Vehbi Tülek Tüm Yazıları

604 yazı (541 - 550 arası) listeleniyor

"Hazreti Lokman'a hikmet verdik..."

"Ey oğulcuğum! Sana uzun müddettir vaaz-ü nasihat ettim. Eğer bu vaaz-ü nasihati dağa etseydim dağ parçalanırdı." Ahmed Savî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 1175 (m. 1761)'de Mısır'da doğdu. 1241 (m. 1825)'de Medîne-i münevverede vefât etti. Celâleyn Tefsîri üzerine yazdığı dört ciltlik haşiyesi meşhurdur. Bu kitaptan bazı kısımla

03.11.2017
96 0 0

"Allahü teala hastaları ziyâret edeni korur..."

"Allah, yolunda cihad edeni korur. Hastaları ziyâret edeni korur. Sabah namazına câmiye gideni korur..." Yahyâ el-Kûfî hazretleri kırâat, hadîs, fıkıh ve tefsîr âlimidir. Yüz bin hadîs-i şerîfi râvileriyle birlikte ezberden bilirdi. 203 (m. 808)'de Vâsıt'ta vefât etti. Şöyle nakleder: Katâde bin Nu'mân (radıyallahü anh) anlatır: "Resûlullah Efendi

02.11.2017
78 0 0

"Ümmetim arasında bidatler yayıldığı zaman..."

"Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alî'den müteşekkil dört kişinin sevgisi, ancak mümin kulun kalbinde toplanır." Ali bin Hasen hazretleri hadîs ve nahiv âlimlerindendir. Hadîs ilminde, sözleri delîl olan müctehid âlimlere denilen "İmâm" payesine ulaşmıştır. 253 (m. 867) senesinde vefat etti. Hulefa-i Raşidin'in üstünlükleri ile ilgili şu hadis-i şerifler

01.11.2017
62 0 0

"Ey gâfil insan, uzun emeli terk et!"

"Kim eceli gelmeden önce amellerini Allahü teâlânın rızâsına uygun yaparsa, ameli ona fayda verir." Sa'deddîn ibn-i Arrâk hazretleri fıkıh, hadîs ve kırâat âlimidir. 907 (m. 1501)'de Beyrut'ta doğdu. 963 (m. 1556)'de Medîne-i münevverede vefât etti. Buyurdu ki: Hazreti Ali (kerremallahü vecheh) Efendimizden nakledilir: Allahü teâlâya hamd-ü senada

31.10.2017
73 0 0

"Fâni kimselerin çocuklarısınız!.."

"Ömrünüz size uzun gelmesin, yoksa kalbiniz katılaşır. Düşmanlarınıza boyun eğersiniz." Ahmed bin Muhammed Sanhâcî hazretleri Mâlikî âlimlerindendir. 481 (m. 1088)'de Endülüs'teki (İspanya) Meriyye (Marbella) şehrinde doğdu. 536 (m. 1142)'de Fas'taki Merrâkeş'te vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki: Ömer bin Abdülazîz hazretleri şöyle buyurdu: "Ö

30.10.2017
67 0 0

Müslüman ya müctehid veya mukalliddir...

"Mukallidlerin, Kitaptan ve Sünnetten, müctehidlerin çıkarmış olduğu hükümlere uymayan hüküm çıkarmaları câiz değildir." Muhammed ibn-i Arafe hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 716 (m. 1316)'de Tunus'ta doğdu. 803 (m. 1401)'de orada vefât etti. Derslerinde buyurdu ki: "Kitaba ve sünnete, yâni Kur'an-ı kerime ve hadis-i şeriflere uygun itika

29.10.2017
57 0 0

"O zata karşı edebi asla terk etme!.."

"Allahü tealanın razı olduğu yola kavuşturacak bir zatı aramak lazımdır. Kavuşunca da hiçbir sözüne îtiraz etme!" Zileli Abdurrahmân Efendi, Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. Tahsîl ve terbiyesini Zile'deki âlimlerden aldıktan sonra Kastamonu'ya gelerek Şeyh Şâbân-ı Velî tekkesinde Mustafa Çelebi Efendide

28.10.2017
49 0 0

Allahtan korkanlar herkese faydalı olur

"Allahtan korkan bir kimse, Onun emirlerini yapmaya, yasaklarından sakınmaya titizlikle çalışır..." Ebû Şâkir ibn-i Ammâr hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 768 (m. 1367)'de Kâhire'de doğdu. 844 (m. 1441)'de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde Allah korkusu hakkında buyurdu ki: Hadis-i şerifte, (Suheyb-i Rûmî ne iyi bir kuldur. Allah

27.10.2017
65 0 0

Maksadı ahiret olan perişan olmaz...

"Bir kimsenin maksadı dünyâ ve dünyalık olursa, Allahü teâlâ onun iki yakasını bir araya getirmez." Safiyüddîn Ahmed bin Alvân hazretleri Yemen'deki evliyanın meşhurlarındandır. Taîzz yakınlarında Akâka'da doğdu. 665 (m. 1267) yılında vefât etti. Buyurdu ki: Enes bin Mâlik (radıyallahü anh), Resûlullah Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) şöy

26.10.2017
61 0 0

Çocukları ihtiyârlara çeviren dehşetli gün!

"Her hakîkatin apaçık meydana çıkacağı, hesap ve cezanın bütün dehşetiyle hüküm süreceği bir gündür." İbn-i Ebi'l-Fevâris hazretleri hadis hafızıdır. 338'de (m. 950) Bağdad'da doğdu. Sekiz yaşında hadis öğrenmeye başlayan İbn Ebü'l-Fevâris, sonra Basra ve Horasan'a gitti. Buralarda hadis tahsil ettikten sonra Bağdat'ta talebe yetiştirdi. 412 (m.

25.10.2017
50 0 0