"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

M. Latif Salihoğlu Tüm Yazıları

384 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Haricî cereyanların çatışması

Demokrasiye, yani çok partili sisteme geçiş mecburiyetinin hasıl olduğu 1945 senesinde, hiç umulmadık başka gelişmeler de yaşandı: İlhan Selçuk yönetimindeki Cumhuriyet Gazetesi ile Zekeriya Sertel yönetimindeki Tan Gazetesi karşı karşıya geldi.Bir başka ifade ile Kemalistler ile Komünistler birbirine girdi. İki yanlıştan bir doğru çıkmadığını göre

11.06.2021
26 0 0

Çeteci üretme çiftliği

Başlıktaki ifadeyi, bundan tam tamına 15 sene evvelki bir yazının başlığı olarak kullanmışız.Gelişmelere projeksiyon tutarak yaptığımız analiz, şüphesiz bugün için de geçerli. Etrafı bunaltan, burun direklerini sızlatan kokuşmuşluk hali, o gün söylediklerimizi tam anlamıyla doğrular mahiyette. Bu sebeple, affınıza sığınarak 10 Haziran 2006 tarihli

10.06.2021
23 0 0

Kıbrıs'taki yalnızlığımız

(Kıbrıs'ın yakın tarihiyle ve özellikle Rum çetelerinin Türklere yaptığı zalimane baskılarla ilgili olarak TRT'te bir dizi film yayınlanıyor. Bazı okuyucularımızdan, merakaver sualler geldi. Bilvesile, biz de bu dönemde yaşanan gelişmelere dair tesbitlerimizi aktarmaya çalışalım.)Bilhassa 1960 darbesinden sonra, Ada'daki Türkler ile Rumlar arasında

08.06.2021
29 0 0

Gidiyor sevdiklerimiz, birer birer

Böyledir dünya hayatı: Her gün bir kafile gelir, bir kafile gider, kaybolur.Burası bir misafirhane, bir bekleme salonu gibidir. Sırası gelen, ölüm kervânına katılır; ebed memleketine, vatan-ı aslisine doğru yol alır, gider. Son aylarda, ölüm kervânı, sefer sayısını arttırdı gibi. Zira, çevremizdeki yakınlarımızın, dost ve ahbaplarımızın, akraba ve

07.06.2021
30 0 0

Rüyâ ile gelen hidayet (3)

Halihazırda durum nedir bilmiyorum. Fakat, son görüşmemize kadar da, kocasında müsbet mânâda herhangi bir gelişme hasıl olmamış.Bedia Ablamız, Külliyat'ın tamamını alıp okuduktan sonra, bir gün gelip dedi ki: "Lâhikalardan, mektuplardan anladığım kadarıyla, bu eserler bir de cemaat halinde okunuyor, yani Risâle-i Nur dersleri yapılıyormuş. Onlara b

04.06.2021
23 0 0

Rüyâ ile gelen hidayet (2)

Evet, aradan tahminen bir sene kadar zaman geçti. Cağaloğlu'daki perakende kitap satış ünitesindeyiz. İçeriye başı örtülü bir hanım girdi. Risâle-i Nur Külliyatı'na ait ciltleri teker teker almak istediğini söyledi. Ünite sorumlusu Mustafa Beyle birlikte, yardımcı olacağımızı, kolaylık göstereceğimizi, hatta gerekirse adresinize kadar kitapları get

03.06.2021
38 0 0

Rüyâ ile gelen hidayet (1)

Burada anlatacağımız, gayet makbul ve hakikatli bir rüyâdır.Yazının başlığını görünce, sanırım birçoğunuz Sünûhat isimli eserin sonunda yer alan "Rüyâda bir hitabe" başlıklı mevzuyu hatırlamışsınızdır. Üstad Bediüzzaman'ın görüp kaleme döktüğü o "sâdık rüyâ", ders ve ibret dolu birçok ulvî hakikati gözler önüne seriyor. Sâdık rüyâlar hariç, genel a

02.06.2021
23 0 0

Ayasofya'da hutbe; Hicaz'da isyan

GÜNÜN TARİHİ: 1 Haziran 1453-1916İLK HUTBE İstanbul, haftalar süren bir kuşatmanın ardından, nihayet 29 Mayıs (1453) Salı günü fethedildi. 1 Haziran Cuma günü ise, fetihten hemen sonra ilk iş olarak camiye çevrilen Ayasofya'da ilk hutbe okundu ve ilk Cuma namazı kılındı. İslâm örfüne göre, bir belde fethedildiğinde, orada hemen bir cami inşa edilir

01.06.2021
17 0 0

Binbaşı Mehmet Kayalar

Nur'un cesur zâbitlerinden Mehmed Kayalar 31 Mayıs1 Haziran 1994'te rahmet-i Rahman'a kavuştu. Mezarı Yalova Çiftlikköy'de.Mehmed Kayalar, 1913'te bir "Evlâd-ı Fatihân" olarak Rumeli topraklarında dünyaya gözlerini açtı. Balkan Harbi sebebiyle ailesi Konya'ya taşındı. Temel eğitimden sonra askerlik mesleğini seçti. Cesur bir zâbit oldu. Yüzbaşı ola

31.05.2021
28 0 0

Bin yıllık Bizans'ın son günleri (2)

Tarih boyunca değişik hanedanlar tarafından idare edilmiş olan Bizans İmparatorluğu, 1261'den itibaren Paleologlar'ın eline geçti.İstanbul, 1204'te Latinler tarafından işgal edilince İznik'e kaçan burada geçici bir devlet kuran Paleologlar, İmparator VIII. Mikhail Palaiologos liderliğinde teşkil edilen büyük bir orduyla gelip eski başkentlerini ger

28.05.2021
28 0 0