Mustafa Öztürkçü Tüm Köşe Yazıları

154 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Risale-i Nur'ları tahsil etmek

Çocukluk yıllarımızda saff-ı evvel Nur talebelerinden Adilcevazlı Bekir ağabey tarafından getirilen Nur formaları köylülerimize verilir ve bunları okumamız tavsiye edilirdi. Daha sonra da bu Nur formaları evlerimize götürülerek okunup ezber edilmesi sağlanırdı.Birtakım insanlar şikayetler yoluyla bizleri bu nuranî hizmetlerden vazgeçirmeye çalışmış

Bugün
2 0 0

Ders veren hatıralar...

Bizzat dinlediklerimizle birlikte, muhtelif kaynaklarda mevcut kıymetli hatıralardan bir demet paylaşmak istiyoruz.Milis Albayı Said-i Nursi: "1916 senesinin kış aylarıydı. Bu şiddetli günlerde; milis albayı Said Nursi, ben de yanında dahil, kış aylarında talebe, dost ve yeğeniyle Rus-Ermeni kuvvetlerine karşı Bitlis derelerinde kahramanca çarpışıy

17.09.2022
21 0 0

Bediüzzaman, Anadolu'nun en ücra köşelerini üniversiteye çevirmiş

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MAHMUT KAPLAN: Tespit ettiği problemlere Kur'an'dan ve Hadis'ten ilhamlarla cevap vermiş. Hazmettiği ilmi en kolay anlaşılacak, öğrenilecek tarzda kaleme almış. Anadolu'nun en ücra köşelerini, ilmiyle ve irfanıyla üniversiteye çevirmiş. Eser yazmakla yetinmemiş, eserlerinin okunmasını sağlamak

14.09.2022
15 0 0

Elli beş senelik bir gaye-i hayal: Medresetü'z-Zehra

VAN 100. YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF.DR. SUPHİ DENİZ: Bediüzzaman'ın "elli beş sene bir gaye-i hayalim ve hayatımın bir neticesi" dediği Medresetü'z-Zehra projesinin maddî vücudu, o hayatta iken gerçekleşmemiş, ancak bu hayalini gerçekleştirmeyi Nur Talebeleri'ne vasiyet etmiştir. Ancak kendisi neşrettiği Risale-i Nur kü

13.09.2022
21 0 0

Risale-i Nur, bilim dallarına Allah hesabına baktırır

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR.ÖMER ÖNBAŞ: Risale-i Nur, bilim dallarına ve bilimsel araştırmalara Allah hesabına baktırır. Bediüzzaman, Kastamonu'da yanına gelen lise talebelerine her fennin, nasıl Allah'ı tanıttırdığını gösterir, "Muallimleri değil fenleri dinleyiniz." telkini ile fenlere orjinal bir bakış açısı getirir.B

12.09.2022
22 0 0

Zulmü alkışlamadı zalime karşı susmadı

DOÇ. DR. MUAMMER GÜRBÜZ: BEDİÜZZAMAN "ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM!" DEDİ, HAKKI VE ADALETİ SAVUNDU.ZALİME KARŞI MAZLUMU DESTEKLEDİ "Üstad Bediüzzaman 'Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem!' anlayışı ile hep zalimin karşısında olup mazlumu desteklemiştir. Hak, hukuk, adalet yolunda sözünü hiç esirgeme

11.09.2022
14 0 0

Bediüzzaman iki şeye çok dikkat etmiştir

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. ÖMER ERGÜN: "Bediüzzaman'ın bütün hayatı boyunca iki şeye çok dikkat etmesi çok dikkatimi çekmiştir. Bunlardan birincisi; haklı olduğu bir davayı sonuna kadar ısrarla takip etmiş ve hiçbir kimseden korkmamıştır. İkincisi; hiçbir zaman devleti ele geçirmek ve b

10.09.2022
19 0 0

Risale-i Nurlar her yeri okul yapmıştır

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Hayme Ana MYO İşletme-Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Salih Aytemur: Bediüzzman'ın Sözler, Mektubat, Şualar, Asâ-yı Musa ve her biri iman hakikatlerini terennüm eden eserleri; dağları, bayırları, kırları, otobüsleri, yolları, toplum hayatının temeli haneleri, iş yerlerini birer oku

09.09.2022
18 0 0

Öğretim Görevlisi Dr. Aytemur: Medresetü'z-Zehra adeta Açık Öğretim Üniversitesi olmuştur

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Hayme Ana MYO İşletme-Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Salih Aytemur: Bediüzzaman Hazretleri "Medresetü'z-Zehra" ismini verdiği, fen ilimleri ile din ilimlerinin birlikte okutulacağı Doğu Anadolu'daki üniversite projesi gerçekleşmeyince; Risale-i Nur eserleriyle sadece bölgesel bir

08.09.2022
13 0 0

Risale-i Nur okulu hayat boyu eğitim vermektedir

Marmara Ünİversİtesİ İlahİyat Fakültesİ emeklİ öğretİm üyesİ Prof. Dr. İlyas Üzüm: "Risale-i Nur ahir zaman insanları için adeta bir program hatta bir müfredat hükmündedir. Kadın ve erkek her insan onun talebesidir. Genç ve yaşlı her kuşaktan insan onun öğrencisidir. - İlkokuldan yüksek öğretime kadar örgün eğitimin her kademesinden insan onun ders

07.09.2022
26 0 0