M. Fahri Utkan Tüm Köşe Yazıları

120 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İhtilafların sebebi

Vahdetin muhafaza edilemedildiği durumlar, kalpleri dağlayan neticeler verir. "İhtilafların sebebi nedir" şeklindeki bir sual zaman zaman akıllara geliyor.İhtilaflara sebep olan hususlara göz gezdirdiğimizde, bunların; üstünlük arzusu, korku duygusu, menfaate düşkünlük, şahsiyetçilik, enaniyet, işi başkasına bırakma, nefsine güvenmeme vb şeyler old

07.05.2022
17 0 0

NEDEN BEDİÜZZAMAN

"Risale-i Nur'u, hiçbir makam ve meşrebin tesiri altında kalmadan, maddî-manevî hiçbir menfaat ve hissiyat karışmadan, doğrudan doğruya Kur'ân-ı Hakîmin umumun istifade edebileceği ve umuma hitap eden hakikatlerini tefsir etmiş, bu hakikatlerin tercümanlığını yapmış.Telif ettiği âsârından herkes istifade edebilmektedir. (Risale-i Nur) Bir taifeye,

01.05.2022
19 0 0

Neden Bediüzzaman

"Madem iman hizmetinde ihlâs-ı etemle, anarşiliği durdurmakla, asayişi muhafaza etmekle sabır ve tahammül gerektir. Ben de bunun için rahatımı, haysiyetimi feda ediyorum. Onları da helal ediyorum" dediği için Bediüzzaman'dır.Vasiyetnamesinde bile; "Bu zamanda şahsiyet cihetiyle insanlara zarar verecek haller var. Risale-i Nur'un mesleğindeki âzamî

30.04.2022
15 0 0

Alışkanlıklar üzerine

Şartların tekrarlandığı her durumda, aynı şekilde yapılan davranışların bütününe alışkanlık denebilir. Arapçadan gelen 'ülfet' kelimesi de aynı anlama gelmekte ve günlük hayatımızdaAlışkanlık, gün içerisinde veya belli zamanlarda düşünmeden ve bir rutinlik içerisinde yapılan hareketlerdir. Sahip olduğumuz alışkanlıklar iyi ve kötü olarak ikiye ayrı

30.04.2022
12 0 0

Neden Bediüzzaman

"Ben elli-altmış senedir küfr-i mutlaka karşı imana hizmet etmek ve küfr-i mutlakın neticesi olan anarşîlikten milleti kurtarmak içinbütün kuvvetimle iman hizmetindeki ihlâsın neticesi olan asayişi muhafaza ile, bir cani yüzünden on masumu zulümden kurtarmak için rahatımı, şerefimi, haysiyetimi, hatta lüzum olsa hayatımı feda etmekle, her bir tazyi

29.04.2022
12 0 0

Neden Bediüzzaman

"Benim fıtratım, zillet ve hakarete tahammül etmez. İzzet ve şehâmet-i İslâmiye beni bu halde bulunmaktan şiddetle meneder. Böyle bir vaziyete düşünce, karşımda kim olursa olsun, isterse en zâlim bir cebbâr, en hunhar bir düşman kumandanı olsa tezellül etmem.Zulmünü, hunharlığını onun suratına çarparım. Beni zindana atar, yâhut îdam sehpâsına götür

28.04.2022
9 0 0

Neden Bediüzzaman

NEDEN BEDİÜZZAMAN - Fahri Utkan"Beni, nefsini kurtarmayı düşünen hodgâm bir adam mı zannediyorlar Ben, cemiyetin îmânını kurtarmak yolunda dünyamı da fedâ ettim, âhiretimi de. Seksen küsûr senelik bütün hayatımda dünya zevki nâmına birşey bilmiyorum. Bütün ömrüm harb meydanlarında, esâret zindanlarında, yâhut memleket hapishânelerinde, memleket mah

27.04.2022
16 0 0

Neden Bediüzzaman

Ramazan Sayfası - Neden Bediüzzaman Bölümü - M. Fahri Utkan"Bana, 'Sen şuna buna niçin sataştın' diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlâdım yanıyor, îmânım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, îmânımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de, ayağım ona çarpmış; ne

26.04.2022
16 0 0

Neden Bediüzzaman

Eşref Edip'in "İstanbul seyahatinden muztarip olup olmadığını sorusuna karşı, "Bana ıztırap veren," dedi,"yalnız İslâmın mâruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi; onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt, gövdenin içine girdi. Şimdi, mukavemet güçleşti. Korkarım ki, cemiyetin bünyesi buna dayanamaz.

25.04.2022
24 0 0

NEDEN BEDİÜZZAMAN

Yine Eşref Edip'in "Yüz binlerce îmanlı talebeleriniz size âtî için ümit ve tesellî vermiyor mu" sorusuna;"Evet, büsbütün ümitsiz değilim... Dünya, büyük bir mânevî buhran geçiriyor. Mânevî temelleri sarsılan Garb cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir vebâ, bir tâun felâketi, gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sâri illete karşı İslâm cemiyet

24.04.2022
18 0 0