"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Mustafa Öztürkçü Tüm Yazıları

111 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Bediüzzaman dosyası heyecanı

Üzerinde "Bediüzzaman" yazılı bir dosya verilmişti elime. Uyandığımda çok heyecanlanmış ve sevinmiştim. "Fesüphanallah, hayırdır inşallah" diyerek evin salonuna geçmiştim. Üstad'ım Bediüzzaman ile alâkalı olan rüya içime sevinç doldurmuştu. Günlük programımın akışı içinde hep o güzel rüyayı yad ediyordum.Birazdan evden çıkıp çarşının yolunu adımlar

11.09.2021
3 0 0

Bediüzzaman'a hayran gönüllerin ifadeleri

Bediüzzaman Hazretleri, te'lif etmiş olduğu Risale-i Nur eserinin yanı sıra, şahsiyetiyle de gönüllerde taht kurmuştur. Bu hakikatî, ilmî ve dinî sahada öne çıkmış bir çok âlim, fikir adamı ve sosyolog dile getirmişlerdir.Gerek Türkiye'de ve gerekse hariç memleketlerdeki tanınmış şahsiyetlerin, Bediüzzaman'a hayranlık uyandıran bazı ifadelerinden d

05.09.2021
11 0 0

Bediüzzaman'ın tefekkür, evrad ve ezkârı

Bediüzzaman Hazretleri, Kur'ân hizmetinde olduğu gibi, zikir ve tefekkürde, yani Evrad ve ezkâr ibadetlerinde de zirvedeydi.Yanında ve hizmetinde bulunan bir çok talebesinin anlattığına göre, bir dakikasını bile boş geçirmeden sürekli ya okumak,ya yazmak veya yazdıklarını tashih etmekle birlikte, sair ibadetlerle de meşguliyeti esas alan bir hayat

28.08.2021
11 0 0

Bediüzzaman'ın Darü'l Hikmeti'l İslâmiye azalığı ve gelişen hadiseler

Çağımızda doğru İslâm adına bir iman hareketinin öncülüğünü deruhde eden Bediüzzaman, bütün bu hususiyetlerinden dolayı daima aranan, özlenen, tutum ve davranışla birlikte, fikirlerinden istifade edilen bir deha şahsiyet özelliklerine malik olmuştur.Tarih 17 Haziran 1918. Bediüzzaman Hazretleri İstanbul'dadır. Esaret ve firar hayatının verdiği yorg

21.08.2021
17 0 0

Bediüzzaman Süphan Dağı eteklerinde

Çocukluk yıllarımızın ekseriyeti, yaz aylarında Van Gölü kıyısında bulunan köyümüzden ayrılarak, ailemizle birlikte Süphan Dağı eteklerindeki yaylalarımızda geçmiştir.Süphan Dağı'nın eteklerinde kurulan yaylalarımızın etrafında bulunan derelerden akan suların, etraftaki geniş arazilerin ve bunların süslediği "eşcar ve nebatatın" yanısıra, dere ve v

07.08.2021
19 0 0

Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ve Nur Talebeleri

Şahs-ı manevinin mahiyeti ve uygun varlığı hususunda söz Bediüzzaman'ındır. Başka söz ve izahata gerek yoktur. Bediüzzaman'ın şahs-ı manevî hakkındaki beyanları, Nur Talebelerinin şahs-ı manevî esasları etrafında kilitlenerek ihlâs ve sadâkat içinde bu hizmete devam etmenin gereğini ifade eder.Üstad'ın Van'lı Talebelerinden Molla Hamid Ağabeyin, bi

01.08.2021
23 0 0

Bayramınız mübarek olsun Üstadım

Aziz Üstadım; Her zaman olduğu gibi, bu mübarek bayramda da sizleri binler rahmetle anıyoruz. Te'lifine mazhar olduğunuz Kur'ân hakikatleri şaheserlerinizde şöyle demişsiniz:"Hâlık-ı Rahîm ve Rezzak-ı Kerîm ve Sâni'-i Hakîm; şu dünyayı, âlem-i ervah ve ruhaniyat için bir bayram, bir şehrâyin suretinde yapıp bütün esmasının garaib-i nukuşuyla süslen

20.07.2021
21 0 0

Üstad'ın Çam Dağı serencamı

Hazret-i Üstad'a hasret ve Nurlandırdığı menzilleri görmek adına, Isparta ve çevresi Nur mekânlarına yaptığımız seyahatlerde, Barla'daki Çam Dağı'na tırmanışımız, hayatımızın en saadetli faaliyetleri arasında yer alıyordu.Aziz Üstadımızın gençlik yıllarında, Van'da kaldığı zamanlarda sıkça çıktığı Başet Dağı zirvesine (nam-ı diğer, Başet-i mihendan

17.07.2021
19 0 0

Üç hapsin, üç nur meyvesi

Hazret-i Üstad, çile ve cefayla örülü mübarek hayatı içinde; Eskişehir, Denizli ve Afyon hapishanelerinde üç mühim şaheserin te'lifini gerçekleşmiştir.Nur Külliyatı içinde, mühim mevkiler kazanan Eskişehir hapsi meyvesi olan İsm-i A'zam Risalesi, Denizli hapsinde Meyve Risalesi ve Afyon hapsinde te'lif edilen Elhüccetü'l Zehra Risalelerinin te'lifa

03.07.2021
23 0 0

RAMAZAN-I ŞERİF'İN ARDINDAN BAYRAM SEVİNCİ

Mübarek Ramazan ayı, gün ve gecelerin ardından bayram sevinçleri yaşanır. Fakat İslâm ve iman düşmanlarının âlem-i İslâma karşı yaptıkları zulümler sebebiyle bu yılda, yine buruk bayramı yaşamaktayız..Cenab-ı Hak mutlaka yapılan zulümleri bu dünyada olduğu gibi, âlem-i ahirette de yüzlerine çarpacaktır. Âlem-i İslâmın ve iman ehlinin ciddî manada n

13.05.2021
24 0 0