"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Dursun Gürlek Tüm Yazıları

7 yazı listeleniyor

Sahaflar Çarşısı'nın şeyhi: Muzaffer Ozak

Kültür tarihimizde önemli bir yer işgal eden İstanbul esnafları hakkında bir hayli kitap yazıldı. Bu konuda üç örnek vermek gerekirse Evliya Çelebi, Osman Nuri Ergin ve Reşad Ekrem Koçu gibi isimleri zikredebiliriz. Bunlardan Osman Nuri Ergin, en sağlam ve en ayrıntılı kaynak olarak karşımıza çıktığı gibi, Evliya Çelebi de ünlü seyahatnamesinde "Es

20.06.2021
3 0 0

İbnülemin Mahmud Kemal İnal ve Ketebe Yayınları

Yakın tarihimizde Osmanlı ile Cumhuriyet arasında köprü vazifesi gören en renkli şahsiyetlerden biri de - hiç şüphesiz - İbnülemin Mahmud Kemal İnal'dır. Geçenlerde merhum üstadın doğumunun 150. yıl dönümü dolayısıyla ilgi çeken bir sergi açıldı. Fatih Belediyesi ile İstanbul Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenledikleri bu sergi kültür ve sanat erbabı

13.06.2021
7 0 0

Meşhur bir edebiyatçımızın kaleminden Taksim Camii

Ünlü edebiyatçılarımızın İstanbul'un tarihi camileri hakkında kaleme aldıkları güzel şiirler ve ilgi çekici makaleler, erbabı tarafından zevkle okunuyor. Mesela, Yahya Kemal'in "Süleymaniye'de Bayram Sabahı" şiiri, bu tarihi mabedin güzelliklerini dile getirmesi itibariyle tam bir edebiyat şaheseridir.Keza Mehmed Âkif'in Fatih Camii'ni tasvir eden

06.06.2021
14 0 0

Merhum Menderes'e mersiye

Şairler sultanı Baki'nin, cihan hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman hakkında yazdığı mersiye ne kadar muhteşemse, merhum Kemal Edib Kürkçüoğlu'nun "Mersiyye-i Nîk Nâm-ı Adnân Aleyhi'r-Rahmeti Rabbünâ'r Rahmân" başlığıyla Menderes için kaleme aldığı şiir de o derece, hatta daha fazla göz yaşartıcıdır. Merhum Başbakan'ın şehit edilişinin 61. yıldönümünd

30.05.2021
14 0 0

Ahmet Mithat Efendi'nin dini eserleri

Basın mensuplarının, özellikle ünlü gazetecilerin "Efendi Babamız" diye büyük bir saygı gösterdikleri kalem erbabından biri de merhum Ahmed Mithat Efendi idi. Yaşadığı devirde kitapları, makaleleri ve tefrikaları çok ilgi çektiği ve merakla okunduğu için kendisine "Hâce-i Evvel" ünvanı verilen bu zat, hayatının sonuna kadar elinden kalemi bırakmadı

23.05.2021
11 0 0

Sultan Vahdeddin'in yazdığı İslam ilmihali

Her Müslümanın evinde fıkıh, hadis, tefsir, siyer, kelam ve tasavvuf gibi temel İslami ilimlerle ilgili kitapların muhakkak bulunması gerekir. Tabii ki bu konularla alakalı eserlerin sayısı hayli fazladır. Durum böyle olunca yapılacak iş, en sağlam kaynakları tercih etmek olacaktır. Mesela tefsir deyince günümüzde hemen aklımıza mütebahhir âlimleri

16.05.2021
10 0 0

Osmanlı padişahlarına yapılan iftiralar

Cumhuriyet devrinde yaşayıp da Osmanlı padişahları hakkında eser kaleme alanlar yahut muhtelif makaleler yayımlayanlar en basit ifadesiyle- insafsızlar ve insaflılar diye ikiye ayrılıyorlar. İnsafsızlar grubuyla başlayacak olursak, bunlar Osmanlı hükümdarlarına iftira etmekte, yalan yanlış isnatlarda bulunmakta o kadar ileri gidiyorlar ki, meslekt

09.05.2021
13 0 0