M. Fahri Utkan

Yeni Asya

Anneler ve çocukları

Bu yıl 'Anneler Günü' 12 Mayıs'a denk geldi. Anneler gününde çocuklar annelerini hediyelerle sevindirir. Aslında burada önemli olan hatırlamadır. Ama senenin tek bir gününde değil her an hatırlanması gereken bir güzelliktir "Annelik".Anneler şefkat kahramanı olarak sayıldıklarından, her anne çocuğuna karşı şefkat konusunda örnek olan davranışlarda

Çocuklar için araç güvenliği

Normalde işyerlerinde, işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara 'İş sağlığı ve güvenliği- İSG' denir.Ama bu kavramı sadece iş yerlerine tahsis etmek eksik olacaktır. Bunu "İşte-Evde-Okulda-Trafikte İş Güvenliği" olarak genellemeliyiz. A

Zaman çizgisi

Hz. Peygamber (asm), "Zaman öyle yaklaşır, peş peşe gelir, hızlanır ki, bir sene bir ay, bir ay bir hafta, bir hafta bir gün, bir gün bir saat, bir saat bir ateş kıvılcımı kadar olur." (Tirmizi, Zühd, 24) dediği gibi Üstad Said Nursi de zaman için şunu söylemiş: "İşte zaman, dünyayı emvac-ı zeval üstüne atar. Bütün mazi ve istikbali ademe verip yal

Bir aile olmak

İlginç bir ankete rastladım:Yaklaşık 200 kişiye "Ölümünüze sadece iki saat kaldığını öğrenseniz ne yapardınız" diye soru sorulmuş. Her beş kişiden dördü son saatlerini eşiyle, çocuklarıyla veya anne babasıyla geçireceğini belirtmiş. Sadece bu anket bile insan hayatında ailenin ne kadar önemli olduğunu bizlere anlatıyor. Bizlerin inancına göre insan

Üstad, Üstad'ı anlatıyor

19 RAMAZAN 1445Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiiyyun taunu, beşer içine intişar etmesiyle, her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Ehl-i imanı dalâletten muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya, hem her şeyi bırakmakla, çok zaman tetkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğind

Üstad, Üstad'ı anlatıyor

17 RAMAZAN 1445- "Nasıl ki âciz, zaif bir adam, bir batmanı kaldıramadığı hâlde on batman yük üstüne yığılmış bulunsa ve dostları onu çok kuvvetli bilip ona gizli zaafına yardımdan ziyade ondan yardım istedikleri hâlde, o bîçare de onların hüsnüzannını kırmamak veyahut kendini çok aşağı göstermemek için gayet ağır ve soğuk olan gösteriş ve tekellüf

Üstad, Üstadı anlatıyor - 14 Ramazan 1445

- "benim hayatım Risale-i Nur'a bir nevi çekirdek olabilir. Kur'ân'ın feyziyle, Cenab-ı Hakkın ihsanıyla o çekirdekten risale-i Nur'un meyvedar, kıymettar bir ağaç hükmüne icad-ı İlâhî ile geçmesidir. Ben bir çekirdektim, çürüdüm, gittim. Bütün kıymet Kur'ân-ı Hakîm'in manası ve hakikatli tefsiri olan risale-i Nur'a aittir." (E.L.:730)- Eski dahili

Üstad, Üstadı anlatıyor

(11 Ramazan 1445)"Nasıl ki bir çam ağacının buğday tanesi kadar bir çekirdeği, koca çam ağacına bir mebde oluyor; kudret-i İlâhî o acip ağacı o çekirdekten halk ediyor. Milyondan ancak bir hisse o çekirdekte bulunurken, o çekirdek kader kalemiyle yazılan manevî bir fihriste olmuş. Yoksa bir köy kadar fabrikalar lâzımdır ki, o acip ağaç, dal ve buda

Üstad, Üstadı anlatıyor

Kendim, değil yalnız lâyık olmadığım o makamları, belki hakikî hayat-ı ebediyenin makamlarını dahi feda etmeye, risale-i nur'dan aldığım ders-i şefkat cihetiyle terk ederim. Halis bir hadim olarak, hakikat-i ihlâsla, her şeyin fevkinde hakaik-ı imaniyeyi on adama ders vermek, büyük bir kutbiyetle binler adamı irşat etmekten daha ehemmiyetli görüyor

Üstad, Üstadı anlatıyor - (08 Ramazan 1445)

- Risale-i nur Şakirtlerine lâyık bir üstada muvafık bir ulvî mertebe ve fazileti, bîçare, kusurlu bu şahsımda kabul ettikleri sebebiyle gayret ve şevkleriyle çalışmaları, bu noktada haddimden ziyade hüsnü zanları kabul edilebilir. (E.L.136)- Kendi şahsıma baktım ki; kurumuş, çürümüş, vazifesi bitmiş bir hurma çekirdeği hükmünde iken, risale-i nur