"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Yasemin Yaşar Tüm Yazıları

55 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Babalar ve oğullar

Hasılı, kişilikli ve ruh sağlığı sağlam oğullar yetiştirmede baba figürü çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır.Çocukların sağlıklı gelişimlerinde her ne kadar annelerin ön planda olması gerektiği düşünülse de aslında babalar da bir o kadar önemli rol oynamaktadır. Üstelik son yıllarda aile yapılarının değişmesi, boşan- maların artması, annelerin ça

Bugün
0 0 0

Ailede rolleri tekrar tanımlamak

Aile kavramının olanca saldırılarla dejenere edilmeye çalışıldığı günümüzde belki de en önemli vazife, aileyi tekrar onarmak olacaktır.Bu konuda sürekli politikalar, sözleşmeler, çalıştaylar, kongreler vs. yapılmaktadır. Kimileri gerçekten çözüm arayışında iken, kimileri de müsbet kavramlar kılıfında toplumun temel dinamiği olan bu kurumu daha da b

19.09.2020
0 0 0

Zamanımız daha da daralıyor

Niyetim felâket tellâllığı yapmak değil elbette.Fakat sevkiyatın hızlandığı da gün gibi aşikâr. Bu yüzden "Gelmesi muhakkak olan şey uzak da olsa yakındır." hakikatince, insan her geçen gün ölümün soluğunu üzerinde hissediyor ve belki de hissetmesi gerekiyor. Hayalen değil, hakikat olarak yapılan ölüm tefekkürleri anın, saatlerin, öğlenin, akşamın

12.09.2020
2 0 0

Şeytanı ailece kovmak

İtaat, kurban ve kurbiyet. Ne ince hakikatler ve ne büyük bir tevhit manifestosu.Hazreti İbrahim ve ailesinin hikmet yüklü imtihanından ve oradan alınacak derslerden bah- setmek istiyorum. Pek çok hikmetli dersler ihtiva eden mu'cizelerin içerisinde benim kendi dünyamda keşfedebildiğim önemli bir ders vardır. Bu ders aileye dair ve itaate dair bir

08.08.2020
4 0 0

Risale-i Nur'u israf etmek

Risale-i Nur derslerinin nasıl takdim edildiğini, Kur'ân'ı anlamada, vahye muhatap olmada nasıl bir metot takip ettiğini anlamak çok mühimdir.Baştan sona taklidi kırmak üzere takdim edilen imanî bahisler, her fırsatta bizi tahkike çağırır. Bizler ise tahkike çağıran bu meseleler içerisinde bazen taklide düşeriz. Çünkü her defasında Risale-i Nur'u o

25.07.2020
9 0 0

Lâhika mektuplarını okumak

Risale-i Nur okumalarında geçen hafta hem okuyanın hem dinleyenin ihlâslı olmasının Risale-i Nur gibi bir eserin hem aynası olmayı netice vereceğinden hem de hakikatlerin kalbe yerleşmesini kolaylaştıracak en önemli faktör olduğundan bahsetmiştik.Bu hafta da inşallah konuya başka vecihlerinden bakmaya devam edeceğiz. Risale-i Nur okumalarında genel

18.07.2020
7 0 0

Standardı ihlâs olan dersler

Risale-i Nurlar'ı okumadaki ölçü, standart ne olmalıdır sorusu hep kafamı kurcalayan bir mesele olmuştur.Çünkü bu kadar muazzam bir esere ayna olmak da var, perde olmak da var. Hassas ve titiz olunması gereken bir mesele diye düşünüyorum. Bu yüzden Risale-i Nur okumalarını ifrat ve tefritten kurtarmak gerektiğini düşünenlerdenim. Ne kelimelere haps

11.07.2020
8 0 0

Kusuru örtmenin yolu onu görmektir

İnsanlar gerçekten birbirlerine muhabbet ediyor muBazı duyguların kendisi müsbet olsa da arka planda işleyen niyet ve duygudaki ölçü, müsbeti menfiye çevirebiliyor. Risale-i Nur satırlarında bu manada pek çok duygu tahlili ve çözümlemeleri bulunmaktadır. Bu duygulardan birisi de muhabbettir. Haddi zatında müsbet olan bir duygudur. Lâkin bu duygudak

04.07.2020
7 0 0

Susarak konuşmak

İnsan bazen susmakla konuşmak arasında bocalar durur.Susmak mı konuşmak mı daha hayırlıdır kestiremez bir türlü. Hatta susmak istersiniz, ama birileri haklılığını ifade etmek, âcziyetinize hükmetmek ve korktuğunuzu ima ederek üzerinize gelir. Siz her defasında susmaya niyet edince bir şeyler sizi konuşmaya zorlar. Siz de Fuzuli gibi düşünürsünüz. "

27.06.2020
12 0 0

Ahlâka kurulan tuzaklar

İstatistikler daha fazla dindarlaşan bir Türkiye'den bahsediyor.İlk bakışta, kulağa hoş gelen bir sonuç. Gerçekten böyle mi diye düşünmekten edemiyorsunuz. Etrafınıza bakıyorsunuz, gerçek dindarlığın tezahürü olan ahlâkî erdemlerin, çok da yaşandığına şahit olamıyorsunuz. O zaman daha fazla dindarlaşmak! Ahlâk sorunlarını çözmüyor mu Neden çözmüyor

23.05.2020
13 0 0