Süleyman Kösmene

Yeni Asya

Sıla-i Rahim kimleri kapsar

Ramazan Bey: "Sıla-i Rahim kimi kapsamına alır Yurtdışında doğup büyüyen ve Türkiye de akrabaları olan fakat uzaklık nedeniyle samimi olmayanlara Sıla-i Rahim gerekir mi"Akrabalar Sıla-i rahim temelde akrabaları kapsar. Kan ve soy bağı, evlilik bağı ve süt hısımlığı gibi bağlarla birbirine yakınlaşan kimseler birbirleri ile derece derece akrabadırl

Her günah için tövbe şart mıdır

Gürkan Bey: "Her günahın affı için tövbe etmemiz şart mıdır Allah'ın lütfedip bağışladığı, bizim ise hâlâ kendimizi günahkâr saydığımız durumlar olabilir mi Şirk günahından nasıl kuruluruz"Tövbe Bir İradedir Günahtan kurtulmak için tövbe etmek elbette şarttır. Çünkü tövbe bir iradedir. Günahtan kurtulmak için irade göstermek her şeyden önce işin ci

Nuşirevan'ın adaleti

Hilmi Çekici: "Kur'ân'ın dört esası nedir Adalet ve ibadet arasında nasıl bir ilişki vardır Adaletin önemi ile ilgili İslâm tarihinden yaşanmış örnekler verebilir misiniz"Kur'ân'da Dört Esas Kur'ân'ın dört esasını Bediüzzaman Hazretleri şöyle ifade ediyor: "Kur'ân'daki anasır-ı esasiye ve Kur'an'ın takip ettiği maksatlar tevhit, nübüvvet, haşir, ad

Tevhid inancı

Zübeyir Bey: "17. Söz'de geçen 'nefy-i nefiy ispattır' cümlesini açar mısınız"Korkunç Duvar İçimizde; "ene" veya "benlik" dediğimiz, kendi haline bıraktığımızda hakîkati perdeleyen bir korkunç duvar ve bir müthiş canavar vardır. Allah'tan bize gelen her ne nîmet varsa ters yüz edip kendisine mal eden, Allah'a ait olan her güzel şeyde yüzde yüz kend

İnsan meleklerle iç içedir

Muzaffer Bey: "Her şeyin bir müekkel meleği vardır diye inanıyoruz. İnsanın da bir müekkel meleği var mıdır"Melekler Sayısızdır Müekkel melekler, yeryüzünde ve gökyüzünde işlerin Allah'ın emrettiği şekilde yapılmasından sorumlu meleklerdir. Bu meleklerin türleri eşyanın, maddenin ve materyalin türleri kadar çoktur. İbadetleri de bir o kadar çeşitli

Sevad-ı azam nedir

Muharrem Bey: "Sevad-ı Azam ne demektir Nur Talebeleri sevad-ı azam ölçüsünün neresinde duruyorlar"Kelime Olarak Sevad, Arapça'da "sevvede" fiiline bağlı bir isimdir. "Sevvede" fiili, kararttı, karaladı, yazdı gibi manalara gelir.1 Müsevvid, karalamayı yazan; müsvedde, karalama yazılan yazı demektir ve aynı köktendir. Esved, kara ve siyah demektir;

Namazda teşehhüt duaları

Rahim Bey: "Allahümme la tuhricnâ mineddünya illa ma'a-ş-şehadeti ve'l-iman" duası namazda Rabbena sırasında yapılır mı Tazarru ve niyazda var."Namaza Devam Etmek Dua mü'minin gücüdür, silahıdır, sığınağıdır, melceidir, istinadgâhıdır, dayanağıdır, yitik malıdır. Ancak her şeyde olduğu gibi, duada da bir denge lazımdır. Bazı hususları mübalağa ile

Isparta'da buluşalım

Isparta'nın Suyu Toprağı Bir BaşkadırHafta sonu Isparta'ya davetliyiz. Bediüzzaman Mevlidine. Mevlid inşallah Terminal Camii'nde yapılacak. Bediüzzaman Hazretleri'nin yaşadığı, nefes aldığı ve dâvâsının fatihası olan o mübarek topraklara ayak basmak, suyundan içmek, Fatihayı o topraklarda okumak ayrı bir heyecandır. Başta Peygamber Efendimiz (asm),

Dualarımızı günahsız ağızla yapıyor muyuz

Hanım okuyucumuz: "İnsanların birbirinden duâ istemesi doğru mu Yani o şekilde edilen duânın makbuliyeti nedir"Mü'min Mü'mine Duâ Eder Mü'min mü'mine duâ eder, mü'min mü'minden duâ da ister. Mü'minin mü'mine yaptığı duâ aynı zamanda kabulü hak eden dualardandır. Çünkü birbiri için yapılan duada: 1- Diğerkâmlık vardır. Bu, kendinden başkasını d

Falcıların hakkaniyeti var mıdır

Ahmed Halidi: Falcının, büyücünün söylediklerine inanan, Kur'an-ı Kerim'e inanmamış olur." Taberani Hocam bu hadise dayanarak falın geleceğe dair söylediklerine inanan kafir olur muFal Haramdır Fal da, büyü de, sihir de haramdır. Çünkü her üçü de şirk ve aldatma mesleğidir. Bunlardan fal insanın kendisinin veya başkasının kaderini okuma çabasından