M. Fahri Utkan Tüm Köşe Yazıları

145 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Adalet, herkese

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır.Eşitlik kavramıyla birlikte düşünülmediği takdirde adaletin bir tarafının eksik kalacağı gerçeği göz ardı edilemez. Adaletli bir düzen için insan haklarına ve hürriyetlere riayet de yine bu sebeple şarttır. Aksi halde çeşitli sosyal

23.05.2023
16 0 0

Gündemimiz adalet olmalı

Başta aile fertleri olmak üzere, insanlar bir arada olduklarında konuşulan konular genellikle ekonomi-geçim, spor vb. konular oluyor.İnsanlar ihtiyaçları neyse, meşguliyetleri neyse o konulardan konuşmayı daha çok tercih ederler. Etrafımıza baktığımızda, insanların ilk sıradaki konuşulan konuların başında ekonomi-geçim meselesi gelmektedir. Peki, e

17.05.2023
7 0 0

Anne babaya şefkat

Anne-babaya itaat İslamiyet'te nasıl yer alırBunun için şu ayet-i kerime bize rehber olabilir: "Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın. Allah kendi

16.04.2023
19 0 0

Ramazan araştırması

Çocukluğumuzdan itibaren Ramazan ayı geldiğinde evlerimizde ayrı bir dünya kuruluyor gibidir.Bu da gösteriyor ki Ramazan ayı, sadece dini açıdan değil kültürümüzde de önemli bir yere sahip. Bu ay içerisinde maddi ve manevi güzellikler bir arada yaşanır; sevgi, hoşgörü ve dayanışma gibi olumlu hissiyatlar ön plana çıkar. "NG Araştırma" 22-27 Mart 20

05.04.2023
21 0 0

Önce tedbir sonra tevekkül

Cenab-ı Hakk bütün varlıkları belirli bir intizam ve ölçü içerisinde yaratmıştır. Her bir varlığın yaratılışı, yaşayış biçimleri farklı farklı olmasına rağmen hiçbir karışıklık görünmemektedir.Yaratılıştaki Allah'ın koyduğu bu kanunlara "Sünnetullah" denilir. İnsanların da yaşayış müddetince bu düzen ve kanunlara (Sünnetullah'a) uymaları gerekmekte

19.03.2023
56 0 0

Çocuklarınız tembel mi

Tembellik faaliyet yeteneğine sahip olunmasına rağmen çaba sarf etmede isteksizliktir. Genellikle küçük düşürücü bir terim olarak kullanılır; tembel olarak görülen bir kişi için "miskin" gibi söylemler de kullanılır."Çocuk öğrenme sürecine başlarken genellikle, gözlemlediği aile fertlerini taklit eder. Nasıl görüyorsa, o şekilde davranmaya başlar.

05.03.2023
48 0 0

Nasıl konuşuyorsunuz

Konuşmak, birbirleriyle iletişimi sağlamak için insanların yaptıkları bir eylemdir; bildiğiniz gibi.Bazıları çok konuşur bir şey anlamazsınız; bazıları da az, öz konuşur çok şey anlarsınız. Kimi de boş konuşur onun üstünü siz doldurmaya çalışırsınız. Konuşabilmeyi herkes yapar da birçoğu 'konuşmayı bilmez'. Bazıları da yüksek sesle, bağıra çağıra k

19.12.2022
45 0 0

İmanlı istikamet

İstikamet, Rabbimizin "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." (Hûd, 11112) emrine uygun bir ömür geçirmektir.İman ise, İşaratü'l-İcaz tefsirinde şöyle tarif edilmiştir: "İman, Sa'd-ı Taftazanî'nin tefsirine göre; 'Cenâb-ı Hakk'ın, istediği kulunun kalbine, cüz-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur' denilmiştir. Öyleyse, iman, Şems-i Ezelî'd

14.12.2022
42 0 0

Aileyi muhafaza

"Sizin hanenizdeki masum evlâtlarınızla masumane sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir" (Hanımlar Rehberi)Cenab-ı Hakk, bizleri kadın ve erkek olarak yaratmış ve sonra da bize aile olmayı bahşetmiştir. "Her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesi(yani ailesi).." olmasının şartlarından biri ve belki en önemlisi a

01.12.2022
52 0 0

İlim bir nurdur

"Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. 'Bize hâlıkımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar.' dediler.Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip Hâlık'ı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz." diyen Bediüzzaman gerçek ilmin (yani fenleri

29.10.2022
39 0 0