Abdüllatif Uyan Tüm Köşe Yazıları

1175 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Canımız üzüm ister..."

Üftâde hazretleri, bir kış gecesi, talebeleriyle sohbet etmektedir. Bir ara sohbeti kesip; "Canımız üzüm ister, kim getirir" buyurur. Talebeler şaşırırlar. Birbirlerine bakışırlar. Zîrâ gecenin bir yarısıdır. Yerlerde bir metre kar vardır. Hem dahî şiddetli tipi! Yâni şu anda imkânsızdır. Ama Azîz Mahmud fırlar ayağa. "Derhâl bulup getireyim" der

Bugün
10 0 0

"Pâdişah çağırdı, gitmeliyim!"

Birinci Sultân Ahmed Hân, büyükçe bir câmi yaptırır. Bir Cumâ günü inşaat biter. Açılış yapılacaktır. Herkese haber salınır. İyi de, Cumâ hutbesini kim okuyacaktır Pâdişahın zihninde bellidir isim. Azîz Mahmud Hüdâyî hazretleri. Bir vazîfeli Onu çağırmaya gider. Büyük zâtın evi Üsküdar'dadır. Haberi alır almaz iskeleye varır. Fakat bir fırtına, b

27.09.2022
12 0 0

''Pâdişahımız gâlip gelecektir!.."

Pâdişah Sultân Ahmed, rüyâ görür bir gece. Uyanınca üzülür! Zîra rüyâsında, bir küffâr kralıyla güreşe tutuşmuş, ama kendisi sırtüstü yere düşmüştür. Görünüşte korkunç bir şey! Ama bu, bir rüyâdır. Ve her rüyâ tâbire muhtaçtır. Kim yapabilir bu tâbiri Adres bellidir. Azîz Mahmud Hüdâyî hazretleri. Acele mektup yazıp gönderir bu velîye. "Rüyâmızın

26.09.2022
10 0 0

"Hayret! Bâzısı kerâmet görmek istiyor!"

Bir gün Azîz Mahmud Hüdâyî hazretleri, pâdişahın dâvetiyle saraya gider. Oturup sohbet ederler. Az sonra büyük velî abdest almak ister. Pâdişah ibrikle su döker. Sultânın annesi de, elinde havluyla beklemektedir. O ara içinden; "Bir kerâmetini görsem" diye geçer. Abdest biter. Büyük velî kurulanırken; "Hayret! Bâzısı kerâmet görmek istiyor. Hâlbuki

25.09.2022
16 0 0

Denize düşürülen mühür!..

Bir gün Sultân Ahmed Hân, bir vezîrini azleder. Vazîfeden alır. Mührü de elinden alıp, yerine bir başkasını tâyin eder. O mührü bir memuruna verir. "Bunu yeni vezire götür!" der. O da "Başüstüne sultânım" der. Ve mührü alıp yola düşer. Yeni vezir, Üsküdar yakasında oturmaktadır. Gidip bir kayığa biner. Ama mührü denize düşürür elinden! Üzülerek

24.09.2022
20 0 0

"Yemeyin Sultânım, bu et zehirli!.."

Sultân Ahmed Hân bir gün fazla yorulur. Dinlenmek ister. Erkânıyla bir koruluğa gider, oturur. Hizmetçiler koyun kesip kızartırlar. Sofrayı donatırlar. Pâdişah gelir, oturur. Ve bir lokma koparır kızarmış etten. Tam ağzına götürecektir ki biri tutar elinden. Dönüp bakar ki Hüdâyî hazretleridir. Büyük velî, kulağına eğilir. "Yemeyin Sultânım, bu e

23.09.2022
22 0 0

"Sultânlar ardınca yürüsün!.."

Azîz Mahmud Hüdâyî hazretleri, hocası Üftâde hazretlerine çok hizmet eder. Çok da duâsını alır. Nitekim bir gün hocası açar ellerini. "Sultânlar, arkanda yürüsün!" diye duâ eder. Yâni, "Sen at üstünde giderken, Pâdişah ardınca yürüsün" der. Çok geçmez, vefat eder. Bu defâ insanlar buna yönelirler. Onu "Gönül Sultânı" bilirler. Duâsını almaya çalışı

22.09.2022
19 0 0

"Duâ aynı duâ, ama ağız aynı ağız değil!"

Azîz Mahmud Hüdâyî hazretleri devrinde bir kimsede kimyâ ilmine karşı bir merak uyanır. "Bunu kimden öğrenebilirim" diye düşünür. Azîz Mahmud Hüdâyî hazretlerini tavsiye ederler. O da, koşar bu zâta. "Efendim, bana kimyâ ilmini öğretir misiniz" der. Büyük velî; "Olur, öğretirim" buyurur. Ve yanındaki asmadan bir yaprak koparır. Üzerine bâzı duâla

21.09.2022
19 0 0

"Kazâ ve kader bilgisi bir deryâdır!"

Muâz bin Cebel hazretleri bir gün ağlıyordu! Sordular ki: "Niçin ağlıyorsun" Buyurdu ki: "İnsanlar iki gruptur. Biri Cennetlik, diğeri Cehennemlik. Acabâ ben hangisinden olacağım diye ağlıyorum..." Hazreti Muâz anlatır: Allahü teâlâ bir kulunu hastalığa müptelâ kıldığı zaman, sol yandaki meleğe buyurur ki: "Kalemi ondan kaldır!" Sağdakine de;

20.09.2022
21 0 0

"Yâ Muâz! Sen bu akşam nasıl sabahladın"

Meymûn-i Evdî anlatır: Muâz bin Cebel ayağa kalktı. Ve kabîle halkına; "Ey Evd kabîlesi! Ben Resûlullahın elçisiyim. Hepinizin dönüşü Allahadır. Öldükten sonra ya Cennet, ya da Cehennem vardır. İkisi de sonsuzdur, ikisinde de ölüm yoktur!" buyurdu. Muâz bin Cebel anlatır: Bir gün Resûlullahın huzûruna vardım. Bana sordu ki: "Yâ Muâz! Sen bu akşa

19.09.2022
22 0 0