Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/11/vehbi-tulek.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Vehbi Tülek Tüm Yazıları

551 yazı (541 - 550 arası) listeleniyor

"İnsanların en faziletlisi..."

"İnsanların en câhili, bildiği ile amel etmeyendir. En faziletlisi ise, Allahü teâlâdan en çok korkandır." Sâbıkuddîn Ebû Bekr Kurtubî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 486 (m. 1093)'de Endülüs'ün (İspanya) Kurtuba (Cordoba) şehrinde doğdu. Musul'a yerleşti ve 567 (m. 1172)'de orada vefât etti. İlmin fazileti hakkında buyurdu ki: Ku

11.09.2017
104 0 0

Meyyit, selam vereni tanır!..

"Bir kimse, tanıdığının mezarı başına gidip selam verince, meyyit onu tanır ve selamına cevap verir." Yahyâ bin Rebî hazretleri tefsîr, hadîs, fıkıh, ferâiz, kelâm ve kıraat âlimlerindendir. 528 (m. 1134)'de Vâsıt şehrinde doğdu. 606 (m. 1210)'da Bağdad'da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki: Meyyit, kendini ziyârete gelenleri tanır. Hazret-i Aişe

10.09.2017
129 0 0

"Ameller niyetlere göredir..."

"Allahü teâlâ sizin bedenlerinize ve sûretlerinize bakmaz. Fakat sizin kalplerinize bakar." Ebü'l-Hüseyn İmrânî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerinden olup, 489 (m. 1096)'da Yemen'de doğdu. 558 (m. 1163)'de orada vefât etti. İhlâs hakkında şunları söyledi: Allahü teâlâ, Beyyine Sûresi'nin beşinci âyet-i kerîmesinde meâlen; "Hâlbuki onlar, ancak All

09.09.2017
141 0 0

"Bu hâl, âlim için bir fitnedir"

"Âlimin fitnesinden biri de, konuşması kendisi için susmasından daha sevimli olmasıdır." İmâm-ı Yezîd bin Ebî Habîb hazretleri Tabiînin büyük âlimlerindendir. 53 (m. 673)'de doğup, 128 (m. 745)'de Mısır'da vefât etti. Emevî halifesi ve büyük İslâm âlimlerinden Ömer bin Abdülazîz onu Mısır'da fetvâ vermek için vazîfelendirdi. Buyurdu ki; Allahü teâ

08.09.2017
85 0 0

"Ey Allahın kulları kardeş olunuz!"

"Bir Müslümana darılıp da, din kardeşini üç geceden fazla terk etmek helâl olmaz." Ebu'l-A'lâ el-Basrî hazretleri hadîs âlimidir. 111 (m. 729)'de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları: Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) anlatır: Hazreti Ebû Bekr, Resûlullah efendimiz ile (sallallahü aleyhi ve sellem) oturuyorlardı. Bir adam gelip, Haz

07.09.2017
118 0 0

"Günahı çok olan çok su dağıtsın!"

Zemzem suyu, abdest aldıktan sonra kalan su ve ilaç yutmak için içilen su ayakta içilebilir... Yâsincizâde Abdülvehhâb Efendi Yüzikinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Seyyiddir. 1172 (m. 1758)'de İstanbul'da doğdu. 1249 (m. 1833)'de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde su içme âdâbını şöyle anlattı: Aç karnına su içmemelidir. Kuvvetten düşürür, insanı za

06.09.2017
141 0 0

"İşi, sözüne uygun olmalıdır"

"Sakın, kendin yaptığın işten başkasını menetme! Böyle yapmakla büyük hatâ işlemiş olursun!" Ahmed bin Yahyâ el-Adevî hazretleri Fıkıh ve hadîs âlimidir. 600 (m. 1204) senesinde doğdu. 749 (m. 1348) senesinde Kudüs'te vefât etti. Buyurdu ki: Hocanın riâyet etmesi gereken yedi vazîfe vardır: 1. Talebelere şefkatli olmak, onları evlâdı gibi kabul etm

05.09.2017
87 0 0

"Dilini yersiz sözlerden koru"

"Uygunsuz bir sözü terk etmek, nefse bir gün oruç tutmaktan daha ağır gelir..." Yûnus bin Ubeyd hazretleri Tabiînin büyüklerindendir. Basralıdır. Eshâb-ı kiramdan Hazreti Enes bin Mâlik'i gördü. 139 (m. 756) yılında vefât etti. Hadîs ilminde hafız (yüz bin hadîs-i şerîfi râvileri ile birlikte ezbere bilen) idi. Yûnus bin Ubeyd'in, Hazreti Hasan'da

04.09.2017
105 0 0

"İnsanların elindekine düşkün olma ki!.."

"Dünyâya kıymet verme. O zaman Allahü teâlâ seni sever. İnsanların elindekine düşkün olma. O zaman da seni insanlar sever." Ebü'l-Feth Kavvâs hazretleri hadîs âlimlerindendir. 303 (m. 915)'de Bağdâd'da doğdu. 385 (m. 995) yılında, aynı yerde vefât etti. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları: Sehl bin Sa'd (radıyallahü anh) rivâyet etti: Resû

03.09.2017
111 0 0

İşlerin en evlâsı ayıpları örtmektir

"İnsanların ayıbını örtmeye çalış. Çünkü onların ayıplarının ortaya çıkması, Ehl-i İslâm için ayıptır, işlerin en evlâsı, ayıpları örtmektir." İbn-i Hübeyre hazretleri fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. Abbasî halîfesi Muktefî'nin veziri idi. 499 (m. 1105)'de Irak'ta doğdu. 556 (m. 1161)'da Bağdad'da vefât etti. Âyet-i kerîmelere ve hadîs-i şerîflere

02.09.2017
115 0 0