatının 56. yılı münasebetiyleNursî ailesinden Sofi Mirza Efendi'nin yaş sırasına göre altıncı çocuğudur. Bediüzzaman'ın küçük kardeşidir. O mübarek ailenin diğer mümtaz fertleri gibi, Abdülmecid Efendi de âlim, fâzıl ve son derece tevazu sahibi biridir. 1884 yılında Nurs Köyünde dünyaya gelmiştir. Tahsilini Şarkta yapmıştır. Vanlı Şeyh Gazalî Ef

Binbaşı Âsım Bey

Bediüzzaman'ın has talebelerinden, bir istikamet şehidi, Binbaşı Âsım Bey (Ahmet Âsım Önerdem) Bediüzzaman Hazretleri Şark'tan Anadolu'ya sürgüne tabi tutulmasından sonra, Burdur'da ikamet ettirilmiş ve Hazret-i Üstad'a talebe olma bahtiyarlığına mazhar olmuştur.Üstad'la ilk tanışmasını bir mektubunda Âsım bey şöyle ifade eder: "Dört sene evvel Bur

Sıddık Süleyman...

Süleyman Kervancı (Sıddık Süleyman), Bediüzzaman Hazretleri Burdur'da sürgün olarak sekiz buçuk aylık bir süre idame ettirdikten sonra Isparta'nın Barla köyüne sürgün yoluyla gönderilir...Barla'da sekiz buçuk yıl ikamete mecbur bırakılır. Üstad Beduiüzaman'a Barla'da sahip çıkarak ona talebe ve hizmetkâr olmaya mazhar olan kıymetli şahsiyetlerden b

Risale-i Nur, manevî baharlara vesile...

Bediüzzaman Said Nursi, hayatın her safhasında rehber büyük bir şahsiyettir. O, eserleri ve tavizsiz hayatıyla, doğru İslam adına, manevî baharın gelişine vesile olmuştur. Zira o şöyle haykırır:"Neden dünya herkese terakkî dünyası olsun da, yalnız bizim için tedennî dünyası olsun Öyle mi İşte, ben de sizinle konuşmayacağım. Şu tarafa dönüyorum, müs

Adilcevazlı Bekir Ağa

(Vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle...)Üstad Bediüzzaman'ın senasına mazhar olan; Adilcevazlı "Bekir ağa" veya "Bekir Bey" lakablarıyla tanınan Abdülceliloğullarından Adilcevazlı Bekir Çelik'in, Nur hizmeti içinde Nur postacısı olduğu bilinmektedir. Bizim de köyümüz olan Köçeri başta olmak üzere; Adilcevaz'a bağlı bütün köylere çerçilik vasıt

Bursa'da Bediüzzaman mevlidi...

"Lillahilhamd, Risâletü'n-Nur bu asrı, belki gelen istikbali tenvir edebilir bir mucize-i Kur'âniye olduğunu çok tecrübeler ve vakıalarla körlere de göstermiş." Kastamonu Lahikası, s.8)Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Hazretleri, 63. vefat yıl dönümü münasebetiyle yurt içinde ve yurt dışında birçok programla anılmaktadır. Bunlardan birisi de, Bursa'da

Zübeyir Gündüzalp'i dualarla anarken...

Bazı insanların öne çıkan hususiyetleri fazlaca olabilir. Bunu 'çok yönlü' olarak da tarif ederiz. Merhum Zübeyir Gündüzalp de çok yönlü bir şahsiyetti.Bu hususiyetini, hayatta iken onunla arkadaşlık yapan bir çok kimseden dinleyenlerdeniz. Zübeyir Gündüzalp, 1920 yılında Konya'ya bağlı Ermenek ilçesinde dünyaya geldi. Aslı Kafkas kökenli bir ailen