Süleyman Kösmene Tüm Köşe Yazıları

753 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Mesnevî-i Şerif ve Risale-i Nur

Mustafa Bey: "28. Lem'a'da Üstadımız, 'Mesnevi-i Şerif Kur'ân'ın yedi nurundan bir nuruna mazhar olmuş. Risale-i Nur ise Kur'ân'ın yedi nurunun tamamına mazhardır' der. Bu konuyu açar mısınız"Risale-İ Nur Bütüncül Bakmıştır Öncelikle Hazret-i Mevlana'yı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. O asırda ona ihtiyaç varmış ve Mesnevi-i Şerif Kur'ân'ın bir nuru

23.09.2022
16 0 0

"Orada ebedî olarak kalacaklar"

Nail Aladağ: "Üstad Hazretleri, 'Bir sene ömrünü küfürde geçiren 2 trilyon sekiz yüz seksen milyara yakın dakika azaba müstahak olur" der. Âyette de, "Orada ebedî olarak kalacaklar"1 buyrulur. Bu konuyu açar mısınız"Tövbe Var! Unutmayalım ki, tövbe edenin tövbesini Allah kabul eder ve Allah, günahı ne kadar çok da olsa tövbesini kabul buyurduğu kul

22.09.2022
21 0 0

Manevî şükürden hissemizi alıyor muyuz

İsmail Bey: "Rızka iştiha ve iştiyak bir nevi şükr-ü fıtridir. Ve telezzüz ve zevk dahi gayr-i şuuri bir şükürdür." Cümlesini açıklar mısınız"Nimetin Gerçek Fiyatı Allah'ın sayısız, sınırsız, hesapsız, güzellikte emsalsiz, lezzette harikulade nimetlerinin gerçek fiyatı şükürdür. Şükrü tamamlayan iki fiyat daha vardır: Zikir ve Fikir.1 Başta Bismill

21.09.2022
21 0 0

Uyku gaflet midir, nimet midir

Ayşegül Hanım: "Uyku gaflet midir, nimet midir Uyku ibadet olabilir miİhtiyaç Ölçüsünü Aşmamalı İnsan yaratılışı gereği gündüz çalışmakta ve yorulmakta; gece ise dinlenmek için uyumaktadır. Bünyemiz gece uykusuna muhtaçtır. Uyku, ihtiyaç ölçüsünü aşmadıkça hiç şüphesiz nimettir.1 Kur'ân'da Cenab-ı Hak, "Uykunuzu dinlenme vakti kıldık."2 Ayetiyle bu

20.09.2022
22 0 0

Ölümden korkmak

Yahya Bey: "Ölüm nasıl geliyor Ölümü hatırlamanın ve korkmanın dinimizdeki yeri nedir"Müjde: Ölüm Geliyor! Ölüm tesadüfen gelmez. Sıradan bir kazanın marifetiyle gelmez. Allah'ın emri, takdiri ve yaratması ile gerçekleşir. Kur'ân, hayat gibi ölümün de yaratılmış olduğunu bildiriyor.1 Ölüm korkusu bizi Allah korkusuna götürüyorsa, bu güzeldir. Alla

19.09.2022
18 0 0

Bediüzzaman neden hediye almadı

Nail Aladağ: "Peygamber Efendimiz (sam) sadaka almazdı, ama hediye alırdı. Üstad Hazretleri hem sadaka, hem hediye almadı. Bunun hikmeti ne olabilir"Su Nerede Bulanıyor Sadaka ve hediye kendi özel şartlarında birer ibadettirler. Verene sevap kazandırırlar, kalplerdeki kin ve nefreti her ikisi de alır, insanlar arası iletişimi her ikisi de güçlendir

16.09.2022
24 0 0

Velayet yollarında nefsin halleri

Murat Hekim: "Azami takva, züht ve velayet nefsin hangi mertebesinde olur İzah eder msiiniz"Nefsin İşi Nefsin işi takva, züht ve velayet değildir. Kişi bu makamlara ulaşmışsa bile, nefsin işi bu makamları kişiden düşürmektir. Rütbelerini söktürmektir. Azami değil, asgari züht, takva ve velayet bile nefsin yolundan geçmez. Nefis bunların derdinde ol

15.09.2022
15 0 0

Bediüzzaman neden başarılı oldu

İzmir'den İrfan Çiftçi: "Üstadın olağanüstü başarısındaki sır nedir Bu kadar insanı nasıl topladı Üstadımızın farklı bir enerjisi mi var Yoksa görevli oluşu mu"İhlasın Kitabını Yazdı ve Uyguladı Bediüzzaman iman ve Kur'ân hizmetini ihlasın zirvesinde yapmıştır. Çam Dağının zirvesindeyken de, hapsin dehlizlerindeyken de iman hizmetini bırakmamış, s

14.09.2022
22 0 0

Aman su-i zanna dikkat

Cemal Bey: "Sadece düşüncede ve zanda kalan ve eylemle neticelenmeyen bir su-i zan günah mıdır"Kendimize Kötülüğümüz Birisinin hareketlerini kötüye yormak, araştırıp soruşturmadan ön yargıya kapılmak su-i zandır. Su-i zannı bazen Allah'a karşı, bazen de kullara karşı yaparız. Her iki durumda da ruhumuzu kirletiriz. Allah'ı veya kullarını haiz olma

13.09.2022
27 0 0

Kur'ân bilimlerden önde gidiyor

Rumeysa Hanım: "Kur'ân'da bilimlere ters düşen ayet var mıdır"Bilimler Kur'ân'ı Doğrular Bilimsel gerçeklere uymayan tek bir ayet söz konusu olmadığı gibi, bunu düşünmek bile abesle iştigaldir. Bediüzzaman'ın ifadesiyle Kur'ân kâinatın tercümanıdır.1 Kâinat ise bir Kur'ân-ı Kebir'dir.2 Bilimler de Allah'ın kâinat kitabına koyduğu kanunları çözmeye

12.09.2022
26 0 0