"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Ahmet Ünlü Tüm Yazıları

140 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Danıştay'dan memur kavgasında şaşırtan tahrik indirimi kararı

Danıştay kararları, uygulamanın şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu yazımızda da disiplin hukukunda pek karşılaşılmayan ancak ceza hukukunda uygulanan tahrik indiriminin disiplin cezalarında uygulanıp uygulanmayacağından bahsedeceğiz. Kavgayı başlatmayan tahrik indiriminden faydalanırDanıştay 12. Dairesi'nin Esas No:20164750, Karar No:2019

21.06.2021
7 0 0

103 TL'lik bedelsiz yemek müdürün geleceğini kararttı

Kamu hizmeti yürütenlerin kamu kaynaklarını kullanırken emanet duygusuyla hareket ederek hassas davranmaları gerektiğini bu köşeden sıklıkla belirtmiştik. Özellikle su akarken testi doldurma gayretinin birçok kamu görevlisinin başını yaktığını, bu durumların yargı kararlarına yansıdığını görüyoruz. Bu yazımızda da benzer bir durumu Danıştay kararı

20.06.2021
4 0 0

Kamu kurumlarının memurları modern imha yöntemi devam ediyor

Memurların (aday veya asil) en fazla sıkıntıya düştükleri konuların başında zamanında verilmeyen mal beyanı gelmektedir. Birçok memurun Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik'te yer alan ince detayları bilmediği için ağır disiplin cezalarına muhatap olduklarına şahit olunmaktadır. Bazen bazı idarecilerde bu durumu fırsata çevirebilmektedi

14.06.2021
13 0 0

İdari Dava Daireleri Kurulu memurlar açısından kritik bir karara imza attı

Daha önceki yazılarımızda 657 sayılı Kanun'da gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde hiç de istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalınabileceğini belirterek bazı suçları işleyip de zamanaşımı nedeniyle disiplin cezası verilememesinin sakıncalarını açıklamıştık. Bu yazımızda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun vermiş olduğu karardaki yüz kıza

13.06.2021
14 0 0

Kızan rehber öğretmen ayakkabısını çıkararak müdüre fırlattı

Bugünkü yazımızda ayakkabısını çıkararak müdüre fırlatan kızgın rehber öğretmenin aldığı disiplin cezasının Danıştay kararına yansıyan serencamını açıklamaya çalışacağız. Rehber öğretmeni ayakkabı fırlatacak kadar kızdıran neydiDanıştay 12. Dairesi'nin 20193720 E., 20204138 K. No.'lu Kararı'nda ilginç bir olaya şahit oluyoruz. Öğrencilere rehberlik

07.06.2021
14 0 0

Danıştay, akıl sağlığı yerinde olmayan memurun disiplin cezasını kaldırdı

Başlık garip gelebilir ama bu durum kamu kurumlarında yaşanmaktadır. Sıklık derecesini bilmesek de akıl sağlığı yerinde olmayan memurların görevlerine devam ettiklerini biliyoruz. Nitekim aşağıda yer vereceğimiz Danıştay kararı da bu durumu doğrulamaktadır.Garip gelebilir ama disiplin cezasının kaldırılma gerekçesi akıl hastalığı Danıştay 12. Daire

06.06.2021
16 0 0

Kamu kurumları personeline disiplin cezası vermek için tuzak kurmamalıdır

Kamu kurumlarında, zaman zaman amirlerin cezalandırmak istedikleri personele adeta tuzak kurarak pusuya yatarcasına bir davranış içerisine girdiklerine şahit olunmaktadır. Amirlerinin canını sıkan personelin açıkları aranarak nasıl cezalandırılacağı araştırılmaya çalışıldığına yargı kararlarında sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bazen de yakaladım zannı

31.05.2021
12 0 0

Öğretmenin disiplin cezasına sebep olan facebook paylaşımının düşündürdükleri

Daha önceki yazılarımızda ülkemizin geleceği yavrularımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerin seçimine ilişkin neler yapılması gerektiğini detaylarıyla açıklamıştık. Ancak, yaşanan süreçte kayda değer bir iyileştirmeye şahit olmadığımızı ifade etmek isteriz. Bugünkü yazımızda ise bir öğretmeninin sosyal medya paylaşımı nedeniyle almış olduğu disiplin c

30.05.2021
12 0 0

Memurlara verilen disiplin cezasındaki kafa karışıklığı nasıl giderilecek

Danıştay kararları incelendiğinde disiplin cezası verilmesinde kamu kurumlarının kafa karışıklığı içerisinde olduğu, çok basit konularda dahi hukuki sorunlar çıktığı görülmektedir. Bu tür sorunların nasıl giderileceğini açıklamaya çalışacağız. CEZAYI DİSİPLİN KURULU MU YOKSA DİSİPLİN AMİRİ Mİ VERMELİDİRMemurların hangi fiillerine hangi disiplin cez

24.05.2021
13 0 0

Torba kadro ya da kavak ağacı ile kabağın hikayesi

Torba kadro veya asansör kadro tabiri 657 sayılı Kanun'un 68B maddesine göre yapılan atamalar için kullanılmaktadır. Bu yazımızda bu atamaların kolaylaşması ve sonuçlarını açıklamaya çalışacağız. Birde konuyu bir hikâye ile anlatmaya çalışacağız.Torba kadro atamalarındaki şartlar çok mu hafifletildi703 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanun'un 68B maddesi

23.05.2021
10 0 0