M. Latif Salihoğlu Tüm Köşe Yazıları

772 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Ragıp Gümüşpala ve son idamlar

GÜNÜN TARİHİ 5 Haziran 1964-83Yakın tarihten iki konuyu seçtik. Yılları farklı da olsa, günleri aynı. Birincisi, darbeci 27 Mayıs Cuntasına karşı şanlı-şerefli bir direniş sergileyen Org. Ragıp Gümüşpala vefat yıldönümü bugün. Onun, ayrıca askerî ve siyasî sahada yaşadıkları, yahut karşılaştığı zorluklara kısaca temas edelim. İkinci konu, darbeci 1

Bugün
0 0 0

Piyasalar güvensiz; araştırmadan almayın

Enflasyonun en büyük fenalıklarından biri de, piyasaların kontrolden çıkmasıdır.Denetimin zayıflamasıdır. Fiyatların başını alıp yürümesidir. Herkesin elindeki malı tutturabildiği fiyata satmasıdır. Güvensizliğin meydan almasıdır. Aynı güvensizlik sebebiyle, yatırımcı sermayenin çekingen davranması; korku belâsıyla rahat yatırım yapamamasıdır. Yatı

02.06.2023
5 0 0

Hicaz'da kışkırtmalı isyan

GÜNÜN TARİHİ 1 Haziran 1916Hicaz, tarih boyunca hep yüksek bir öneme sahip olmuştur. Gerek fizikî ve ticarî, gerekse dinî ve mânevî yönden koca Arabistan yarımadasının en değerli ve en stratejik bölgesi olma özelliğini hep taşıya gelmiştir. Hem doğudan batıya, hem kuzeyden güneye işleyen ticaret yollarının kesiştiği bir bölge olan Hicaz, Mekke ve M

01.06.2023
3 0 0

Cuntanın demokrasiye ikinci darbesi

Günün Tarihi: 31 Mayıs 1983"12 Eylülcüler" olarak da bilinen son askerî darbe cuntası, siyasî iktidarı devirmekle kalmadı, hukuk ve kanunlar çerçevesinde yeni kurulan misyon partilerine de tahammül göstermedi. Cuntanın demokrasiye yönelik ikinci darbesi, siyasî yasaklı Süleyman Demirel'e yakın kimselerin kurmuş olduğu Büyük Türkiye Partisi'ne yönel

31.05.2023
7 0 0

Namık Gedik'in mezarı Cebeci'de

27 Mayıs 1960'ta Demokrat Parti hükûmetini deviren militarist cunta, darbenin 3. günü (2930 Mayıs gecemi) İçişleri Bakanı Dr. Namık Gedik'i işkence çektire çektire katletti.İleride katillerin ortaya çıkmaması ve kimsenin hesap vermemesi için de, şehit bakanı Ankara Harp Okulu'nun yüksek penceresinden aşağı atarak, o vahşi cinayete "intihar" süsü ve

30.05.2023
10 0 0

Dâvâ bâki, omuzlar fâni

Bu yazının temel fikrini, ana omurgasını teşkil eden kaynak bilgi, Emirdağ Lâhikası, 39. mektupta yer alan Hz. Bediüzzaman'ın şu hakikatli ifadeleridir:"Bâkî bir hakikat, fânî şahsiyetler üstüne bina edilmez. Edilse, hakikate zulümdür. Her cihetle kemâlde ve devamda bulunan bir vazife, çürümeye ve çürütülmeye mâruz ve mübtelâ şahsiyetlerle bağlanma

29.05.2023
7 0 0

Darbe ve ölüm ile başlayan yeni bir dönem

GÜNÜN TARİHİ 26 Mayıs 1512Osmanlı Sultanları arasında kendisine "veli" nazarıyla bakılan Sultan II. Bayezid Hân, 26 Mayıs 1512'de 65 yaşında iken vefat etti. Sultan Bayezid-i Veli, ölümden bir kadar evvel de oğlu Yavuz Selim'den bir siyasî darbeye mâruz kalarak bir nevi uzlete çekilmişti. Sultan Selim, babasının vefatından yaklaşık bir ay evvel bab

26.05.2023
10 0 0

Bazı din kardeşlerinle siyaseten kardeş olamıyorsun

Ne yaparsanız yapın, bazı şeyleri değiştiremiyorsunuz. Fert ve gruplar arasındaki mizâçlarda görülen uyumsuzluk hâli gibi, zihinlerdeki fikrî ve siyasî uyumsuzluk da söz konusu.Bunlarda kısmî ıslâhat mümkün olsa bile, bilhassa siyaset âleminde köklü değişim hâli pek zor görünüyor. Zira, içtimaî meslek ve meşrepler farklı farklı oluyor. Kaynaşmaları

25.05.2023
11 0 0

Herkesin üstadı kendisine

Nur Talebelerinin üstadı Bediüzzaman Said Nursî'dir. O zâtı üstad ve mürşid olarak kabul ettikleri için de, onun Kurân'ın tefsiri olarak telif ettiği Nur Risâlelerini daimî bir sûrette okuyup ondan istifade etmeye çalışırlar.Tayyip Erdoğan ve siyaseten beraber yürüdüğü yol arkadaşlarının üstadı da, hiç şüphesiz, hiç tartışmasız Necip Fazıl Kısaküre

24.05.2023
12 0 0

Medenileşme seviyemiz

Modernleşme, medenileşme demek değildir. Hele, insan unsurunu, insanın saadetini merkeze alan İslâm medeniyeti hiç değildir.Evet, teknoloji sahasında ilerlemek de önemli, şüphesiz. Ama medenileşmenin, medenî insanlar haline gelmenin yegâne ölçüsü bu değil. Bu çağda medenî toplum olmanın en mühim ölçüsü, en öncelikli göstergesi, şeffaf demokrasi, hu

23.05.2023
21 0 0