Abdil Yıldırım

Yeni Asya

Ramazan'ı da sıradanlaştırdık

Ayların da sultanısın, benim de, Kölelik gömleği giydim de geldim. Âcizim hiçbir şey gelmez elimde, Benlik libasını soydum da geldim. A.Y. Bizim çocukluğumuzda Ramazan'ın müstesna bir yeri vardı. Üç Ayların başlamasıyla evlerde bir telaş başlar, evin hanımları iftarlık ve sahurluk yiyecekler hazırlığına girişirdi. Mevsimine göre, tarhana, tu

Her akşam ölüp her sabah diriliyoruz

Ölüm hakikati inkar edilmez, Azrail kapını çalmadan uyan. O menzile başka yoldan gidilmez, Kabir kapısına gelmeden uyan. A.Y İnsanın hayatı boyunca eline bir çok fırsatlar geçer. Bu fırsatları değerlendiremeyip kaçırırsa pişman olur, üzülür. Kaçırdığı fırsat belki de bir daha eline zaman geçmeyebilir. Hayatta en önemli fırsat ise, ömür sermaye

Hayatın hayatı

İmandır hayatın hayatı, ruhu, Ruhsuz beden yıkık bir hâne olur. İmandır âlemin aklı ve nûru, Akılsız baş deli, divâne olur. A.Y. Ankara'da Türkiye Büyük Mille Meclisi açılmış, istiklal savaşı zaferle neticelenmiş ve mecliste büyük bir sevinç ve coşku var. Bu coşkuyu ve sevinci gören Bediüzzaman Hazretleri, büyük bir ihma

Yeni Asya'nın kökü, Risale-i Nur'a dayanır

Tabib oldun, teşhis ettin dertleri, Tesbit ettin gövdedeki kurtları, Bundan sonra devrilecek putları, Biz görmesek de sen gör Yeni Asya. A.Y Bugün ülkemizdeki bir çok yayın grubu, fikir klübü, siyasi parti ve dini cemaatler mevcuttur. Buralarda faaliyet gösteren insanların büyük bir kesiminin yolu, bir yerde mutlaka Yeni A

Eskişehir'de müfritane irtibat

İslamiyete darbeler vurulduğu, iman esaslarını sarsıldığı bir zamanda zuhur eden Bediüzzaman Hazretleri, sarsılan temelleri yerine oturtmak için Kur'an'a sarılmış, İslamiyet üzerinde yüzyıllar boyunca birikmiş olan bid'a bulutlarını dağıtmış, ihmal ve inkâr tozlarını ve temizlemiş, Kur'an'ı asrın idrakine uygun bir şekilde tefsir ederek herkese oku

Merak etme!

İmandır hayatın özü ve ruhu, Ruhsuz beden yıkık bir hâne olur. İmandır âlemin aklı ve nûru, Akılsız baş deli, divâne olur. A.Y. İnsan, kafasında taşıdığı akıl cihetiyle çok şeyleri merak eder. Yarınını merak eder, çocuklarının istikbalini merak eder, çiftçi ise, bu sene rahmet çok olacak mı, ürün bol olacak mı diye merak ede

Yıldızlar yalnız değildir

Yine hüzün çöktü gönül dağına, Sağanak halinde hasret yağıyor. Tutuldum yalnızlık fırtınasına, Yufka yüreğime sıklet yağıyor. Hayata felsefe gözüyle baktım, Aldığım dehşetten çıldıracaktım, İman gözlüğünü gözüme taktım, Gördüm ki âleme rahmet yağıyor. A.Y. İnsanı en çok rahatsız eden duygulardan birisi de, yalnızlık duygusudur. Başka insa

Kalbin tozunu almak

Temizlik hususunda çok titiz ev hanımları vardır.Evlerini ve eşyalarını temiz tutmak için çırpınırlar. Durmadan bir şeylerin tozunu alırlar. Ellerinde temizlik bezleri hiç eksik olmaz. Evlerine girip çıkanları durmadan uyarırlar. "Şuraya basma, buraya dokunma, kırıntı dökme..." İnsanın evini ve eşyasını temiz tutması elbette güzel bir şeydir. Böyle

Bediüzzaman'ın Filistin meselesine bakışı

Risale-i Nur, Kur'an'ın en son ve en büyük bir tefsiri olarak, aynı zamanda Kur'an'ın mânevi bir mucizesi olduğundan, Kur'an'ın bir çok özelliğini de ihtiva eder."Yaş ve kuru ne varsa, Kur'an'da var" olduğuna göre, Risale-i Nur'da da küçük de olsa her meselenin bir lem'ası, bir şuası mevcuttur. Bugün İslâm âleminin yüreğini yakan, insanlık âleminin

İhtiyarlık ihtar ediyor

Fânisin, gaflete dalma ey insan, Baharın gidecek, kışın kalacak. Saçlarına karlar yağdığı zaman, Gözünde biriken yaşın kalacak. A.Y.İnsan ömrü mevsimler gibidir. İlkbahar gençliğe, yaz olgunluk çağına, güz de ihtiyarlığa benzetilir. Kış ise, güz mevsiminin sonunda düşen yaprakların toprağa karışmasını hatıra getirir. Her mevsimin ayrı bir özelliği