Çevremiz ve biz

Dünya Çevre Günü, İsveç'in Stockholm kentinde 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturulması amacıyla kutlanmaktadır.

Geçen yıl kutlanan Dünya Çevre Günü'nde Plastik kirliliğine dikkat çekilmişti.

Çevre, bizim her zaman ve zeminde daima korumamız gereken bir olgudur.

Çevre deyince; insan elinin veveya insanın yaptığı şeylerin ulaştığı her yer diye anlayabiliriz. Bir insan ve bir canlı olarak kâinatta yüce yaratıcımızın kurmuş bir düzen var olduğunu görüyoruz. Buna insanoğlu ekolojik denge ismini verdi. Bu düzenin biz insanların eli karıştığında bozulmaya başladığını da fark etmiş olmalıyız.

"Biraz sonra kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin" tavsiyesini yapan bir Peygamberin (asm) ümmeti olarak çevre hakkında yapacağımız çok şeyin olduğunu sanıyorum.

Bu konuda yaptığım küçük bir çalışma ile aşağıdaki bazı sloganlar görüşlerinize sunuyorum.

"YEŞİLİ-ÇEVREYİ-CANLILARI KORUMAK HER DÜŞÜNEN İNSANIN BİRİNCİ GÖREVİ OLMALIDIR."