Şükrü Bulut Tüm Köşe Yazıları

41 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Aşı taraftarlığı ve karşıtlığı...

21. Yüz Yılın en büyük vebası olan -daha dehşetlisi çıkmazsa- covid-19 etrafındaki hadiseleri, bilgilenmeleri ve tartışmaları izlerken; dünya kamuoyundaki "aşı tarafgirliği ve karşıtlığı" oluşumu daha ziyade dikkatlerimizi çeker oldu, değil miÖnce nereden çıktığı hususu tartışıldı ve diktatörlükle idare edilen Komünist Çin İdaresi'nin duvarlarına t

03.12.2021
6 0 0

Vancouver diye bir yer biliyor musunuz

Bu senenin Kasım ayı ortasına kadar biz de bilmiyorduk.Dünyanın önde gelen gazetelerinin manşetlerine ve TV ekranlarına yansıyan resimlerden sonra haberdar olduk. Aşağıda hikâyesini birlikte takip edeceğimiz meşhur olaya kadar dünyanın kahir ekseriyeti, Kanada'nın batısında ve İngiliz Columbia'sı vilâyetindeki bu yerleşim birimini duymamıştı. Duyan

29.11.2021
5 0 0

Üretemeyenler, demokrasi ve bağımsızlığa da ulaşamazlar...

ÜRETEMEYENLER, ELBETTE TÜKETİMİN BİRER DEĞERSİZ PARÇASI HALİNE GELECEKLER(3)Üretim ve millî bağımsızlık meselesinde, hadiseye afakî baktığımızı düşünen okuyucularımıza hak veriyoruz. Bu konudaki arayışa merkezden muhite, enfüsten afaka, fertten topluma ve eneden tabiata doğru başlamış olsaydık, neticeye daha kolay gidebileceğimize biz de inanıyoruz

26.11.2021
6 0 0

İnsaniyet ve İslâmiyet karşıtları üretici olamazlar...

İnsanlık tarihi, medeniyetin peygamberlerde ve onlara tabi olanların ellerinde olduğunu gösteriyor.Üretimin de söz konusu medeniyetlerin birer parçası olduğunu aynı tarihten öğreniyoruz. Dinsiz Batı felsefesinin zihinleri ifsat ve müşevveş bıraktığı zamanımızda, yanlışlıkla bazen "üreten medeniyetimiz" ile global hakim cereyanları karıştırıyoruz. S

22.11.2021
10 0 0

Dinsizler üretimi gasp edince

ÜRETEMEYENLER, ELBETTE TÜKETİMİN BİRER DEĞERSİZ PARÇASI HALİNE GELECEKLER(1)Yazımızın başlığının geniş ihatasından şikâyetçi olacağınızı biliyoruz. Hem zaman hem fiziki mekân ve hem de mana olarak fevkalade geniş... İnşaallah belli bir çerçeveye ve bizi fazla aşmayacak bir sahaya sıkıştırmaya çalışacağız. Avrupalılar üretimtüketim kelimelerini "End

19.11.2021
5 0 0

Cehennemin öfkeli kükreyişi ve La Palma...

Anlatacağımız hikâyenin yalnızca La Palma'ya ait olmadığını aşağıda anlayacaksınız.Belki de bu hikâyenin çerçevesine; Pompei'in, Phuket'in, Aspendos'un, Sedom ile Gomore'nin de dâhil edilmesinin gerekliliğini bize hatırlatacaksınız. Ayrıca; Yaratıcılarına inkâr ile isyan etmiş asi kavimlerin mukaddes kitaplardaki hikâyelerini de... Haklısınız. Faka

12.11.2021
13 0 0

AB temsilcileriyle Demokratlar Putin'i dinleyecekler mi

Başkan Putin'in SOÇİ konuşmasını tahlile devam edeceğimizi, geçen yazımızda belirtmiştik.Bu konuşmanın, neoliberallerin balonlarını söndürmeye başladığını mutlaka hissetmişsinizdir. Bu tartışma ile eş zamanlı İtalyan Meclisinin LGBT hareketi aleyhine aldığı kararın da, meseleye tuz-biber olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Putin'in çok yeni ve orij

05.11.2021
7 0 0

Putin'den İkinci Avrupa'ya ahlak ve demokrasi dersi

Çok kıymetli okuyucularımız Yeni Asya'nın şahısları, ancak şahs-ı maneviler çerçevesinde ele aldığını iyi bilirler.Ahir zaman hadiseleriyle ilgili Efendimizin (asm) mübarek sözlerini tefsir eden Bediüzzaman Hz.lerinin: "Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hıristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve de

29.10.2021
14 0 0

İkinci Avrupalılar Brüksel'i ahlâksızlıkla dağıtmaya çalışıyorlar

Avrupa telâkkilerinde, Bediüzzaman'ın elimizden tuttuğunu biliyorsunuz.Birinci Dünya Savaşı ile ayrışma sürecine giren Avrupa'nın bir kanadıyla insanî değerlere, demokrasiye ve semavî dinlere yöneldiğini ve diğer kanadında dinlerle savaşan ahlâk tanımaz emperyalist İkinci Avrupa'nın konumlandığını, 1920'lerden itibaren Bediüzzaman seslendirmeye baş

22.10.2021
18 0 0

Hıristiyanların kutsal şehrinin semalarında ezan sesleri

Bu kıt'anın ezan seslerine yabancı olmadığını biliyoruz. Sabık Alman Cumhurbaşkanı, İslâmiyet Avrupa'nın bir parçasıdır, derken; hiçbir ilim adamı veya tarihçinin inkâr edemeyeceği bir hakikati dillendiriyordu.Kuzey Afrika üzerinden Sicilya'ya geçerek Palermo Medeniyetini gerçekleştiren sahabelerden ve Peygamberimizin (asm) vefatından tam yüz sene

18.10.2021
17 0 0