"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Yasemin Yaşar Tüm Yazıları

63 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kötülük problemi

Kötülük problemi gençler arasında dine dair şüphelerin en başında gelmektedir.Hali hazırdaki dünyada bulunan kötülük ve adaletsizlikleri gören genç, Yaratıcının merhameti ve adaleti konusunda sarsılmaktadır. Bu konuda tatmin edici açıklamalar, onun en çok ihtiyaç duyduğu konulardandır. Sadece gençler değil, bugün musîbete uğramış, fakat iman temeli

Bugün
3 0 0

Siyasîleşen din dili ve dünyevîleşen gençlik

Bilgiye, farklı inanç ve kültürlere erişimin son derece kolay olduğu günümüzde, geleceğimiz olan gençleri dinî inanç ve değerlerden uzaklaştıran pek çok sebep bulunmaktadır.Bunların arasında dünyevileşme, bilim ve din çatışması olduğu algısı, baskıya dayalı din eğitimi, temel dinî bilgilerin yüzeysel verilmesi, çocukluk çağı travmaları, kadının kon

09.01.2021
3 0 0

Dinde kadının yeri tartışmaları

Gençleri dinden uzaklaştıran sebeplerGün geçmiyor ki bir kadın cinayeti, kadına şiddetle alâkalı bir haber gündemimize gelmesin. Bu sadece bizim ülkemizin değil ekonomik olarak da gelişmiş birçok Batı ülkesinin de bir meselesi. Bu yüzden istatistiklere bakmadan kadına şiddeti sadece dinî ve kültürel bir meseleye veya ekonomik problemlere indirgemec

02.01.2021
4 0 0

Dijital âlem dindarlığı

İnternet üzerine inşa edilmiş bir dünyayı, artık ceplerimizde taşıdığımız telefonlar üzerinden dolu dolu yaşarken, "kendimiz" olmaktan çıkıyor yeni bir "biz" kurguluyor ve hatta kimlik bölünmesi yaşıyoruz. Gerçek kimlik ve dijital âleme sunulan kimlik!Teknolojik gelişmeler ve şehirleşmenin oluşturduğu bu yepyeni kültürde, insanlar sorumluluklarını

14.11.2020
8 0 0

BEŞ HARFLİLER

İNSAN SONRASI (POST HUMAN) 2İnsanlık tarihi boyunca, insan hep bir şeylerden korkmuş ve bazen inancını bile bu korkular üzerine kurmuştur. Geceden korkmuş, güneşten korkmuş, yıldızdan korkmuş, hastalıktan korkmuş, ruhanilerden korkmuş, üç harflilerden korkmuş, ama hiç bu zamandaki gibi beş harflilerden yani insan, insandan bu kadar korkmamış ve ken

07.11.2020
12 0 0

İnsan sonrası (Posthuman)

Kur'ân-ı Kerîm'in, yüzyıllar önce yaşayan peygamberlerin kıssalarından ve o dönem firavunlarından, Nemrut ve Karunlarından bahsetmesinin bir işarî manasının da, istikbalde dahi firavun meşrep yapıların geleceği olsa gerektir.Üstelik o zamanlarda bunlar bir iki iken bu zamanda bir şahs-ı manevî suretini giymişlerdir. İlginçtir zakkum şeceresinin mey

31.10.2020
11 0 0

İnsan ihtiyarsız dalâlete düşer mi

İlk etapta kulağa ters gibi veya imtihan sırrına mugayirmiş gibi görünen başlık, Bediüzzaman'ın Hakikat Çekirdekleri'nde, Muhakemat'ta, İşarat'ül- İ'caz adlı eserlerinde geçen bir cümledendir."İnsan fıtraten mükerrem olduğundan, hakkı arıyor. Bazen bâtıl eline gelir; hak zannederek koynunda saklar. Hakikati kazarken, ihtiyarsız, dalâlet başına düşe

24.10.2020
8 0 0

Babalar ve evlâtlar

Önceki haftalarda 'babalar ve oğullar' başlıklı yazımızda, çocuğun karakter şekillenmesinde ve ruh dünyasının sağlıklı gelişiminde anneler kadar babaların da etkin olduğunu ifade etmiştik.Gerek erkek çocukların, gerekse kız çocukların dünyasında, kişiliği sağlam ve fıtrî programını bozmayan baba figürü, çocukların hayattaki duruşunu, manevî dünyala

17.10.2020
16 0 0

Babalar ve oğullar

Hasılı, kişilikli ve ruh sağlığı sağlam oğullar yetiştirmede baba figürü çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır.Çocukların sağlıklı gelişimlerinde her ne kadar annelerin ön planda olması gerektiği düşünülse de aslında babalar da bir o kadar önemli rol oynamaktadır. Üstelik son yıllarda aile yapılarının değişmesi, boşan- maların artması, annelerin ça

26.09.2020
20 0 0

Ailede rolleri tekrar tanımlamak

Aile kavramının olanca saldırılarla dejenere edilmeye çalışıldığı günümüzde belki de en önemli vazife, aileyi tekrar onarmak olacaktır.Bu konuda sürekli politikalar, sözleşmeler, çalıştaylar, kongreler vs. yapılmaktadır. Kimileri gerçekten çözüm arayışında iken, kimileri de müsbet kavramlar kılıfında toplumun temel dinamiği olan bu kurumu daha da b

19.09.2020
13 0 0