Temmuz sonrasında memurların bilmesinde fayda olan pratik güncel mali bilgiler

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge ile maaş verileri 19,31 oranında arttırılarak açıklandı. Bugünkü yazımızda 2024 yılı Temmuz ayından itibaren memurların günlük hayatlarında sıklıkla karşılaştıklarıkarşılaşacakları ve bilmesinde büyük fayda olan kritik bilgileri okuyucularımızla paylaşacağız.Maaş Katsayısı: Memur maaş katsayısı toplu sözleşme ile belirlenmektedir. 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla maaş katsayısı 0,907796'dir. Maaş katsayısı normal şartlarda yılda iki defa belirlenmektedir.Taban Aylık: Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre almakta olan personele 1.000 gösterge rakamının taban aylık katsayısı ile çarpımından oluşan ve memur maaşının bir unsuru olan tutara memuriyet taban aylığı denilmektedir. 2024 yılının ikinci yarısı için taban aylık tutarı ise; 1000 x 14,208727 14.208,72 TL'dir.Kıdem Aylığı: Devlet memurlarına her bir hizmet yıl için 20 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımında oluşan tutara kıdem aylığı denilmektedir. 25 yıldan fazlası için kıdem aylığı verilmemektedir. 15 yıllık hizmeti olan bir memurun kıdem aylık tutarı; 15x20x 0,907796 272,33 TL'dir.Yan Ödeme Katsayısı: İş güçlüğü zammı, iş riski zammı, eleman teminindeki güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı tutarının hesaplanmasında kullanılan katsayıdır. 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla Yan Ödeme Katsayısı 0,287892'dir.Aile Yardımı Ödeneği: Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.Eş için, 2.273xmaaş katsayısından oluşmaktadır. 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla 2.273x 0,907796 2.063,42 TL'dir. Her çocuk için 250xmaaş katsayısından oluşmaktadır. Ancak 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 500maaş katsayısından oluşmaktadır. 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla 250x 0,907796 226,94 TL'dir.Doğum Yardımı Ödeneği: 633 sayılı KHK'nın Ek 4'üncü maddesi hükmü gereğince ödenmekte olan doğum yardımı, Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılmaktadır. 152015 tarihinden itibaren ödenmektedir ve bu tarihten itibaren artış yapılmamıştır. 2024 yılında da aynı tutarlar ödenmeye devam edecektir.Ölüm Yardımı Ödeneği: Eş veya çocuğun ölümü halinde 9500xmaaş katsayısı 9500x0,907796 8.624,06 TL, memurun ölümü halinde ise, 9500x2xmaaş katsayısı 9500x0,907796 x2 17.248,12 TL'dir.Milletvekilleri için ölüm yardımı ise 9500 x 0,907796 8.624,06 x12 103.488,74 TL'dir.Sigortalılar için yapılacak cenaze ödeneği ise 3.385 TL'dir.En Yüksek Devlet Memuru Aylığı: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın gösterge ve ek göstergesinin maaş katsayısı ile çarpımından oluşmaktadır. Yapılan son düzenleme ile 9500x 0,907796 8.624,06 TL'dir.399 Sayılı KHK 3c Sözleşmeli Personel Tavan Ücreti: 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla 49.685,94 TL olup bu tutar yılda iki defa belirlenmektedir.715754 Sayılı BKK Sözleşmeli Personel Tavan Ücreti: 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla 44.293,90 TL olup, bu tutar yılda iki defa belirlenmektedir. Bilişim personelinin brüt maaşları da bu tutara göre belirlenmekte ve bu tutarın azami 5 katı olarak belirlenmektedir.2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler İçin): 110.000 TL'ye kadar 15 230.000 TL'nin 110.000