Merhaba yapay zekâ-2

Elbette iyinin ve kötünün savaştığı imtihan süreci devam edecek. Yapay zekâ çağında insanlık, eleştirel düşünme, problem çözme, yeni şeyler üretme ve iletişim gibi becerilere odaklanacak. Her zamanın bir hükmü var.

Geniş Dil Modelleri, her gün biraz daha gelişiyor, daha iyi mukayese ve muhakeme yapar hâle geliyor, hatalarını azaltıyorlar. Kâinatta cari olan mükemmele gidiş kanunu işliyor.

Yapay zekâlı sohbet robotları ile artık kendi dilimizde ve son derece doğal bir şekilde "konuşarak" rahatça anlaşabiliyoruz. Yakında yabancı bir dili öğrenmeden, anında çeviri ile 'dünya vatandaşları' kardeşlerimiz ile sohbet etmek de mümkün olacak. Bâbil kulesi yeniden yapılıyor gibi; bütün insanlar birbirinin dilini anlayacak. Maddî ve manevî alışveriş artacak.

NİMET KÜLFET DENGESİ...

Her nimetin bir külfeti olduğu gibi; YZ'nın da potansiyel riskleri var. Dünyayı ve insanlığı ele geçiren robot romanları ve senaryoları abartılı olsa da; 'hiç bir tehlikesi yok' demek mümkün değil.

Yapay zekâ ile neredeyse gerçeğine uygun, 'gerçek gibi sahte' insan görüntüleri, sesi ve videoları oluşturmak mümkün. Yapay zekânın çok kaliteli görsel ve ses oluşturduğu bu dönemde, elbette bilginin doğruluğu ile ilgili sorunlar ortaya çıkacak.

Kişilerin yapmadıkları bir şeyi yapmış gibi gösterme, insanları manipüle edip dolandırmak vb gibi, hukukî ve ahlakî sorunların ortaya çıkması mümkündür. Dert ortaya çıktıkça çaresi de çıkacak, bu konuda Uluslar arası düzeyde düzenlemeler yapılacaktır.

Uzmanlara göre, YZ çağında en çok korkulan netice milyonlarca insanın işsiz kalması. Bu olursa insanlar nasıl geçinecek

Yabancılaşma, yalnızlaşma ve psikolojik boyutu ayrı bir risk unsuru. İşlerin YZ tarafından devralınması, insanların birbirlerine karşı duydukları ihtiyacı azaltacağından, toplumu bir arada tutan bağlar çözülebilir. İnsanlar hızla bireyselleşip yalnızlaşabilir. Kimsenin varlıklarına ihtiyaç hissetmediği insanlar, varlıklarını anlamlandırmakta zorlanmaya başlayabilirler.

Tekelleşme ayrı bir risk. Yapay zekâ teknolojilerine sahip olanlar ile olmayanlar arasında derin bir uçurum oluşabilir. Bu durum, toplumsal huzursuzluğu ve çatışmayı körükleyebilir.