Şükrü Bulut Tüm Köşe Yazıları

73 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İktidarın devamı yolunda çatışma...

Bundan önceki iki yazımızda dar ve geniş dairelerde çatışma ile barışın mukayeselerini yapmıştık.Belki de semavi dinler ile, aklı ilâhlaştıran dinsiz felsefesinin yansımalarından kısaca bahsetmeye çalıştık. Fert veya zümrelerde iktidar için bir usul olarak kullanılan bu metodun, bazen de sonradan ortaya çıktığını müşahede ediyoruz. Fertte nefis ve

16.05.2022
15 0 0

Almanya'nın Kuzey Ren Eyaletinde seçim var

Eyaletimiz, Federal Almanya'nın nüfus cihetiyle en yoğun eyaleti olduğundan, Almanya demokrasisinde hatırı sayılır bir ağırlığa sahibiz.Almanya'nın renkli koalisyonu için ülkede güvenoyu ehemmiyetindeki bu seçimin tahliline girişmeden önce, ülkenin iç siyasetini etkileyen manipülasyonları nazara almamız gerekecek. AB'nin motoru olarak bilinen Alman

13.05.2022
5 0 0

Sosyal ve siyasal hayatta iktidar ve çatışma

Bu günkü makalenin daha güzel anlaşıla bilinmesi için 06.05.2022 tarihindeki yazımızın tekrar gözden geçirilmesini önemli buluyoruz.Semavi dinlere ve yaratılışa muhalefet eden felsefenin bir temel ilkesi olan çatışmanın, Avrupa ve Amerika'dan gelen cereyanların tahakkümleriyle diğer milletlerin hayatlarının tüm karelerine döküldüğünü itiraf etmek z

09.05.2022
13 0 0

Çatışma ve iktidar...

Ele almak istediğimiz konunun bizi ne denli aştığının farkına, makaleyi okuyunca siz de varacaksınız.Fakat çekirdekten ta muhteşem ağaca kadar binlerce mertebesi olduğundan, mütevazı dünyamızın menfezlerinden bakarak bir-iki köşesini göstermek isteriz. Belki de; yukardaki başlığın altına gelecek mevzudan önce, çatışmanın aynı zamanda savaş olduğunu

06.05.2022
15 0 0

Güzelliklerin farkında mıyız

Çoğumuz bakmak ile görmek arasındaki farkı konuşuruz.Medeniyetin kesrete mahkum ettiği insanların bir derdi de, yaşadıkları güzelliklerin farkına varamaması olmalı. Mütemadiyen bardağın boş tarafına bakanlar, çoğu kez içine gömüldüğü nimetlerin farkına varamıyorlar. Bu farkı fark etmemiz için de Rabbimiz: "Şükrederseniz size olan nimetlerimi arttır

15.04.2022
27 0 0

Küresel zındıka cereyanları ve Bediüzzaman Said Nursî

Başlığımızın bir köşe yazısından ziyade, geniş çaplı bir çalışmayı tedai ettirdiğini, okuyucularımız hatırlatmadan önce biz söyleyelim.Risale-i Nur külliyatını bir bütün olarak nazarda tutan araştırmacılarımız; Said Nursi'nin bu kelimeyi mana, muhteva, muhatap ve mücahede gibi onlarca farklı üslupta kullandıklarını bilirler. Şahısların ve olayların

11.04.2022
18 0 0

Ramazan-ı Şerif'i nasıl bayraklaştırabiliriz

Ramazan-ı Şerifin bir milleti, toplumu ve insani değerleri temsil eden yönünü ortaya koyan Bediüzzaman Hz.leri, bu mübarek ayı ve orucunu "Şeair" ile tarif ediyor.Şeairi ise, bir önceki mektubunda "mesâil-i şer'iyede bir kısım mesâil (meseleler), eşhâsa(kişilere) taallûk eder; bir kısım umuma, umumiyet itibarıyla taallûk eder ki, onlara 'şeâir-i İs

08.04.2022
25 0 0

Manevi maratona hazır mıyız

Risale-i Nur'un dil estetiğini esas alanların, maraton kelimesine itiraz edeceklerini bile bile başlığımıza aldık.Maksadımız onları kızdırmak asla değil. Fakat bu zamanın kulağına söz konusu Batılı ismin, en az "müsabaka" kelimesi kadar bir tınlamayı gerçekleştirebileceği kanaatindeyim. Yarın başlayacak Ramazan-ı şerifin "asıl müsabakanın başlayaca

01.04.2022
26 0 0

Ölüm düşman için silâha dönüşünce

Ölümün mahiyetini anlatan o kadar güzel yazılar, hikâye ve olaylar var kiBelki de insanlığın şu yeryüzündeki tarihinden daha eski... Cennetten ayrılışın hirkatini tam bin sene boyunca dünyada yaşamış Âdem (a.s.) babamızın tarihi kadar gerilere gidiyor. Mahiyetini bilenler, hep onunla dost kalmışlar, yanlarından ayırmamışlar. Tıpkı Mısır azizi Yusuf

28.03.2022
31 0 0

Artistler döneminin sonuna gelirken...

Bu köşeyi dikkatlice taakip eden okuyucularımızdan bazıları, yaklaşık yirmi sene önce kaleme aldığımız "ARTİSTLER DÖNEMİ" başlıklı yazıyı hatırlarlar.İnsani hürriyet ve demokrasileri, gayr-ı meşru yollarla gasp ettikleri kapitalle olabildiğince kötüye kullanan NEOLİBERALLERİN yükseliş dönemlerinde kaleme almıştık. Özde Marksist ve zahirde liberal s

21.03.2022
19 0 0