M. Latif Salihoğlu Tüm Köşe Yazıları

671 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Diplomasi amatörlük kaldırmaz, ustalık ister

Komşu ülke Suriye ile 20 Ekim 1998'de yapılan Adana Mutabakatı, hiç tereddütsüz bir diplomatik başarıdır.Daha çok Türkiye'nin güvenliğini esas alan bu mutabakatın, özellikle Rus lider Putin tarafından bizim siyasilerimize hatırlatılması, son derece düşündürücü bir nokta. Evet, iki komşu ülke arasındaki bu hayatî mutabakat, Ocak 1919'da Moskova'da y

05.12.2022
16 0 0

Türkçenin kökleri: Latince mi, Osmanlıca mı

GÜNÜN TARİHİ 2 Aralık 1928Harf İnkılâbının başlangıç tarihi 1 Kasım 1928. Meclis'te o gün alınan 1353 sayılı kanunla, Türkiye'de yeni bir döneme girilmiş oldu. Bir ay kadar sonra, yani 2 Aralık 1928 tarihi itibariyle de, bütün gazete yazıları ve sokak isimlerinin bundan böyle Latin harfleriyle yazılması mecburiyeti getirildi. Tuhaf olan bir nokta,

02.12.2022
18 0 0

Rosa ve başarılı bir mücadele metodu

GÜNÜN TARİHİ 1 Aralık 1955ABD vatandaşı Rosa Louise Parks (1913-2005) isimli zenci kadın, 1 Aralık 1955 günü bindiği otobüsün alt-geri plandaki bölümünde kendilerine revâ görülen koltuğa oturdu. Aynı otobüsün imtiyazlı bölümde oturacak yer bulamayan bir beyaz adam da, zencilere ait tarafa geçerek Rosa'nın yerine oturmak istedi. Rosa, bu haksız ve b

01.12.2022
19 0 0

"Al götür, oku getir" hizmeti

Afrika'dan döndükten sonra, yani son birkaç ay içinde Yeni Asya'nın muhtelif şehirlerde yirmiye yakın büro, temsilcilik ve satış mağazasını ziyaret etme imkânını bulduk.Yeri yer artık fâciaya dönüşen ekonomik sıkıntılarla bağlantılı olarak genel bir durgunluğa şahit olduk. Günden güne yoksullaşan vatandaşlar, gazete, kitap ve sair neşriyata maalese

30.11.2022
24 0 0

Yüzleşme ve helâlleşme

Hem yakın tarihimizle yüzleşmeli, hem de millet olarak birbirimizle helâlleşme cihetine gitmeliyiz. Tıpkı, diğer medenî milletler gibi.Esasen, başka türlü rahat etmemiz, huzur bulmamız pek mümkün görünmüyor. Zira, tarihimizden kopmak imkânsız olduğu gibi, toplum olarak bir arada ve iç içe yaşamaya da mecburuz. O halde, hem tarihimizi olduğu gibi ve

29.11.2022
14 0 0

Zelzele ve korku belâsı

Deprem korkutuyor.Oysa, bu korkunun insanlara bir faydası yok. Bu korkunun ölümlere ve yıkımlara da bir faydası yok. Depreme karşı en büyük fayda, önce tedbir almakta, sonra da tevekkül etmekte saklıdır. Depremin kendisi gibi, devam eden artçı şokları da korkutuyor. Öyle ki, bazı kimselere daimî bir korku veriyor. Onları panik-atak bir ruh haline s

28.11.2022
24 0 0

Doğru tarihin bir tarifi

Bilhassa okullarda ders verilen yakın tarihimizin yalan ve yanlış bilgilerle dolu olduğunu neredeyse bilmeyen yok gibi.Şuna yüzde yüz eminim ki, resmî tarih yazarlarının da çoğu bu acı gerçeği biliyor. Ve, bile bile tarih bilgilerini çarpıtarak resmî görüş istikametinde aktarmaya çalışıyor. Bu durum karşısında, yakın tarihi yeniden yazmaya ve bunu

25.11.2022
23 0 0

Baş döndüren U dönüşleri

Gerek iç siyasette ve gerekse dış siyasette (diplomaside) yıllardır yaşanan U dönüşleri, son zamanlarda daha da artarak baş döndürecek şekilde hız kazanmaya başladı.Haliyle, bu garip vaziyetin fayda ve zararları gibi lüzumu ve lüzumsuzluğu üzerinde yapılan tartışmaların da aynı şekilde alevlendiğini görüyoruz. Ne diyelim Bu çalkanın da neticesi hay

24.11.2022
24 0 0

"Bin yıl"dan sonraki cihad

GÜNÜN TARİHİ: 23 KASIM 1914-1928Avrupa'da patlak veren Birinci Dünya Harbi (28 Temmuz 1914'te başlayıp 11 Kasım 1918'de sona erdi), birkaç sonra Osmanlı'yı da içine çekti. Hiç hesapta görünmediği halde, bir emr-i vaki (defacto) ile harbe girmeye mecbur kalan Osmanlı Devletinin Hilâfet makamı tarafından aynı yılın (1914) 23 Kasım'ında remî olan Ciha

23.11.2022
23 0 0

Millî Mücadelede İstanbul cephesi

GÜNÜN TARİHİ 22 Kasım 1918Dört yıl (1914-18) süren Birinci Dünya Harbinden hemen sonra başlayan ve yine dört yıl (1918-1922) kadar süren Millî Mücadelenin en çetin kısmı İstanbul cephesinde yaşandı. Kim ne derse desin, bu gerçeği değiştirmek, yahut tersine çevirmek, hakikat nazarında mümkün değildir. Zira, o günkü dünyanın en güçlü devletleri arası

22.11.2022
25 0 0