Şükrü Bulut

Yeni Asya

Kurban edilenler ve kasapları

Müslümanların sevinç, ümit ve muhabbet bekledikleri bir vakitte, aşağıdaki makaleyi yazmaya mecbur kaldığımı, sizler de anlayacaksınız.Kırk küsur senedir devam eden bir musibetin (12 Eylülün) tarihçesini, hadiselerini ve kurbanlarını yazmak mümkün müdür Belki... Birkaç ciltlik bir araştırma... Veya bir ansiklopedik çalışma... Fertlerin değil, heyet

Millet İttifakı mı, Demokrasi Cephesi mi

Geçmiş yazılarımızın birinde, son seçimlerdeki millet ittifakı başarısının, demokrasimize yeni pencereler açtığını yazmıştık.Geçen mevsimde, "Millet İttifakı" ifadesi siyasilerimize daha cazip gelmiş olmalı. Gel gör ki, dün dünde kaldı. Dünya kapitalinin önemli bir kısmını kontrollerine almış, demokrasi düşmanı global sosyal Marksistlerin, günümüz

Millet İttifakı bitti mi

Bazılarına göre bitti. Bazıları da devam etmekte olduğunu söylüyorlar.Mahallî seçimlerin üzerinden zaman geçmesine rağmen, zihinler berrak değil. Belki de müşevveşiyet, demokrasi peşindeki halkımızın "Millet İttifakı"na atfettiği mana ile ilgili olmalı... Millet İttifakı'nı; şahıslardan, partilerden, palyatif tedbirlerden ve iktidar ittifakına muha

Güle Güle Viktorya!...

Viktorya'nın sıradan bir kahraman olmadığını anlamışsınız.Meşhur globalci Marksizm ihtilâlciliğinin teorisyenlerinden Aşkenaz Robert Kagan'ın eşi... Robert Kagan'ı yakından tanımayanlar ise; O'nu Amerikan Yüzyılı projesinin ve ABD öncülüğünde Neoconların dünya hakimiyeti plânlayıcısı olarak hatırlayabilirler. Asıl olarak Galiçyalı olsa da, Amerika'

AB temsilcileri seçimleri ve Yeşiller...

Yıllar yeşilin rengini soldurunca, turuncu görünmeye başladılar.Yani önceki sarıları da koyulaştı, sosyal Marksistlerin... İlimde, halkta ve hakikatte temeli olmadığı halde, siyasette bu denli uzun ömürlü bir siyasi hareketi tarihe sorarsanız, mutlaka "YEŞİLLER"i cevap olarak bulacaksanız. Demokrasiyi istibdatlar karşısında zayıflatan, gayr-ı meşru

Neoliberallerin (Sosyal Marksistlerin) inişi devam ediyor...

Okuyucularımızın, liberalizm ile neoliberalizmi birbirine karıştırmalarından dolayı, bir müddet "sosyal Marksist (neoliberalist)" tanımlamasını kullanacağız, global sivil Marksistler için Gerçi Frankfurt Okulu'nu, Yeni Asya Neşriyat'tan çıkan NEOLİBERALLER araştırmasından okuyanlar, sosyal Marksistleri de tanırlar.Bu global hareketin küresel düzeyd

Fıtrat mezraasının bahçıvan ve çobanlarına dair

Bahçıvan ve çobana, hiç tatil olmadığını biliyor muydunuz Bayramları bile o kadar kısadır kiNe güneşten yanan gül ve ne de ağılda meleyen kuzular... Ne tatil bilirler ve ne de bayram... Çoğu kez cenazenin defnine bile sabırsızlanırlar... Ekimi, bakımı ve suyu gecikirse, boynu bükük kururlar. Kuzular da öyledir... Bir gözüyle tüm hayata ve diğer göz

Fıtratın bekçileri, onu koruyamazlar...

Çoğu kez farkına varmadan, yanlış şeyler konuşuruz.Fıtrat tarlasındaki bahçıvan ile çobana; koruyuculuğun yalnızca Yaratana ait olduğunu unutarak, kendimizce onları görevlendiririz. Fıtratı değiştirmek mümkün olmasa da, tahribi kolaydır. Tahrip ile değişim arasındaki farkı cehaletle bilemeyenlere, tahripkârlar cinayetlerini güzel ve faydalı işler o

Demokrasinin mahiyetini kabullenmeyenlerin, demokratlık davası olur mu

Bu makalemize vesile olan şey, demokrasiye samimice çalıştığına inandığımız bir siyasinin, 12 Eylül ihtilâlcilerine müdahanecilik yapmış ve bu fiilinden dolayı da milletten özür dilememiş bir gazeteciye yönelik efkâr-ı ammeye verdiği bir beyandır.Cinayetin, kusurun, günahın, ihanetin veya cehaletin sebep olduğu hatalar elbette insani sıfatlardandır

31 Mart seçimlerine demokrasi ve tarihî adeseden farklı bir bakış...

Bu mevzuda geciktiğimizi biliyoruz.Ramazan-ı Şerifte yapılan mahalli seçimlere rağmen, bu Kur'an ayı ile gelen sekineti kaçırmak istemediğimizden olacak... Fakat bu münasebetle mutlaka ifade etmemiz gereken bazı hakikatleri de, zamana feda edecek değiliz. Bu seçimlerin galibi kimdir, diyenlere; Yirmi küsur senelik 12 Eylülcü hükümetine duyulan " TE