Ahmet Ünlü

Yeni Şafak

Torba Kanun Teklifi'nde kamu personeline yönelik neler yer alıyor

Meclise sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile kamu personeline yönelik bazı düzenlemelere yer verilmiştir. Yıllar önce getirilen düzenlemenin oluşan sıkıntıyı ortadan kaldırmak için değiştirilmeye çalışılması ile bozulan kariyer sisteminin tekrar düzeltilmeye çalışıldığı açıkça görülmekt

Kamuda görev yapan mühendisler seslerinin duyulmadığından dertli

Kamu mühendislerinin sorunlarını köşemizde gündeme getirmiş ve seslerinin duyulmasını sağlamaya çalışmıştık. Kamu mühendislerinden bize gelen okuyucu e-postaları ve sosyal medya paylaşımları seslerinin yeterince duyulmadığı izlenimi oluşturmuştur. Elbette bize düşen onların seslerini duyurmalarına yardımcı olmaktır. Okuyucularımız, inanmadığım hiçb

Kamu personeline yol ve yön gösteren soru ve cevaplar (4)

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün mahalli idarelerin personele yönelik sorularına ilişkin cevaplardan okuyucularımıza yol ve yön gösterecek nitelikte olanları paylaşmaya devam ediyoruz.Iİdari görevlere vekalet eden tabipler 17 bin TL kayba uğruyorTabip, uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabibi kadrolarında bulunanlardan vekaleten veya tedvire

Kurul başkanı ve üyelerine yapılan konut yardımı Sayıştay denetimine takıldı

Sayıştay Başkanlığı bir üst kurulda yapmış olduğu denetimde Kurul Başkanı ve üyelere yapılan konut tahsis katkısı tutarlarının kamu zararı olduğuna oybirliği ile karar verdi. Bu kararı ve sonuçlarını açıklamaya çalışacağız.IKurul kararı ile alınan konut yardım kararıBir üst kurulda kurul kararı ile Kurul başkanı ve üyelerine konut tahsis katkısı öd

2024 yılında KİT'lere yapılacak personel atamalarına ilişkin incelikler

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2024 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar 17 Ekim 2023 tarihli ve 32342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararda 2024 yılında KİT'lerde yapılacak açıktan, naklen, zorunlu ve ilave atamalara ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir. Bu yazı

12. Kalkınma Planına göre bazı görevler dışında sözlü sınavlar kaldırılıyor

2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planında kamu personeline ve personel sistemine yönelik kritik düzenlemeler yapılacağı belirtiliyor. Özellikle kamu personel adaylarının merakla beklediği sözlü sınavların akibetinin ne olacağı da açıklığa kavuşturulmuştur. Bu yazımızda konuyu açıklamaya çalışacağız.Liyakat ilkelerinin hakim olduğu kamu per

Öğretmen alımındaki sözlümülakat sınavı acilen masaya yatırılmalıdır

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmada uygulanan sözlü sınav öğretmen adaylarını tedirgin etmeye devam ediyor. Acaba şu an sözlü sınavlarda istenen başarı yakalandı mı ya da amaca ulaşılabildi mi ya da sözlü sınavdan önce başka hangi süreçlerden geçirilmesi gerektiğini izaha çalışacağız. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından gündeme getirilen samimi

2024 yılında memurlara ödenecek dil kursu yardımı yüzde 84,21 oranında arttırıldı

2022 yılına kadar kamu personeline yapılacak yabancı dil kursu ödemesi 2016 yılındaki tutarın altında belirlenen tutar kadar ödenmekte ve ödeme tutarı güncellenmemekteydi. 2022 yılında bu tutar arttırılmaya başladı ve her yıl artarak devam etti. Bu yazımızda bu ödemenin şartları, 2024 yılındaki tutarı ve kurstan yararlanacak personeli açıklamaya ça

2024 yılında kurumlara göre farklı ödenecek fazla çalışma ücretleri

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu. Teklifin eki cetvellerde 2024 yılında ödenecek fazla çalışma ücretlerine de yer verilmiştir. Bazı kurumlardaki fazla çalışma ücretleri toplu sözleşme gereğince teklifte yer alan rakamların belirli katları olarak uygulanmaktadır. Bu yazımızda konuyu açıklamaya çalışacağız. Nüfus ve Vata

Danıştay'dan atamalarla ilgili şaşırtan takdir yetkisi kararı

Bugünkü yazımızda atamalarda idarenin takdir yetkisine ilişkin bölge idare mahkemelerinin birbiriyle çelişen kararları sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen bir kararı açıklamaya çalışacağız. 2547 sayılı Kanun'un 60b madde hükmü içtihada açık değildirMecelle'de yer alan; "Mevrid-i nassda ictihada mesağ yoktur." kuralı ge