"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

M. Said Zeki Tüm Yazıları

8 yazı listeleniyor

Sosyal medya, keskin bıçak!

Girmediğin sınavdan, çözmediğin çözemediğin sorudan puan alamazsın.Yaşadığımız zamanın ağır imtihanlarından biri de sosyal medya. Kaçmak, karşı çıkmak, uzak kalmak mümkün değil. Öyleyse; 'Korkma, karşıla!' düsturu gereği yüzleşmek lâzım. Hikmet mü'minin yitik malıdır. Gördüğü yerde alır, dünyasına ve ahiretine faydalı şekilde kullanır. Zararlarını,

21.06.2021
3 0 0

Küresel gıybet, digital helâlleşme!

Sosyal medya, iki tarafı keskin bir bıçak. Hayırda kullanmakta mümkün, şer ve zararlı işlerde de. İmtihan sanal âlemde de devam ediyor. Uzak kalmak, karşı çıkmak mümkün değil.Artık ilim Çin'de değil; klâvyede, parmakların ucunda.. Ulaşmak çok kolay. Fakat sosyal medya sadece bir bilgi pınarı değil, adetâ bilgi seli.. süzülüp damıtılması, arıtılması

14.06.2021
8 0 0

Eğitime farklı bir bakış hikâyesi

Toplumların yerleşik normlarına karşı çıkan bir "Z kuşağı" tarihin her döneminde olmuştur. Bizler de babalarımızın dönemine göre bazı yaygın değerlere karşı çıkan bir nesildik. 'Nesil çatışması, kuşak farkı, Z kuşağı' hep olageldi.Zamanın değişmesiyle hükümlerin, şartların, normların, hayat tarzlarının değiştiği bir gerçektir. Gençlerin bizim zaman

07.06.2021
8 0 0

"Sizi rahatsız etmeye geldim!"

Gerçekleri görmek, duymak, bilmek yakıcıdır. İnsanın konforunu bozar, kalbini kanatır, vicdanını sızlatır, uykusunu ve rahatını kaçırır. Gerçeklerin ise; ne kadar gizlenirse gizlensin, bir gün ortaya çıkıp görünmek gibi bir huyu vardır.Dünyaya ebedî kalmak için gelmedik. Bir yolcu gibi; sırlarını keşfederek, güzellikleri müşahede ederek, kendimizi

31.05.2021
7 0 0

Gaye-i hayal veya deli gömleği!

Dünya büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor.İyilerin ve kötülerin mücadelesi sürüyor ve kıyamete kadar da sürecek. Bize dayatılan deli gömleğinden, bir gaye-i hayal ile kurtulmak mümkün mü Çünkü insanlar idealleri olduğu sürece yaşarlar. Buyurun; bu değişime karşı neler yapılabileceğini birlikte düşünelim ve not edelim: Gaye-i hayal olmazsa, zihinl

24.05.2021
10 0 0

Düşünmek ve araştırmak; zor ve tehlikeli!

Lokomotif olmak her zaman zordur; oysa bir vagon olmak çok kolay ve rahattır.Düşünmek, araştırmak ve sorumluluk almak gerekmez. Bir mürşide, bir lidere, bir abiye tabi olup konfor içinde yaşamak ne saadet! O senin yerine düşünür, araştırır, en güzelini bulup sana sunar. Sana ters gelen gibi bir şey yapsa bile, teslim olmanın gönül rahatlığı içinde,

17.05.2021
8 0 0

Hayat dinamiktir, şimdi hürriyet asrı!

Hayat dinamiktir. Değişime direnmek imkânsızdır. Sosyal ve siyasal hayattaki şartlar, kanunlar tıpkı mevsimlerin değişmesiyle elbiselerin değişmesi gibi; coğrafyadan coğrafyaya, milletten millete, asırdan asıra değişir.Zamanın değişmesi ile ahkâmın (hükümlerin, kanunların) tegayyürü inkar olunamaz. Rabbülâlemin olan Allah (cc) peygamberlerine bildi

10.05.2021
12 0 0

Geçmişin kamburundan kurtulmak

Aklımızı devre dışı bıraksak bile, vicdanımızı devre dışı bırakamayız.Biz geçmişle yüzleşmedikten sonra vicdanımız, bizi rahatsız etmeye devam edecektir. Geçmişin yüklerinden kurtulmadan, geleceğimizi inşa etmek çok zordur. İnsanlık ve imtihan gereği ömür yolculuğumuzda çeşitli hadiseler yaşarız. Bunların bir kısmı bizi ümit ve sevince boğarken, bi

03.05.2021
13 0 0