"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Yesevîzâde Alparslan Yasa Tüm Yazıları

129 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 606

Bursa Nutku'nun sâhiblenildiği siyâsî hâdiseler: 8) 5 Aralık 1966: TMTF binâsı önüne devâsa Bursa Nutku afişi Marksist Kemalist temâyüllü Türkiye Millî Talebe Federasyonu, 5 Aralık 1966'da, Federasyon binâsının ön cephesine devâsa bir Bursa Nutku afişi asmıştı. Aşağıdaki haber buna dâirdir: "Türkiye Millî Talebe Federasyonu kongresinde Genel Başkan

Bugün
0 0 0

MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 605

(Milliyet, 2.11.1966, s. 1) 1 Kasım 1966'da Üniversitelerin yeni öğretim yılına başlaması münâsebetiyle yapılan merâsimlerdeki nutuklarında, aynı Sabataî ve Farmason Cemâatlerine mensûb iki Rektör, Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli ve Prof. Dr. Cumhur Ferman, Üniversitenin başlıca vazîfesinin, kuruluşunda olduğu gibi her zaman, Kemalist nesiller yetişti

27.05.2020
0 0 0

MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 604

(Milliyet, 20.5.1966, s. 1) 1966'nın 19 Mayıs'ını tes'îd merâsiminde de, "Gençliğin görevinin ve yürüyeceği yolun Bursa Nutku'nda gösterilmiş olduğu" îlân edildi... Binâenaleyh o Nutk'a muvâfık olarak yapılan 27 Mayıs Darbesinin têsîs ettiği nizâmı değiştirmiye kimsenin kuvveti yetmez; buna kalkışanları, birinci vazîfeleri Kemalizmi korumak olan b

23.05.2020
5 0 0

MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 603

(Milliyet, 10.4.1966, s. 1) Muhtemelen dolduruluşa gelen câhil, aklı kıt bir köylünün, 8 Nisan 1966'da, "Mutlak Şef"in İzmir'deki heykeline baltayle tecâvüz etmesi üzerine, hâdiseyi fırsat bilen fanatik Kemalistler, yine ortalığı velveleye verdiler, "Bursa Nutku, yürüdüğümüz devrimci yoldur!", "Kahrolsun Gericiler!", "Bu vatan Atatürkçülerindir!"

22.05.2020
4 0 0

MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 602

Uğur Mumcu'nun Çetin Altan'a yönelik ithâm ve hakaretleri 17 Şubat 1988 târihli nüshasında Çetin Altan'la yaptığı mülâkatı neşreden Zaman gazetesi, hemen ertesi gün, yine manşete çıkararak, bu def'a, sayfalarını, Uğur Mumcu'nun Altan'a cevâb veren mektubuna açtı... Bir hayli nefsâniyet yüklü olmakla berâber, günümüzde unutulmuş birçok hakîkati muht

21.05.2020
3 0 0

MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 601

Marksist-Leninist-Kemalist Çetin Altan'ın Masonluğu Bizce, naklettiğimiz mülâkatın en câlib-i dikkat olduğu kısım, Altan'ın, Masonluğundan bahsettiği pasajlar... Böylece, esefle, bu Marksist-Leninist-Kemalist siyâsetçi ve muharririn de, nice mümâsilleri gibi, bütün hayâtını ikiyüzlülükle geçirdiğini ve halkı aldattığını müşâhede ediyoruz... Çetin A

20.05.2020
5 0 0

MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 600

Çetin Altan'ın Zaman gazetesine verdiği mülâkat Bir zamanlar yakın dost iken bilâhare ideolojik ve nefsânî sebeblerle araları açılan Çetin Altan ile Uğur Mumcu arasındaki ağız dalaşının 1988 Şubat'ında Zaman gazetesinde devâm ettiğini, Altan'la yapılan mülâkatın neşrinin ertesi günü, aynı gazetede, bu def'a Mumcu'nun cevâbî mektubuna yer verildiğin

19.05.2020
3 0 0

MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 598

Altan'ın, Marksizmi daha iyi anlatabilmesi için, halkın seviyesinin yükselmesi lâzımmış! "Türkiye Marksist felsefeyi değerlendirmekte çok ama pek çok gerilerde kaldığı için henüz bu konunun daha derinliklerine inme imkânını bulamıyoruz. Ama uyanma hızı ve seviye geliştikçe ona da imkân bulacağız." (Çetin Altan, Suçlanan Yazılar, Ankara: Bilgi Ye.,

18.05.2020
3 0 0

MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 597

Ajitatör ve safsatacı Çetin Altan, Türkiye İşçi Partisi İstanbul (Şişli de denebilir) Millet Vekîli olduğu senelerde, bir meydan nümâyişinde, Amerikan emperyalizmi ve "burjuva diktası" aleyhinde nutuk îrâd ederken... Bilhassa gençliğin bir kısmı üzerinde têsîri büyüktü... Bu gibi kalem ve siyâset erbâbının tahrîkleriyle, Memleketimiz, 1960'lı, 70'

17.05.2020
4 0 0

MUSTAFA KEMÂL'İN HASTALIĞI, ÖLÜMÜ, CENÂZESİ 596

"Şapka Îtirâzcıları Katliâmı" nı anarken dahi feverân etmiyen bir sahte "halk dostu" İşte insan, böyle bir dedesi olduğuna ancak esef edebilir ve onun cinâyetlerini de büyük teessürle anabilir; böyle yaptığı takdîrde, o, mâsûmdur, çünki herkes münhasıran kendi günâhından mes'ûldür... Hâlbuki, "halk dostu" geçinen, gûyâ 600 bin kişilik burjuva sınıf

16.05.2020
7 0 0