Tamer Heper

Posta

Kiracının aile konutu

Kiracımın eşi, kocasının kiraladığı daire için tapuya aile konutu şerhi verebilir mi Ben dairemi aile konutu olarak kiraya vermedim. M.K. Aile konutu şerhi ilginç bir durumdur ve mevzuatımıza 2001'de girmiştir. Yasa, aile konutu ile ilgili net bir tarif vermemiş ancak özelliklerini açıklayarak bir tarife imkan tanımıştır ki tarif madde gerekçe

Şikayet dilekçesi verilebilir

Hakkımda 2022'de 35 bin TL'lik icra takibi başlatılmıştı. Bugün bu takip için 24 bin TL'lik faiz isteniliyor. Bu faiz normal mi, itiraz edebilir miyim M.K. Okuyucumun hesabını yapabilmek için borcun nedeninin ve takibin başlangıç olarak ayına kadar bilinmesi lazım. Ancak hakkında takip başlatıldığını söylediğine göre takip, icrada. Dolayısıyla

Borç temlik edilmiş

Bir bankaya kredi kartı borcu nedeni ile borçlanmıştım. Benim hakkımda takip varlık şirketi tarafından yapılmıştı, ben kendileri ile anlaştım ve borcumu ödedim, buna dair yazı aldım ancak bugün bankaya gittiğimde halen bana borcumdan söz ediyorlar. Bu nedenle limitimi arttırmıyorlar. Buna hakları var mı H.T. Bir alacaklı, alacağını birilerine

Veraset ilamını noter verir

Babamın vefatı ile bizlere bazı yerler miraslar kaldı. Bunlar üzerinden tasarruf etme niyetindeyiz. Adımıza tescil ettirmemiz için veraset ilamı şart mı Mahkemelerde veraset ilamı almak zamana bağlı. Oysa izim bu yerlerden gelecek paraya ihtiyacımız var. Bunun hızlı olarak temini mümkün mü Y.B. Okuyucumun 'Bazı yerler miras kaldı' ifadesi miras ola

Saklı pay-tasarruf nisabı nedir

Bazı yazılarınızda miras olarak kalan mallar için 'saklı pay', 'mahfuz hisse' gibi tabirler kullanıyorsunuz. Bunlar ne anlam ifade ediyor Bunların varlığı vasiyetname yapmaya engel mi Bunlar her mirasta söz konusu mu M.K. Okuyucum sorusunda çok haklı. Evet miras konularında saklı paydan ve mahfuz hisseden çokça söz ediyorum. Okuyucumun sorusu içind

Gerçekten ihtiyaç var mı yok mu

Ev sahibim ihtarname keşide ederek, kendisinin de kirada oturduğunu, tahliye tehdidi altında olduğunu ve bu yılın sonunda evi tahliye etmemi istedi. Bir taraftan da emlakçı vasıtası ile evi görmeye gelenler oldu, evi onlara gösterme durumumuz oldu. Şimdi benimle görüşmek istiyormuş. Görüşmeden endişe ediyorum. Bu durumda ne yapmam gerekir R.D. Doğr

Sitedeki hırsızlıktan kim sorumlu

Bir sitede kat malikiyim. Sitemizde hırsızlık oldu. iş mahkemeye yansıdı. Yönetim ve güvenlik şirketi kusurlu bulundu. Yönetim, ödeyeceği tazminatı bizlere bölüştürdü. Bu bizim borcumuz mudur Ödemek zorunda mıyız k H.B. Okuyucumun sorusu muhtelif ihtimalleri düşündürdüğünden tek ihtimale göre net olarak yanıtlanabilecek bir husus değildir. Ancak ön

İki haklı ihtar tahliye sebebi

İşyeri kiracım, birbirini takip etmeyen iki ay kirasını eksik ödedi. Birinci ay için ihtarname gönderdim. 30 gün süre tanıdım, eksikliği tamamladı. Şimdi yine eksik ödeme yaptı. Yine ihtarname göndererek 30 gün süre tanıdım. Halen 30 günlük süre içindeyiz. Bu durum tahliyeyi talep nedeni olur mu E.A. Okuyucumun karşısında iki ihtimal var. Biri

Tahliye taahhüdüne dayalı takip

Hakkımızda tahliye taahhüdüne dayalı takip yapıldı. İtiraz üzerine takip durdu, dava konusu oldu. Mahkeme itirazın iptaline karar verdi. Bu durumda takip ilamlı hale mi dönüştü Kararda istinaf hakkı tanındı. Bu durumda işlem ertelenir mi M.K. Tahliye taahhütleri için iki yola başvurulabilir. Birincisi tahliye taahhüdünün icra takibine konu yap

Hangi tahliye taahhüdü geçersiz

Yazılarınızı muntazam takip etmekteyim. Geçen gün bir yazınızda tahliye taahhüdünün kira sözleşmesi ile aynı tarihte olması halinde geçersiz olduğunu yazmıştınız. Peki bir tek geçersizlik nedeni bu mudur, başka geçersizlik unsuru var mıdır B.G. Evet tahliye taahhütleri birtakım kurallara bağlı olarak alınır, bunlardan en yaygını kira sözleşmes