"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Dursun Gürlek Tüm Yazıları

20 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kanuni Sultan Süleyman ve İmam-ı Azam

Başta İsmail Hakkı Bursevi hazretleri olmak üzere, birçok İslam bilgini Türklerin İslam tarihinde oynadığı büyük rolü ve üstün hizmeti eserlerinde anlata anlata bitiremiyorlar. Mesela Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi Bey'in İslam Tarihi adıyla kaleme aldığı şaheseri, "İslam'ın kahraman ordusu" kabul edilen Türk milletinin dini ve milli heyecanını

19.09.2021
7 0 0

Süleymaniye'de bir gönül sultanı

Bugün İstanbul Valiliğinin karşısında bulunan Defterdarlığın arsasında bir zamanlar Fatma Sultan Camii ve Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Dergâhı vardı. Her ikisi de yol genişletme gerekçesiyle yanılmıyorsam 1957 yılında ortadan kaldırıldı. Üçüncü Ahmet devrinden beri Allah'ın adının zikredildiği bu dergâha ve camiye ait hemen hemen hiçbir iz kalmadı

12.09.2021
4 0 0

Dursun Gürlek

Yazarımız, rahatsızlığı nedeniyle bir süre yazamayacaktır.

05.09.2021
14 0 0

Mutasavvıf şair Abdülaziz Mecdi Tolun

Merhum İbnülemin Mahmud Kemal Bey'in sık sık ziyaret ettiği tarihi mekânlardan biri de Gülhane Parkı'nın yanı başındaki Aydınoğlu Dergâhı'dır. O zamanlar bu dergâhın postnişini, Osman Şems hazretlerinin halifesi Mehmed İzzi Efendi'dir. Bu muhterem zat ile İbnülemin arasında büyük bir dostluk söz konusudur. Mahmud Kemal Bey'in bu tekkeye sık sık git

29.08.2021
8 0 0

"Son Hattatlar" ve yazı sanatının büyük üstadları

Tarihi Osmanlı mezarlıkları, kabir taşlarındaki güzel yazı örnekleriyle ve diğer bir takım süslemeleriyle sadece meraklı Müslümanları değil, bazı Avrupalı seyyahları bile etkiliyordu. Başta Piyer Loti olmak üzere bir çok Batılı yazarın gözünde İstanbul kabristanları, büyük bir milletin sanat eserlerini teşhir eden İslam imanının taşa yansıyan tezah

22.08.2021
8 0 0

Yangınlara kurban giden kitaplar

Kültür tarihimizin felaketlerinden birini de şehirlerde çıkan yangınlar esnasında yok olan kitaplar teşkil ediyor. Ne yazık ki, bu konuda da kadim şehir İstanbul başı çekiyor. Eski İstanbul'da binalar ahşap olduğu için bir semtte çıkan yangın derhal diğer semtlere de sıçrıyor, böylece koca şehir adeta cehenneme dönüşüyordu. Eski İstanbul yangınları

15.08.2021
16 0 0

Yangınzede bir şairimiz: Üsküdarlı Talât Bey

Millet Kütüphanesi'nin kurucusu merhum Ali Emiri Efendi, sahibi olduğu "Tarih ve Edebiyat Mecmuası"nın 31 Temmuz 1920 tarihli nüshasında "Kitap Zayiatı" başlığıyla bir makale yayımlıyor ve eski İstanbul'da sık sık çıkan yangınların nice kıymetli kitapları mahvettiğini yana yakıla anlatıyor, bu vesileyle İstanbul'a, işte bu kitap kayıplarından dolay

08.08.2021
17 0 0

İstanbul sokaklarını süsleyen adam: Osman Nuri Ergin

Caddelerin ve sokakların başta gelen süsü, hiç şüphesiz temizliktir. Osmanlı başkenti İstanbul'u ziyaret eden yabancı seyyahlar kitaplarında bu konuya da yer verip şehir temizliğine duydukları hayranlığı dile getiriyorlar. Caddeleri ve sokakları tezyin eden daha başka düzenlemeler de var ama ben konuyu kültür tarihine bağlayıp diğer önemli bir süst

01.08.2021
21 0 0

On parmağında on marifet olan musıkîşinas

Bu günlerde muazzam bir kültür hazinesinin muhteşem tablolarını seyretmenin zevkini yaşıyorum. Ne demek istediğimi daha açık söyleyeyim: Mesleğinin hakkını tam anlamıyla yerine getiren aziz kardeşim Prof. Dr. Mustafa Koç tarafından hazırlanan ve kısa bir süre önce Fatih Belediyesi'nce yayımlanan "Revnakoğlu'nun İstanbul'u İstanbul'un İç Tarihi" is

25.07.2021
26 0 0

Değerli kitabiyat bilgini Turgut Kut

Geçenlerde Hakk'ın rahmetine kavuşan ve Sapanca'da toprağa verilen Turgut Kut, tam bir kütüphane müdavimi ve tabii ki kitabiyat bilginiydi. Ben kendisini daha çok, Beyoğlu'nda İbrahim Bey'in Simurg Kitabevi'nde görüyordum.Turgut Bey'i, ilk defa büyük babası Hasan Tahsin Kut, elinden tutarak merhum Ali Emiri Efendi'nin kurmuş olduğu Millet Kütüphane

18.07.2021
14 0 0