Muhammet Örtlek Tüm Köşe Yazıları

184 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

2. Gençlik Şûrâsı: 1980'lerden 1990'lara

Türkiye'de 1970'li yıllarda gençlerin ideolojik bölünmüşlükleri ve çatışmaları, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasî ve ekonomik krizler için 12 Eylül 1980 darbesi bir milat hükmündedir.12 Eylül darbesi, 1980'li ve 1990'lı yılların gençliğinin tutum ve davranışlarını etkileyen en önemli unsurlardandır. 1970'li yıllarda gençler arasındaki ideolojik k

28.01.2023
23 0 0

Avrupa'nın stratejik özerkliği nereye

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile Avrupa güvenlikte ABD'ye bağımlılığı sürdürüyor.Tıpkı İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki süreçte olduğu gibi. AB kurumsallaşarak güvenlikte "stratejik özerklik"i hedeflese de, Ukrayna'daki savaş bu hedefe ulaşmada bir engel niteliğinde. Dolayısıyla bazı çevrelerce, AB'nin Avrupa'da NATO'yu güçlendirmeye çalışması gerek

24.01.2023
26 0 0

2. Gençlik Şûrâsı: 1970'lerden 1980'lere

Uluslararası sisteme Soğuk Savaş'ın hakim olduğu İki kutuplu dönemde ideolojik kamplaşma, ekonomik ve siyasî gelişmeler 1970'ler boyunca gençlerin toplumsal sorunlara duyarlılığını öne çıkarmıştır.Yine bu dönemde gençlerin siyasete ilgisi, katılımı ve etkisi yüksektir. Özellikle üniversite öğrencilerinin gençlik örgütlerine ve partilere üyelikleri

21.01.2023
21 0 0

İran'ın İHA stratejisinin bölgesel etkisi

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü işgalde, İran'dan İnsansız Hava Aracı (İHA) satın aldığını belirtmiştim (Yeni Asya, İran'ın İHA Stratejisi, 10 Ocak 2023).İran, Rusya'yla askerî ilişkileri sayesinde, AB'ye karşı Avrupa güvenliğinde ve ABD'ye yönelikte Nükleer Anlaşma (JCPOA) hususunda etkisini göstermeyi amaçladığı ihtimallerdendir. İran, İHA karşıl

17.01.2023
12 0 0

İran'ın İHA stratejisi

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasıyla, İnsansız Hava Aracı (İHA) ihtiyacı hasıl olmuştu. Rusya, bunu karşılayabilmek için İran'a yöneldi.The Guardian'ın 10 Kasım 2022 tarihli nüshasında "savaşın başlamasından beri Rusya'nın İran'dan birçok İHA aldığını" belirtiyor. İran İHA satışını başlangıçta gizli tutmaya çalışsa da, Ukrayna

10.01.2023
21 0 0

2. Gençlik Şûrâsı: 1945'ten 1970'lere

İkinci Dünya Savaşı'nın 1945'te son bulmasıyla uluslararası sistemde siyasal, ekonomik ve sosyal değişikliklerde başlamıştır.Uluslararası sistem siyasîideolojik açıdan ABD ve SSCB'nin başını çektiği iki kutuplu kamplaşmayla şekillenmiştir. Savaş sonrasında, devletler sosyo-ekonomik bakımdan çalışma ve insan hayatının tekrar inşa edilmesinde önemli

07.01.2023
25 0 0

Katar-Çin LNG anlaşması

Katar ve Çin arasında 21 Kasım 2022'de, bugüne kadarki en uzun süreli LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) Anlaşması imzalandı.Katarlı Qatar Energy ile Çinli Sinopek'in 27 yıllığına imzaladığı Anlaşma kapsamında, Çin'in 4 milyon ton LNG'yi satınalması hedefleniyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine, AB'nin Rus enerji ürünlerinden bağımsızlaşma çabaları

03.01.2023
35 0 0

2. Gençlik Şûrâsı: İdealmakbul vatandaş inşası

Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesinin ardından, yerine kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti eskiden devraldığı birçok değer, kültür ve normu reddetmiştir.Yeni kurulan Türkiye'nin, Osmanlı'dan devralarak devam ettirdiği nadir politikalardan biri Batılılaşmayla eşdeğer modernleşmenin sürekliliğidir. Fakat bu modernleşme de Osmanlı anlayışınd

31.12.2022
27 0 0

Sudan'da derinleşen istikrarsızlık ve yeni gruplar

Sudan'da 19 Aralık 2018'de başlayan halk ayaklanmaları 11 Nisan 2019 günü Devlet Başkanı Ömer El-Beşir'in istifasıyla sonuçlanmıştı.Beşir iktidardan uzaklaştırılmış olsa da, Sudan'da siyasî, ekonomik, sosyal, terör, kabileler arası etnik sorunlar, silahlı gruplar arasındaki çatışmalar vb. istikrarsızlıklara çözüm üretil(e)medi. Sudan'ın orta kesimi

27.12.2022
24 0 0

2. Gençlik Şûrâsı: Kuşakların özellikleri

Sosyolojiye göre gençlik 1920'den itibaren başlıca 5 ayrı kuşağa ayrılıyor. Bunların genel tanımlamaları sırasıyla:1- Sessiz Kuşak: Bu kuşak 1920-1945 yılları arasında doğanları kapsıyor. Bu kuşak I. Ve II. Dünya Savaşları'nı yaşamış ve otoriter yönetimlerle yönetilmişlerdir. Birde 1929'daki Büyük Depresyon isimli ekonomik krizi yaşadılar. Kuşağın

24.12.2022
27 0 0