Mustafa Öztürkçü Tüm Köşe Yazıları

138 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Yeni Asya, vazifesini yapıyor

GAZETEMİZ TEMSİLCİLİĞİNİ DE YAPAN EMEKLİ ÖĞRETMEN İSMAİL ÖZPOLAT, YENİ ASYA'NIN RİSALE-İ NUR'U TANITMAK İÇİN KURULDUĞUNA DİKKAT ÇEKEREK "YENİ ASYA VAZİFESİNİ BAŞARIYLA YAPIYOR" DEDİ.Kendinizi kısaca tanıtır mısınız Atalarımız 93 Osmanlı Rus harbinde Rus'un zulmünden Osmanlıya sığınmışlardı. Osmalı da onları Bitlis'in Ahlat kazasının Yoğurtyemez köy

15.06.2022
15 0 0

İstibdada karşı kararlı tavır

Mahiyet itibariyle "keyfî idare sistemi, zulüm ve tahakküm" şeklinde tarifi yapılan istibdada, Said Nursî hazretleri hayatı boyunca karşı çıkmış ve itirazz etmiştir. Said Nursî, istibdatı şu sözleriyle değerlendirir:"İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adalet ve şeriattır. Padişah Peygamberimizin emrine İtaat etse ve yoluna gitse halifedir.

09.06.2022
8 0 0

Risale-i Nur okuma programları

Nur risalelerini okumak, okudukça da anlama; iyi bir program sonucunda sağlanır.Uzun yıllar önceydi. Yirmi kişilik bir grupla, Erek Dağı eteklerinde, "Çoravanis köyü" denilen şirin bir beldede bir okuma programını gerçekleştirmiştik. O programın icrasında elde ettiğimiz bilgiler, aradan çok uzun yıllar geçmesine rağmen hayatımızda etkisini devam et

28.05.2022
17 0 0

Molla Abdullah ve Abdurrahman

Bediüzzaman, Sofi Mirza ve Nuriye hanımdan olma ikisi kız, beşi erkek olarak yedi kardeştirler: Dürriye (Dürri), Abdullah (Molla Abdullah), Hanım (Alime hanım), Said (Bediüzzaman), Abdülmecid ve Mehmet (Muhammed).Bediüzzaman'ın bir grup talebesinin yazdığı manidar bir değerlendirme, şöyledir: "Her asır başında hadisçe geleceği tebşir edilen dinin y

19.05.2022
13 0 0

Bediüzzaman'ın annesi Nuriye Hanım ve köyü Bilkan...

Bediüzzaman Hazretleri'nin mübarek ve şefkat kahramanı annesi Nuriye Hanım, Hizan'a bağlı Bilkan köyündendir. Nurs köyünden olup, çevrede tertemiz bir insan olarak bilinen Sofi Mirza ile evli, yedi çocuk annesidir. Çocuklarının isimleri ise:Durriye (Durru), Hanım, Abdullah, Said, Muhammed (Mehmed), Abdülmecid ve Mercan olup, hepsi de yörenin o zama

08.05.2022
21 0 0

Bediüzzaman'ın Tiflis yolculuğu

Bediüzzaman Hazretlerinin imana ve islama dair yaşadığı hayatı, kalb ve gönüllerde makes bulmuş ve rahmetle yad edilmektedir.Bediüzzaman'ın yaşadığı mühim hadiselerden birisi de, ülkemizde ikinci meşrutiyetin ilani olmuştur. Bu hadisenin ardından, Van'a gitmek üzere Gürcistan'nın baş şehri olan Tiflis'e uğramış, orada mevcut Şeyh San'an tepesinde b

30.04.2022
19 0 0

Muazzam bir gece

Kur'an ayı Ramazan-ı Şerif'in yirmi yedinci gecesinde ihya ettiğimiz mübarek Kadir Gecesi'nin ulviyeti ve mahiyeti, Üstad Bediüzzaman tarafından veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Üstad şöyle der:"Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvelâ: Hadis-i şerifin sırrıyla Ramazan-ı Şerif'in nısf-ı âhirinde, hususan aşr-ı âhirde, hususan tek gecelerde, hususan yirm

27.04.2022
31 0 0

Adilcevazlı Bekir Ağa

(Vefatının 62. sene-i devriyesi münasebetiyle...)Üstad Bediüzzaman'ın senasına mazhar olan; doğduğu ve vefat ettiği Adilcevaz'a kadar giderek hakkında etraflıca araştırmalar yaptığımız "Bekir ağa" ve "Bekir bey" lakablarıyla tanınan Abdülceliloğullarından Adilcevazlı Bekir Çelik'in, Nur hizmeti içinde Nur postacısı olduğu bilinmektedir. Bizim de kö

25.04.2022
22 0 0

Divan-ı Harb ve sonrası

SAİD NURSİ VE RİSALE-İ NUR - Mustafa Öztürkçü1909 yılı içinde cereyan eden 31 Mart Vakası olarak adlandırılan hadisede, İttihad ve Terakkîcilerin menfî propagandalarına maruz kalarak, Volkan gazetesinde yazdığı yazılardan dolayı Divan-ı Harb'e verilir. Yaptığı müdafaa sonucu beraat eder. "Zalimler için yaşasın Cehennem!" nidaları arasında, kalabalı

05.04.2022
24 0 0

Doksan cild kitap ezberler...

SAİD NURSİ VE RİSALE-İ NUR - Mustafa ÖztürkçüAsıl medrese tahsilini, Erzurum'a bağlı Doğubeyazıd kasabasında, üç aylık bir sürede doksan cilt kitabı ezberleyerek yapar. Şeyh Muhammed Celâli Efendi'den o günün şartları içinde icazetini alır. Gittiği her yerde münazaralara katılır. Muhatap olduğu bütün ilim erbabını geride bırakarak, marifetullahta t

03.04.2022
19 0 0