Dursun Gürlek

Yeni Şafak

Erol Kılınç ve Ziya Nur Akademisi

Yazar ve yayıncı Erol Kılınç Bey'in Rahmet-i Rahman'a kavuştuğunu Timaş Yayınevi'nde Osman Okçu Bey'den öğrendim ve Allah'tan rahmet niyazında bulundum. Daha sonra Yeni Şafak'taki ölüm haberini de okuyunca, ikinci bir defa mekânı cennet olsun diye dua ettim.Erol Bey'le birkaç defa Ötüken Yayınevi'nde karşılaştım. Bazen de kendisini akşamları Ümrani

Yedi Sekiz Hasan Paşa okuryazar değil miydi

Sultan Abdülhamid Han'ın Osmanlı padişahları içinde en fazla iftiraya uğrayan bir hükümdar olduğu öteden beri biliniyor. Ne gariptir ki, devrin aydınları (!) tarafından onu hedef alan haksız ve yersiz eleştiri okları bazı ünlü paşalarına da çevriliyordu. Yedi Sekiz Hasan Paşa işte bunlardan biriydi. Garazkâr kalemler, padişahın sevdiği, güvendiği v

Mevlana Gülleri

Yeni Şafak Dursun Gürlek - Mevlana GülleriBüyük kitabiyat bilginimiz Ali Emiri Efendi sevdiği ve hoşlandığı bir insanı tarif ederken "Gül yaprağıdır nüsha-i Kur'an arasında" diyor, böyle orijinal bir cümleyle dostuna duyduğu muhabbeti dile getiriyor. Bilindiği gibi gül Peygamberimiz'i temsil ediyor. Kur'an ise Allah kelamıdır. Kâmil bir insanın, m

Affedersiniz efendim

Metrodan çıktım. Yürüyen merdivenlere doğru yürüyordum. Derken, arkadan gelen birisi ayağıma bastı. Dönüp bakınca "Affedersiniz efendim!" dedi. Bu iki kelimelik cümleyi mahcubane ve öyle içten söyledi ki, şu zat, bir kere daha ayağıma bassa da yine "efendice" özür dilese diye içimden geçirdim.Böyle özür dilenmesi gereken durumlarda "affedersiniz" k

Kültür dünyamızın meçhul meşhurları

Bin dokuz yüz seksenli yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı "Türk Büyükleri Dizisi" başlığı altında yayımladığı biyografi kitaplarıyla kültür dünyamıza büyük bir katkıda bulundu. Her biri on bin, on beş bin, yirmi bin basılan ve gayet ucuz fiyatla piyasaya verilen bu eserler o zamanlar takdirlerle karşılandı ve ilgiyle okundu. Bu tercüme-i haller bu

Prof. Dr. Raşid Küçük hocamıza rahmet niyazıyla

Yeni Şafak Dursun Gürlek - Prof. Dr. Raşid Küçük hocamıza rahmet niyazıyla...Osmanlı'dan günümüze intikal eden tarihi mezarlıkları umûma ait kabristânlar ve hazireler diye ikiye ayırabiliriz. Hazireler daha çok selatin camilerinin yanı başında bulunmaları ve bir bakıma koruma altında tutulmaları dolayısıyla genel tahribattan ve hoyrat ellerin tasa

Askerler için yazılan Din Dersi kitapları

Geçenlerde İstanbul'da basılan mushafları konu alan ve Yeni Şafak'ın Pazar ekinde1 yayımlanan röportajı ben de okudum. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz Dığıroğlu Hanım, kendisine yöneltilen "Dinî kitap yayınında kadınları görüyor muyuz" sorusuna verdiği cevapta, Kamer Hanım'ın yazdığı ilmihâlin askerlere dağıtıldığını belirtiyor. B

Osmanlı Türkçesine duyulan ihtiyaç

Haftalık Yeni İstiklal gazetesinin eski ciltlerinden birinin sayfalarını çevirirken ilgimi çeken bir haberle karşılaştım. 4 Kasım 1953 tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Camiye Arapça levhayı niçin asmışlar" başlığıyla yayımlanan ve tam bir garabet, hatta cehalet örneği olan haber şöyle:"1943 senesine kadar bir kunduracı dükkânı iken o tarihten itibar

Edebiyat dünyamızın seçkin isimleri

Yeni Şafak Dursun Gürlek - Edebiyat dünyamızın seçkin isimleriBana tarihi sevdiren üç önemli şahsiyet kimdir diye bir soru yöneltirseniz, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Refik Altınay ve talebesi Reşat Ekrem Koçu isimlerini sıralayabilirim. Tabii ki, bunların dışında da, aynı özelliğe sahip kalem erbabının olduğunu biliyoruz. Ben, ilk etapta bunlar akl

Yakın tarihimizden bir ibret ve dehşet tablosu

Yeni Şafak Dursun Gürlek - Yakın tarihimizden bir ibret ve dehşet tablosuŞair Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın tavsif ettiği üzere, "Asrın en siyasi padişahı" Sultan Abdülhamid Han'ın yakınlarından biri de Tüfekçibaşı Tahir Paşa idi. Bu zat tam bir sadakat timsaliydi. Yıllar önce Şişhane'deki evinde, Tanburi Dr. Selahaddin Tanur merhum hatıralarını anlat