"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Süleyman Kösmene Tüm Yazıları

504 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Biz hangi kavmin insanıyız

Ahmet Bey: "Kim bir kavme benzerse, o onlardandır" Hadisini açıklar mısınız"Her İnanç Sistemi, Kendi Kültürünü Doğurur Biz Müslüman'ız. Müslüman bir kavmin insanıyız. Davranışlarımız, alışkınlıklarımız, zevklerimiz, kıvançlarımız bu yüzden Müslüman'cadır. Ama bakıyoruz bu noktalarda sıkıntılar var. Müslüman bir kavme benzeme konusunda problemler ya

24.09.2021
5 0 0

İnsanlığı felâketten kurtaran kutlu zümre

Muhammed Bey: "Üstad Hazretleri Avrupa'ya hitabında, önümüzde iki yol bulunduğunu, bunlardan birinin Kur'ân yolu olduğunu söylüyor ve Kur'ân yolunda bir acemi neferden bahsediyor. Bu yolları kısaca açarak, acemi neferin kimi temsil ettiğini açıklar mısınız"İnsanlık Felâkettedir Bediüzzaman, beşerin nefs-i emmaresi dediği İkinci Avrupa'yı kendi fels

23.09.2021
2 0 0

Ene'yi kabul etmeyen bir hizmet

Deniz Bey: "Darül-hikmet eczaları kabil-i imtizaç, belki de ihtilât değil. Şahsî meziyetleri vardır. Cemaat ruhu tevellüt etmedi. Eneler kavidir. Delinmedi ki bir nahnü olsun. Ben biz olmadı. Mesailerinde teşarük düsturuyla işe girişildi, teavün düsturu ihmal edildi." (Sünûhat, 97) Açıklar mısınız"ŞAHS-I MANEVÎ ÇATISI "Şahıs hiçtir" 1 diyen, "şimd

22.09.2021
8 0 0

Belâ ve uğursuzluk inancı

Suat Gümüş: "Yeni doğan bir çocuk için veya yeni bir ev veya araba alındığında "Hayırlı uğurlu olsun" deniliyor. Oysa İslâm'da uğursuzluk gibi şeyler yoktur biliyorum. Olumlu anlamda uğur kelimesini kullanmakta bir sakınca var mıdır "Hayırlı uğurlu olsun" demek doğru mudur"Şirk Kültüründen Gelen Vesveseler Belâ ve uğursuzluk inancı başımızın belâsı

21.09.2021
6 0 0

Asya'nın bahtının miftahı nedir

İstanbul'dan Hamdi Gocek: "Yeni Asya'nın şiarı olan "Asya'nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır" ifadesindeki aynı kökten gelen meşveret ve şûrâ kelimelerinin manaları arasında nüans var mıdır Varsa nedir"Mefhum Olarak Meşveret ve Şûrâ İstişare, danışma işi; meşveret yapılan danışma işinin, görüş alış verişinin daha prensipli, daha organizeli ya

20.09.2021
6 0 0

Bir kuş gibi uçtu gitti

Salih İnsan Uçar Gider Salih insan böyledir. Gidişi kuşların uçuşu gibidir. Bir hastalık veya başka bir neden... Sebeptir sadece. Ağabeyimizin eceli gelmiştir, dünyada kısmeti bu kadardır, ahiret için hissesine yazılan sevapları toplamıştır, derecesini almıştır, Allah onu çağırmıştır... Ölüm o sebeple gelmiştir. Gerisi hikâyedir. Kansermiş, şekermi

17.09.2021
6 0 0

Uyumak nasıl ibadet olur

Ayşegül Hanım: Uyku gaflet midir, nimet midir Uyku ibadet olabilir miGece Uykusu Dinlenmedir İnsan yaratılışı gereği gündüz çalışmakta ve yorulmakta; gece ise dinlenmek için uyumaktadır. Bünyemiz gece uykusuna muhtaçtır. Uyku, ihtiyaç ölçüsünü aşmadıkça hiç şüphesiz nimettir. Kur'ân'da Cenab-ı Hak, "Uykunuzu dinlenme vakti kıldık." 1 Âyetiyle bu ni

16.09.2021
8 0 0

Fitne zamanında yatan ve yürüyen

Hasan Muharrem Bey: "Fitne zamanında yatan oturandan, oturan yürüyenden daha hayırlıdır" diyen hadisin izahı, sebepleri, günümüze göre yorumu nedir"Karanlık Geceler Gibi Fitneler Kur'ân'ın, "adam öldürmekten daha kötü" 1 buyurarak uyardığı fitne, geçmiş ve gelecek zamanların en büyük felâketidir. Ahir zamanda çıldırır. Deccalın en korkunç silâhıdır

15.09.2021
4 0 0

Risale-i Nur neden müşteri aramaz

Ali Bey: Üstad Hazretleri, "Risale-i Nur müşteri aramaz" diyor. Bu ne demektir Bu sözün hikmeti ne olabilirTok Olana Yemek Verilmez Dini tebliğ etmek, Kur'ân'ın önemli emirlerindendir. Bütün peygamberler tebliğ için gelmişlerdir. Bütün mü'minler, hakkı ve iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmakla yükümlüdürler. Fakat üslûp, yol, iz, tarz, yaklaş

14.09.2021
8 0 0

Allah rüyada görülür mü

Tevfik Bey: "Allah rüyada görülür mü"Gerçek Tevhid Nedir Dünya gözüyle Allah'ın Zat-ı Muallasını görmek mümkün değildir. Kur'ân şöyle buyuruyor: "Gözler O'nu idrak edemez. Hâlbuki O gözleri idrak eder. O Lâtif'tir, Habir'dir." 1 İnsanların ilimle Allah'ın Zatını kavramaları da mümkün değildir. Kur'ân buyuruyor ki: "İlimle O'nu kavrayamazlar." 2 Haz

13.09.2021
11 0 0