Yekta Güngör Özden Tüm Köşe Yazıları

310 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Ankara caddeleri

ATATÜRK'ümüzün 27 Aralık 1919'da Sivas'tan geldiği Ankara, O'nun başkent yapmasıyla Türkiye'nin kalbi olmuştur. Cumhuriyet atılımlarının bir nakış gibi işlediği ülkemizin gözbebeği durumundaki yeri, ATA'mızın armağanı sayılacak anlamda O'nun bize bıraktığı değerlerden biridir. Özellikle Anıt-Kabir'de ATA'mızı kucaklaması hepimiz için özgün yeri ola

26.01.2023
16 0 0

Bozulma-çözülme

-Güçlükleri karşılamak gücü yaşam dayanağıdır.-Yaşam diye tanımladığımız dünya günleri "Ömür" olarak adlandırılır. Yeryüzü süresinin canlılar için geçiciliği bir doğa gerçeğidir. Ne yazık ki durumun ayırdında değilmişiz gibi bir aldırışsızdık, hatta vurdumduymazlık türü tutumla zaman tüketiyoruz. Toplumsal ilişkiler bozuldu. Parti ve tarikat dayanı

23.01.2023
23 0 0

Ceza

-Kimi zaman bir bakış bile cezadır.-Cezalar sakıncalı davranışlar için öngörülen yaptırımlardır. Yasaların öngördüğü cezalar tüm yurtta uygulanan, eylem sahibini kimi kısıtlamalar ve çektirimlerle bağlayan, sınırlayan kurallardır. Yaşamda karşılaşılan ceza kaynakları ve türleri değişiktir. Türk Ceza Yasası'nın öngördüğü kurallardan başka tüzüklerin

19.01.2023
30 0 0

Sokak olayları

-Davranış bozukluğu kişilik karasıdır.-Bizi birbirimizle buluşturan, yaşam ortamımızı oluşturan sokaklar, caddeler, yerleşim alanlarımızın en canlı kesimleridir. Temizliği, düzeni ve yapısıyla öne çıkar ulaşım yollarıdır. Ancak gereken özenin gösterilmediği de bir gerçektir. Sigara izmaritleri, değişik tür ve yapıda çöpler, artıklar, kağıtlarla kir

16.01.2023
27 0 0

Adalet özlemi

-Adalet yaşam aydınlığı ve güvencesidir, önünde bulut olmaz.-Adalet, toplumsal yaşamın varlık ve sağlık dayanağıdır. Herkese hakkı olanı sağlamak, herkesi haksızlığa karşı korumak adaletin amacı ve yükümlülüğüdür. Toplumsal aydınlığın ve erincin (dinçlik ve dinginliğin) kaynağı ve dayanağıdır. Bireysel güvence olmasının yanında barışın, dayanışmanı

12.01.2023
29 0 0

Yalancı ve yıkıcı

-Karaçalıcı kişiliksizler yaşam düşmanlarıdır.-Toplumsal aydınlığı karartan ve çekilmez kılan kişiliksizler saldırganlıklarıyla azgın çirkinliklerini birbirine eklemektedirler. Kimilerinin kimi yayın organlarında bulduğu köşelerde onur düşmanlıklarına soyunmaları, kişiliksizlik ve terbiyesizlik sergilemeleri, günümüz çirkinliklerinin en belirginler

09.01.2023
24 0 0

Adalet!. Adalet!..

-Adalet yaşam güneşidir.- İnsan varlığının en sağlıklı güvencesi adalettir. Toplumsal ve kişisel sorunların "hak" duygusu kapsamında çözümü, sakıncalarla aykırılıkların giderilmesi, böylece mutluluk ve aydınlığın yaşanması adaletin başlıca amacıdır. Barışın, anlayış ve anlaşmanın kaynağı, dayanağı, gücü adalettir. Toplumsal dayanışmanın en etkin gü

05.01.2023
25 0 0

Bağ

-Kan bağından çok, can bağı önemlidir.-Dilimizde birçok değişik anlamı bulunan bu sözcük ilişkilerde önemli bir yeri, güçlü bir etkinliği anlatır. Soy bağı, yurttaşlık bağı, gönül bağı gibi olumlu ve belirgin değerleri anlattığı gibi yaşamımızda birçok konuda geçen yakınlıkları, katkıları, katılımları, birliktelikleri de içerir. Dostluğu, arkadaşlı

02.01.2023
26 0 0

Değil.. Değil

-İnsanlık en yüce değerdir.-Yaradılışın en büyük konumu insanların eşitliğidir. Kadın-erkek cins ayrımı dışında, hiçbir insanlık ayrımı yoktur. Beden yapılarındaki değişiklik insanlık değeriyle ilgili değildir. Haklar ve özgürlükler başta olmak üzere yurttaşlık niteliğiyle yaşama geçen durumlar kadınlar ve erkekler için aynıdır. Cinsiyet değişikliğ

29.12.2022
25 0 0

Toplumsal barış

-Yaşam aydınlığı karşılıklı sevgi, saygı ve güvenle sürer.-Arkadaşlık, meslektaşlık, komşuluk, hemşerilik, akrabalık, hangi bağlarla olursa olsun esenlik ve güvenlik içinde birlikte yaşamanın temel koşulu bu ortama yaraşır olma sorumluluklarını yerine getirmektir. Toplumsal gereklere uygunluk, birbirine saygı ve güven yaşam aydınlığının olmazsa olm

26.12.2022
26 0 0