"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Ahmet Battal Tüm Yazıları

544 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Orman yakana müdahale hakkı ve sınırı

İzzet Özgenç twitter'da şu cümleleri yazdı:"Kısmen de olsa, orman yangınlarının kasıtlı olarak çıkarıldığı iddialarına muttali olmaktayız. Hemen belirtmek gerekir ki, kasıtlı orman yangınını çıkaran kişilere karşı herkes meşrû savunma hakkına sahiptir. Burada ölçü şudur: Orman yangınını çıkarmaya teşebbüs eden kişinin başka türlü bu teşebbüsten alı

Bugün
0 0 0

Filadelfiya'daki Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin hangilerinin hangi dünya görüşüne sahip olduğunu bilemiyoruz. Ancak o kurumun bir tabiatı ve işin de bir niteliği var.Bu sebeple o üniversitenin bütün hocalarının, Hür Dünya'nın sahip çıktığı ortak insanî değerlere ve adalete ve hakkaniyete hizmet eden yönetim değerlerine asgarî ölçüde de olsa değer ve deste

04.08.2021
0 0 0

Yeniden terör meselesi

Orman yangınları birkaç hususu yeniden netleştirmemizi sağladı.Birincisi: Kirli bilgi en tehlikeli bilgidir. "Savaşta önce gerçekler ölür" derler. Siyaseti savaş haline getirenler sayesinde ülke gerçekleri de öldü ölecek. Kimin söylediklerinin ne kadarının doğru olduğunu tesbit etmek o kadar zor olmamalıydı. Ama maalesef öyle oldu. İki örnek vereli

03.08.2021
0 0 0

Suçlular ve masumlar apartmanı

15 Temmuz darbesi ve "öcü" yargılamaları ile ilgili olarak beş senedir yazdıklarımızı, ihtiyaca binaen, suçlular ve mazlum mağdurlar kompartımanı olarak ikiye ayırıp özetleyeceğiz.Önce suçlular apartmanı. İki tür suçlu var: 1. Darbe suçu ile ilişkili olanlar: Darbeyi planlayan kurmay aklına sahip az sayıda kişi, yaptığı şeyin darbe olduğunun bilinc

01.08.2021
13 0 0

Şefkat ve şirket

Sadık Yalsızuçanlar twitter'da şunları yazdı:"Afgan, Suriye'li, Irak'lı, Afrikalı çaresizler başımızın tacıdır. Allah'ın can bağışlamaya değer bulduğu her varlık, gönlümüzün mihmanıdır. Allah'ın verdiği rızkı onlarla paylaşmak bizim görevimizdir." Biz bu fikirleri retweet ettik ve Prof. Dr. Ali Kutlu bize cevaben şunları yazdı: "Peki bu ülkenin hiç

31.07.2021
3 0 0

Demokrasi ne, cumhuriyet kimin rejimi

İki gündür demokrasiyi ve demokratları yazıyoruz.Bir okuyucumuz demokrasi ile cumhuriyet arasındaki farkı ve ilişkiyi de yazmamızı istedi. Çok yazdık, ama yeniden yazalım. Cumhuriyet faziletmiş, doğru. Ama demokrasi de öyle! Cumhuriyet devletin şekliymiş de demokrasi rejim şekliymiş. Ne saçma! Demokrasi halkın kendi kendisini yönetmesiymiş. Tamam d

30.07.2021
3 0 0

Siyasal İslâmcı ile de demokrasi olmaz

Dünkü yazımızda Levent Köker'e de atıfla şu cümleyi kurduk:"Tam demokrasi için dinleşmiş ideolojilerin ve ideolojileşmiş dinlerin devletten ve Anayasadan dışlanması şart." Dinleşmiş ideolojileri dün çözümledik ve özetle gerçek Kemalist'ten hakikî demokrat olmayacağını, Kemalizm'le demokrasinin aynı Anayasada bir arada olamayacağını yazdık. Bugün de

29.07.2021
8 0 0

Kemalizm'le demokrasi olmaz

Prof. Dr. Levent Köker'in dünkü Yeni Asya'nın manşetten verdiği Medyascope söyleşisi önemli bir ideolojik tartışmanın küllerini savurdu ve korlarını yeniden açığa çıkardı.Medyadaki ve sosyal medyadaki tepkilere bakılırsa, anlamak istemeyenlerin önemli kısmı "muhalif" ve bu AKMHP muhalifliği o gibileri garip bir cendereye sıkıştırıyor: Ya AKP'lisin

28.07.2021
6 0 0

Belediye v. devlet

Bir ülkede yönetim sisteminin ne ölçüde sağlam olduğunu ve ne kadar demokratik olduğunu gösteren önemli gösterge unsurlardan biri mahallî idarelerin demokrasiye katkısıdır.Bu konudaki başarının en önemli ölçeği de mahallî iktidar ile merkezî iktidar arasında siyasî parti farkı olduğunda bunun bir yönetim krizine dönüşüp dönüşmediğidir. Önce yakın m

27.07.2021
4 0 0

N'aber sayın Bay Lok-2

AİHM nihayet "öcü"lerle ilgili tıkanıklığı açtı ve özetle "terör örgütü üyeliğini ispat için ByLock kullanıcısı olmayı ispat yetmez, yazışma içeriklerine de bakıp terör örgütü üyeliğini gösteren delilleri aramak ve bulmak gerekir" dedi.Biz bunu, beş yıldır, "ByLock yazışmaları doğrudan ve somut olarak bir suça dair bilgi ve delil içermiyorsa, sadec

25.07.2021
17 0 0