M. Latif Salihoğlu

Yeni Asya

Hürriyet kahramanını ziyaret

Bu haftanın ilk günü, bir "Kahraman-ı Hürriyet" olarak tarihe geçen meşhur "vatan ve hürriyet şâiri" Namık Kemâl'in Bolayır'daki mezarını ziyaret ettik.Çanakkale'deki ağabey ve kardeşlerle birlikte, şehir merkezinden feribotla Gelibolu Yarımadası'nı geçtik. İstanbul istikametinde yaklaşık 60 km gittikten sonra Gelibolu ilçe merkezine vardık. Oradan

Son halifeye ilk ve son ihtar

GÜNÜN TARİHİ 27 Şubat 1924Millet Meclisinin iradesiyle Halife olarak seçilen Abdülmecid Efendiye, 27 Şubat 1924 tarihinde, haysiyet kırıcı bir ihtar çekildi. Adım adım Hilâfetin kaldırılması yönünde fikir ve kanaat birliğine varan Mustafa Kemal ile İsmet Paşa'nın talimatı, son Halife Abdülmecid Efendiye şu mealde tebliğ edildi: "Bundan böyle, Fatih

Yasaklarda son perde: Kafes yasak

GÜNÜN TARİHİ 26 Şubat 1934Hakiki cumhuriyetin en tatlı bir meyvesi hürriyettir. Hürriyetin olmadığı yerde, hakiki cumhuriyet yok demektir. Var gibi görünen de, "Manasız bir isim ve resimden ibarettir." Aynen, bizdeki cumhuriyetin ilk çeyreğinde olduğu gibi. Cumhur dediğimiz halk tabakası, 1923'ten tâ 1950 kadar cumhuriyetin ruhuna uygun bir yönetim

Osmanlı'ya dost "sözde Kemalist"

Bir önceki yazımızın başlığı "Şeriata düşman sözde Müslüman" şeklindeydi. O yazıda, şeriata düşman olan bir kimsenin, hakiki Müslüman olup olmadığının şüpheli ve tartışmalı olduğu noktası üzerinde durduk.Bugünkü yazıda da, benzer tarzda bir mantık örgüsüyle şu meseleyi sorgulamaya çalışıyoruz: Bir kimse hem Osmanlı'ya samimi dost, hem de aynı anda

Şeriata düşman "Sözde Müslüman"

Siyasî kutuplaşma üzerinden, zaman zaman "Laiklik karşıtlığı" körüklendiği gibi, bazen de "Şeriat düşmanlığı" hortlatılmaya çalışılıyor. Nitekim, şu günlerde de bu kronik hastalığın tekrar nüksettiğini görüyoruz.Yüzde doksanın üzerindeki nüfusun Müslüman olduğu bir toplumda "laiklik alerjisi"nin bulunması çok da anormal bir durum sayılmasa gerek. A

Bereketli bir ömür

Gazetemiz Yeni Asya, bugün itibariyle 55. yaşına girmiş bulunuyor. Bereketli, semeredar bir ömür.Henüz daha çocuk denilecek yaşta iken tanıdığım Yeni Asya'yı düzenli olarak okumaya başlamamın üzerinden 50 sene geçti. Gazete bünyesinde personel olarak fiilen çalışmada ise, 45 yılı geride bıraktık. Allah, daha nice yıllarda bizi hayırlı neşriyat hizm

Dindar şahsiyetin kindar siyaseti -2

1907 yılı sonlarında İstanbul'a geldikten sonra, Şark vilâyetlerindeki eğitim-maarif hizmetlerini geliştirmek için hükümet nezdinde harekete geçen Bediüzzaman Said Nursî, meramını dile getirdiği bir dilekçe ile Saltanat Sekreteryasına takdim eder.Dilekçesinde, haliyle Şark vilâyetlerinde uygulanmak üzere gerekli maarif projeleri (mektep ve medrese)

Dindar şahsiyetin kindar siyaseti -1

Devlet başkanı, yahut hükûmet reisi olan bir liderin dindar olması, onun icraatinin veya takip ettiği siyasetin de dine uygun olduğu anlamına gelmez. Hatta, durum tam tersine bile olabilir. Nitekim tarihte olmuştur.Tarihte olduğu gibi, örnekleri bugün de var. Yani, baştaki zât görünürde veya gerçekte dindar olduğu halde, takip etmiş olduğu tarz-ı s

İthal edilen (me)denî kanunlar

İnsanın yüzünde utanma duygusu kalmayınca, yalan-yanlış şeyleri çok rahat bir şekilde yazıp-söyleyip yutturmaya çalışır. Aynen, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ithal malı yutturmacalar gibi.Siz şu yüzsüzlüğe, şu katıksız yalancılığa bakın ki, adamlar tutmuş "İsviçre Medenî Kanunu" paketini olduğu gibi Türkçeye tercüme edip 1926'da bunu "Türk Medenî K

İzzetli, vakarlı, yerinde duruş

Hak aramak, yerine göre hakkını müdafaa etmek, insan olmanın bir gereğidir.Böylesi bir esas-temel hakkı aramanın da şüphesi kendine göre bir yolu, metodu, usûlü, yöntemi vardır. Usûl haricine çıkıldığında ise, hak arama imkânı zorlaştığı gibi, haklı iken haksız duruma düşme ihtimali de var. Demek ki, usûl esastan önce gelir. Bu temel kaideyi unutma