Kim Tutar Elimden

ŞİİR

Mahrum etme rahmetinden nurundan,

Gaflete düşmekten kurtar Allah'ım.

Ayrı koyma beni hiç huzurundan,

Kalbim senin için atar Allah'ım.

Korkuyorum zalim nefsin şerrinden,

Yine sana sığınırım ben senden,

Bir lem'a yollasan Settar isminden,

Tüm günahlarımı örter Allah'ım.

Musibetler İzzetine bir perde,

Şâfi ismin şifa olur her derde,

Seni anan hazır bulur her yerde

İsmin imdadıma yeter Allah'ım

Ruhumu sıksa da yeis halkası,

Kalbimi kaplasa hüzün dalgası,

Nur isminin gölgesinin gölgesi,

Gönlüme bir güneş katar Allah'ım.