"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

M. Fahri Utkan Tüm Yazıları

79 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Verilen eğitim farklılıklarına göre çocuklar

Bilindiği gibi eğitim yalnızca okullarda geçen bir süreç değildir. Peygamberimiz Efendimizin (asm) belirttiği gibi "Beşikten mezara kadar..." eğitim yapılmalıdır. Yani, her an ve her yerde insan bir şeyler öğrenebilir. Bildiklerini etrafındakilere aktarabilir.Özellikle aile ortamında her türlü bilgi alış verişi çok rahat ve hür bir şekilde yapılmal

31.07.2021
6 0 0

Albay Hulusi Yahyagil (Hulusi Bey)

Bediüzzaman Said Nursî, yazdığı Risale-i Nur eserleri vasıtasıyla bir iman ve Kur'ân hizmeti hareketi başlatmış, bu hareketin kendine özgü bir tarzını-sistemini oluşturmuştur.Bu hizmet günümüzde de bir şahs-ı manevî şeklinde devam etmektedir. Kendisinin de belirttiği gibi hayat devresini üç döneme ayırmıştır. Bunlar: 1. SaidEski Said, 2. SaidYeni S

25.07.2021
5 0 0

Ebeveynin çocuklara aşırı ilgisi ihtimamı

Birçok ebeveyn çeşitlerinden biri 'Çocuklarına aşırı ilgi duyan ebeveyn' veya 'Baskıcı ve otoriter ebeveyn'lerdir.Bunlar bir bakıma katı kurallara sahip olduklarından bu ailedeki çocuklar görünüşte kibar olmalarına rağmen çekingen davranışlarda bulundukları gibi itaatkârlardır. Fakat başkalarının etkisinde kalabilirler. Bazıları da utangaç ve çoğun

18.07.2021
8 0 0

Unutmak nasıl nimet olur

"Nisyan (unutma) da bir nimettir. Yalnız her günün alamı çektirir, müterakim (birikmiş) alamı (elemleri) unutturur." (Lemaat)Unutma veya hafızaya kayıt Cenab-ı Hakk'ın El-Hafiz ismi ile ilgili olaylardır. Bu ismin özelliğianlamı; yapılan işleri bütün tafsilâtıyla tutan, her şeyi belli vaktine kadar afat ve belâlardan saklayan anlamına geldiği gibi

13.07.2021
10 0 0

İnsan ilk neyi bilmeli

İnsan doğduktan sonra birçok şeyi öğrenmeye başlar ve bilir. Her insanın bildiği şeyler ve konuları farklıdır. Bir de her insanın bildiği şeyler vardır. Yemek yemek, yürümek, su içmek, uyumak vs.Bir yazarımızla kitabıyla 1 ilgili bir söyleşi programını dinlerken, yazara sorulan sorulardan biriydi yazının başlığı. Bu soruya karşı yazarımız, şakayla

01.07.2021
13 0 0

İş hayatında hukuk ve adalet ilişkisi

İş ahlâkı, belli bir dönemde, belli insan toplulukları tarafından benimsenmiş olan ve toplum içinde insanların davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan töresel davranış kurallarının bütünüdür.Çalışma hayatı, esas olarak işçi ile işveren arasındaki ilişkiye dayalıdır. İşçiler emeklerini ortaya koyarak üretimi sağla

27.06.2021
15 0 0

İnsan ve yolculuğu

İnsanın diğer bir ismi veya sıfatı, 'Yolcu" dur. Yani, 'Hayat Yolcusu'. İnsanın bu yolculuğunu Üstad Bediüzzaman Said Nursî şöyle anlatmıştır: "İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder."Bir insanın bu dünya hayatındaki yolculuğunu tefekkür edersek

13.06.2021
17 0 0

Haddi aşanlardan olmamak

Osmanlı zamanında 63 yaş ve üzeri ecdadımıza yaşı sorulduğunda verdikleri cevap "haddi aştık" olurmuş. Peygamber Efendimize (asm) duydukları saygı ve sevginin incelikli dışa vurumu. Aslında haddi aştık derken kişinin Peygamberimizin (asm) ölüm yaşı olan 63'ü geçtiğini belirtir.Sözlükte "Haddi aşmak"; ölçüyü kaçırmak anlamına geliyor. İşinde, söz ve

06.06.2021
24 0 0

Fedakâr ve cefakâr Salih Oral

İzmit'in Risale-i Nur hizmetleri dendiğinde akla ilk gelen isimlerindendi.Fedakârlıkta, bir hizmete öncü olmada, titizlikte ve Demokratlığından hiçbir zaman taviz vermeyen bir yaradılıştaydı. Cemaat halinde bir yere gidilecek dendiğinde adını ilk yazdıranlardan olurdu. Bir buluşma için saat verildiğinde zamanından önce orada olur ve geç gelenlere s

21.05.2021
13 0 0

Bediüzzaman Said Nursî hiç bedduâ etmiş midir

RİSALE-İ NUR'DA DUA - Hazırlayan: Fahri UtkanRisale-i Nurlar'da 43 yerde bedduâ kelimesi geçmektedir. Üstad ile direkt alâkası olan olanlardan birkaç numune aşağıya alınmıştır. Bu alıntılardan görüleceği gibi Üstad Said Nursî, bedduâya niyetlenmiş, fakat genellikle sonra vazgeçmiştir. Örnekleri inceleyelim. Üstad Afyon müdafaasında; "Ben şimdi hürr

12.05.2021
19 0 0